Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Az önkormányzatok lehetőségei a közfoglalkoztatásban Udvari, 2012. január 31. Lehel Andrásné ügyintéző Közfoglalkoztatási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Az önkormányzatok lehetőségei a közfoglalkoztatásban Udvari, 2012. január 31. Lehel Andrásné ügyintéző Közfoglalkoztatási."— Előadás másolata:

1 Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Az önkormányzatok lehetőségei a közfoglalkoztatásban Udvari, 2012. január 31. Lehel Andrásné ügyintéző Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály andrasne.lehel@bm.gov.hu

2 2 Közfoglalkoztatás Mit jelent a közfoglalkoztatás?  Megszűnt a közhasznú munkavégzés, a közcélú munka és közmunkaprogram is helyette egységesen közfoglalkoztatásnak nevezzük.  Az állam átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akik a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk, vagy bármely más okból hátrányban vannak, és ezért az önálló álláskeresésük eredménytelen.  A közfoglalkoztatás több célcsoport számára, az ország minden területén, a szezonalitást is figyelembe véve teszi lehetővé a munkavégzést.  A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a társadalom számára.  A közfoglalkoztatási jogviszony új, az Mt. hatálya alá tartozó speciális jogviszony. Közfoglalkoztatott lehet aki, a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény szerinti álláskereső, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesül.

3 3 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztató lehet a 2011. évi CVI. törvény alapján:  helyi és nemzetiségi önkormányzat,valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása,  költségvetési szerv,  egyház,  közhasznú jogállású szervezet,  civil szervezet,  állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,  vízitársulat,  erdőgazdálkodó (magánerdő gazdálkodó is!),  szociális szövetkezet,  vasúti pályahálózat-működtető szervezet.

4 4 Közfoglalkoztatási jogviszony Miben tér el a munkaviszonytól:  csak határozott időre létesíthető,  a határozott idő nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás időtartama, nem hosszabbítható,  nem köthető ki próbaidő, stb. Közfoglalkoztatottak bérezése:  a közfoglalkoztatottat megillető munkabér összege megegyezik a közfoglalkoztatási bérrel, illetve a közfoglalkoztatási garantált bérrel (közfoglalkoztatási bér havi összege bruttó 71 800 Ft, a közfoglalkoztatási garantált bér havi összege pedig bruttó 92 000 Ft),  részmunkaidő esetén az egy hónapra eső közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér nettó összege nem lehet kevesebb a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegénél ( jelenleg 22 800 Ft)  A közfoglalkoztatási bér kifizetése heti bérrészletekben történik.

5 5 Startmunka kistérségi mintaprogramok A közfoglalkoztatásért felelős miniszter olyan mintaprogramokat indíthat el, amelyekben a beruházási és dologi költségek és kiadások teljes egészében támogathatók. A mintaprogramok nem csak az egyén számára hasznosak, hanem a kistérség, a település lakói számára is értéket teremtenek. A közfoglalkoztatás rendszeréből a munkaerőpiacra történő visszakerülés egyik meghatározó feltétele, hogy a közfoglalkoztatottak a közfoglalkoztatási, továbbá a piaci igényeknek megfelelő alap-, illetve továbbképzésben részesüljenek.

6 6

7 7 Startmunka kistérségi mintaprogramok 2012. évben 94 hátrányos helyzetű kistérség településein indulnak mintaprogramok, a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján, valamint miniszteri döntés alapján további 3 kistérségben. Főbb tevékenységi területek: 1. mezőgazdasági projekt, a. növénytermesztés b. állattenyésztés 2. belvízelvezetés 3. mezőgazdasági földutak rendbetétele 4. bio- és megújuló energiafelhasználás 5. közúthálózat javítása 6. illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, valamint 7. téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás.

8 8 Mezőgazdasági projekt Célja: a megtermelt zöldség és gyümölcs, kisállattenyésztés biztosítsa az önkormányzati intézmények ellátását, valamint a többlettermékek esetleges feldolgozását, értékesítését. Munkával tanulás: 2012. évben szabályozásra kerülnek törvényi szinten a munkával tanulás feltételei, amelyek a legfeljebb két éves időtartamra szóló mezőgazdasági mintaprogramokban tervezett képzés és közfoglalkoztatás megvalósítását teszik lehetővé. Az álláskeresők képzési rendszerének megtartása mellett a közfoglalkoztatás középtávú koncepciója új elemként javaslatot tesz a szociális célú tangazdaságok létrehozására. Három képzési program közül választhatnak a résztvevők. Tanulhatnak: állattartást1 tanév (34 hét) növénytermesztést és tartósítást1,5 tanév (34 + 17 hét) és növénytermesztést és állattartást2 tanév (2×34 hét) A képzést a Türr István Képző és Kutató Intézet végzi országosan egységes képzési program alapján.

9 9 Munkával tanulás A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések finanszírozását uniós forrásból az „Újra tanulok” nevet viselő TÁMOP 2.1.6. kiemelt konstrukció, biztosítja 4 milliárd forint betervezésével. A program valamennyi résztvevője számára biztosított a mezőgazdasági ismereteket nyújtó képzésben való részvétel. A képzés elvégzését követően alkalmassá válnak a család legszükségesebb élelmiszerekkel történő ellátására és a szükségletüket meghaladó termények értékesítésére, azaz idővel egyéni vagy szövetkezeti gazdálkodással jövedelemre is szert tehetnek. A képzési program és az alkalmazott módszerek igazodnak a célcsoport speciális igényeihez: alapfokú iskolai végzettség hiányában is elsajátítható tananyag, szövegértési nehézségekkel küzdők által is használható tankönyv, gyakorlatban szerzett munkatapasztalatra épülő oktatás.

10 10 Belvízelvezetés Célja: a településeket és a mezőgazdasági területeket fenyegető belvizek kialakulásának megelőzése, a belvíz elvezető árok rendszeres karbantartása, kialakítása. Mezőgazdasági utak rendbetétele Célja: hogy elősegítse a mezőgazdasági telepek, majorok bekötését a közúti hálózatba, a termények biztonságos szállítását. Bio- és megújuló energiafelhasználás Célja: a drága gáz kiváltása alternatív fűtési móddal, a fűtőanyag helyi biztosításával és új biomassza tüzelésű kazánok párhuzamos beállításával. A helyben jelentkező biomassza tüzelőanyag igény ösztönzőjévé válhat a helyben történő gyártásnak.

11 11 Közúthálózat javítása a települések belterületén Célja: az önkormányzati kezelésű úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése, valamint kerékpárutak építése. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása Célja: a közterületeken található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása, megszüntetése, a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása. Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás Célja: hogy folyamatos munkalehetőséget, rendszeres elfoglaltságot és ezáltal biztos megélhetést biztosítson a település közfoglalkoztatottjai számára a téli hónapokban.

12 12 A közfoglalkoztatás 2012. évi tervezése 2012. évtől kezdődően a közfoglalkoztatás az alábbi területeken valósul meg: 1.Önkormányzat által szervezett hosszabb időtartamú, 6 órás közfoglalkoztatás 2.Kistérségi startmunka mintaprogramok 3.Országos közfoglalkoztatási programok 4.Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás 5.Közhasznú kölcsönzők közfoglalkoztatási tevékenysége- közfoglalkoztatás mobilitást szolgáló támogatás

13 13 A közfoglalkoztatás 2012. évi tervezése 2012. évben a rövid időtartamú 4 órás közfoglalkoztatásról a hangsúly a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás felé tolódik el. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében, értékteremtő, szakképzettséget is igénylő munkák elvégzésére vonhatók be az álláskeresők. A foglalkoztatás 2-12 hónapos időtartamban, napi 6-8 órás munkaidőben történik. Országos közfoglalkoztatási programok Az alábbi közfoglalkoztatók közel 43 ezer fő egész éves, 8 órás munkaidejű foglalkoztatását biztosítják.  Vízügyi igazgatóságok  Vízitársulatok  Erdőgazdálkodók (magánerdőgazdálkodók is)  Állami tulajdon kezelésére, fenntartására létrehozott gazdálkodó szervezet : Magyar Közút Nonprofit Zrt., Állami Autópálya Kezelő Zrt., nemzeti parki igazgatóságok  Vasúti-pályahálózat üzemeltetői  Költségvetési szervek: pl.: Országos Rendőr-főkapitányság, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Honvédelmi Minisztérium Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás Közhasznú kölcsönzők közfoglalkoztatási tevékenysége - közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás

14 14 A Közfoglalkoztatás 2012. évi tervezése A közfoglalkoztatás támogatására 2011. évben 64 Mrd forint állt rendelkezésre. A közfoglalkoztatásra fordítható pénzügyi forrás 2012. évben 132,183 Mrd forint (A 2012. évi Költségvetési törvény alapján).

15 15 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Az önkormányzatok lehetőségei a közfoglalkoztatásban Udvari, 2012. január 31. Lehel Andrásné ügyintéző Közfoglalkoztatási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések