Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az önkormányzatok feladata a közfoglalkoztatási programban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az önkormányzatok feladata a közfoglalkoztatási programban."— Előadás másolata:

1 Az önkormányzatok feladata a közfoglalkoztatási programban

2 2 Közfoglalkoztatás Mit jelent a közfoglalkoztatás?  Az állam átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akik a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk, vagy bármely más okból hátrányban vannak, és ezért az önálló álláskeresésük eredménytelen.  A közfoglalkoztatás több célcsoport számára, az ország minden területén, a szezonalitást is figyelembe véve teszi lehetővé a munkavégzést.  A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a társadalom számára.  A közfoglalkoztatási jogviszony új, az Mt. hatálya alá tartozó speciális jogviszony Közfoglalkoztatott lehet aki a Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján munkaviszonyt létesíthet és a munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskereső.

3 3 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztató lehet:  helyi és kisebbségi önkormányzat, ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása,  költségvetési szerv,  egyház,  civil szervezet,  közhasznú szervezet,  állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,  vízitársulat,  Erdőgazdálkodó (magánerdő gazdálkodó is!),  szociális szövetkezet közhasznú tevékenysége körében,  vasúti pályahálózat-működtető szervezet.

4 4 Közfoglalkoztatási jogviszony Miben tér el a munkaviszonytól:  csak határozott időre létesíthető,  a határozott idő nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás időtartama, nem hosszabbítható,  nem köthető ki próbaidő, stb. Közfoglalkoztatottak bérezése: a közfoglalkoztatottat megillető munkabér összege megegyezik a közfoglalkoztatási bérrel, illetve a közfoglalkoztatási garantált bérrel (közfoglalkoztatási bér havi összege bruttó 57 000 Ft, a közfoglalkoztatási garantált bér havi összege pedig bruttó 78 000 Ft), részmunkaidő esetén az egy hónapra eső közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér nettó összege nem lehet kevesebb a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegénél ( jelenleg 28 500 Ft)

5 5 Startmunka kistérségi mintaprogramok A közfoglalkoztatásért felelős miniszter olyan mintaprogramokat indíthat el, amelyekben a beruházási és dologi költségek és kiadások teljes egészében támogathatók. A mintaprogramok nem csak az egyén számára hasznosak, hanem a kistérség, a település lakói számára is értéket teremtenek. A közfoglalkoztatás rendszeréből a munkaerőpiacra történő visszakerülés egyik meghatározó feltétele, hogy a közfoglalkoztatottak a közfoglalkoztatási, továbbá a piaci igényeknek megfelelő alap-, illetve továbbképzésben részesüljenek.

6 6 26 kistérség + 5 kiemelt település, melyekben startmunka mintaprogramok indultak 2011. évben

7 7 Startmunka kistérségi mintaprogramok 2012. évben további 68 hátrányos helyzetű kistérség településein indulnak mintaprogramok. Összesen 94, a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján, valamint miniszteri döntés alapján 3 kistérségben indul startmunka mintaprogram. Főbb tevékenységi területek: mezőgazdasági projekt mezőgazdasági földutak rendbetétele belvízelvezetés illegális hulladéklerakó helyek felszámolása bio-és megújuló energiafelhasználás közúthálózat javítása a közfoglalkoztatottak téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 80 további kistérségben az önellátó mezőgazdasági program beindítását tervezzük karitatív szervezetek közreműködésével. Ennek lényege, hogy a résztvevők a maguk által megtermelt javakban részesülnek. A programhoz civil szervezetek bevonásával biztosítják a vetőmagot, kisállatotokat stb.

8 8 A közfoglalkoztatás 2012. évi tervezése 2012. évtől kezdődően a közfoglalkoztatás az alábbi területeken valósul meg: 1.Önkormányzat által szervezett hagyományos közfoglalkoztatás 2.Kistérségi startmunka mintaprogramok 3.Országos közfoglalkoztatási programok 4.Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás 5.Közhasznú szervezetek közfoglalkoztatási tevékenysége – közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás

9 9 A közfoglalkoztatás 2012. évi tervezése 2012. évben a rövid időtartamú 4 órás közfoglalkoztatásról a hangsúly a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás felé tolódik el. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében, értékteremtő, szakképzettséget is igénylő munkák elvégzésére vonhatók be az álláskeresők. A foglalkoztatás 2-12 hónapos időtartamban, napi 6-8 órás munkaidőben történik. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás tevékenységeinek bővítése •bio- és megújuló energia termelés, •egészséges ivóvíz- és csatornahálózat megépítése, •várak, műemlékek karbantartási, állagmegóvási munkálatainak elvégzése, •szociális ellátásban közreműködés, stb.

10 10 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Az önkormányzatok feladata a közfoglalkoztatási programban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések