Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanárképzés filozófiája és gyakorlata. Hogyan készíti fel a tanárképzés a jelölteket a NAT nevelési feladataira?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanárképzés filozófiája és gyakorlata. Hogyan készíti fel a tanárképzés a jelölteket a NAT nevelési feladataira?"— Előadás másolata:

1 A tanárképzés filozófiája és gyakorlata. Hogyan készíti fel a tanárképzés a jelölteket a NAT nevelési feladataira?

2 Pedagógia: ismeret-alapú bemutatás és tudományos tanulmányozás. A gyakorlatban kevéssé hasznosul. Gyakorlati pedagógia: - a belátás képességének birtokában (E.Spranger) ismeretei, készségei és attitűdjei taníthatók és tanulhatók. Elég jó tanár Adottság vagy tanulható mesterség?

3 Tanárképzés Hagyományos: az állandó ismeretek és a szerepkészlet megismerése. 1990-es évektől: megjelennek a gyakorlati tanulás elemei (mikrotanítások, folyamattervek, módszertanok, portfóliók). Többciklusú MA képzés: az iskolai munka minden területének megtapasztalása; hosszabb képzési idő, új célok - új tantárgyak, fontosabb a gyakorlatok szerepe.

4 A többciklusú tanárképzés új elemei Az egész életen át tartó tanulásra felkészítés A reflektivitás fejlesztése Újfajta tanuláselmélet, új tanítási módszerek IKT eszközök használata Szervezetben és csoportokban Osztálytermi, pedagógiai kutatások Portfóliós értékelés

5 Osztatlan tanárképzés A pedagógussá válás folyamatát a folyamatos szakmai fejlődésre való felkészülésként, azaz az élethosszig tartó tanulás részeként értelmezi (életpálya- modell). A pedagógiai/iskolai gyakorlatok idejének megnövelése (4+1, 5+1 év). A külső partnerek erőteljes részvétele a képzésben.

6 A gyakorlati képzéssel kapcsolatos jogszabályi háttér 2011./CCIV. nemzeti felsőoktatási törvény 283/2012. (X. 4.) kormányrendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről (tanári kompetencia- területeken ismeretekre, képességre és attitűdökre bontva)

7 A Nat nevelési céljai Erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat,hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése Családi életre nevelés

8 A Nat nevelési céljai A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság és környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása

9 Egyenes vonalú pályaválasztás? Beszélhetünk-e még fakultás személyiségjegyekről? Választás a pedagógusmesterség külsőségei alapján (egyéni elméletek). A kényszerű pályaválasztás sem gátolja meg a nevelői pályához fűződő pozitív érzelmek, a teljes identifikáció kialakulását. Az egyes pedagógusmesterségek más és más erények birtoklását és nevelői helyzetekben való működőképességét kívánják meg.

10 A tanári pálya

11 Pályaválasztás

12 Változások Kommunikációs problémák Terhelhetőség,önállótlanság Szakirodalmi/irodalmi olvasottság Hierarchikus, logikai rendben gondolkodás Az értékrend zavarai Kritizálás Énes motívumok

13 A képzés során a jelölt megismerése Az előzetes pedagógiai tudás/nézetek feltárása különböző módszerekkel (saját élmények felidézése, metaforaalkotás Az előzetes pedagógiai tudás/nézetek, megbeszélés,nyitott mondatok befejezése, fogalomtérkép)

14 Új jelenség: a képzés alatti kiégés

15 Köszönöm szépen a figyelmet


Letölteni ppt "A tanárképzés filozófiája és gyakorlata. Hogyan készíti fel a tanárképzés a jelölteket a NAT nevelési feladataira?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések