Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁRGYI ESZKÖZÖK PÉNZÜGYI SZÁMVITEL I.. Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.2 ISMÉTLÉS VAGYON ÉS KETTŐS VETÜLETE: E = F ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁRGYI ESZKÖZÖK PÉNZÜGYI SZÁMVITEL I.. Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.2 ISMÉTLÉS VAGYON ÉS KETTŐS VETÜLETE: E = F ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája."— Előadás másolata:

1 TÁRGYI ESZKÖZÖK PÉNZÜGYI SZÁMVITEL I.

2 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.2 ISMÉTLÉS VAGYON ÉS KETTŐS VETÜLETE: E = F ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája - múltbeli eseményekből eredő - vállalkozás által ellenőrzött erőforrás - jövőbeli gazdasági hasznok valószínű beáramlása - értékelhetőség FORRÁS: a vagyon eredete, finanszírozási módja KÖTELEZETTSÉG - múltbeli eseményekből eredő - jelenbeli kötelem - gazdasági hasznok valószínű jövőbeli kiáramlása - értékelhetőség TŐKE: maradványérték

3 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.3 ESZKÖZÖK BESOROLÁSA a) MÉRLEGKÉPESSÉG (MIT) b) TARTÓSSÁG (MENNYI IDEIG) c) BETÖLTÖTT SZEREP (MIRE) d) FAJTA, JELLEG (MILYEN) A besorolás módosítható → DE: következetesség, folytonosság elve!

4 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.4 ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK SAJÁT VÁLLALKOZÁSBA MÁS VÁLLALKOZÁSBA ANYAGI NEM ANYAGI KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

5 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.5 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FOGALMA: rendeltetése szerint a tevékenységet, a működést tartósan (több termelési perióduson keresztül) szolgálja, ugyanabban a formában Csoportjai Immateriális javak (Pénzügyi számvitel II.) Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök

6 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.6 TÁRGYI ESZKÖZÖK fogalma Megfelelnek az eszközök (általános) fogalmának Több termelési perióduson keresztül használt eszközök, amelyeket eladásra szánt termékek, szolgáltatások előállítására, vagy bérbeadás céljából vagy igazgatási célokból tartanak

7 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.7 Tárgyi eszközök az sztv-ben Azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközök (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi, üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok), tenyészállatok, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják a vállalkozó tevékenységét A mérlegben a tárgyi eszközök között (elkülönítetten) kell kimutatni az ezen eszközökre adott előlegeket, a beruházásokat is, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését (Sztv. 26. § (1) bekezdés)

8 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.8 CSOPORTOSÍTÁS 1.ÜZEMBE HELYEZETT (befejezett, aktivált) a) ingatlan (föld + felépítmény + ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok) b) ingóműszaki egyéb tenyészállat 2. ÜZEMBE NEM HELYEZETT a) beruházás b) felújítás c) beruházásra adott előlegek + Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (üzembe helyezetthez kapcsolódó értékkorrekció) gépek, berendezések felszerelések, járművek

9 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.9 TÁRGYI ESZKÖZÖK A MÉRLEGBEN A/II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2.Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4.Tenyészállatok 5.Beruházások, felújítások 6.Beruházásra adott előlegek 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.10 Az elemek fogalmi meghatározása Ingatlan: rendeltetésszerűen használatba vett földterület és minden olyan anyagi eszköz, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek + a bérbe vett ingatlanokon végzett beruházás, felújítás + kapcsolódó vagyoni jogok (bérleti jog, használati jog, koncessziós jog, közműfejlesztési hozzájárulások stb.) Műszaki tárgyi eszközök: rendeltetésszerűen használatba vett a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgáló eszközök (sztv. tételes fajta szerinti felsorolást is tartalmaz) Egyéb tárgyi eszközök: rendeltetésszerűen használatba vett eszközök, amelyek a vállalkozó tevékenységét közvetetten szolgálják Tenyészállatok: azok az állatok, amelyek a tenyésztésük, a tartásuk során leválasztható terméket (szaporulatot, más állati terméket) termelnek, és ezen termékek értékesítése, vagy az egyéb hasznosítás (iga, őrzés, lovagoltatás) biztosítja a tartási költségek megtérülését, függetlenül attól meddig szolgálják a vállalkozás tevékenységét

11 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.11 Az elemek fogalmi meghatározása Beruházások: új tárgyi eszköz létrehozására irányuló tevékenység (rendeltetésszerűen használatba nem vett, előző dián részletezett eszközök) Felújítás: meglévő, üzembe helyezett és elhasználódott tárgyi eszközön végzett beavatkozás, amelyből pótlólagos (üzembe helyezéskor nem becsülhető) gazdasági hasznok származnak: hasznos élettartam növelés javuló termékminőség korszerűsítés

12 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.12 Az elemek fogalmi meghatározása Beruházásokra adott előlegek: a (beruházási) szállítónak ilyen címen kifizetett, a levonható áfa összegét nem tartalmazó összeg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése: értékkorrekció az átértékelési modell feltételei szerint

13 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.13 TÁRGYI ESZKÖZ ÉLETPÁLYÁJA Üzembe helyezés (aktiválás) LÉTREHOZÁS BERUHÁZÁS MŰKÖDÉS (HASZNÁLAT) KIVEZETÉS (könyv szerinti érték) Bekerülési érték F O R D U L Ó N A P O K tszécs Eseti értékkorrekciók (tfécs, ví, éh) INGATLAN, GÉP, BERENDEZÉS, FELSZERELÉS tszécs=terv szerinti értékcsökkenés tfécs=terven felüli értékcsökkenés (értékvesztés) ví=visszaírás éh=értékhelyesbítés

14 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.14 TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKELÉSE Bekerülési érték (bruttó érték) - TSZÉCS - Évközi kivezetések Nettó érték (KSZÉ) a fordulónapon - TFÉCS (értékvesztés) + Visszaírás (VÍ) Mérlegérték (MÉ=NÉ=KSZÉ) + Értékhelyesbítés (ÉH) Piaci érték (PÉ) KSZÉ = könyv szerinti érték NÉ = nettó érték

15 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.15 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK Általános szabályok (üzembe helyezésig felmerülő, eszközhöz hozzárendelhető tételek): Bekerülés jogcímének megfelelő kezdő/alapérték Szállítási, rakodási, közvetítői, bizományosi díjak, beszerzéshez kapcsolódó le nem vonható adók, vámok stb. Eszköz-specifikus tételek + Finanszírozási forrás megszerzése, igénybevétele miatt fizetett összegek +/- Devizás kötelezettségek árfolyamkülönbözetei (devizás tételek értékelésének kivételes szabálya!) + Tervezés, kivitelezés, betanítás, próbaüzem, üzembe helyezés - Próbaüzem során keletkezett STK - Adott előleg, elkülönített betét után kapott kamat (max. fizetett kamat összegéig) A kapott támogatás nem csökkenti a bekerülési értéket (lásd támogatások elszámolása!) Halasztott bevétel, amelynek feloldása a hasznos élettartam alatt

16 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.16 BERUHÁZÁS ÉS FINANSZÍROZÁS A bekerülési értékre gyakorolt hatás Üzembe helyezés BERUHÁZÁS (KIVITELEZÉS) IDŐSZAKA FINANSZÍROZÁSI FORRÁS FUTAMIDEJE Megszerzés költségei Igénybevétel díjai (kamat, rendelkezésre tartási díj) fordulónap Devizás kötelezettség realizált árfolyamkülönbözete Devizás kötelezettség NEM realizált árfolyamkülönbözete BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

17 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.17 ÜZEMBEHELYEZÉST KÖVETŐ KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA Rendszeresen felmerülő → FOLYÓ KÖLTSÉG működési költség, karbantartás, javítás: a használatba vett tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló tevékenység (nem feltétlenül évente) Esetileg felmerülő (felújítás) → AKTIVÁLÁS, mert Többlet gazdasági haszon Nagyobb élettartam Kapacitás növelés Termék minőségének javulása Korszerűsítés Stb.

18 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.18 KÖVETŐ ÉRTÉKELÉS Bekerülési érték (bruttó érték) - Értékcsökkenés (ÉCS) + Visszaírás (VÍ) Nettó érték (KSZÉ vagy MÉ) + Értékhelyesbítés (ÉH) Piaci érték (PÉ)

19 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.19 ÉRTÉKCSÖKKENÉS TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS: rendszeres (szokásos) használatból eredő (időszakra vonatkozó) elszámolás Csak értékkorrekció TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS: eseti, egyszeri kiigazítás Lehet csak értékkorrekció (értékvesztés), de Okozhatja az eszköz kivezetését is (káresemény, selejtezés, hiány)

20 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.20 TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS a tárgyi eszközök pénzben kifejezett hozzájárulása az adott évi tevékenységhez a) hasznos élettartam b) maradványérték c) leírás módja, mértéke AKTIVÁLÁSKOR ELVÉGZETT BECSLÉS Meghatározása: számviteli politika (értékelési szabályzat) keretében Könyvelése: költségként (évközben vagy év végén)

21 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.21 HASZNOS ÉLETTARTAM azon időszak, amely alatt az amortizálható eszközt használják, és értékét az eredmény terhére elszámolják, figyelemmel a fizikai elhasználódásra, az erkölcsi avulásra, a jogi és egyéb korlátozó tényezőkre kifejezhető IDŐTARTAM (függetlenül a teljesítménytől) TELJESÍTMÉNY (függetlenül a használat idejétől)

22 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.22 MARADVÁNYÉRTÉK Az üzembe helyezés időpontjában (az akkor rendelkezésre álló információk alapján) a hasznos élettartam függvényében meghatározott érték, amely a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható Oka: Hasznos élettartam ≠ műszaki-gazdasági (teljes) élettartam Nulla is lehet, ha összege nem jelentős Leírás alapja bekerülési érték – maradványérték Számviteli politika!

23 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.23 LEÍRÁS MÓDJA IDŐARÁNYOS Lineáris (évente azonos összegű) Degresszív (évente csökkenő összegű) Állandó leírási alap és csökkenő leírási kulcsok (pl évek száma összeg módszer) Csökkenő leírás alapja és állandó leírási kulcs (pl. nettó érték alapján történő leírás) Progresszív (évente növekvő összegű) Kombinált Egyösszegű: kisértékű (100.000 Ft egyedi bekerülési érték alatti) eszköz a használatba vételkor leírható (számvitelpolitikai kérdés) TELJESÍTMÉNYARÁNYOS Részletes kifejtést lásd az Értékeléstan jegyzetben!

24 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.24 Nem számolható el tszécs (tételes tiltás) Beruházás Nullára leírt, maradványértéket elért Föld, telek, erdő, képzőművészeti alkotás, régészeti lelet

25 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.25 Nem szabad elszámolni tszécs-t (gazdálkodói mérlegelés alapján) Olyan eszköz esetében, amely értékéből a használat során nem veszít, vagy egyedi mivoltából, különleges helyzetéből adódóan értéke növekszik Ilyenek tipikusan a befektetési célból tartott ingatlanok

26 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.26 Terv szerinti écs. megváltoztatása Az üzembe helyezéskor figyelembe vett körülmények lényeges megváltozása miatt: felújítás használat módja, jellege maradványérték terven felüli leírás visszaírás

27 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.27 FORDULÓNAP SZEREPE A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉLETÉBEN Eseti korrekciók elszámolása Kapcsolódó alapelvek Összemérés elve Óvatosság elve Valódiság elve Egyedi értékelés elve Teljesség elve

28 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.28 TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS Használatból eredő: bármely tárgyi eszköz esetében Feleslegessé válás Megrongálódás, megsemmisülés, hiány Hatása: eszköz kivezetése Elszámolás: esemény bekövetkezésekor Esetleg képződő visszanyert hulladék → készlet Piaci érték megváltozásából eredő: csak az aktivált tárgyi eszköz esetében PÉ < NÉ (tartósan és jelentősen) Hatása: eszköz könyv szerinti értéke csökken Elszámolás: fordulónapon meglévő állomány után Könyvelése: Egyéb ráfordítás Számviteli politika! PÉ = piaci érték, NÉ = nettó érték (könyv szerinti vagy mérlegérték is)

29 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.29 VISSZAÍRÁS Piaci érték megváltozásából ered: csak aktivált tárgyi eszköz esetében lehet, ha PÉ > NÉ (tartósan és jelentősen), ahol NÉ = BÉ – TSZÉCS - TFÉCS Hatása: eszköz könyv szerinti értéke nő Elszámolás: fordulónapon meglévő állomány után Visszaírás összegét befolyásolja Piaci érték Korábban elszámolt tfécs Visszaírás (max) = tfécs Könyvelése: Egyéb bevétel Számviteli politika!

30 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.30 ÉRTÉKHELYESBÍTÉS Piaci érték megváltozásából eredő: aktivált tárgyi eszköz esetében PÉ > NÉ (tartósan és jelentősen), ahol NÉ = BÉ - TSZÉCS Hatása: könyv szerinti érték nem változik Elszámolás: fordulónapon meglévő állomány után Könyvelése: Tárgyi eszköz számlához kapcsolódó kiegészítő számlán az Értékelési tartalékkal szemben Bemutatása: önálló mérlegtételként Számviteli politika!

31 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.31 Ne felejtsük el, hogy… Az értékhelyesbítés alkalmazása nem kötelező (számvitelpolitikai döntés), de a képzett ÉH-t évente felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell A visszaírás nem kötelező (számvitelpolitikai kérdés) az egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó esetében A sajátos egyszerűsített éves beszámolót készítők eseti értékkorrekciókat nem alkalmazhatnak! (A terv szerinti leírásnál nem számolhatnak maradványértékkel!)

32 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.32 ÖSSZEFÜGGÉSEK PIACI ÉRTÉK NÖVEKEDÉSE 1. Visszaírás, ha … 2. Értékhelyesbítés, ha … PIACI ÉRTÉK CSÖKKENÉSE 1. Értékhelyesbítés megszüntetése, ha … 2. Terven felüli értékcsökkenés, ha… Ugyanazon eszköznél egy időpontban nem lehet TFÉCS és ÉH

33 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.33 ALKALMAZÁSI SEGÉDLET PÉ – NÉ > 0 VÍ, ha TFÉCS > 0, de VÍ max = TFÉCS ÉH 1 PÉ – NÉ < 0 1 2 2 KÉPZÉS, ha VÍ előzte meg MÓDOSÍTÁS, ha ÉH előzte meg ÉH megszüntetés (ha van) TFÉCS

34 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.34 Összefüggés a TE számlák között Épületek Épületek TSZÉCS Épületek TFÉCS Épületek ÉH Bruttó érték KSZÉ = NÉ = MÉ PÉ Ha TFÉCS > 0, akkor ÉH = 0 Ha ÉH > 0, akkor TFÉCS = 0

35 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.35 Összefüggések Bekerülési érték = bruttó érték ez kerül a megfelelő tárgyi eszköz számlára Könyv szerinti érték = nettó érték Nettó érték = bruttó érték – halmozott (terv szerinti és terven felüli) értékcsökkenés Piaci érték – könyv szerinti érték = ÉH

36 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.36 TÁRGYI ESZKÖZ KÖNYVVITELE ANALITIKA (elengedhetetlen!) Egyedi Csoportos Minden, ami az eszköz azonosításához szükséges SZINTETIKA Számlakeret tagolása: többszámlás elszámolás Bekerülési érték (alapvető számla) Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása Értékhelyesbítés Üzembe helyezés napja előtt: Beruházás Üzembe helyezéskor: Tagolásnak megfelelő számlára Kivezetés a könyvekből Helyesbítő számlák

37 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.37 Állománynövekedés elszámolásának a lényege Bekerülési jogcíme szerinti számla 16. BERUHÁZÁS 12-15. TÁRGYI ESZKÖZ Üzembe helyezés (aktiválás, tenyésztésbe állítás) napjával Folyamatosan a felmerüléskor, de legkésőbb az üzembe helyezéskor

38 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.38 TÁRGYI ESZKÖZHÖZ KAPCSOLÓDÓ SAJÁTOS BEKERÜLÉSI TÉTELEK KÖNYVELÉSE Aktiválás előtt (felmerüléskor) Aktiváláskor (számított összeg) Aktiválás után Beruházási hitel kamata 16. – 38.16. – 479.87. – 38./48. Devizás kötelezettség árfolyam-különbözete 16. – 44/454. vagy 44/454. - 16. mert kifizettük, vagy a fordulónapi átértékeléskor Nincs árfolyam különbözet elszámolás Általános szabályok szerint (eredménnyel szemben)

39 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.39 Az előző diához! A beruházáshoz kapcsolódó finanszírozási forrás kamatterhét időarányosan mindig figyelembe kell venni (függetlenül attól, hogy tényleges kifizetés történt vagy sem), az üzembe helyezés napján (ill a fordulónapon) ki kell számítani a kamatfizetéssel le nem fedett beruházási időszakra eső kamatot és azzal növelni kell a bekerülési értéket (kötelezettséggel – lásd 479. számla – szemben, de nem növelhető meg ezzel a hitel/kölcsön mérlegértéke!) Árfolyamkülönbözettel csak akkor kell korrigálni a bekerülési értéket, ha a beruházás időszakában a beruházáshoz tartozó devizás kötelezettségnél felmerült realizált vagy nem realizált árfolyamkülönbözet (vagyis az üzembe helyezés napján nincs árfolyamkülönbözet-korrekció, hacsak nem éppen a fordulónapon vagy a kifizetés napján történt az aktiválás)!

40 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.40 Állománycsökkenések elszámolása Kivezetések: könyvelés az esemény bekövetkezésekor Értékesítés, apport, térítés nélkül, káresemény, selejtezés, hiány Lásd az „Általános áttekintés” sillabuszban Értékkorrekciók Év közben: TSZÉCS Fordulónapon: TFÉCS, VÍ, ÉH Sajátos események Átsorolások más eszközcsoportba (mert már nem tárgyi eszközként hasznosítjuk) Bérbeadás, bérbevétel, lízing (lásd következő diákon)

41 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.41 Tulajdon(jog) és használat(i jog) kapcsolata TulajdonjogHasználati jogJellemzőÜgylet igen Saját tulajdon, saját használat Beruházás igennem Saját tulajdon Idegen használat Beruházás és Bérbeadás nemigen Idegen tulajdon Saját használat Bérbevétel lehetigen Korlátozott tulajdon Saját használat Pénzügyi lízing

42 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.42 Tárgyi eszköz használati jogának tartós átengedése Átengedő (jogalapító) Könyveiben szerepel egy tárgyi eszköz (tipikusan ingatlan), amelynek használatát átengedi másnak Az eszköz a jogot átengedő tulajdonában marad, nem vezeti ki a könyveiből Átengedésért kapott, egyszeri (megváltási) díj Elszámolása árbevételként, majd halasztott bevétel, amelynek feloldása az átengedési (szerződés szerinti) időszak alatt (határozatlan idejű szerződés esetében 5 vagy több év alatt)

43 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.43 Tárgyi eszköz használati jogának tartós átengedése Átvevő (jogszerző) A tartós használatba átvett eszköz nem kerül az átvevő tulajdonába A használat jogának megszerzésért fizetett, egyszeri díj Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog Elszámolása értékcsökkenésként a szerződés szerinti időszak alatt (határozatlan idejű esetén a gazdálkodó által meghatározott hasznos élettartam alatt) Idegen ingatlanon végzett beruházás Elszámolása a beruházások általános szabályai szerint

44 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.44 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog elszámolása (5 év határozott időre szóló) ÁTVEVŐÉrtékÁTADÓ 126. – 454.10031. – 91-92. 10091-92. – 483. 57. – 129.20483. – 91-92.

45 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.45 TÁRGYIESZKÖZ-BÉRLET bérbeadóbérbevevő Kapott bérleti díjFizetett bérleti díj árbevételKöltség (ig.vett szolg.) AIE, ha …PIE, ha … AIE, ha … utólag esedékes előre esedékes Bérleti díj: amely a szerződés szerinti időszak alatt folyamatosan, rendszeresen fizetendő

46 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.46 LÍZINGKONSTRUKCIÓK PÉNZÜGYI LÍZING A bérleti és az adásvételi szerződés jegyeit együttesen tartalmazó atipikus szerződés, amely keretében a lízingbeadó a lízingbevevő igényei szerint beszerzett és a lízingbeadó tulajdonába kerülő eszközt lízingdíj fizetése ellenében, rögzített időtartamra a lízingbevevő használatába, birtokába adja OPERATÍV LÍZING Ami nem pénzügyi lízing

47 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.47 Pénzügyi lízing jellemzői Lízingbeadónál tulajdonjog Lízingbevevőnél használati jog Az eszköz a lízingbevevő könyveiben szerepel Használatból eredő költségek, kockázatok lízingbevevőt terhelik, de jogosult a hasznok szedésére is Az ügylet futamideje ≈ eszköz hasznos élettartam A finanszírozási forrás fedezete = ügylet tárgya Futamidő végén lízingbevevő tulajdonjogot szerez(het): Zárt végű: biztos tulajdonszerzés Nyílt végű ügylet: vételi opció A számviteli elszámolás azonos

48 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.48 Pénzügyi lízing modellje LÍZINGBEADÓ SZÁLLÍTÓ LÍZINGBEVEV Ő Eszközeladás: Árbevétel és ráfordítás Árubeszerzés és eladás: árbevétel = ráfordítás Eszközbeszerzés és Hosszú lejáratú kötelezettség Törlesztés + kamatfizetés Hosszú lejáratú követelés + kamatbevétel Teljes vételár kifizetése számla Fizetés részletekben eszköz

49 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.49 Szállító könyvelése Értékesítés (lízingbe adónak) 31. – 91.2.000 31. – 467. 400 81. – 26. vagy 581/81. – 25. 1.500 38. – 31.2.400

50 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.50 Lízingbeadó könyvelése Árubeszerzés (szállítótól) 26. – 454.2.000 466. – 454. 400 454. – 38. 2.400 Értékesítés (lízingbe vevőnek) 31. – 91/467.2.400 – 2.000/400 81. – 26.2.000 Követelés átsorolása 19. – 31.2.400 Befolyó törlesztő részletek 38. – 19. 800 38. – 97. 300

51 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.51 Lízingbevevő könyvelése Beszerzés 16. – 454.2.000 466/16. – 454. 400 Kötelezettség átsorolása 454. – 448.2.400 Törlesztő részletek kifizetése 448. – 38. 800 87. – 38. 300 Aktiválás 12-15. – 16.2.000 (vagy 2.400) Értékcsökkenés elszámolása 57. – 1x9.

52 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.52 LÍZINGKONSTRUKCIÓK OPERATÍV LÍZING: ami nem pénzügyi lízing elszámolása, mint a bérlet Mi a különbség a (klasszikus) bérlet és az operatív lízing között?

53 Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.53 LÍZINGKONSTRUKCIÓK VISSZLÍZING: Tulajdonunkban lévő eszköz eladása, és rögtön utána lízingszerződés keretében „visszaszerzése”


Letölteni ppt "TÁRGYI ESZKÖZÖK PÉNZÜGYI SZÁMVITEL I.. Tárgyi eszközök© Deák István - 2009.2 ISMÉTLÉS VAGYON ÉS KETTŐS VETÜLETE: E = F ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája."

Hasonló előadás


Google Hirdetések