Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Életkor és diszkrimináció

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Életkor és diszkrimináció"— Előadás másolata:

1 Életkor és diszkrimináció
Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

2 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország
Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése – különösen a foglalkoztatás és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés területein Az egyéni önmegvalósítás élethosszig tartó folyamat

3 Általános tapasztalatok
Az életkor miatti különbségtételekkel összefüggő esetek száma növekvő tendenciát mutat, mind a nemzetközi, mind a hazai joggyakorlatban Még mindig magas a nem jelentett esetek száma Az érintettek jogtudatossága és a jogalkalmazók felelőssége szükséges a helyzet hatékony kezeléséhez

4 Nemzetközi szabályozás
2000/78/EK Irányelv (foglalkoztatási keretirányelv) ILO 111. sz. Egyezménye Európai Tanács helsinki ülésén elfogadott évi foglalkoztatási irányvonalak Készül: Tanácsi irányelv a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról

5 Hazai szabályozás 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról /8. § o) pont/- életkor, mint védett tulajdonság) Diszkrimináció fajtái: közvetlen, közvetett, zaklatás, Szabályozási területek: foglalkoztatás, szociális biztonság és egészségügy, lakhatás, oktatás és képzés, áruk forgalma, szolgáltatások igénybevétele Munka Törvénykönyve- esélyegyenlőségi terv tartalmáról

6 Esélyegyenlőségi terv
A Munka Törvénykönyvének 70/A § (2) bekezdése értelmében az esélyegyenlőségi terv tartalmazza a munkáltatóval munkaviszonyban álló, hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok, így különösen nők, 40 évnél idősebb munkavállalók, romák, fogyatékos személyek valamint a két, vagy több, 10 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók vagy ilyen gyermeket egyedül nevelő munkavállalók foglalkoztatási helyzetének elemzését, a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre megfogalmazott céljait, és az ezek eléréséhez szükséges eszközöket.

7 Nem jelent hátrányos megkülönböztetést
Ha a nemzeti jog keretein belül egy törvényes cél- különösen foglalkoztatáspolitikai vagy munkaerő-piaci célkitűzés- által objektíven és ésszerűen igazolt eltérő bánásmódot szabályoznak Ha az eljárás alá vont bizonyítja, hogy eljárása, intézkedése, mulasztása, utasítása vagy gyakorlata a tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indokokon alapul, vagy A hátrányt szenvedő fél alapvető jogát egy másik alapvető jog érvényesülése érdekében, elkerülhetetlen esetben korlátozza a fenti magatartások bármelyike, feltéve, hogy ez a korlátozás a cél elérésére alkalmas és azzal arányos

8

9 2012 az EU-ban az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás éve
Az EU-ban a 65 év feletti népesség száma az Eurostat vonatkozásában közzétett adatai szerint 8,9%-kal nőtt A 0-14 év közötti populáció száma ezzel szemben 4,4%-kal csökkent Tovább kell gondolni nemzeti és helyi szinteken az állam, a szociális partnerek, a civil társadalom időskorúakkal szemben az aktív időskor elősegítése, a generációk közötti szolidaritás megőrzése, az 50 év felettiek mobilitásának előmozdítása érdekében támasztott feladatait.

10 Nemzetközi eseménynaptár
január : A 2012-es európai év nyitókonferenciája Koppenhágában január/február: Országos nyitókonferenciák február 14.: A Régiók Bizottsága által megrendezésre kerülő 2012-es európai év fórum Brüsszelben március: „Jelentés az idősödésről és a nemzedékek közötti szolidaritásról” médiakonferencia Brüsszelben április 7.: Egészség és idősödés egészségügyi világnap április 29.: A nemzedékek közötti szolidaritás európai napja (elősegíti a nemzedékek közötti találkozókat az iskolákban az április 29-e előtti és az azt követő héten) június 4.: „Helyes kormányzás az aktív és egészséges időskorért” című konferencia Brüsszelben szeptember : UNICEF miniszteri konferencia az idősödésről Bécsben október 1.: Idősek nemzetközi világnapja november 4.: Európai demográfiai fórum november: Díjátadó Brüsszelben december: Zárókonferencia Cipruson

11 A 2012-es európai év koalíciója
Mintegy 40 tagja van A tagok az európai évet lehetőségnek tekintik arra, hogy minden korosztály számára méltányos és fenntartható módon lehessen kezelni az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés és a demográfiai változások kérdését

12 Egyenlő Bánásmód Hatóság
Köszönjük a figyelmet! Egyenlő Bánásmód Hatóság Telefon:


Letölteni ppt "Életkor és diszkrimináció"

Hasonló előadás


Google Hirdetések