Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az államháztartás számvitelének 2014

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az államháztartás számvitelének 2014"— Előadás másolata:

1 Az államháztartás számvitelének 2014
Az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatok Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Ez a sablon kiindulásként használható oktatóbemutatók csoportkörnyezetben való előadásához. Szakaszok A jobb gombbal a diákra kattintva szakaszokat vehet fel. A szakaszok segítséget nyújtanak a diák rendszerezéséhez vagy több szerző esetén az együttműködéshez. Jegyzetek A Jegyzetek szakaszba előadói jegyzeteket írhat, vagy további információkat adhat meg a közönség részére. Ezeket a jegyzeteket az előadás folyamán a Bemutatónézetek lapon tekintheti meg. Tartsa szem előtt a betűméretet (fontos a kisegítő lehetőségek, a láthatóság, a videoklip-rögzítés és az online hasznosítás szempontjából) Összehangolt színek Különösen ügyeljen a grafikonokra, a diagramokra és a szövegdobozokra. Vegye figyelembe, hogy a résztvevők a bemutatót fekete-fehér vagy szürkeárnyalatos formátumban nyomtatják ki. Nyomtasson egy tesztlapot, és ellenőrizze, hogy a színértékek hatásosak-e, ha a bemutatót fekete-fehér és szürkeárnyalatos formátumban nyomtatják ki. Ábrák, táblázatok és grafikonok Ügyeljen az egyszerűségre: ha csak lehet, használjon egységes, a figyelmet nem elterelő stílusokat és színeket. Lássa el felirattal az összes grafikont és táblázatot.

2 Hatályba lépett: 2014. január 1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (új Áhsz.) Íme egy másik példa az áttekintő diára, ezúttal áttűnések alkalmazásával.

3 Hatályon kívül helyezi:
2014. január 1-től Hatályon kívül helyezi: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Áhsz.), A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendeletet, A magyar állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 347/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet és A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal kapcsolatos éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségről szól 34/2011. (III.17.) Korm. rendeletet. DE a évre vonatkozó beszámolási kötelezettséget a december 31-én hatályos szabályok szerint kell teljesíteni. (új Áhsz. 56.§ (1) )

4 Rendező mérlegek rendelete
Hatályba lépett: 2013. szept. 14. 36/2013.(IX. 13.) NGM rendelet Rendező mérlegek rendelete Módosította: az államháztartási számvitellel összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet (2013. évi Magyar Közlöny 225. szám), hatályos december órától. 1. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) szerinti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre történő áttéréshez a évről készített beszámoló mérlegét az e rendeletben foglaltak alapján át kell rendezni és az alapján rendező mérleget készíteni.

5 Mérlegek fordulónapja: 2014. január 1. = NYITÓMÉRLEG
Forintban kell elkészíteni. Keltezés, Aláírások: szerv vezetője + elkészítésért kijelölt felelős személy (regisztrációs szám, vagy kamarai tagsági szám) 1. § A rendező mérleg mérlegfordulónapja január 1-je, amely megfelel a évi nyitómérlegnek is. A rendező mérleget forintban kell elkészíteni.

6 4 féle „séma”az átfordításhoz:
melléklet: államháztartás szervezeteinek (249/2000.) melléklet: nemzetgazdasági elszámolásoknak (240/2003.) melléklet: tulajdonosi jogokat gyakorló szervezeteknek (347/2011.) melléklet: Nemzeti Földalap rábízott földvagyonnal kapcsolatos elszámolásainak (34/2011.) 1. § A rendező mérleg mérlegfordulónapja január 1-je, amely megfelel a évi nyitómérlegnek is. A rendező mérleget forintban kell elkészíteni.

7 HATÁRIDŐK: 2014. MÁRCIUS 31-IG 1. MELLÉKLET (kivéve ELKA és TB Alapok)
2014. JÚNIUS 30-IG 2. MELLÉKLET 1. MELLÉKLET ELKA+TB Alapok 2014. AUGUSZTUS 31-IG 3.-4. MELLÉKLET

8 FELADATAINK KRONOLÓGIÁBAN:
Előkészítő feladatok december 31-ig 1 2014. évi könyvvezetés sajátos feladatai 2 Rendező technikai tételek és Rendező mérleg összeállítása 3 Nyitómérleg és nyitó főkönyvi kivonat elkészítése 4 Íme egy másik példa az áttekintő diára.

9 Előkészítő feladatok 2013. december 31-ig
Minden témakört lásson el szakaszfejléccel, hogy a közönség számára világos legyen a váltás.

10 Leltározás A rendező mérleg elkészítéséhez december 31-ei mérlegfordulónappal teljes körűen fel kell leltározni valamennyi eszközt és forrást, valamint a kötelezettségvállalásokat. A mennyiségben és értékben nyilvántartott eszközöket tényleges mennyiségi felvétellel, az egyeztetéssel leltározandó eszközöket és forrásokat, valamint a kötelezettségvállalásokat az azok meglétét igazoló dokumentumokkal egyeztetve és alátámasztva kell leltározni. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

11 A leltárfelvétellel kapcsolatban
meg kell vizsgálni a selejtezés lehetőségét azoknál a befejezetlen beruházásként nyilvántartott idejét múlt, meg nem valósuló beruházási tervdokumentációknak, amelyeket évek óta nyilvántartanak; fel kell tárni a raktáron lévő elfekvő készleteket és értékesítésükről vagy más egyéb módon történő hasznosításukról gondoskodni kell; a követelések, kötelezettségek, kötelezettségvállalások leltárában azokat költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követő években esedékes bontásban kell szerepeltetni. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

12 Rendelet 2. § (3) alapján „FÁK” tételek „tisztázása”
Függő, Átfutó és Kiegyenlítő bevételeknek és kiadásoknak, azaz a 39. és 48. főkönyvi számlacsoport főkönyvi számláinak tételes „ÁTVILÁGÍTÁSÁNAK, TISZTÁZÁSÁNAK” 2013. december 31-ig meg kell történnie!!!! Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

13 FÁK tételekkel kapcsolatos feladatok
Csak azok a tételek maradhatnak, amelyek bizonyítottan a következő évi költségvetést terhelő kiadások, továbbá olyan kiadások, amelyekről a keletkezés pillanatában ismert, hogy az nem az államháztartás szervezetét terhelő kifizetés, bizonyítottan nem az államháztartás szervezetét megillető bevételek. A rendező mérlegbe nem kerülhetnek be olyan összegek, melyek eredete nem tisztázott. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

14 FÁK tételekkel kapcsolatos feladatok
Azonosítani kell az olyan függő, átfutó kiadásokat vagy bevételeket, amelyek keletkezésük pillanatában végleges kiadási vagy bevételi jogcímen nem kerülhettek elszámolásra az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt, vagy amelyek jogcíme ismeretlen volt, és ennek alapján azokat végleges bevételként, illetve kiadásként el kell számolni, ha az azonosítás nem lehetséges: dologi kiadásként vagy intézményi működéshez kapcsolódó bevételként kell elszámolni. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

15 FÁK tételekkel kapcsolatos feladatok
Pénzügyileg rendezni kell azokat a függő, átfutó kiadásokat és bevételeket, amelyek téves pénzügyi teljesítésből, elszámolásból erednek, ha a pénzügyi rendezés nem lehetséges, azokat az előbbiek szerinti kiadásként vagy bevételként el kell számolni és a követelések vagy kötelezettségek közé felvenni; ha az azonosítás nem lehetséges: dologi kiadásként vagy intézményi működéshez kapcsolódó bevételként kell elszámolni. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

16 FÁK tételekkel kapcsolatos feladatok
A helyesbített, rendezett FÁK tételekhez szükséges előirányzat fedezetről is gondoskodni kell!!! Kincstárhoz december 23-ig lehet benyújtani előirányzat módosítást, amelynél figyelembe kell venni FÁK tételek „tisztázását”, illetve a pótkezelési időszak (2014. január 31.) KTK rendezéseit is. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

17 IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK A belföldi idegen pénzeszközök és a nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei számlacsoportokban a lebonyolítási számlák esetén fokozott gondossággal kell eljárni! Figyelni kell rá, hogy az utóbbinak – a kedvezményezett által beutalt önerő összege kivételével – év végén ne maradjon egyenlege. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

18 Eszközök és Források értékét
Új előírás a megszűnt szervezetek átvételével kapcsolatosan – Rendező mérlegek rendelete 2/A. § 2013. december 31-én megszűnt költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat, beszámolójában kimutatott Eszközök és Források értékét JOGUTÓDNÁL a Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számlával szemben kell felvenni. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

19 2014. Évi Könyvvezetés sajátos feladatai
Minden témakört lásson el szakaszfejléccel, hogy a közönség számára világos legyen a váltás.

20 2014. évi könyvvezetés sajátos feladatai
Legkésőbb január 31-ig leltár alapján meg kell nyitni a költségvetési számvitelben: a követelések 09(2), kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 05(2) és ezek teljesítésének 09(3) és 05(3) nyilvántartási számláit, és számlacsoport nyilvántartási számláit. A január 1-jét követően bekövetkezett gazdasági eseményeket a nyilvántartási számlákon el kell számolni. Az előirányzatok nyilvántartására szolgáló nyilvántartási számlák 05(1) és 09(1) megnyitása az új Áhsz. szerint, az elemi költségvetés elfogadását követően történik. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

21 2014. évi könyvvezetés sajátos feladatai
Nem a tételes leltár alapján nyitják meg nyilvántartási számláikat: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap és a Nemzeti Kulturális Alap kezelő szerve. Az Ávr. 134. § c) pontja és 138. § (5) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatással érintett nyilvántartási számláinak megnyitása a kezelő szerv rendelkezésére álló adatai alapján. Az állami adóhatóság adatszolgáltatását követően szükség esetén módosítani kell. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

22 2014. évi könyvvezetés sajátos feladatai
Pénzügyi számvitel könyvviteli számláit legkésőbb a rendező mérleg alapján, annak elkészítését követő munkanapon kell megnyitni. (IV.1., VII.1. vagy IX.1.) A könyvviteli számlák megnyitásáig bekövetkezett gazdasági események hatását az új Áhsz. rendelkezései szerinti időközönként, a könyvviteli számlák száma szerint vezetett nyilvántartásokban kell elszámolni. A könyvviteli számlák megnyitása után a nyilvántartások szerinti forgalmat kell a megnyitott könyvviteli számlákon könyvelni. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

23 2014. évi könyvvezetés sajátos feladatai
Idegen pénzeszközökkel kapcsolatos rendezési feladatok költségvetési szervet megillető pénzeszközök esetén (249-es államháztartási szervezeteknél illetve Kincstárnál): A könyvviteli számlák megnyitását T 34 – K 491 és T 491 – K 368 követően az idegen pénzeszközök közül haladéktalanul át kell vezetni – és ezzel azonos összegű bevételt elszámolni – a költségvetési pénzeszközök könyvviteli számláira azon idegen pénzeszközöket, melyek az új Áhsz. szerint idegen pénzeszközként nem tarthatók nyilván. Az átvezetés és a bevétel elszámolása: Költségvetési számvitel T 09(2) – K 0041 és T 005 – K 09(3) Pénzügyi számvitel T 368 – K 34 és T 32/33 – K 9 Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

24 2014. évi könyvvezetés sajátos feladatai
Idegen pénzeszközökkel kapcsolatos rendezési feladatok költségvetési szervet nem megillető pénzeszközök esetén (249-es államháztartási szervezeteknél illetve Kincstárnál): A könyvviteli számlák megnyitását T 34 – K 491 és T 491 – K 368 követően az idegen pénzeszközök közül haladéktalanul át kell vezetni – és ezzel azonos összegű kötelezettség jellegű sajátos elszámolást nyilvántartásba venni – a költségvetési pénzeszközök könyvviteli számláira azon idegen pénzeszközöket, melyek az új Áhsz. szerint idegen pénzeszközként nem tarthatók nyilván. Az átvezetés elszámolása pénzügyi számvitel szerint: T 368 – K 34 és T 32/33 – K 367 Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

25 2014. évi könyvvezetés sajátos feladatai
A rendező mérlegben az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokról az előlegek közé átvezetett összegeket a december 31-én hatályos szabályok szerinti időpontban kell a évi folyó könyvelésben a mérlegszámlák közül kivezetni és a költségvetési számvitelben kiadásként, illetve bevételként elszámolni. Pl Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai – jóváhagyott elszámoláskor a támogatás jóváírásakor. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

26 2014. évi könyvvezetés sajátos feladatai
A évben a B813. Maradvány igénybevétele rovaton a nyitómérleg alapján Pénzeszközök számlacsoportokban megnyitott könyvviteli számlák összevont egyenlege korrigálva a sajátos elszámolások könyvviteli számlák összevont egyenlegével számított összeget kell elszámolni. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

27 Rendező, technikai tételek elszámolása
Minden témakört lásson el szakaszfejléccel, hogy a közönség számára világos legyen a váltás.

28 1. 2013. évi beszámoló összeállítása
Az éves költségvetési beszámoló összeállítása a december 31-én hatályos szabályok szerint: év végi feladatok; könyvviteli zárás, főkönyvi számlák lezárása, záró főkönyvi kivonat elkészítése; éves beszámoló garnitúra kitöltése; Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

29 2. Rendező, technikai tételek
A rendező mérleg elkészítését megelőzően a évi beszámoló mérlegében szereplő értékadatokat rendező, technikai tételek elszámolásával módosítani kell.(Rendelet 3.§) Vissza kell nyitni a könyvekben az eszközök és források főkönyvi számláit, mert a rendező, technikai tételeket a évi főkönyvi számlákon kell elszámolni, azok záró egyenlegéből kiindulva. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

30 2. Rendező, technikai tételek
A rendező, technikai tételek nem képezik részét sem a évi, sem a évi folyó könyvelésnek. A rendező, technikai tételek könyvelése során azoknak a évi főkönyvi számláknak az egyenlege megszűnik, amelyeknek megfeleltetésére az új Áhsz. szerint nincs mód. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

31 2. Rendező, technikai tételek
a) Saját tőke és Tartalék mérlegtételek rendezése (Rendelet 4. §): 41. és 42. számlacsoport főkönyvi számláinak egyenlegét a Egyéb mérlegrendezési számlára államháztartás szervezetei és nemzetgazdasági elszámolások tekintetében át kell vezetni. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

32 2. Rendező, technikai tételek
Rendező technikai tételeket (Rendelet 4. §): a Egyéb mérlegrendezési számlával szemben államháztartás szervezetei és nemzetgazdasági elszámolások tekintetében kell elszámolni. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

33 2. Rendező, technikai tételek
c) Rendező technikai tételeket (Rendelet 4. §): a tulajdonosi joggyakorló szervezetek és a Nemzeti Földalap a rábízott állami földvagyonnal kapcsolatos elszámolások tekintetében annak tartalmának megfelelően II. RÁBÍZOTT VAGYON TŐKEVÁLTOZÁSA, vagy III. EREDMÉNYTARTALÉK mérlegsorhoz tartozó, számlarendjükben kijelölt főkönyvi számlákon kell elszámolni. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

34 2. Rendező, technikai tételek
d) Rendező technikai tételek során ki kell vezetni (Rendelet 5. § (1)): az alapítás-átszervezés aktivált értékét, a kísérleti fejlesztés aktivált értékét, a közvetített szolgáltatások értékét, és a támogatási program előlegek és az előfinanszírozás miatti követeléseket, és kötelezettségeket (03. és 04. nyilvántartási számlákon nyilvántartásba vétel), az előbbi követelésekre elszámolt értékvesztést. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

35 2. Rendező, technikai tételek
d) Rendező technikai tételek során ki kell vezetni (Rendelet 5. § (1)): CSAK az üzleti vagy cégértéket: a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezeteknél és a Nemzeti Földalap a rábízott állami földvagyonnal kapcsolatos elszámolásoknál a tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorlónál azon eszközök bruttó értékét, értékcsökkenését, értékhelyesbítését, amely eszközre államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot létesített, az ezzel kapcsolatos tartalékokat és kötelezettségeket, Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

36 2. Rendező, technikai tételek
e) Rendező technikai tételek során be kell emelni (Rendelet 5. § (2)): A rendező technikai tételek során be kell emelni a könyvelésbe azokat a követeléseket és kötelezettségeket, amelyeket a évi szabályok alapján nem könyveltek, azonban az új Áhsz. szerint a mérlegben szerepeltetni kell. Pl. rehabilitációs hozzájárulás, kamat fizetési kötelezettségek, kamat követelések, közhatalmi bevételekkel kapcsolatos követelések stb. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

37 3. Rendező mérlegek elkészítése
A rendező, technikai tételek könyvelését követően a rendező tételeket is tartalmazó főkönyvi (könyvviteli) számlák egyenleg adatai alapján ki kell tölteni a rendező mérleg évre vonatkozó adatait, majd azokat a Rendelet mellékletei szerint kell átrendeznie a évi mérlegsorokra. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

38 3. Rendező mérlegek elkészítése
Az átrendezést Mérlegsoronként; Mérlegsorhoz tartozó főkönyvi számlánként; Főkönyvi számlához tartozó analitika alapján kell végrehajtani. Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

39 I. Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke KIVEZETÉS
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése KIVEZETÉS 1.    Vagyoni értékű jogok 2.    Szellemi termékek ÁTVEZETÉS Követelések/Adott előleg 3.    Immateriális javak értékhelyesbítése

40 II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3. Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások ÁTVEZETÉS Követelések/Adott előleg Készletek/Egyéb készletek 5.    Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

41 III. Befektetett pénzügyi eszközök
Tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú betétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 1. Tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ÁTVEZETÉS Követelés/költségvetési évet követően esedékes Pénzeszközök/Hosszú lejáratú betétek 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42 IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Koncesszióba adott eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök (a rendező, technikai tételek után megmaradt állomány) Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (a rendező, technikai tételek után megmaradt állomány) ÁTVEZETÉS Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

43 I. Készletek 1.Vásárolt készletek 2.Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 3.Egyéb készletek 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek KIVEZETÉS 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások Követelés fejében átvett eszközök, készletek

44 II. Követelések Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)
D. Követelések Költségvetési évben és Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről közhatalmi bevételre működési bevételre felhalmozási bevételre működési célú átvett pénzeszközre felhalmozási célú átvett pénzeszközre finanszírozási bevételekre III. Követelés jellegű sajátos elszámolások Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövid lejáratú adott kölcsönök Egyéb követelések

45 II. Követelések Egyéb követelésekből
- támogatási program előlegek előfinanszírozás miatti követelések Visszapótlási követelés vagyonkezelésbe adás miatt KIVEZETÉS ÁTVEZETNI Követelések/Követelés jellegű sajátos elszámolások

46 III. Értékpapírok Forgatási célú részesedés
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. Nem tartós részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

47 IV. Pénzeszközök C) Pénzeszközök I. Hosszú lejáratú betétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési pénzforgalmi számlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök

48 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
Költségvetési aktív függő elszámolások (3911.) A bizonyítottan a nem az államháztartás szervezetét terhelő kifizetés Az ezen kívüli függő kiadások ÁTVEZETNI Követelések/Adott előlegek KIVEZETÉS

49 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3921. Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások 3922. Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások 3923. Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 3924. Utólagos elszámolásra kiadott előlegek átfutó kiadásai 3925. Szállítóknak (beruházási előlegek kivételével) adott előlegek 3926. Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai ÁTVEZETNI - Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások - Követelés jellegű sajátos elszámolások

50 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3929. Egyéb átfutó kiadások 395. Fejezeti előirányzat-felhasználási keret elosztás átfutó kiadásai 396. Megtérítendő ellátások elszámolása számla 398. Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások NEM KELL ÁTRENDEZNI ÁTVEZETNI - Követelés jellegű sajátos elszámolások - Követelések

51 4. SAJÁT TŐKE, TARTALÉKOK megállapítása a rendező mérlegben
A Egyéb mérlegrendezési számla egyenlegének átvezetése a 249-es államháztartási szervezeteknél illetve kincstárnál: a rendező mérleg (1. és 2. melléklet) alapján A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK és B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK mérlegcsoportba átsorolandó eszközök bruttó, bekerülési értékének összege T Egyéb mérlegrendezési számla – K Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

52 4. SAJÁT TŐKE, TARTALÉKOK megállapítása a rendező mérlegben
A Egyéb mérlegrendezési számla egyenlegének átvezetése a 249-es államháztartási szervezeteknél illetve kincstárnál: a rendező mérleg (1. és 2. melléklet) alapján a PÉNZESZKÖZÖK számlacsoportban nyilvántartott eszközök Bruttó értékének összege T Egyéb mérlegrendezési számla – K Költségvetési tartalék elszámolása Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

53 4. SAJÁT TŐKE, TARTALÉKOK megállapítása a rendező mérlegben
A Egyéb mérlegrendezési számla egyenlegének átvezetése a 249-es államháztartási szervezeteknél illetve kincstárnál: a rendező mérleg (1. és 2. melléklet) alapján a rendező mérlegben az eszközök értékhelyesbítésének összegét T Egyéb mérlegrendezési számla – K Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

54 4. SAJÁT TŐKE, TARTALÉKOK megállapítása a rendező mérlegben
A Egyéb mérlegrendezési számla egyenlegének átvezetése a 249-es államháztartási szervezeteknél illetve kincstárnál: a fennmaradó egyenlegét, annak előjelétől függően át kell vezetni: T Egyéb mérlegrendezési számla – K Előző évek kezelt tőkeváltozásai Vagy T Előző évek kezelt tőkeváltozásai – 4922. Egyéb mérlegrendezési számla Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

55 D) SAJÁT TŐKE Tartós tőke Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje II. Tőkeváltozások Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása III. Értékelési tartalék Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka G) SAJÁT TŐKE I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény

56 D) Saját tőke - I. Tartós tőke
Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni) Nemzeti vagyon induláskori értéke

57 D) Saját tőke - II. Tőkeváltozások
Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (4121) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni) IV. Felhalmozott eredmény

58 D) Saját tőke - III. Értékelési tartalék
Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171) Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni) V. Eszközök érték-helyesbí-tésének forrása

59 Nincs 2014-ben ilyen mérlegsor!
E) Tartalékok E) TARTALÉKOK Költségvetési tartalékok Költségvetési tartalék elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Költségvetési kiadási megtakarítás Költségvetési bevételi lemaradás Előirányzat-maradvány II. Vállalkozási tartalékok Vállalkozási tartalék elszámolása Vállalkozási maradvány Vállalkozási kiadási megtakarítás Vállalkozási bevételi lemaradás Nincs 2014-ben ilyen mérlegsor!

60 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok Költségvetési tartalék elszámolása (4211) III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

61 E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Költségvetési kiadási megtakarítás 4. Költségvetési bevételi lemaradás 5. Előirányzat-maradvány a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

62 E) Tartalékok II. Vállalkozási tartalékok Vállalkozási tartalék elszámolása Vállalkozási maradvány Vállalkozási kiadási megtakarítás Vállalkozási bevételi lemaradás a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

63 F) KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek
H) Kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra dologi kiadásokra ellátottak pénzbeli juttatásaira egyéb működési célú kiadásokra működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre beruházásokra felújításokra egyéb felhalmozási célú kiadásokra felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre finanszírozási kiadásokra Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Működési célú hosszú lejáratú hitelek Pénzügyi lízing miatti kötelezettség Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

64 F) KÖTELEZETTSÉGEK III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
H) Kötelezettségek Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1.Kapott előlegek 3. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - támogatási program előlege miatti kötelezettségek - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni)

65 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
H) Kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1. Kapott előlegek Költségvetési passzív függő elszámolások 4811. Költségvetési intézményi függő bevételek (a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni) 4812. Helyi adóbeszedési számlával kapcsolatos függő bevételek 4813. Egyéb adóbeszedési számlákkal kapcsolatos függő bevételek

66 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 4821. Költségvetési átfutó bevételek 4822. Utólagos elszámolások átfutó bevételei 4823. Költségvetési egyéb bevételek beszedési számlával kapcsolatos átfutó bevételek (csak helyi önkormányzatok) 4824. Költségvetés letéti bevételei 4825. Továbbadási céllal kapott átfutó bevételek H) Kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1. Kapott előlegek KIVEZETÉS NINCS EGYENLEGE

67 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások Vevőtől kapott előlegek bevételei Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei Egyéb megosztott átfutó bevételek Költségvetési egyéb átfutó bevételek (a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni) H) Kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1. Kapott előlegek 3. Más által beszedett bevételek elszámolása

68 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Elszámolási és pénzforgalmi számlák közötti átvezetések Helyiadó-beszedési számlák közötti átvezetések Önkormányzati támogatások rendező költségvetési kiegyenlítő bevételi átvezetési számla 484. Adóhatóságokkal kapcsolatos elszámolási számla (Tb. Kezelő szervek és NAV közötti elszámolások) C) Pénzeszközök III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák KIVEZETÉS III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1. Kapott előlegek

69 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

70 Nyitómérleg és nyitó főkönyvi kivonat elkészítése
Minden témakört lásson el szakaszfejléccel, hogy a közönség számára világos legyen a váltás.

71 NYITÓMÉRLEG ÖSSZEÁLLÍTÁSA
1. melléklet összegei, 2. melléklet összegei, 3. melléklet összegei, 4. melléklet összegei, 2014. évi NYITÓMÉRLEG Mérleg Előző időszak oszlop FORINTBAN (új Áhsz. 5. melléklet) Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

72 NYITÓ FŐKÖNYVI KIVONAT
2014. évi NYITÓMÉRLEG Előző időszak oszlop, Ft-ban (új Áhsz. 5. melléklet) KÖNYVVITELI SZÁMLÁK MEGNYITÁSA NYITÓ FŐKÖNYVI KIVONAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA Adjon rövid áttekintést a bemutatóról. Ismertesse a bemutató fő témáját és azt, hogy miért tartja ezt fontosnak. Mutassa be a fő témakörök mindegyikét. A közönségnek támpontot adhat, ha ezt az áttekintő diát a teljes bemutatóban ismétli, mindig a következőként tárgyalandó téma kiemelésével.

73 Microsoft Engineering Excellence
ÖSSZEFOGLALÁS Nyitómérleg összeállítása Rendező mérleg Rendező technikai tételek elszámolása 2013. évi beszámoló előkészítése és összeállítása idő Microsoft bizalmas

74 Microsoft Engineering Excellence
SEGÉDANYAGOK ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL Esettanulmány a Rendező mérleg elkészítéséhez, 2014. évi űrlapok elemi költségvetéshez és éves költségvetési beszámolóhoz, Megfeleltetések, Előadások diasorai. Microsoft bizalmas

75 Microsoft Engineering Excellence
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Microsoft bizalmas


Letölteni ppt "Az államháztartás számvitelének 2014"

Hasonló előadás


Google Hirdetések