Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nevelési tanácsadók szerepe a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos organikus okra vissza nem vezethető rendellenessége.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nevelési tanácsadók szerepe a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos organikus okra vissza nem vezethető rendellenessége."— Előadás másolata:

1 A nevelési tanácsadók szerepe a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos organikus okra vissza nem vezethető rendellenessége esetében

2 Fogalmak meghatározása
Gyógypedagógiai pszichológiai diagnosztika, pszichiátriai betegségkategóriák ≠ a közoktatás finanszírozási besorolásával → sok félreértés Gyengeség – nehézség – zavar Fejlesztő-pedagógus / gyógypedagógus eltérő kompetenciái

3 Differenciálási problémák 1.
Tanulási gyengeség háttere: az alacsonyabb intelligenciaszint specifikus sajátosságok nélkül (IQ: 70 – 85) Nincsenek egyértelmű organikus vagy pszichogén okok Nincsenek egyértelmű részképesség-zavarok Művelődési esélyegyenlőtlenség hatásai gyakran megragadhatók

4 Differenciálási problémák 2.
Tanulási nehézség háttere: Komplex tünetegyüttes Az intellektus átlagos vagy jobb Korai kezdet, bár ez csak visszatekintve áll össze egységes képpé Az enyhe tüneteket a teljesítménnyel kapcsolatos sikertelenség súlyosbíthatja Megfelelő ellátás esetén egyértelműen javuló tendencia

5 Differenciálási problémák 3.
Tanulási zavar: Sajátos intelligenciastruktúra (szórt, többnyire 85 fölött) Korai kezdet Organikus, funkcionális, pszichoszociális kóroktan Komplex tünetegyüttes, szindróma A tünetek a befektetett pedagógiai segítségnyújtás dacára sem szűnnek meg, hanem különböző korrekciók, értékes kompenzációk jönnek létre.

6 Közoktatási nevezéktan
Gyengeség Nehézség BTM Zavar 1. SNI B Zavar 2. SNI A HH / HHH Gyenge képességű gyermekek Tanulási, maga-tartási, beillesz-kedési nehézséggel küzdő gyermekek Sajátos nevelési igényű gyermekek Organikus okra nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesség Organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenesség A megismerő funkciók és / vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége A megismerő funkciók és / vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége

7 Közoktatási ellátás szervezése
Gyengeség Nehézség BTM Zavar 1. SNI B Zavar 2. SNI A Felzárkóztatás korrepetálás Fejlesztés Rehabilitáció Iskolai fejlesztő-pedagógus, tanító, tanár Fejlesztő-pedagógus, gyógypedagógus és nevelési tanácsadó szakembere Gyógypedagó-gus, nevelési tanácsadó szakembere Gyógypedagó-gus, pszichológus, gyermek-pszichiáter Tanórán és tanórán kívül Tanórán kívül

8 Milyen problémákkal jellemezhetők ezek a gyerekek?
Gyengeség Nehézség TMB Zavar 1. SNI B Zavar 2. SNI A Olvasás- írásgyengeség Olvasás- írás nehézség Olvasás- írászavar Diszlexia, diszgráfia Számolási gyengeség Számolási nehézség Számolás-zavar Diszkalkulia Gyengén kontrollált magatartás Magatartási és beilleszkedési nehézségek Magatartási és beilleszkedési zavarok (figyelem, cselekvésszerve-zés, koordináció) Autizmus spektrumzavar, szelektív mutizmus, ADHD, oppozíciós vis.

9

10 Az iskolai fejlesztő-pedagógus szerepe 1.
Kompetenciájának megfelelően, egyéni fejlesztési terv alapján végzi a szakértői véleményben javasolt fejlesztéseket. Terhelhetőségének függvényében vállal eseteket A fejlesztő-pedagógusok etikai kódexének megfelelő körülmények között végzi a munkáját Kapcsolatot tart a gyermekek tanítóival, szaktanáraival, az iskola igazgatójával

11 Az iskolai fejlesztő-pedagógus szerepe 2.
Kapcsolatot tart a nevelési tanácsadó szakembereivel Nem ügyel a folyósón Rendelkezésre áll a statisztikai adatszolgáltatáshoz Vezeti a szükséges (?) dokumentációt, iskolai adatbázist épít ki: kontrollvizsgálatok ideje felmentések, határozatok, stb.

12 És mit tehet a nevelési tanácsadó? 1.
Pszichoterápiás ellátás!!! Szakkonzultáció (szülővel, szociális munkással, pedagógussal) Pedagógiai, gyógypedagógiai kezelési metódusok alkalmazása Iskolapszichológiai szolgáltatáson keresztül az osztály életére is befolyást gyakorolhat, növeli az adott közösség mentálhigiénés színvonalát. Szükség esetén utógondozás

13 És mit tehet a nevelési tanácsadó? 2.
Kapcsolatépítés a gyermek érdekében: pszichológiai eszközökkel segíteni az intézmény, a pedagógusok és a család közötti együttműködést. Esetmegbeszélés (fejlesztő-pedagógussal, pedagógussal, logopédussal, szupervíziós csoportban) Segítségnyújtás a szakértői bizottságok szakvéleményének értelmezésében Szakértői részvétel az egyéni fejlesztési tervek kialakításában

14 Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó
Köszönöm a figyelmet! Szakirodalom: Szvatkó A. Kiss B. Gy. Nagyné Győry M. Székely B.: (2001) Mit tehetünk értük a nevelési tanácsadóban? Fejlesztőpedagógia 2001 Dr. Szvatkó Anna Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó


Letölteni ppt "A nevelési tanácsadók szerepe a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos organikus okra vissza nem vezethető rendellenessége."

Hasonló előadás


Google Hirdetések