Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Esélyek és lehetőségek az 50 év felettiek számára a közfoglalkoztatásban Szombathely, 2012. május 11. Lőrincz Leó főosztályvezető Közfoglalkoztatási és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Esélyek és lehetőségek az 50 év felettiek számára a közfoglalkoztatásban Szombathely, 2012. május 11. Lőrincz Leó főosztályvezető Közfoglalkoztatási és."— Előadás másolata:

1 Esélyek és lehetőségek az 50 év felettiek számára a közfoglalkoztatásban Szombathely, 2012. május 11. Lőrincz Leó főosztályvezető Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály Leo.lorincz@bm.gov.hu

2 2 Foglalkoztatási célkitűzés A kitűzött kormányzati cél: 2020-ig 1 millió új, adózó munkahely létrehozása, 75%-os foglalkoztatási ráta elérése a 20-64 éves korcsoportban. Magyar Munka Terv:  2012-ben a közfoglalkoztatás és a privát szektor által teremtett munkahelyek közötti arány 80-20%  2015-re az arány a tervezettek szerint a versenyszféra munkahely-teremtési kapacitásainak megerősödésével kiegyenlítődik

3 3 2012 az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás éve Demográfiai változások:  a következő évtizedekben folyamatosan nőni fog az idősek aránya  problémát jelent az alacsony születésszám és a növekvő elvándorlás  az idősek munkaerőpiacra bekerülésének aránya elmarad a létszámuk növekedésétől (emellett emelkedik a nyugdíjak és az idősek gondozásának terhe) EU 2020 Stratégia öt céljából kettőt az aktív idősödés támogatása nélkül nem lehet megvalósítani.

4 4 Idősek foglalkoztatása Forrás: KSH

5 5 Idősek foglalkoztatása  Magyarországon az 50 év felettiek munkaerő-piaci szempontból hátrányban vannak a fiatalokkal szemben, szakképzettségük struktúrája nem egyezik meg a helyi munkaerőpiac igényeivel, szakmai ismereteik nem eléggé korszerűek. A munkáltatók körében bizonyos diszkrimináció tapasztalható irányukban.  Az idősek képességeinek kihasználása növeli az őket alkalmazók versenyképességét is.  Az aktív idősödés célja annak előmozdítása,hogy az idős emberek megőrizzék gazdasági, társadalmi-szociális és kulturális aktivitásukat.  Az aktív idősödés lényege, hogy az évek előrehaladásával, egyre többet hozzunk ki magunkból, ne pedig kevesebbet.

6 6 Munkavállalást akadályozó tényezők 50 év felett  alacsony iskolai végzettség, illetve elavult szakképzettség,  idegen nyelvtudás és számítástechnikai ismeretek hiánya,  kapcsolati háló kiépítéséhez szükséges képességek hiánya,  önbizalomhiány (félelem a kudarctól),  rossz egészségügyi állapot ( mentális betegségek kialakulása),  mobilitás hiánya ( foglalkoztatásukat a lakhelyükhöz közel kell megoldani),  előítélet (az életkoruk, nemük, származásuk, stb. miatt),  motiváció, munkavállalási hajlandóság hiánya

7 7 Foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása Forrás : KSH

8 8 Területi különbségek a gazdaságilag aktív népesség megoszlásában Forrás : KSH

9 9 Közfoglalkoztatás Mit jelent a közfoglalkoztatás?  Az állam átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akik a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk, vagy bármely más okból hátrányban vannak, és ezért az önálló álláskeresésük eredménytelen.  A közfoglalkoztatás több célcsoport számára, az ország minden területén, a szezonalitást is figyelembe véve teszi lehetővé a munkavégzést.  A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a köz számára.  A közfoglalkoztatási jogviszony az Mt. hatálya alá tartozó speciális jogviszony, bizonyos elemeiben azonban eltérően szabályozott.

10 10 A közfoglalkoztatás funkciója •a munkaügyi központok által a hátrányos helyzetű álláskeresők számára felkínált állások számát gyarapítja, •lehetővé teszi a munkavállalási hajlandóság vizsgálatát (beindul a fekete gazdaság kifehérítése), •lehetőséget ad a munkahelyi tapasztalatszerzésre, és ezáltal az egyéni elhelyezkedési esélyek növelésére, •munkaalkalmat kínál azok számára, akiknek az elhelyezkedése normál (nem támogatott) állásokban kilátástalan, •más lehetőség hiányában biztosítja a nyugdíjjogosultsághoz szükséges munkaviszony megszerzését, társadalombiztosítási ellátásra jogosít,

11 11  a munkára képes tartósan munkanélküli személyek rendszeres munkajövedelemhez jutnak,  az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsőjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti,  a közfoglalkoztatottak a közfoglalkoztatás ideje alatt a piaci igényeknek megfelelő alap - illetve továbbképzésben részesülnek, amely az elsődleges munkaerőpiacra való visszajutásukat segíti,  a mentorok, oktatók közfoglalkoztatásban történő alkalmazása munkalehetőséget jelent a magasan képzett idősebb álláskeresők számára. A közfoglalkoztatás funkciója

12 12 50 év feletti álláskeresők részvétele a közfoglalkoztatásban Forrás : NFSZ

13 13 Közfoglalkoztatásban résztvevők megoszlása nem és iskolai végzettség szerint Forrás : NFSZ

14 14 Kistérségi startmunka mintaprogramok A közfoglalkoztatásért felelős miniszter olyan mintaprogramokat indíthat el, amelyekben a beruházási és dologi költségek és kiadások teljes egészében támogathatók. A mintaprogramok nem csak az egyén számára hasznosak, hanem a kistérség, a település lakói számára is értéket teremtenek. A közfoglalkoztatás rendszeréből a munkaerőpiacra történő visszakerülés egyik meghatározó feltétele, hogy a közfoglalkoztatottak a közfoglalkoztatási, továbbá a piaci igényeknek megfelelő alap-, illetve továbbképzésben részesüljenek.

15 15

16 16 Kistérségi startmunka mintaprogramok 2012. évben 94 - a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján - hátrányos helyzetű kistérség településein valamint miniszteri egyedi döntés alapján további 3 kistérségben indulnak mintaprogramok. A tervezés során 19 megye 1816 települése lett megszólítva. Főbb tevékenységi területek: 1. mezőgazdasági projekt, a. növénytermesztés b. állattenyésztés c. hagyományos tartósítás 2. belvízelvezetés 3. mezőgazdasági földutak rendbetétele 4. bio- és megújuló energiafelhasználás 5. közúthálózat javítása 6. illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, valamint 7. téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás.

17 17

18 18 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Esélyek és lehetőségek az 50 év felettiek számára a közfoglalkoztatásban Szombathely, 2012. május 11. Lőrincz Leó főosztályvezető Közfoglalkoztatási és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések