Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hiányzással kapcsolatos szabályok 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. §

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hiányzással kapcsolatos szabályok 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. §"— Előadás másolata:

1 Hiányzással kapcsolatos szabályok 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. §

2 (1) •Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit.

3 (2) A mulasztást igazoltnak kell tekinteni: •a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, • a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja •a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

4 (3) Az iskola köteles értesíteni •e•első alkalommal történő igazolatlan mulasztáskor a szülőt – és ha a az iskolával nem azonos intézmény – a kollégiumot is •i•igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. •H•Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

5 (4) ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát •az iskola igazgatója tanköteles tanuló esetén –a kormányhivatalt –a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. •Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat és az iskola és – szükség esetén – a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít: –mulasztás okának feltárása –tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetése –tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatok számbavétele

6 (5) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát (szabálysértés) •az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot •ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében

7 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát •az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes –jegyzőt és a –kormányhivatalt.

8 (10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg •a késést igazolnia kell a házirendben foglalt szabályok szerint. • A késések idejét össze kell adni. •Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. •Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.

9 VÉGE


Letölteni ppt "Hiányzással kapcsolatos szabályok 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. §"

Hasonló előadás


Google Hirdetések