Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Integrált oktatás az 50 éves Trefort SZKI-ban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Integrált oktatás az 50 éves Trefort SZKI-ban"— Előadás másolata:

1 Integrált oktatás az 50 éves Trefort SZKI-ban
Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavarokkal küzdő tanulók integrálása a mindennapokban

2 HELYI GYAKORLAT VARSÓCI KÁROLY TREFORT ÁGOSTON KÉTTANNYELVŰ FŐVÁROSI GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA

3 ELŐZMÉNYEK I. 2007. július 1-e előtt: 610 nappalis tanuló 21 osztály
1 két tanítási nyelvű 2 NYEK 1 hagyományos 4 évfolyamos 4 szakképző évfolyamos írásbeli és szóbeli felvételi SNI-s tanuló:0 BTM-es tanuló: 10 alatt VARSÓCI KÁROLY TREFORT ÁGOSTON KÉTTANNYELVŰ FŐVÁROSI GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA

4 ELŐZMÉNYEK II. 2007. július 1.: iskola összevonás
Fenntartói döntés alapján a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola 2 megszűnt szakközépiskola és szakiskola jogutódjává vált! Mindkét iskola Budán volt! VARSÓCI KÁROLY TREFORT ÁGOSTON KÉTTANNYELVŰ FŐVÁROSI GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA

5 ELŐZMÉNYEK III. Az összevonás következményei:
Nevelés-oktatás 3 egymástól földrajzilag távol lévő épületben 1230 nappalis tanuló 54 osztály 1 két tanítási nyelvű 4 NYEK 5 hagyományos 4 évfolyamos 1 szakiskolai 10 szakképző évfolyamos VARSÓCI KÁROLY TREFORT ÁGOSTON KÉTTANNYELVŰ FŐVÁROSI GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA

6 ELŐZMÉNYEK IV. Az összevonás következményei (folyt.):
A megszűnt iskolák tanulói felvételi vizsga nélkül kerültek felvételre. SNI-s tanuló: 15 (ez folyamatosan derült ki az összevonást követően) BTM-es tanuló: több, mint 60 VARSÓCI KÁROLY TREFORT ÁGOSTON KÉTTANNYELVŰ FŐVÁROSI GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA

7 Helyzetkép a 2007/2008-as tanévben
Sem a jogutód, sem a jogelőd intézményben nem volt fejlesztőpedagógus vagy más szakember. Az SNI-s és BTM-es tanulók egyéni és csoportos fejlesztése terén egyik intézménynek sem volt tapasztalata, de különösen a jogutódnak nem. Az érintett tanulók száma megtöbbszöröződött. A hatályos jogszabályok változása révén jelentősen átalakultak a szakértői és rehabilitációs bizottságok, a nevelési tanácsadók és a pedagógiai szakszolgálatok jogai, kötelességei és feladatai az SNI-s és a BTM-es tanulókkal kapcsolatosan. Számos tanuló szakértői véleménye, így felmentése lejárt! A felülvizsgálat esedékessége elmúlt. VARSÓCI KÁROLY TREFORT ÁGOSTON KÉTTANNYELVŰ FŐVÁROSI GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA

8 ELŐKÉSZÍTÉS Jogszabályi változások megismerése, értelmezése
Ki kérheti a vizsgálatot? Ki vizsgálhat? Melyik intézménynek mire terjed ki a hatásköre? Mit kell tartalmaznia a szakértői vélemények? Az SNI-s és a BTM-es tanulók számbavétele, csoportosítása VARSÓCI KÁROLY TREFORT ÁGOSTON KÉTTANNYELVŰ FŐVÁROSI GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA

9 AZ ÉSZLELT PROBLÉMÁK Szülők teljes tájékozatlansága
Szaktanár számos tanulónál nem észlelt hiányosságot, rendellenességet Tanulók (és szülők) egy részének célja az értékelés és/vagy a tanórák látogatása alóli felmentés megszerzése A humán erőforrás kapacitása messze alatta marad az elvégzendő feladatnak A szakértői vélemények (főleg a régiek) rendkívül hiányosak!! VARSÓCI KÁROLY TREFORT ÁGOSTON KÉTTANNYELVŰ FŐVÁROSI GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA

10 Egy szaktanár visszaemlékezése
VARSÓCI KÁROLY TREFORT ÁGOSTON KÉTTANNYELVŰ FŐVÁROSI GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA

11 AZ INTEGRÁCIÓ FOLYAMATA
Osztályfőnökök, szaktanárok tájékoztatása a feladat nagyságáról és a jogszabályi háttérről Szülők tájékoztatása, a probléma fontosságának és súlyosságának ismertetése Pedagógusok beiskolázása továbbképzésekre Kapcsolatfelvétel a XIX. és XI. kerületi nevelési tanácsadóval Szaktanácsadó hívása a MFPPTI-tól VARSÓCI KÁROLY TREFORT ÁGOSTON KÉTTANNYELVŰ FŐVÁROSI GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA

12 VIZSGÁLATOK ELVÉGEZTETÉSE
VARSÓCI KÁROLY TREFORT ÁGOSTON KÉTTANNYELVŰ FŐVÁROSI GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA

13 FELADATOK A VIZSGÁLATOK UTÁN
Szaktanári jellemzés, szakértői vélemény egyeztetése a tanuló lakóhely szerinti szakszolgálattal, nevelési tanácsadóval Az egyéni fejlesztést végző pedagógusok kiválasztása, felkérése Tanmenetek készítése VARSÓCI KÁROLY TREFORT ÁGOSTON KÉTTANNYELVŰ FŐVÁROSI GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA

14 MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK (BTM)
TANULÓ MEGGYŐZÉSE!!! Differenciált foglalkozás a tanórán Az egyes tanulók szintjének megfelelő feladatok alkalmazása Tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozás Rendszeres otthoni feladatok és azok ellenőrzése Tanuló teljesítményének folyamatos ellenőrzése, mérése Tanuló önbizalmának erősítése Osztályfőnök, szülő folyamatos tájékoztatása VARSÓCI KÁROLY TREFORT ÁGOSTON KÉTTANNYELVŰ FŐVÁROSI GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA

15 ELJÁRÁS (SNI) Együttműködési megállapodás nevelési tanácsadóval
Heti hány órában? Milyen fejlesztő foglalkozás? Ki tartja a foglalkozást? Mik az ellenőrzés formái? Kapcsolattartás módja? VARSÓCI KÁROLY TREFORT ÁGOSTON KÉTTANNYELVŰ FŐVÁROSI GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA

16 EREDMÉNYEK A diákok és a szülők többsége megértette a fejlesztés fontosságát Szülők egyre gyakrabban maguk kérik a vizsgálatot Naprakész nyilvántartás Pedagógusok szakmai tudása növekedett A nem problémás tanulók elfogadták, hogy néhány társuk speciális fejlesztésben részesül A BTM-es tanulók eredményei folyamatosan javulnak Nevelési tanácsadóval szoros és kiváló együttműködés VARSÓCI KÁROLY TREFORT ÁGOSTON KÉTTANNYELVŰ FŐVÁROSI GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA

17 TOVÁBBI FELADATOK Magántanulói kérelmek visszaszorítása
Pedagógusi felelősségünk alapján az a meggyőződésünk, hogy az egyes gyermeknek a többiekkel együtt, közösségben kell felnőnie, a tanköteles korú tanulónak az iskolában, mindennapos jelenléttel kell eleget tennie tankötelezettségének! (Persze mindig van indokolt kivétel!) Fejlesztő pedagógus érkezik a szakképző központból!!! VARSÓCI KÁROLY TREFORT ÁGOSTON KÉTTANNYELVŰ FŐVÁROSI GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VARSÓCI KÁROLY TREFORT ÁGOSTON KÉTTANNYELVŰ FŐVÁROSI GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA


Letölteni ppt "Integrált oktatás az 50 éves Trefort SZKI-ban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések