Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Oktatási Főosztály és a köznevelési intézmények feladatai a

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Oktatási Főosztály és a köznevelési intézmények feladatai a"— Előadás másolata:

1 Az Oktatási Főosztály és a köznevelési intézmények feladatai a
tanév rendje szerint dr. Malatyinszki Anita Oktatási főosztályvezető-helyettes Békés Megyei Kormányhivatal 2013. Békés Megyei Kormányhivatal

2 Az Oktatási Főosztály feladatai
● Ellenőrzések - Hatósági -Törvényességi - Szakmai Az ellenőrzés megindítása Hivatalból Egyéb módon -ellenőrzési terv alapján -jogszabályi rend. alapján - panasz, közérdekű bejelentés alapján egyedi utasítás alapján Békés Megyei Kormányhivatal 2

3 Az Oktatási Főosztály feladatai Békés Megyei Kormányhivatal
- Hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja: Kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, Az egyenlő bánásmód követelményére, Osztály- és csoportlétszámra, Tanulói balesetvédelemre, tanulói óraterhelésre, Alkalmazási feltételek meglétére, Kötelező tanügyi dokumentumok meglétére, Kötelező (minimális) felszerelések és eszközök meglétére Köznevelési feladatok ingyenességére, tankönyvek biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását. 3 Békés Megyei Kormányhivatal

4 Békés Megyei Kormányhivatal
-Törvényességi ellenőrzés keretében vizsgálja: Fenntartói tevékenység ellenőrzése (van-e joga a tevékenység folytatásához?) A nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a működési engedélyben meghatározottak szerint működteti-e a fenntartó? Összhangban áll-e az alapító okirat, a működési engedély és a nevelési-pedagógiai program? A fenntartói döntések meghozatala előtt előírt egyeztetési kötelezettség megtartása Az oktatási főosztály feladatai Békés Megyei Kormányhivatal 4

5 Békés Megyei Kormányhivatal
Az oktatási főosztály feladatai - Szakmai ellenőrzés keretében vizsgálja: 2014. Január 2. és április 1. között országos szakmai ellenőrzés a magántanulóvá nyilvánítással kapcsolatos eljárásra vonatkozóan (általános és középiskolákban) Békés Megyei Kormányhivatal 5

6 Békés Megyei Kormányhivatal
Az Oktatási Főosztály feladatai ● Érettségi vizsgák szervezése -a 2012/13. tanév tavaszi érettségi vizsgaidőszakában 4675 fő tett érettségi vizsgát (133 vizsgabizottság, 73 tantárgyi bizottság) A feleltek száma összesen ( közép, emelt szintű) -Változás!!!!→a 2013/14. tanév tavaszi érettségi vizsgaidőszakától kezdődően már csak idegen nyelv és informatika tantárgyból lehet jelentkezni előrehozott érettségi vizsgára! Békés Megyei Kormányhivatal 6

7 Az Oktatási Főosztály feladatai Békés Megyei Kormányhivatal
● Hatósági engedélyezés -Nyilvántartásba vétel -Működési engedélyek -Szakmai vizsgák ● Független vizsgabizottságok működtetése ● Hatósági döntések ● Az iskolák felvételi és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetének meghatározása és közzététele Békés Megyei Kormányhivatal 7

8 Az Oktatási Főosztály feladatai Békés Megyei Kormányhivatal
Közreműködés a megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv elkészítésében (2013. április 30-ig elkészült) ● Országos mérések ●Szakképzési megállapodások megkötése (314/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a szakképzési megállapodásokról) ● Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés ● A pedagógusok minősítési eljárása -OH -KH OF -Szakértők A tanítási év kezdete szeptember 2. hétfő Békés Megyei Kormányhivatal 8

9 A tanév rendjében meghatározott feladatok 1.
A tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet A tanítási év kezdete szept. 2. (hétfő) vége jún. 13. (péntek) –középfokú iskolákban április 30. A tanítási napok száma 180/179 (nappali oktatás szerinti középiskolában és szakiskolában) Békés Megyei Kormányhivatal 9

10 A tanév rendjében maghatározott feladatok 2.
A középfokú felvételi eljárás kiemelt időpontjai Okt Középfokú iskolák →Felvételi Központ (tanulmányi területek belső kódja) Okt Általános iskolák → diákok (felv.elj.rend) Középfokú iskolák →tájékoztató (honlap) Nov Hivatal→középiskolák jegyzéke (központi írásbeli) Jan Központi írásbeli Febr. 18. Szóbeli meghallgatások Ápr Középiskolák →diákok és általános iskola (értesítés a felvételről vagy az elutasításról) Békés Megyei Kormányhivatal 10

11 A tanév rendjében meghatározott feladatok 3.
Amennyiben az ált. iskola kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a HÍD I. vagy HÍD II. programba, értesítést küld: →a tanuló lakóhelye, tartózkodási helye szerinti járási hivatalba →a területileg illetékes KLIK-nek (kijelöli azt a megye területén működő, HÍD programban résztvevő intézményt, amely a tanulót felveszi) → év nyarán a kormányhivatal oktatási főosztálya jelölte ki a HÍD programba jelentkező diákok részére az iskolákat → a 2013/2014. tanévben főosztályunk gondoskodik - tankötelezettségük teljesítése érdekében - azoknak a diákoknak az elhelyezéséről, akik nem nyernek felvételt egyetlen középfokú intézménybe, illetve a HÍD programba sem Békés Megyei Kormányhivatal 11

12 Békés Megyei Kormányhivatal
A tanév rendjében meghatározott feladatok 4. A 2013/2014. tanév érettségi időpontjai: Őszi érettségi Középszintű írásbeli: október Középszintű szóbeli: november Emelt szintű írásbeli: október Emelt szintű szóbeli: november 6-12. Tavaszi érettségi Középszintű írásbeli: május 5-26. Középszintű szóbeli: június Emelt szintű írásbeli: május 5-26. Emelt szintű szóbeli: június 5-13. Békés Megyei Kormányhivatal 12

13 Békés Megyei Kormányhivatal
A tanév rendjében meghatározott feladatok 5. MÉRÉSEK: I.) Május , 8., 10. évfolyamokon olvasási-szövegértési és matematikai alapkészségekre vonatkozó országos mérés OH KH OF Szakértők 2013. nov. 22. nevelési/oktatási intézmények → méréshez szükséges adatok megküldése az OH-nak II.) Január 2. és április 1. között fittségi mérés Békés Megyei Kormányhivatal 13

14 Békés Megyei Kormányhivatal
Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról szóló évi CXXXVII. törvény 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. ( VIII.31.) EMMI rendelet 14 Békés Megyei Kormányhivatal

15 Békés Megyei Kormányhivatal
Jogszabályok ● Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXIX. Törvény ● A tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet ● Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. Rendelet és a módosításáról szóló 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet ● A kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet Békés Megyei Kormányhivatal 15

16 Változások 2013 szeptemberétől Békés Megyei Kormányhivatal
Munkaidővel, foglalkoztatással, bérrel kapcsolatos rendelkezések (pl.: osztályfőnöki és munkaközösség vezetői órakedvezmény megszűnése, eseti helyettesítés új szabályai…) Pótlékok Változnak az osztálylétszámok, csoportlétszámok számításával kapcsolatos szabályok Mindennapos testnevelés (1-2, 5-6, évfolyamon) Tankönyvek fokozatos ingyenessé válása Változnak a közalkalmazotti tanácsi és szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezményére vonatkozó szabályok Felmenő rendszerben erkölcstan/hittan bevezetése Békés Megyei Kormányhivatal 16

17 Békés Megyei Kormányhivatal
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! dr. Malatyinszki Anita Oktatási főosztályvezető-helyettes Békés Megyei Kormányhivatal 2013. Békés Megyei Kormányhivatal


Letölteni ppt "Az Oktatási Főosztály és a köznevelési intézmények feladatai a"

Hasonló előadás


Google Hirdetések