Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Tájékoztató a Veszprém megyében megvalósuló közfoglalkoztatási programokról 2012. évre vonatkozóan.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Tájékoztató a Veszprém megyében megvalósuló közfoglalkoztatási programokról 2012. évre vonatkozóan."— Előadás másolata:

1 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Tájékoztató a Veszprém megyében megvalósuló közfoglalkoztatási programokról 2012. évre vonatkozóan

2 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A közfoglalkoztatás irányítása A közfoglalkoztatás tervezése, koordinálása 2011. július 01-től a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkársága, és a Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály szakmai iránymutatása, ajánlása alapján országosan egységes elvek alkalmazásával történik. A támogatások nyújtásának szabályozása:  A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. tv.  A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet  A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Kormányrendelet  A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv.

3 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A 2011. évi CVI. tv. meghatározása szerint közfoglalkoztató  Helyi és nemzetiségi önkormányzat, és ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása,  Költségvetési szerv,  Egyházak, közhasznú, vagy civil szervezetek,  Állami, vagy önkormányzati tulajdon kezelésével, fenntartásával megbízott, vagy erre a célra létrehozott szervezet,  Állami, vagy magán erdőgazdálkodó,  Vizitársulat,  Vasúti pályahálózat üzemeltető,  Szociális szövetkezet.

4 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A 2011. évi CVI. tv. meghatározása szerint közfoglalkoztatott Az a természetes személy, aki  A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezései szerint munkaviszonyt létesíthet, 16. életévét betöltötte és  regisztrált álláskereső, vagy  rehabilitációs ellátásban részesül. Közfoglalkoztatási jogviszony csak határozott időre létesíthető, amely nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó hatósági szerződésben rögzített időszak. Ennek időtartama legfeljebb 12 hónap lehet, és próbaidő nem köthető ki.

5 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Közfoglalkoztatási bér és garantált bér  A közfoglalkoztatási jogviszony esetében, a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Kormányrendelet alapján kötelező a közfoglalkoztatási bér és garantált bér alkalmazása.  A bér összegétől kizárólag teljesítménybérezés esetén lehet eltérni. Ebben az esetben a 100%-os teljesítménykövetelmény túlteljesítése esetén magasabb bér is adható, azonban a támogatás alapja ekkor is a közfoglalkoztatási bér és garantált bér összege.  A közfoglalkoztató ezen kívül csak béren kívüli juttatással növelheti a közfoglalkoztatási bér összegét, (étkezési hozzájárulás, tűzifa, ruhapénz, jutalom) –ehhez azonban a munkaügyi központ nem nyújt támogatást.  A közfoglalkoztatási bér kifizetése heti bér részletekben történik. Ennek alkalmazása kötelező, amelytől a közfoglalkoztatott kifejezett kérelmére sem lehet eltérni.

6 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Közfoglalkoztatási bér és garantált bér A közfoglalkoztatási bér bruttó összege 2012. január 01-től: Napi 8 órás foglalkoztatás esetén: Napi 6 órás foglalkoztatás esetén:  Havibér: 71.800 Ft; Havibér: 53.850 Ft;  Hetibér: 16.525 Ft; Hetibér: 12.395 Ft  Napibér: 3.305 Ft. Napibér: 2.479 Ft. A közfoglalkoztatási bér szakképesítést és középfokú iskolai végzettséget nem igénylő munkakör betöltése esetén adható, és teljes munkaidős foglalkoztatásra vonatkozik. A közfoglalkoztatási garantált bér összege 2012. január 01-től: Napi 8 órás foglalkoztatás esetén: Napi 6 órás foglalkoztatás esetén:  Havibér: 92.000 Ft; Havibér: 69.000 Ft;  Hetibér: 21.175 Ft; Hetibér: 15.881 Ft;  Napibér: 4.235 Ft. Napibér: 3.176 Ft. A közfoglalkoztatási garantált bér legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén állapítható meg, és ugyancsak teljes munkaidős foglalkoztatásra vonatkozik.

7 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A közfoglalkoztatás főbb területei Veszprém megyében 2012. évben  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (6-8 órás);  Kistérségi Startmunka Mintaprogram (Sümegi és Devecseri Kistérség);  Országos Közfoglalkoztatási Programok;  Egyéb Kistérségi Startmunka Mintaprogram (Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság -Tapolca-patak revitalizációja, Nyárád Község Önkormányzata –mezőgazdasági összekötő és feltáró út építése).

8 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A közfoglalkoztatás támogatásának finanszírozási forrásai Veszprém megyében 2012. évben Támogatás megnevezéseKeret (Ft)Érintett létszám (fő) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 763 042 5044 968 Országos közfoglalkoztatási program 1 500 241 8312 446 Kistérségi startmunka mintaprogram 707 963 138870 Egyéb kistérségi startmunka mintaprogram 119 708 68252 Összesen3 090 956 1558 336

9 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása  A támogatás elsősorban FHT-ben részesülők foglalkoztatására nyújtható, de regisztrált álláskeresők is közvetíthetők.  Időtartama 2-12 hónap, azonban a támogatás átlagos időtartama kirendeltségi keret függvényében 2-6 hónap, elsősorban 6 órás foglalkoztatásra nyújtható –átmeneti foglalkoztatás.  Támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és szociális hozzájárulási adó összegének 70-100%-a.  Közvetlen költségként a megállapított bérköltség támogatás legfeljebb 20%-a adható (foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja, munka- és védőruha, egyéni védőeszköz, munkába járással, munkásszállítással kapcsolatos költségek, munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök, tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök költsége).

10 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Jellemző munkakörök:  Kommunális tevékenység (közterületek tisztántartása, parkgondozás, hulladékgyűjtés, ároktisztítás, fűnyírás);  Parlagfű és egyéb allergén növények irtása;  Idősek, szociálisan rászorulók gondozása, segítése;  Konyhai kisegítő munka  Önkormányzati tulajdonú épületek takarítása;  Iskolák, óvodák, hivatali helyiségek karbantartása  Irodai kisegítő tevékenység (adatrögzítés, irattárazás, postázás, kézbesítés); Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

11 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban érintett létszám kirendeltségi bontásban

12 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Országos Közfoglalkoztatási Program Az országos közfoglalkoztatási programban elsősorban állami feladatok ellátása, „vis major” helyzetek kezelése a feladat, egész ágazatokat átfogó programok keretében:  ár- és belvíz védelem,  csatornák, védelmi művek tisztítása, karbantartása,  iszapkiszedés,  nádirtás,  földmunkavégzés,  erdészeti utak, séta és turista utak karbantartása,  erdőtelepítések, erdők tisztítása, ápolása, fák nyesése,  erdőművelési munkák, tűzpászták karbantartása,  allergén növények irtása, természetvédelmi munkálatok.

13 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Országos Közfoglalkoztatási Program  Támogatás mértéke a bérköltség 100%-a (közfoglalkoztatási bér és garantált bér, valamint a szociális hozzájárulási adó összege);  Közvetlen költségként a megállapított bérköltség támogatás legfeljebb 20%-a számolható el az alábbiak szerint: munka- és védőruha, egyéni védőeszköz költsége; munkába járással, munkásszállítással kapcsolatos költségek; foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja; munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök költsége;  100 fő feletti foglalkoztatásnál a bérköltség 3%-a felhasználható szervezési költségre.

14 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Országos Közfoglalkoztatási Program Közfoglalkoztató típusa Támogatás összege (Ft) Támogatott létszám (fő) Érintett létszám (fő) Állami erdőgazdaságok959 057 198767 1531 Nemzeti park45 481 8544050 Vizitársulatok292 452 621225348 Rendvédelmi szervek80 108 01280117 Balaton-parti települések (idegenforgalmi közfoglalkoztatás) 38 087 08290129 Magánerdőgazdaságok37 230 1474454 Kistérségi társulások (parlagfűmentesítési program) 47 824 917165217 Összesen1 500 241 8311 4112446

15 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kistérségi startmunka programok Veszprém megyében a 311/2007.(XI.17.) Korm. rendelet szerint hátrányos helyzetű sümegi, valamint a 2010. évi vörös iszap ömlés miatt katasztrófa sújtotta kistérségnek nyilvánított devecseri kistérség vesz részt a programban. A program projektelemei:  Mezőgazdaság (növénytermesztés, állattenyésztés),  Mezőgazdasági utak rendbetétele;  Belvízelvezetés (árkok, patakmedrek karbantartása, tisztítása);  Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása;  Téli értékteremtő közfoglalkoztatás.

16 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kistérségi startmunka programok  Támogatás mértéke a bérköltség 100%-a (közfoglalkoztatási bér és garantált bér, valamint a szociális hozzájárulási adó összege). Támogatható közvetlen költségek:  Anyagköltség,  Gépek, járművek működtetéséhez szükséges üzemanyag költség,  Közfoglalkoztatás szervezésének, adminisztrációjának, ellenőrzésének költségei (80 fő foglalkoztatása felett),  A munkák elvégzéséhez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése. A támogatás mértéke ebben az évben legfeljebb 120.000 Ft/fő/hó összegű volt.

17 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kistérségi startmunka programok Veszprém megye 48 településén 2012. február 01-én megkezdődött a kistérségi startmunka program négy projekteleme (belvízelvezetés, mezőgazdasági utak karbantartása, illegális hulladéklerakók felszámolása, téli értékteremtő közfoglalkoztatás) 473 fő közfoglalkoztatott teljes munkaidős foglalkoztatásával. A mezőgazdasági projektelem 2012. március 01-én indult el 209 fő foglalkoztatásával. Ennek keretében a települések szántóföldi, konyhakerti és fóliás növényeket (burgonya, borsó, bab, uborka, káposzta, saláta, paprika, paradicsom, csemege kukorica) termesztenek amelyből ellátják az önkormányzati intézményeket (iskola, óvoda, szociális otthon), természetbeni juttatásként a szociálisan rászorulók részére kiosztják, és kisebb részben értékesítésre is termelnek. Alapvetően a mezőgazdasági projektelemhez kapcsolódóan beszélhetünk értékteremtésről, amelyben az érintett 48 településből 21 önkormányzat vesz részt. A többi program elsősorban a mezőgazdasági projektelemet szolgálja ki, annak zavartalan működtetéséhez biztosítja a feltételeket.

18 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A kistérségi startmunka program 2012. évi forrásai Mezőgazdaság Mezőgazdasági utak karbantartása Belvízelvezetés Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása Téli közfoglalkoztatásÖsszesen KistérségTámogatásLétszámTámogatásLétszámTámogatásLétszámTámogatásLétszámTámogatásLétszámTámogatásLétszám Sümegi 125 735112120 92710764 6135921 894255 16710338 336313 Devecseri 111 57797121 652105102 0679816 2482418 08445369 628369 Veszprém megye összesen 237 312209242 579212166 68015738 1424923 25155707 964682

19 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzés  A kistérségi startmunka program mezőgazdasági projekteleméhez kapcsolódóan 2012. szeptember hónapban 11 tanfolyam indult el a településeken. A képzésen háztáji növénytermesztés-tartósítást oktatnak heti 1 nap elméleti és 2 nap gyakorlati oktatás keretében, 187 fő közfoglalkoztatott részvételével.  Az országos közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódva kisgépkezelő és motorfűrész kezelő tanfolyamot indítunk 2012. október hónapban, 32 fő részvételével.

20 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Egyéb startmunka mintaprogramok Veszprém megyében 2012. évben egyéb startmunka mintaprogram a pápai kistérséget érinti.  Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság –Tapolca patak revitalizációja Közfoglalkoztatottak létszáma: 20 fő Támogatás mértéke: 21.253.617 Ft Feladatok: medertisztítás, cserje- és növényzet irtás, régi műtárgyak feltárása, tisztítása, felújítása A közfoglalkoztató 2013-ban a program folytatását tervezi magasabb létszám alkalmazásával  Nyárád Község Önkormányzata – Nyárád-Kispodárpuszta közötti összekötő és mezőgazdasági feltáró út építése Közfoglalkoztatottak létszáma: 30 fő Támogatás mértéke: 98.455.065 Ft Feladat: 1.456 m útszakasz kiépítése.

21 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Bio- és megújuló energiafelhasználási startmunka mintaprogram A program célja az önkormányzati tulajdonban levő intézményekben a meglehetősen drága gázfűtés kiváltása alternatív fűtési rendszer kialakításával. A program a társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott, munkanélküliséggel sújtott települések támogatását célozza meg. A támogatás elemei:  Bio- és megújuló energia felhasználású kazán beruházásának költsége (tervek elkészítése, hatósági engedélyek díja, kazán beszerzése, beüzemelése, faapríték tároló hely kialakítása).  Faapríték előállító berendezés beszerzése (3-4 település összefogásával).  A kazán üzemeltetéséhez 2 fő közfoglalkoztatott bérköltségének támogatása legfeljebb 12 hónap időtartamban. Veszprém megyében 10 település összesen 14 db kazán beszerzésére nyújtott be kérelmet, amelynek elbírálása folyamatban van.

22 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Tájékoztató a Veszprém megyében megvalósuló közfoglalkoztatási programokról 2012. évre vonatkozóan."

Hasonló előadás


Google Hirdetések