Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyeztető eljárás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyeztető eljárás."— Előadás másolata:

1 Egyeztető eljárás

2 „Szankciók” rendszere
Alternatív megoldás: egyeztető eljárás Fegyelmi büntetés Fegyelmező intézkedés Pedagógiai eszközök

3 Ha felmerül az alapos gyanúja annak, hogy a tanuló a kötelességét vétkesen és súlyosan megszegte, a Köznevelési tv. 58. §(3) bekezdése szerint fegyelmi eljárást lehet indítani. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthetõ. A fegyelmi eljárásmegindítása és lefolytatása kötelezõ, ha a tanulómaga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülõ gyakorolja. KÖTELESSÉGSZEGÉS vétkes súlyos

4 Egyeztető eljárás Az egyeztető eljárás célja:
a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, az értékelés alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.

5 A mediáció Nem a büntetés elkerülését és a felelősségre vonás elkerülését jelenti.

6 Jogszabályi háttér 20/2012. EMMI rendelet A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.

7 Egyeztető eljárás Mikor lehet?
Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal: a sértett, (kiskorú sértett esetén a szülő,) és a kötelességszegő, (kiskorú esetén a szülő) egyetért.

8 Egyeztető eljárás menete
1 A sértet hozzájárulásával a kötelességszegő megkérdezése a fegyelmi eljárás megindításáról szóló levélbe 2 5 tanítási napon belül kérheti a kötelezettségszegő 3 legfeljebb 15 napon belül egyezség vagy fegyelmi

9 Praktikus kérdések Ki lehet a sértett:
Tanuló (verekedés, lopás, megalázás…) Tanár (személyiségi jogai sérülnek) Más személy (házirend alapján sértetté vált) Intézmény (károkozás, működési szabályok megszegése – hiányzás, dohányzás, lopás…) Ha az intézmény a sértett, nincs értelme!!

10 Kik ülnek az asztalnál? Az eljárásrendet a házirendben kell rögzíteni
vétkes Mindkét szülő szakértő Szülői szervezet DÖK tanár mediátor sértett

11 Egyeztető eljárás eredménye
MEGÁLLAPODÁS Ha megállapodás született, a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett nem kéri az eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a felek a megállapodásban kikötik, azt az osz-tályközösségben, illetve a nagyobb közösségben meg lehet vitatni.

12 NÉZZÜK FOLYAMATSZERŰEN

13 i i n n n i n i Start 15 nap 3 hónap Indul a fegyelmi
Sértett beleegyezik? A „bűnös” beleegyezik? SZMK DÖK Felek értesítése Egyeztető eljárás n 15 nap Start n Megállapodás? n i 3 hónap Fegyelmi felfüggesztése n Megállapodás teljesül? Törekedni kell arra, hogy az egyeztető eljárás 15 napnál tovább ne húzódjon, ugyanis ez az esetleges fegyelmi eljárást késleltetheti. i Indul a fegyelmi Fegyelmi eljárás megszűntetése

14 És ha mégsem sikerül…

15 A fegyelmi eljárás alapja
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.

16 FOGALMAK Büntetés –milyen? Felelősségre vonás –miért? Felelősség
Normaszegés Kötelességszegés Etikai norma megszegése Bűncselekmény elkövetése miatt btk-banmeghatározott joghátrány jogi felelősségrevonás FELELŐSSÉG anyagi bünt

17 A fegyelmi eljárás A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meg kell határozni: a nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás, valamint a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályait.

18 Start Határozat Határozat Másodfokú határozat új tárgyalás kitűzése
A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni nem jelenik meg új tárgyalás kitűzése Megjelenik Fegyelmi tárgyalás Fegyelmi vétség fennáll? nem Fegyelmi tárgyalás felfüggesztése 1. Új döntéshozatalra utasít igen Határozat Határozat nem Felülbírálati kérelem a nevelőtestülethez vagy törvényességi kérelem benyújtása a fenntartóhoz igen Elfogadja a vétkes és a szülő? Lezárás, büntetés foganatosítása 2. Új döntést hoz Másodfokú határozat

19 Elfogadja a vétkes és a szülő? Bírósági felülvizsgálati kérelem
Határozat Másodfokú határozat igen Elfogadja a vétkes és a szülő? nem Bírósági felülvizsgálati kérelem Lezárás Bírósági döntés

20 A fegyelmi tárgyalás menete
A tanuló figyelmeztetése a jogaira. A diák terhére rótt kötelességszegés ismertetése. Bizonyítékok bemutatása (bizonyítási eljárás). Iratbetekintés, nyilatkozati, indítványozási jog. Diákönkormányzat véleményezési joga. Fegyelmi határozat hozatal. A fegyelmi határozat szóbeli kihirdetése.

21 A fegyelmi határozat meghozatalakor követendő elvek
Jogszerűség elve Személyes felelősség elve Ártatlanság vélelme Bizonyítottság követelménye Személyre szabott büntetés elve Egy vétség egy büntetés elve Fokozatosság elve

22 A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.

23 Elmenvén pedig tanuljátok meg mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a betegeket a megtérésre." Máté 9,9-13


Letölteni ppt "Egyeztető eljárás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések