Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNY FELADATA IGAZOLTLAN MULASZTÁS ESETÉN (11/1994. (VI.8.) MKM rend. 20.§ (Neveir) ; Gyer. 91./F §; 91./G.§ (1) ; Cst. 15.§ és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNY FELADATA IGAZOLTLAN MULASZTÁS ESETÉN (11/1994. (VI.8.) MKM rend. 20.§ (Neveir) ; Gyer. 91./F §; 91./G.§ (1) ; Cst. 15.§ és."— Előadás másolata:

1

2 NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNY FELADATA IGAZOLTLAN MULASZTÁS ESETÉN (11/1994. (VI.8.) MKM rend. 20.§ (Neveir) ; Gyer. 91./F §; 91./G.§ (1) ; Cst. 15.§ és a Gyvt. 1 óra igazolatlan Szülő, kollégium értesítése ( szülő figyelmének felhívása, tájékoztatás) – ha eredménytelen – gyermekjóléti szolgálat értesítése 10 óra igazolatlan Jelzés a gyermek tényleges tartózkodási h. szerinti ill. jegyzőnek (331/2006(XII.23) kor, 23.§) 30 óra igazolatlan Jelzés a gyermekjóléti szolgálathoz 50 óra igazolatlan Értesíti a tényleges tartózkodási h. szerint ill. jegyzőt – megküldi a tankötelezettség nem teljesítésének okait – a tankötelezettség előmozdítására vonatkozó javaslatát

3 Gyermekjóléti Szolgálat általános feladata igazolatlan mulasztás esetén /237/2010. (IX. 13.) korm ; Gyvt ; Cst; Gyer, 15/1998. (IV.30.) nm/ Hiányzás jelzése (1-10;-30 óra) Kapcsolatfelvétel a családdal – tájékozódás hiányzás oka, - új eset)- probléma feltárás – (helyzetértékelés – áttekintés – mi legyen) hosszabb gondozás v. rövid gondozás/lezárás (gondozott esetén – gondozási terv újra gondolása) /Gysz-1 ; Gysz-3 /  Ok a szülő súlyos elhanyagoló magatartása – javaslat védelembe vételre, csp. felfügg. (Gysz-3) 50 óra igazolatlan  10 munkanapon belül (Gyer. 91./M.§ (1) ; 91./P.§ (1) ) kapcsolatfelvétel a családdal, tájékoztatás küldése (Gysz-1 ;Gysz-3) a jegyzőnek – ez tartalmában, formájában megegyezik a védelembe vételi jav. szakmai kritériumaival (15/1998. (IV.30.) nm 19-20 bek.)  Rendszeres gyermekvédelmi kedv. esetén (Gyer. 91/P.§ )pénzfelhasználási terv, eseti gondnok  jogerő - Gondozási nevelési terv készítése (10 munkanap új eset ; 22 munkanap korábban védelembe vett)

4 Jegyző/Gyámhatóság eljárása tankötelezettség elmulasztása esetén ( 237/2010. (IX. 13.) korm ; Gyvt ; Gyer, ) 10 óra igazolatlan Végzésben tájékoztatja a szülőt, figyelmezteti a tankötelezettség elmulasztásának köv. (Gyer. 91/F. §) 50 óra igazolatlan hiányzás  Védelembe vételi eljárás hivatalból, 15 munkanapon belül döntés (Gyer. 91/G. (2)  Védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfügg. /100%/, határozatlan időre (Gyvt. 68.§ (5);Gyer. 91/F. §) csp. cst. folyószámlára utalásáról  Rendszeres gyermekvédelmi kedv. – csp. természetben – eseti gondnok kirendelés (Gyer. 91/H.§ (3))  Fellebbezés határozat ellen 5 munkanapon belül – elbírálás 10 munkanap (Gyer. 91/I.§, 2. fok közig.h)  Felülvizsgálat hivatalból (Gyer.91J.§)

5  Eseti gondnok (237/2010.(IX.13) 8.§ (4)) - gyermek arra alkalmas közeli hozzátartozója, iskola gyermek és ifjúság v. felelős, védőnő, gyermekjóléti szolg. és családsegítő szolg., átmeneti gondozást nyújtó intézm. családgondozó, polgármesteri hivatal – nem gyermekvédelmi, ill gyámhatósági feladatot ellátó – ügyintéző  Munkadíj nem illeti meg, költségeit számlával igazolhatja – csp. 10%-ig térítik meg, túl munka nem  Egyidejűleg 10 gyerek  Elszámolás – adott hónapban kifizetett csp. felhaszn. – következő hónap 5. – ig - Jegyzőnek(Gyer. 91/D.§(8- 10))

6  Elkészítés ideje: -- rgyk. részesülő gyermek esetében eljárás megindulásakor (Gyer. 91./P.§) --- rgyk. nem részesülő esetében – az iskoláztatási támogatás felfügg. megszűntetésekor 10 munkanap – Gyvt. 39.§ (4); Gyer.91/A.§ - 91/N.§ (3)  A pénzfelhasználási terv elkészítésével egy időben - javaslat eseti gondnok személyére  A csp. természetben történő ny. Gyer.91/B.§(7); 91§./H.§ (1))szerint kell biztosítani.  Pénzfelhasználási tervben konkrétan meg kell nevezni iskoláztatási támogatás összegét, a természetben nyújtott támogatás módját, idejét, formáját a tételek (pl. ruha, élelmiszer, közüzemi számla, stb)  Szülővel közös álláspont kialakítása /szülő egyetértése nem feltétel  gyermekenként kell elkészíteni  Pénzfelhasználási terv módosítása kezdeményezhető – felülvizsgálatkor, család élethelyzetének váltózásakor

7  Egyéni gondozási nevelési terv (Gysz-5) – tankötelezettség előmozdításához szükséges feladatok, végrehajtható, számon kérhető tartalom, felzárkóztató-fejlesztő foglalkozások, gyermek, szülő, családgondozó, oktatási intézmény vállalásai  Pénzfelhasználási terv – konkrétan – részletesen kidolgozni –ezt fogja határozatba foglalni a jegyző  Folyamatos konzultáció - családgondozó-eseti gondnok – tapasztalatok értékelése  Felülvizsgálatkor helyzetértékelés (Gysz-6), új pénzfelhasználási terv

8  Asszisztens nem lehet eseti gondnok  Eseti gondnokot helyettesíteni – kijelölő határozattal  Számla a gyerek nevére  Elismervény (tételes –átadás - átvétel, lehet tanúval, hivatalos helység, fénymásolat)  Tartalék képzése lehet – előre eltervezett jelezni a pénzfelhasználási tervben, de csp. felhasználást el kell kezdeni- elszámolásnál jelezni kell Hitelintézeti számla törlesztést - megjegyzés rovatba jelezni kell Elmaradást/hátralékot nem lehet – mindig az aktuális hónap fizethető ki

9  Családba fogadásnál lehet két hatósági intézkedés  Szakellátásra nem vonatkozik  Magántanulói státusz számít – a felfügg. nem vonatkozik rá  Ha a magántanuló státusz előtt gyűlt össze 50 igazolatlan – eljárás - isk. támogatás felfüggesztése -- az isk. támogatás felfügg. megszűntetéséhez - 3 hónap „tiszta” magántanuló jogviszony vagy 3 hónap igazolatlan hiányzás mentes időszak

10  18 évet betöltötte, még tanköteles - gyámhatóság nem indít eljárást - nincs védelembe vétel és csp. felfüggesztés  Ha időközben lesz nagykorú – véd. vét. megszűnik, a felfüggesztés fő szabály – tanév végéig – utána kapja meg természetben egy összegben / eseti gondnok 3 hónapon belül gondoskodik a felhasználásról/  Dilemma – a tankötelezettség megszűnése nem egyezik a nagykorúság betöltésével - jogszab. módosítás lesz  Tartózkodási hely szerint illetékes jegyző jár el

11  Ténylges tart.hely – ahol a gyermek családjával él  Ha az iskoláztatási tám. Felhasználása, pl. kollégiumában célszerű – akkor az eseti gondnok ezen a települése ld. kollégiumi nevelő  Korábban elrendelt védelembe vételt felül kell vizsgálni iskoláztatási tám. felfügg.- ha nem szerepelt benne az tankötelezettség előmozdítása  Család ismeretlen helyre távozik – nincs védelembe vétel – a gyámhatóság értesíti a MÁK-t  Senki nem vállalja az eseti gondnok feladatát – jegyző – polg hiv. ügyintézőjét jelöli ki

12 Készítette: Bicskeiné Mayer Erzsébet Zsófia (módszertani gyermekjóléti központ) Érd, 2010. 10. 23. Az anyag tájékoztató jellegű – jogszabályokat értelmezni elvi állásfoglalásokban, csak az Országgyűlés, a Köztársasági Elnök, Kormány jogosult.


Letölteni ppt "NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNY FELADATA IGAZOLTLAN MULASZTÁS ESETÉN (11/1994. (VI.8.) MKM rend. 20.§ (Neveir) ; Gyer. 91./F §; 91./G.§ (1) ; Cst. 15.§ és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések