Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012."— Előadás másolata:

1 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

2 Összefüggések •Idősödő Európa, idősödő Magyarország •Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése – különösen a foglalkoztatás és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés területein •Az egyéni önmegvalósítás élethosszig tartó folyamat

3 Általános tapasztalatok •Az életkor miatti különbségtételekkel összefüggő esetek száma növekvő tendenciát mutat, mind a nemzetközi, mind a hazai joggyakorlatban •Még mindig magas a nem jelentett esetek száma •Az érintettek jogtudatossága és a jogalkalmazók felelőssége szükséges a helyzet hatékony kezeléséhez

4 Nemzetközi szabályozás •2000/78/EK Irányelv (foglalkoztatási keretirányelv) •ILO 111. sz. Egyezménye •Európai Tanács 1999. helsinki ülésén elfogadott 2000. évi foglalkoztatási irányvonalak •Készül: Tanácsi irányelv a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról

5 Hazai szabályozás •2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról /8. § o) pont/- életkor, mint védett tulajdonság) •Diszkrimináció fajtái: közvetlen, közvetett, zaklatás, •Szabályozási területek: foglalkoztatás, szociális biztonság és egészségügy, lakhatás, oktatás és képzés, áruk forgalma, szolgáltatások igénybevétele •Munka Törvénykönyve- esélyegyenlőségi terv tartalmáról

6 Esélyegyenlőségi terv •A Munka Törvénykönyvének 70/A § (2) bekezdése értelmében az esélyegyenlőségi terv tartalmazza a munkáltatóval munkaviszonyban álló, hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok, így különösen nők, 40 évnél idősebb munkavállalók, romák, fogyatékos személyek valamint a két, vagy több, 10 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók vagy ilyen gyermeket egyedül nevelő munkavállalók foglalkoztatási helyzetének elemzését, a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre megfogalmazott céljait, és az ezek eléréséhez szükséges eszközöket.

7 Nem jelent hátrányos megkülönböztetést •Ha a nemzeti jog keretein belül egy törvényes cél- különösen foglalkoztatáspolitikai vagy munkaerő-piaci célkitűzés- által objektíven és ésszerűen igazolt eltérő bánásmódot szabályoznak •Ha az eljárás alá vont bizonyítja, hogy eljárása, intézkedése, mulasztása, utasítása vagy gyakorlata a tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indokokon alapul, vagy •A hátrányt szenvedő fél alapvető jogát egy másik alapvető jog érvényesülése érdekében, elkerülhetetlen esetben korlátozza a fenti magatartások bármelyike, feltéve, hogy ez a korlátozás a cél elérésére alkalmas és azzal arányos

8

9 2012 az EU-ban az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás éve •Az EU-ban a 65 év feletti népesség száma az Eurostat 2001-2006 vonatkozásában közzétett adatai szerint 8,9%-kal nőtt •A 0-14 év közötti populáció száma ezzel szemben 4,4%-kal csökkent •Tovább kell gondolni nemzeti és helyi szinteken az állam, a szociális partnerek, a civil társadalom időskorúakkal szemben az aktív időskor elősegítése, a generációk közötti szolidaritás megőrzése, az 50 év felettiek mobilitásának előmozdítása érdekében támasztott feladatait.

10 Nemzetközi eseménynaptár •január 18-19.: A 2012-es európai év nyitókonferenciája Koppenhágában •január/február: Országos nyitókonferenciák •február 14.: A Régiók Bizottsága által megrendezésre kerülő 2012-es európai év fórum Brüsszelben •március: „Jelentés az idősödésről és a nemzedékek közötti szolidaritásról” médiakonferencia Brüsszelben •április 7.: Egészség és idősödés egészségügyi világnap •április 29.: A nemzedékek közötti szolidaritás európai napja (elősegíti a nemzedékek közötti találkozókat az iskolákban az április 29-e előtti és az azt követő héten) •június 4.: „Helyes kormányzás az aktív és egészséges időskorért” című konferencia Brüsszelben •szeptember 19-20.: UNICEF miniszteri konferencia az idősödésről Bécsben •október 1.: Idősek nemzetközi világnapja •november 4.: Európai demográfiai fórum •november: Díjátadó Brüsszelben •december: Zárókonferencia Cipruson

11 A 2012-es európai év koalíciója •Mintegy 40 tagja van •A tagok az európai évet lehetőségnek tekintik arra, hogy minden korosztály számára méltányos és fenntartható módon lehessen kezelni az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés és a demográfiai változások kérdését

12 Köszönjük a figyelmet! Egyenlő Bánásmód Hatóság http://www.egyenlobanasmod.hu Telefon:+36-1-3367843


Letölteni ppt "Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések