Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közfoglalkoztatás legújabb kérdései- Téli átmeneti közfoglalkoztatás 2013-2014. év XXI. Országos Jegyző- Közigazgatási Konferencia Keszthely 2013. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közfoglalkoztatás legújabb kérdései- Téli átmeneti közfoglalkoztatás 2013-2014. év XXI. Országos Jegyző- Közigazgatási Konferencia Keszthely 2013. szeptember."— Előadás másolata:

1 A közfoglalkoztatás legújabb kérdései- Téli átmeneti közfoglalkoztatás 2013-2014. év XXI. Országos Jegyző- Közigazgatási Konferencia Keszthely 2013. szeptember 20.

2 2 A közfoglalkoztatás átalakítása következtében 2011. január 1-től megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka, továbbá a közhasznú munkavégzés, létrejött az egységes KÖZFOGLALKOZTATÁS rendszere. A közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben 2011. július 1-jével a Belügyminisztériumban létrejött a Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság, így a közfoglalkoztatás szervezésének feladata a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a Belügyminisztérium feladatkörébe került át. A megújult közfoglalkoztatás rendszere

3 3 Mit jelent a közfoglalkoztatás? •A közfoglalkoztatás: területfejlesztés, vidékfejlesztés, munkahelyteremtés – átmeneti munkalehetőség biztosítása – állami pénzeszközök felhasználásával •Az állam tranzitfoglalkoztatási lehetőséget biztosít azok számára, akik a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk miatt, vagy bármely más okból hátrányban vannak, és ezért az önálló álláskeresésük eredménytelen. •A közfoglalkoztatás az ország minden területén – azonban kiemelten a hátrányos helyzetű térségekben – a szezonalitást is figyelembe véve teszi lehetővé a munkavégzést. •A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a társadalom számára. •A közfoglalkoztatási jogviszony új, speciális jogviszony.

4 4 A közfoglalkoztatási rendszer pénzügyi keretei  Közfoglalkoztatási előirányzat mértéke 2011. évben 64,0 Mrd Ft, 2012. évben 137,5 Mrd Ft, 2013. évben 153,8 Mrd Ft + 19,2 Mrd Ft 2014. évben várható ktgv.-i előirányzat 183,8 Mrd Ft  A közfoglalkoztatási intézményrendszer legfontosabb feladata a tartósan munka nélkül levők aktivizálása, és annak megakadályozása, hogy a munkájukat újonnan elveszített álláskeresők tekintetében bekövetkezzen a munka világától való elszakadás.  A közfoglalkoztatás megújításának fontos eleme a költséghatékonyság fejlesztése, emellett kiemelt cél a területi aránytalanságok felszámolása, értékteremtő munka biztosítása.

5 5 A közfoglalkoztatás támogatási típusai Közfoglalkoztatás típusaiCélcsoport Foglalkoztatás időtartama Napi munkaidő Támogatás mértéke bérköltség (munkabér+SZHA) közvetlen költségek szervezési költség Rövid időtartamú közfoglalkoztatás FHT-ra jogosult álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb 4 hónap 4 óra95% legfeljebb a bérköltség 5%-a NINCS Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb 12 hónap 6-8 óra70-100% legfeljebb a bérköltség 20%-a NINCS Országos közfoglalkoztatási program álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb 12 hónap 6-8 óralegfeljebb 100% legfeljebb a bérköltség 20%-a 100 fő felett a bérköltség 3%-a Közfoglalkoztatás támogatása kiemelt településeken álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb 12 hónap 6-8 óra70-100% legfeljebb a bérköltség 20%-a + 10% NINCS Mintaprogramok álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb12 hónap 6-8 óra70-100% a beruházási és dologi költségek 70-100% NINCS Mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási program álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb12 hónap 6-8 óra70-100% beruházási és dologi költségek 50-100% NINCS Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás FHT-ra jogosult álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb 12 hónap 6-8 óra50-80%NINCS

6 6 A 2013. évi közfoglalkoztatás kiemelt céljai •a halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők – foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, megváltozott munkaképességűek, hajléktalanok, menekültek, roma nemzetiségűek – munkához juttatása, •300 000 fő bevonása a közfoglalkoztatási programokba, •2013 novembere és 2014 áprilisa közötti időszakban 200 000 fő folyamatos, egyidejű közfoglalkoztatása, ebből 100 000 fő képzése •az ország elmaradott térségeinek felzárkóztatása, •természeti és épített környezet védelme, •a közétkeztetés minőségének javítása a helyben megtermelt termények felhasználásával.

7 7 A 2013. évi téli átmeneti közfoglalkoztatás, a 19,2 Mrd Ft felhasználásának tervezése •Cél: 2013. év november és 2014. április hó közötti időszakban 200 000 fő folyamatos foglalkoztatása, ebből 100 000 fő képzésének biztosítása •Közfoglalkoztatási jogviszony létesítése 200 000 fő számára, továbbá képzési szerződés megkötése a képzésben részesülő közfoglalkoztatottakkal •Munkaidő: Napi 6 órás közfoglalkoztatás, de 2013. december hónapban egyszeri alkalommal 8 órás munkaidőre a közfoglalkoztatási (garantált) bér mértékéig kiegészítésre kerül •Képzések forrása: A képzések a TÁMOP 2.1.6 „Újra tanulok” programból kerülnek finanszírozásra (24 Mrd Ft)

8 8 A közfoglalkoztatási képzések típusai a téli átmeneti közfoglalkoztatás idején  OKJ-ben szereplő szakképzettséget nyújtó képzések 21 000 fő  Betanító jellegű képzések 29 000 fő  Kulcskompetenciákat fejlesztő képzések 47 500 fő  Alapfokú iskolai (7-8.) osztály megszerzését biztosító 4 500 fő képzések  Hatósági képzések 800 fő  Mindösszesen: 102 800 fő

9 9 Téli átmeneti közfoglalkoztatás főbb tevékenységei •mezőgazdasági termékek környezetbarát termelése, feldolgozása, értékesítése; •ipari munkálatok költségtakarékos elvégzése (amennyiben a tevékenység az önkormányzathoz vagy intézményeihez közvetlenül kapcsolódik); •a természeti és a lakókörnyezet védelme, tisztán tartása, turisztikai látványosságok felújítása, karbantartása; •oktatáshoz, sporthoz, kulturális, szabadidős programokhoz kapcsolódó tevékenységek; •egészségügyi, szociális és lakossági szolgáltatások nyújtása és •a téli közlekedést elősegítő hóeltakarítási, valamint síkosság-mentesítési munkálatok.

10 10 A közfoglalkoztatás eredményei II. 2013 augusztusOrszágos összesenZala megye Közfoglalkoztatásba belépők létszáma* 226 2695 348 ebből kistérségi startmunka mintaprogramokba belépők létszáma 101 3881 480 ebből mezőgazdasági mintaprogramba belépők létszáma25 370314 Közfoglalkoztatásból kilépők létszáma* 168 4264 212 az elsődleges munkaerő-piacon 1 hónapon belül elhelyezkedettek létszáma** 9397 az elsődleges munkaerő-piacon 180. napon munkában állók létszáma** 1 32610 * 2012. december 21. és az adott hónap 20. között ** a 6 hónappal korábban kilépettek közül

11 11 A közfoglalkoztatás eredményei II. A Belügyminisztérium által felügyelt közfoglalkoztatási programokba a  2011. évben 35 033 fő,  2012. évben 271 625 fő,  2013. évben a tervek szerint 300 000 fő bevonása valósult/valósul meg. A kistérségi startmunka mintaprogramokban  2011-ben 480,  2012-ben 1609,  2013-ban 1732 település vett/vesz részt. A mezőgazdasági képzéseket  2012-ben 11 523 fő,  2013 júliusáig 5191 fő kezdte meg. Az országos közfoglalkoztatási programok keretében  2012-ben 2 578 fő vett részt képzésben.

12 12 •38 990 fő, 6 855 hektár (68 546 893 m2) parlagfű-mentesített terület  parlagfű elleni védekezés az országos és a kistérségi startmunka mintaprogramokban •627 db település, 1485 fő, 998 db kazán és 197 db aprítógép  a bio- és megújuló startmunka mintaprogram 2012. („Kazánprogram”) keretében •5 634 fő roma nemzetiségű álláskereső foglalkoztatásba vonása  az Országos Roma Önkormányzat közfoglalkoztatási mintaprogramja keretében •bel- és árvízvédelmi tevékenység  az elvégzett munkáknak köszönhetően a csatornák jobban bírták levezetni a 2013-as év rendkívül nagy csapadékterhelését A közfoglalkoztatás eredményei III.

13 13 •Közfoglalkoztatásból történő kizárás  A 2011. évi CVI. törvény szeptember 1-jétől hatályos szabályai szerint az álláskeresőt három hónap időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha 1.tanköteles gyermekének mulasztása miatt vele szemben szabálysértési eljárás van folyamatban vagy 2.e szabálysértés miatt három hónapon belül jogerősen elmarasztalták, vagy 3.önkormányzati rendeletben előírt, a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti.  A munkaügyi kirendeltség a közvetítés előtt adatszolgáltatást kér a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettség megsértéséről az álláskereső lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől. A jegyzőnek a Kftv. 1. § (4b) pontja szerint 3 napon belül kell adatot szolgáltatnia. Jogszabályi környezet változása

14 14 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Lőrincz Leó közigazgatási főtanácsadó leo.lorincz@bm.gov.hu Közfoglalkoztatásért Felelős Helyettes Államtitkárság


Letölteni ppt "A közfoglalkoztatás legújabb kérdései- Téli átmeneti közfoglalkoztatás 2013-2014. év XXI. Országos Jegyző- Közigazgatási Konferencia Keszthely 2013. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések