Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mérlegképes kötelező továbbképzés SZÁMVITEL 2015 Mérleg és eredménykimutatás összeállításának egyes kiemelt tételei – különös tekintettel az elmúlt időszak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mérlegképes kötelező továbbképzés SZÁMVITEL 2015 Mérleg és eredménykimutatás összeállításának egyes kiemelt tételei – különös tekintettel az elmúlt időszak."— Előadás másolata:

1 Mérlegképes kötelező továbbképzés SZÁMVITEL 2015 Mérleg és eredménykimutatás összeállításának egyes kiemelt tételei – különös tekintettel az elmúlt időszak számviteli jellegű változásaira PÉLDÁK 1

2 2 Előadó: Egri-Retezi Katalin kamarai tag könyvvizsgáló katalin.retezi@correct.hu

3 Példa a bérleti jog, üzemeltetési jog számviteli elszámolására Megoldás: 1.Ingatlanhoz kapcsolódó aktivált vagyoni értékű jog értékesítése  Bruttó érték és écs kivezetése T 8.Egyéb ráfordítás - K 1.Ingatlanok br.é. 40.000 T 1.Ingatlan écs - K 8.Egyéb ráf. 10.000  Eladási áron T 3.Vevők - K 9.Egyéb bevétel 35.000 T 3.Vevők - K 4.Fiz.ÁFA 9.450 3

4 Példa a bérleti jog, üzemeltetési jog számviteli elszámolására 2/ Ingatlanhoz kapcsolódó, nem aktivált vagyoni értékű jog esetén (üzemeltetési jog)  Eladási áron T 3. Vevők - 9. Ért. nettó árbev. 25.000 T 3. Vevők - 4. Fiz. ÁFA 6.750  Halasztás T 9. Ért. nettó árbev. - 4. Halasztott bev. 20.000 25.000/5*4= 20.000 4

5 Feladat: pénzügyi lízing elszámolása (lízingbevevőnél)  2013. július 1-én 4.300eFt-ért (+ÁFA) gépjármű lízingbevétele, 7 éves futamidőre. A lízingdíjakat évente 1 alkalommal kell fizetni július 1-én. A lízingdíjba épített kamat mértéke 10%. A 7. év végén (2020. július 1-jén) tervezett maradványérték 100eFt, amely beépül a számlázott értékbe, melyet az utolsó lízingdíjjal együtt kell megfizetni (tulajdonjog megváltás esetén).  Tervezett hasznos élettartam: 7év  A fenti adatok alapján a lízingdíjak, kamatok, amortizáció és maradványérték az alábbi táblázat szerint: 5

6 Pénzügyi lízing elszámolása (lízingbevevőnél) (adatok eFt-ban) ÉvLízingdíjKamatrészTőkerészFennálló tartozás Amortizáció 0.év---4 300 1.év8734304433 857600 2.év8733864873 370600 3.év8733375362 835600 4.év8732845892 245600 5.év8732256481 597600 6.év873160713884600 7.év873 Maradvány érték : 100 89784 Maradvány érték: 100 -- 600 Összesen: 6 2111 9114 3004 200 6

7 I/1. Megoldás: Zártvégű pénzügyi lízing (futamidő végén tulajdonjog megszerzése) 1/ Lízingbevétel A) Lízingdíj birtokbaadáskor T 1.Beruházások - K 43. Pü-i lízingtart. 4.300 T 4.Lev. Áfa - K 47. Egyéb köt. 1.161 B) Áfa kiegyenlítése T 47. Egyéb köt. - K 38. Pénzeszközök 1.161 C) Üzembe helyezés T 1. Járművek - K 1. Beruházások 4.300 2/ Év végén: időarányos kamat T 87. Fiz. Kamat - K 48. Passzív időbeli elh. 215 430/2=215 7

8 I/1. Megoldás: Zártvégű pénzügyi lízing (futamidő végén tulajdonjog megszerzése) 3/ Értékcsökkenés (1. év végén) T 5. Ért.csökk.leírás – K 1. Járművek é.cs 300 4/ Első lízingdíj törlesztése A) Tőkerész T 43. Pü-i lízing tart. – K 38. Pénzeszköz 443 B) Kamatrész T 87. Kamatráford. - K Pénzeszköz 430 C) Időbeli elhatárolás feloldása T 48. Passzív id.elh. - K 87. Kamatráford. 215 5/ Következő években: 2. és 4. tételek - más összegekkel – ismétlődnek 6/ Lejáratkor maradványérték megfizetése T 43. Pü-i lízingtart. - K 38. Pénzeszköz 100 8

9 I/2. Futamidő végén visszaszolgáltatás piaci érték: 150eFt I/1. megoldáshoz képest eltérés (1-5. könyvelési tételek azonosak) 6/ Lejáratkor az eszköz visszaadása helyesbítő számla alapján A) Értékcsökkenés átvezetése T 1. Járművek ért.cs. - K 1. Járművek br. 4.200 B) Gépek kivezetése T 43. Pü-i lízing köt. - K 1. Járművek br. 100 C) Különbözet elszámolása (piaci-könyv.szerinti) T 43. Pü-i lízing köt. - K 9. Egyéb bevétel 50 D) Különbözet pénzügyi rendezése T 38. Pénzeszköz - K 43. Pü-i lízing köt. 50 9

10 I/2. Futamidő végén visszaszolgáltatás E) Levonható Áfa (helyesbítő számla alapján) T 47. Egyéb köt. - K 4. Levonható Áfa 40,5 F) Áfa pénzügyi rendezése T 38. Pénzeszközök - K 47. Egyéb köt. 40,5 150*0,27= 40,5 10

11 II/1. Megoldás: Nyíltvégű pénzügyi lízing, futamidő végén tulajdonjog megszerzése 1/ Lízingbevétel A) Lízingdíj birtokbaadáskor T 1.Beruházások - K 43. Pü-i lízingtart. 4.300 B) Üzembe helyezés T 1. Járművek - K 1. Beruházások 4.300 2/ Év végén: időarányos kamat T 87. Fiz. Kamat - K 48. Passzív időb. elh. 215 430/2=215 3/ Értékcsökkenés (1. év végén) T 5. Ért.csökk.leírás – K 1. Járművek é.cs 300 11

12 II/1. Megoldás: Nyíltvégű pénzügyi lízing, futamidő végén tulajdonjog megszerzése 4/ Első lízingdíj törlesztése A) Tőkerész T 43. Pü-i lízing tart. – K 38. Pénzeszköz 443 B) Kamatrész T 87. Kamatráford. - K Pénzeszköz 430 C) Számlázott Áfa T 4. Levonható Áfa - K 47. Egyéb köt. 119,61 D) Áfa pénzügyi rendezése T 47. Egyéb köt. - K 38. Pénzeszközök 119,61 5/ Időarányos kamat elhatárolásának feloldása T 48. Passzív id.elh. - K 87. Kamatráford. 215 6/ További években a fentiek közül a 2-5. tételek ismétlődnek 12

13 II/1. Megoldás: Nyíltvégű pénzügyi lízing, futamidő végén tulajdonjog megszerzése 7/ Lejáratkor a maradványérték megfizetése A) Maradványérték T 43. Pü-i lízingtart. - K 38. Pénzeszköz 100 B) Maradványérték Áfa-ja T 4.Lev. Áfa - K 47. Egyéb köt. 27 C) Áfa kiegyenlítése T 47. Egyéb köt. - K 38. Pénzeszközök 27 13

14 II/2. Megoldás: Nyíltvégű pénzügyi lízing, nem szerzik meg a tulajdonjogot E) Levonható Áfa (helyesbítő számla alapján) T 47. Egyéb köt. - 4. Levonható Áfa 13,5 F) Áfa pénzügyi rendezése T 38. Pénzeszközök - K 47. Egyéb köt. 13,5 50*0,27= 13,5 Számítás módja tér el: lízingbeadáskor nem volt Áfa: csak a fennmaradó lízingtartozás és a piaci érték közötti különbözet – amennyivel többet számláztak – kerül számlahelyesbítésre (150-100=50eFt) 14

15 Devizahitelek kiváltásának átmeneti szabálya 177§ (38) -a devizahitel kivezetendő könyv szerinti árfolyamon majd a Ft hitel állományba veendő, -Új: a devizahitel elhatárolt árfolyamveszteségét nem kötelező a „visszafizetéshez” kapcsolódóan feloldani! - Ha a feloldást nem választja a devizahitel kiváltása évében: három üzleti évben egyenlő részletben kell feloldani! (visszafizetés éve és azt követő két évben oldható fel) -Következmény: céltartalék feloldódik (nincs a céltartalékhoz átmeneti szabály) 2013-2014. időszakra: lejárat előtti egyösszegű hitel visszafizetésekre alkalmazható 15

16 Devizahitelek kiváltásának átmeneti szabálya  177§(38): A 33. § (3) bekezdése szerinti külföldi pénzértékre szóló tartozások 2014. december 31-ig történő, lejárat előtti egyösszegű visszafizetése esetében a 33. § (2) bekezdése szerinti halasztott ráfordítás - a 33. § (4) bekezdése figyelembe vételével számított - összegét a 33. § (3) bekezdésétől eltérően a vállalkozó, saját döntése alapján, a visszafizetés üzleti évében és az azt követő két üzleti évben, három egyenlő részletben is megszüntetheti. 16

17 Devizahitelek kiváltásának átmeneti szabálya (3)A (2) bekezdés szerint halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget - a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításakénti elszámolással - meg kell szüntetni, ha a külföldi pénzértékre szóló hiteltartozást, a devizakötvény-kibocsátásból származó tartozást teljes összegében visszafizették, illetve - tárgyi eszköz, vagyoni értékű jog finanszírozása esetén - ha a devizahitellel, a devizakötvény-kibocsátással finanszírozott tárgyi eszközt, vagyoni értékű jogot értékesítették, vagy más jogcímen az állományból kivezették. Nem minősül a tartozás visszafizetésének, ha a még fennálló tartozás pénznemét (devizanemét) szerződésmódosítás keretében megváltoztatják. (4) A (2) bekezdés szerinti halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget - a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításakénti elszámolással - csökkenteni kell az érintett devizakötelezettség után az egyes üzleti évekre elszámolt árfolyamnyereségnek megfelelő összeggel is. 17

18 Devizahitelek kiváltásának átmeneti szabálya 41§(4) Ha a vállalkozó a devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló - beruházáshoz (beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékű joghoz, továbbá a forgóeszközhöz kapcsolódó - hiteltartozások, továbbá devizakötvény kibocsátásából származó - beruházáshoz (beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékű joghoz kapcsolódó - tartozások nem realizált árfolyamveszteségét a 33. § (2) bekezdése szerint halasztott ráfordításként mutatta ki, az üzleti év végén az így elhatárolt halmozott összegnek a beruházás, vagyoni értékű jog aktiválásától, egyéb esetben a hitel folyósításától eltelt időtartam és a hitel figyelembe vehető futamideje arányában számított hányadának megfelelő összegű céltartalékot kell kimutatnia. Amennyiben az előző üzleti év végéig ilyen címen képzett céltartalék ennél kevesebb, illetve több, a különbözettel a tárgyévben kell a céltartalékot növelni az egyéb ráfordításokkal szemben, illetve csökkenteni az egyéb bevételekkel szemben. A számításnál figyelembe vett futamidő nem lehet hosszabb, mint a hitel futamideje, illetve - tárgyi eszköz, vagyoni értékű jog finanszírozása esetén - mint a hitellel finanszírozott tárgyi eszköz, vagyoni értékű jog várható - amortizációnál figyelembe vett - élettartama, ha a hitel futamideje hosszabb. 41§(5) Ha a halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget a 33. § (3) bekezdése szerint meg kell szüntetni, akkor a (4) bekezdés szerint képzett céltartalék is megszüntetendő. 18

19 Devizás tételek értékelése Példa: Alapesetben (T) 87. Pénz. e.ráf – (K) 39. Hal. ráford. 60.000 (T) 42. Egyéb célt. - (K) 96. Egyéb bev. 50.000 (T) 414. Lekötött tart. - (K) 413. Er.tart. 10.000

20 Devizás tételek értékelése Példa: Döntés alapján 3 év alatti feloldás esetén: (T) 87. Pénz. e.ráf – (K) 39. Hal. ráford. 20.000 (T) 42. Egyéb célt. - (K) 96. Egyéb bev. 50.000 (T) 413. Eredménytart. - (K) 414. Lek.tart. 30.000 (10.000+30.000=40.000)

21 Szt. 177.§ (38) A 33. § (3) bekezdése szerinti külföldi pénzértékre szóló tartozások 2014. december 31-ig történő, lejárat előtti egyösszegű visszafizetése esetében a 33. § (2) bekezdése szerinti halasztott ráfordítás - a 33. § (4) bekezdése figyelembe vételével számított - összegét a 33. § (3) bekezdésétől eltérően a vállalkozó, saját döntése alapján, a visszafizetés üzleti évében és az azt követő két üzleti évben, három egyenlő részletben is megszüntetheti.

22 Szt. 41.§ (4)-(5) 41.§(4) Ha a vállalkozó a …………..nem realizált árfolyamveszteségét a 33. § (2) bekezdése szerint halasztott ráfordításként mutatta ki, az üzleti év végén az így elhatárolt halmozott összegnek a beruházás, vagyoni értékű jog aktiválásától, egyéb esetben a hitel folyósításától eltelt időtartam és a hitel figyelembe vehető futamideje arányában számított hányadának megfelelő összegű céltartalékot kell kimutatnia. 41.§(5) Ha a halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget a 33. § (3) bekezdése szerint meg kell szüntetni, akkor a (4) bekezdés szerint képzett céltartalék is megszüntetendő.


Letölteni ppt "Mérlegképes kötelező továbbképzés SZÁMVITEL 2015 Mérleg és eredménykimutatás összeállításának egyes kiemelt tételei – különös tekintettel az elmúlt időszak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések