Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csillag Ferenc MFPI közoktatási szakértő

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csillag Ferenc MFPI közoktatási szakértő"— Előadás másolata:

1 Csillag Ferenc MFPI közoktatási szakértő
SNI – BTM A jogszabályi változásokat követő időszak új feladatai (a 10/1994. sz. MKM rendelet módosításával) Csillag Ferenc MFPI közoktatási szakértő

2 A működés kereteit biztosító jogszabályok:
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 14/1994. MKM rendelet a szakszolgálatokról 11/1994. MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adatok kezeléséről 218/1999. korm. rendelet az egyes szabálysértésekről

3 A működés kereteit biztosító jogszabályok:
1993.évi LXXIX. tv. a közoktatásról értelmében: - 13.§ (8) a szakszolgálat igénybevétele alapvetően szülői jog, önkéntesen, belátáson alapul - a szülő egyetértésével óvoda, iskola, kollégium DE: köteles és kötelezett is lehet a szülő! Magyarázat:

4 Kötelessége igénybe venni a nevelési tanácsadást, iskolapszichológust, fejlesztő foglalkozást, ha arra a pedagógus kezdeményezésére a nevelőtestület javaslatot tesz; Kötelezett, ha a jegyző vagy a gyámhivatal határozatban rendeli el a gyermek, tanuló védelme érdekében. A szakszolgálatok közül a Nev. Tan. és a Szakértői Bizottságnál fordul elő 114.§ (3) a szakszolgálatok igénybevétele ingyenes!

5 A működés kereteit biztosító jogszabályok:
A közoktatási törvény értelmében szétválik a rehabilitáció és a fejlesztés 30.§ (7) megállapítja a BTM (beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermek) és az SNI-s gyermek fejlesztő foglalkozáson való jogosultságát. Fejlsztő foglalkozás: Nev. Tan., óvoda, iskola kollégium (8) rögzíti, hogy az SNI vagy BTM kérdésében a Nev. Tan. kérésére dönt a Szakértői Bizottság.

6 14/1994. MKM rendelet 12.§ (3) szerint:
Folyamatábra: Óvoda, iskola  Nev. Tan.  TKVSZB

7 A működés kereteit biztosító jogszabályok:
30.§ (9) BTM tanulók felmentése tantárgyérté-kelés és minősítés alól a Nev. Tan. szakértői véleménye alapján - az iskola egyéni foglalkozás keretében, egyéni fejlesztési terv alapján felzárkóztatja. 35.§ (4) rögzíti a nevelési tanácsadás feladatait

8 A működés kereteit biztosító jogszabályok:
48.§ (1) az iskola pedagógiai programjában meg kell határozni (a személyiségfejlesztéssel, a BTM-mel összefüggő pedagógiai feladatok, valamint az együttműködéssel kapcsolatos feladatok kereteit). 52.§ (7) nem kötelező tanórai foglalkozási időkeret felzárkóztatásra, fejlesztésre, tehetséggondozára … (11) Egyéni – 1-3 tanuló – foglalkozás tartható (heti kötelező tanóra 12%-a)

9 A működés kereteit biztosító jogszabályok:
121.§ (28) sorolja fel az SNI neveléshez, oktatáshoz szükséges feltételeket (29) a/ SNI, b/ definíció A III. sz. Melléklet 3. pontja rögzíti, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló az osztály, csoport létszámának számításánál kettő főnek számít.

10 Új elemek: 12/E. § (1) Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni a különleges gondozás keretében nyújtott nevelést és oktatást segítő pedagógiai értékelést, az igazgatási, pedagógiai szolgáltatást, valamint a szaktanácsadást.

11 Új elemek: (4) Az országosan szervezett pedagógiai értékelés és a szaktanácsadás keretében kell segítséget nyújtani: a) b) c) az iskolapszichológusok feladatainak ellátásához.

12 A működés kereteit biztosító jogszabályok:
Figyelem! Más törvényi hely! 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adatok kezeléséről 34.§ (2) egészségügyi adatot felvehet pedagó-giai szakszolgálat tagja a 2. sz. Melléklet 6. pontjában felsorolt feladatokhoz.

13 Fontos szabály: óvoda, iskola, kollégium nem kezelhet különleges adatokat!
Az említett adatokat a szakvéleményből a szülő kitilthatja, kérhet titoktartást!

14 A működés kereteit biztosító jogszabályok:
218/1999. Kormányrendelet az egyes szabálysértésekről 141.§ - közoktatási szabálysértések, 142.§ (2) b/ jogosulatlan szakvélemény-készítés - magánpraxisban készített vélemény nem alapoz meg óvodai, iskolai foglalkozásra való jogosultságot, normatív támogatás igénylést.

15 CSAK a 14/1994. rendelet szerinti szakszolgálati intézmény 142
CSAK a 14/1994. rendelet szerinti szakszolgálati intézmény 142.§ (2) c/ által készített szakvélemények fogadhatóak el, ezek figyelmen kívül hagyását az OKTATÁSI HIVATAL vizsgálja, szankcionálja.

16 Szakmai alapfeladat (1.)
A BTM megállapítása, feltárás, diagnózis, kezelési javaslat, kezelés A gyermek fejlesztő foglalkoztatása a szülő és a pedagógus bevonásával: pedagógiai, pszichológiai támogatás, fejlesztés, terápiás gondozás, továbbá az intézmény és a család kapcsolattartásának, kapcsolatának segítése.

17 Szakvélemény készítése és segítség a BTM gyerek óvodai, iskolai neveléséhez, oktatásához, ha gyermek egyéni adottsága, képessége, fejlődésének üteme azt indokolja. Indokolt esetben az iskolakezdéshez szakvélemény készítése. BTM gyerekek, tanulók esetében tantárgyak, tantárgyrészek értékelése és minősítése alóli felmentés szakvéleményezése.

18 A BTM gyerekek, tanulók Nev. Tan
A BTM gyerekek, tanulók Nev. Tan. szakvélemény alapján történő óvodai, iskolai, kollégiumi fejlesztésének ellenőrzése (segítő kontroll), ennek keretében: a gyerek fejlődését segítő és hátráltató körülmények feltárása, tájékoztatás a pedagógus, nevelőtestület, vezetők számára, a megoldás kidolgozásában való közreműködés, a fenntartó tájékoztatása, intézkedés kérése.

19 BTM gyerekek felülvizsgálata a fejlesztő foglalkozás fennállása alatt az első vizsgálat utáni 2. évben utána 3 évente.

20 Szakmai alapfeladat (2.)
SNI b/ gyermekek, tanulók óvodai, iskolai, kollégiumi ellátásának segítése a Szakértői Bizottság által megküldött szakvélemények alapján. A fejlesztések megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős. A fejlesztő foglalkozást a KT. 52.§ (6) b/ időkeret terhére kell biztosítani, felülvizsgál a Szakértői Bizottság.

21 A Nev. Tan. által nyújtott segítség formája:
esetmegbeszélés, konzultáció, segítségnyújtás a fejlesztési terv kidolgozá-sában, speciális részellátás biztosítása.

22 SNI a/ gyerekek ellátása kivételes esetektől eltekintve nem Nev. Tan. kompetencia! b/ a gyerekek ellátása nem, csak az ellátás segítése a Nev. Tan. feladata. Nev. Tan. feladat és kompetencia az összes, e két körbe nem tartozó, de problémákkal küzdő gyermek, tanuló ellátása, óvodai, iskolai életének rendezése.

23 Köszönöm érdeklődő figyelmüket!


Letölteni ppt "Csillag Ferenc MFPI közoktatási szakértő"

Hasonló előadás


Google Hirdetések