Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Önkormányzati Szövetség Vidékfejlesztés és környezetvédelem A közfoglalkoztatás főbb prioritásai 2015. évben, a 2016. évi tervezés alapelvei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Önkormányzati Szövetség Vidékfejlesztés és környezetvédelem A közfoglalkoztatás főbb prioritásai 2015. évben, a 2016. évi tervezés alapelvei."— Előadás másolata:

1 Magyar Önkormányzati Szövetség Vidékfejlesztés és környezetvédelem A közfoglalkoztatás főbb prioritásai évben, a évi tervezés alapelvei Darvas 2015. szeptember 8.

2 A megújult közfoglalkoztatás rendszere
A közfoglalkoztatás átalakítása következtében január 1-től megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka, továbbá a közhasznú munkavégzés, létrejött az egységes KÖZFOGLALKOZTATÁS rendszere. Közérdekű munkavégzés: évi II. Tv. (Szabálysértési eljárásról) A közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben július 1-jével a Belügyminisztériumban létrejött a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság, így a közfoglalkoztatás szervezésének feladata a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a Belügyminisztérium feladatkörébe került át.

3 Legfontosabb jogszabályok
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról, 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról, 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról, 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról, 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról, 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról

4 A közfoglalkoztatás megvalósításában közreműködő szervezetek
2015. április 1-től

5 Mit jelent a közfoglalkoztatás?
A közfoglalkoztatás: területfejlesztés, vidékfejlesztés, munkahelyteremtés – átmeneti munkalehetőség biztosítása – állami pénzeszközök felhasználásával. Az állam tranzitfoglalkoztatási lehetőséget biztosít azok számára, akik a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk miatt, vagy bármely más okból hátrányban vannak, és ezért az önálló álláskeresésük eredménytelen. A közfoglalkoztatás az ország minden területén szervezhető – azonban csak kiemelten a hátrányos helyzetű térségekben, kedvezményezett járásokban indítható – járási startmunka mintaprogram/ráépülő program. A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a társadalom számára. A közfoglalkoztatási jogviszony új, speciális jogviszony.

6 A 2015. évi programok Cél: havi átlagban 213 000 fő foglalkoztatása.
2015. évi programok legkorábbi kezdő időpontja március 1. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás több ütemben I. ütem: március 1. – augusztus 31. II. ütem: szeptember február 28. Kistérségi (járási) startmunka mintaprogramok/ráépülő programok (belvízelvezetés, mg. utak karbantartása, illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása, belterületi utak karbantartása, bio- és megújuló energiafelhasználás) Mezőgazdasági programok Helyi sajátosságokra épülő programok Megszűnt: téli és egyéb értékteremtő programelem, helyette: helyi sajátosságokra épülő program megnevezés került. Kettős finanszírozás kiszűrése (EMMI, FM) A szociális földprogram: május április 30.

7 Fókuszban a járási mintaprogramok mezőgazdasági projektjei
A közfoglalkoztatás keretében megtermelt különböző zöldségféléket, növényeket a település által működtetett intézményekben a közétkeztetés minőségének javítására fordítják a napi étkeztetés során. A különböző zöldségfélék tartósítása, feldolgozása is jelentős feladatot biztosít a közfoglalkoztatottak számára. A szántóföldi növénytermesztés keretében történő termények hasznosítása az állattenyésztésben kerül felhasználásra. A mezőgazdasági projektek által termelt zöldségfélék, takarmánynövények, amelyek nem kerülnek a közfoglalkoztatás során feldolgozásra, a települési önkormányzatok természetbeni juttatásként szétosztják a szociálisan rászorulók számára, vagy értékesítik. A mezőgazdasági projektek elősegítik: Háztáji gazdálkodás újbóli elterjedése Helyi őstermelői piacok megnyitása Szociális boltok létrehozása Szociális szövetkezetek számának bővítése

8 Munkaerő-piaci képzések és szolgáltatások a közfoglalkoztatásban
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP fő a nyílt munkaerőpiacon is hasznosítható szakmai ismeretek megszerzése, „ezermester” képzés (megújuló energiaforráshoz, szociális szövetkezetekhez), felzárkóztató képzések. Személyes szolgáltatások az egyén profilját előtérbe helyező, szakképzettség megszerzését segítő, a közfoglalkoztatásból történő kivezetést támogató.

9 A közfoglalkoztatási rendszer pénzügyi keretei
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) „Start-munkaprogram” kiadási előirányzata mértéke: 2011. év: 64,0 Mrd Ft. 2012. év: 137,5 2013. év: 180,0 2014. év: 231,0 2015. év: 270,0 2016. év: 340,0 9

10 2016. évi tervezés I. Alapelvek: megfelelő munkakultúra elsajátítása,
képzettség megszerzése, szociális szövetkezetek számának bővítése, alapjainak megteremtése. Szociális jellegű közfoglalkoztatási programok (hosszabb időtartamú, részben az országos közfoglalkoztatási programok, továbbá belvízelvezetés, mezőgazdasági utak karbantartása, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása, bio- és megújuló energiafelhasználás) Nagy értékű eszközök beszerzése nem támogatható, kivéve azon településeket, amelyek évtől kezdődően hátrányos helyzetűek. Jelentős létszámot foglalkoztatnak. 2. Gazdasági (értékteremtő) közfoglalkoztatási tevékenységek (járási startmunka mintaprogramok mezőgazdasági projektje, helyi sajátosságokra épülő projektek)

11 2016. évi tervezés II. 2019. év június 30-ig valamennyi foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT) részesülő közfoglalkoztatásba vonása. 2015. július 1 – június 30. között a évi FHT-ban részesülő átlagos létszámát 25%-kal csökkenteni kell. 2016. július 1-től a évi FHT-ban részesülők számát újabb 25%-kal csökkenteni kell.

12 Országos közfoglalkoztatási programok
vízügyi igazgatóságok, vízgazdálkodási társulatok, állami erdőgazdaságok, nemzeti park igazgatóságok, rendészeti szervek, katasztrófavédelmi szervek, Magyar Honvédség, büntetés-végrehajtási intézetek, karitatív szervezetek, egyéb költségvetési szervek (Magán-erdőgazdálkodók csak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatóként vehetnek részt a közfoglalkoztatásban.)

13 Járási mintaprogram/ráépülő program
Kedvezményezett járások 290/2014. (XI. 26.) Korm rendelet szerint 109 járás, továbbá a jogszabály szerint természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térség Kedvezményezett települések 105/2015. (IV. 23.) Korm rendelet szerint A tervtárgyalások rendszerét ismételten alkalmazzuk

14 Új típusú, illetve kiterjeszthető programok I.
Kormányzati célokat megvalósító programok gondozatlan sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója, Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által működtetett határozott idejű bérleti szerződéshez kapcsolódó közfoglalkoztatás Jelentős létszám bevonására alkalmas programok önkormányzati útőr program bővítése, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Tulajdonában lévő ingatlanok karbantartása Értékteremtő, ipari tevékenységet megvalósító programok töktermesztés, tökmagolaj előállítás, kőfeldolgozó program bővítése, varrodai program, faraklapok bontása, raklapokból utcai bútorok készítése

15 Új típusú, illetve kiterjeszthető programok II.
Helyi, közösségi igények kielégítése, szociális rászorultakat segítő program önkormányzati bérlakások felújítása, elhagyatott, romos házak bontása, bontott anyagok szociálisan rászorulók számára történő átadása, szociális közfürdők kialakítása, hajléktalanprogram kiterjesztése, kúriák, kastélyok felújítása, falusi turizmus, idegenforgalom fejlesztése, állatmenhelyek karbantartása, felújítása, rendőrségi szolgálati lakások felújítása, graffitik eltávolítása középületekről, közterületekről,

16 Új típusú eljárási szabályok kerülnek bevezetésre
Továbbfoglalkoztatási kötelezettség: három ütem, csökkenő mértékben Általános szabályok a költségekre vonatkozóan: Mintaprogram/ráépülő program: Ft/hó/fő fajlagos költség alatt az illetékes kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya szakmai vizsgálata alapján Ft/hó/fő fajlagos költség felett az illetékes kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának minden esetben egyeztetnie kell a BM megyei programkoordinátorával, valamint a BM területi koordinátorával (szakmai főtanácsadó) Ft/hó/fő fajlagos költség között pénzügyi tervet is szükséges benyújtania a közfoglalkoztatónak Ft/hó/fő fajlagos költség felett üzleti tervet kell benyújtani a közfoglalkoztatónak Szociális ráépülő program Legfeljebb Ft/hó/fő fajlagos költséggel lehet tervezni a programokat

17 Járási startmunka minta/ráépülő programok ütemezése
A évi járási minta/ráépülő programok legkorábbi kezdőidőpontja: 2016. március 1. legkésőbbi záró időpontja: 2017. február 28. Főbb határidők: Startmunka mintaprogramok előzetes tervezése, elkészítése, benyújtása a járási hivatalokhoz: 2015. szeptember 30. Előzetes szűrés, BM programkoordinátorai, szakmai főtanácsadók + tervtárgyalások: 2015. október 30-tól 2015. december 11-ig Startmunka mintaprogramok kérelmeinek benyújtása a járási hivatalokhoz: 2016. január 15.

18 Jogszabály-módosítások
2015. július 13-tól hatályos jogszabály-módosítások A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény munkaerő-piaci szolgáltatásban való részvétel évenként legfeljebb 3 nap, fizetés nélküli szabadság időtartama 90 napról 120 napra emelkedett, Közfoglalkoztatásból való kizárás esetén kizáró ok, ha az egyszerűsített foglalkoztatás keretében felajánlott munkát nem fogadja el, vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonya munkavállaló felmondással vagy munkáltatói azonnal hatályú felmondással szűnt meg, Egyszerűsített foglalkoztatási igény bejelentése a munkáltató munkaerő-igényét május 1. és október 31. között a település polgármesterénél is bejelentheti. A munkáltató minden év október 31-ig bejelentheti a tervezett foglalkoztatás helye szerint illetékes megyei foglalkoztatási szerv részére a következő év május 1. és október 31. közötti egyszerűsített foglalkoztatás helyét, létszámot, a foglalkoztatás tervezett ütemezését.

19 Elindult a Közfoglalkoztatási portál…
Elérhetősége: Virtuális Közfoglalkoztatási Piac napokon belül működni fog.

20 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
Lőrincz Leó közigazgatási főtanácsadó Közfoglalkoztatásért Felelős Helyettes Államtitkárság


Letölteni ppt "Magyar Önkormányzati Szövetség Vidékfejlesztés és környezetvédelem A közfoglalkoztatás főbb prioritásai 2015. évben, a 2016. évi tervezés alapelvei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések