Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyakorlatvezető mentor

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyakorlatvezető mentor"— Előadás másolata:

1 A gyakorlatvezető mentor
TÁMOP /1/B A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése A gyakorlatvezető mentor szerepe, feladatai Szabóné Bárdos Csilla PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

2 Ki az a mentortanár? „az a pedagógiai gyakorlattal rendelkező tanár, aki tapasztalatai és a továbbképzésben szerzett speciális képzettsége eredményeként képes a tanárképzésben gyakorlatukat töltő mentoráltak számára adekvát szakmai támogatást nyújtani” a gyakorlat során valamennyi iskolai tevékenység gondozója; a hallgatói egyéni fejlődési terv megvalósításának legfontosabb szakmai támogatója;

3 Mi a feladata a gyakorlatvezető mentornak?
Az egyéni összefüggő szakmai gyakorlat tevékenységcsoportjai: a szaktárgy tanításával kapcsolatos tevékenységek a szaktárgy tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése a szakmai gyakorlaton szerzett tapasztalatok feldolgozása szemináriumokon a szakmai gyakorlat során végzett tevékenységeket bemutató portfólió elkészítése

4 A szaktárgy tanításával kapcsolatos tevékenységek
szakképzettségenként heti 2-3 (max. 6) óra tanítás; hospitálás a mentor óráin és más szakórákon; felkészülés az órákra, gyakorlatvezetői mentori megbeszélés, tanítási órán kívüli, de a szaktárgy tanításához kapcsolódó iskolai feladatok (pl. tehetséggondozás, felzárkóztatás…); a szaktárgy oktatását segítő pedagógiai tevékenységek, szolgáltatások megismerése és végzése(pl. tanulási segédletek, szemléltető anyagok készítése…);

5 A szaktárgy tanításán kívüli oktatási, nevelési tevékenységek
hospitálás nem szaktárgyi órákon; osztályfőnöki jellegű tevékenységek; iskolai rendezvényeken való részvétel, közreműködés azok szervezésében, lebonyolításában; egy-egy tanuló életútjának, családi hátterének, iskolai pályájának megismerése; mérés, értékelés, minőségbiztosítás a gyakorlatban (kompetenciamérés, belső mérések, vizsgarendszer); ifjúságvédelem, drogprevenció, mentálhigiéné, iskolai agresszió, konfliktuskezelés helyi gyakorlatának megismerése; SNI-s, hátrányos helyzetű tanulókkal, kisebbségi csoportokkal való bánásmód megismerése;

6 Az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése
törvényi, rendeleti háttér, intézményi belső szabályozás dokumentumai; az iskola szervezeti felépítése, működési rendje; Pedagógiai program, a szakmai munka tervezésének tanévi elemei; minőségirányítási rendszer megismerése; az iskola, a család és a helyi közösségek kapcsolata, az együttműködés formái; támogató, segítő rendszerek, szakmák megismerése;

7 Ki lehet mentortanár? magas szintű pedagógiai, pszichológiai, módszertani tudás, igény e tudás megújítására, bővítésére; segítői, tanácsadói kompetenciák megléte, avagy igény annak kialakítására; elkötelezettség az eredményes iskolai gyakorlat kiemelt jelentősége mellett; gyakorlatvezető mentori megbízás a felsőfokú tanintézet részéről;

8 Mentortanár képzések a Pécsi Tudományegyetemen
„Mentorok felkészítése a pedagógusképzést kísérő és követő gyakorlati képzésre” pedagógus-továbbképzés Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola, mint alapító „Gyakorlatvezető mentortanár” szakirányú továbbképzés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar „Pedagógus szakvizsga” szakirányú továbbképzés „mentor tanulmányterület”

9 A pályázatnak tartalmaznia kell:
Mentori pályázat A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot pedagógusi hitvallás bemutatását felsőfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentumot 2015-ig gyakorlatvezető mentor szakképzettséget igazoló dokumentumot 2015-től pedagógus szakvizsga meglétét igazoló dokumentumot, mely magában foglalja a gyakorlatvezető mentor szakirányú továbbképzés, vagy a gyakorlatvezető mentor modul elvégzését a nevelő-oktató munkában eltöltött legalább 5 éves aktív szakmai gyakorlat igazolását a partneriskola igazgatójának támogató nyilatkozatát

10 ? Előfordulhat-e, hogy a mentor és a mentorált nem azonos szakos?
A mentorált olyan lesz, mint az árnyék?

11 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A gyakorlatvezető mentor"

Hasonló előadás


Google Hirdetések