Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közfoglalkoztatás legújabb kérdései Lőrincz Leó főosztályvezető Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közfoglalkoztatás legújabb kérdései Lőrincz Leó főosztályvezető Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály."— Előadás másolata:

1 A közfoglalkoztatás legújabb kérdései Lőrincz Leó főosztályvezető Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály

2 2 A közfoglalkoztatás átalakítása következtében január 1-től megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka, továbbá a közhasznú munkavégzés, létrejött az egységes közfoglalkoztatás rendszere. A közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben július 1-jével a Belügyminisztériumban létrejött a Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság, így a közfoglalkoztatás szervezésének feladata a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a Belügyminisztérium feladatkörébe került át. A megújult közfoglalkoztatás rendszere

3 3 •A közfoglalkoztatás rendszerének megszervezéséért és a közfoglalkoztatás koordinációjáért a Belügyminisztérium felel. (A munkaügyi központok és kirendeltségek szakmai irányítója.) –A belügyminiszter a Kormány közfoglalkoztatásért felelős tagja, •A Nemzetgazdasági Minisztérium ellenőrzi a közfoglalkoztatásra felhasználható előirányzat gazdálkodását - ellenjegyzési jogkör •A közfoglalkoztatás informatikai hátterét a Nemzeti Munkaügyi Hivatal biztosítja. •A közfoglalkoztatottak képzéséhez az országos hálózattal rendelkező Türr István Képző és Kutató Intézet nyújt segítséget. A közfoglalkoztatás intézményi háttere

4 4 A közfoglalkoztatási rendszer keretei  Közfoglalkoztatási előirányzat mértéke évben 64,0 Mrd Ft, évben 137,5 Mrd Ft, évben 153,8 Mrd Ft + 19,2 Mrd Ft  A közfoglalkoztatási intézményrendszer legfontosabb feladata a tartósan munka nélkül levők aktivizálása, és annak megakadályozása, hogy a munkájukat újonnan elveszített álláskeresők tekintetében bekövetkezzen a munka világától való elszakadás.  A közfoglalkoztatás megújításának fontos eleme a költséghatékonyság fejlesztése, emellett kiemelt cél a területi aránytalanságok felszámolása, értékteremtő munka biztosítása.

5 5 Mit jelent a közfoglalkoztatás? •Az állam átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akik a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk, vagy bármely más okból hátrányban vannak, és ezért az önálló álláskeresésük eredménytelen. •A közfoglalkoztatás az ország minden területén – azonban kiemelten a hátrányos helyzetű térségekben – a szezonalitást is figyelembe véve teszi lehetővé a munkavégzést. •A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a társadalom számára. •A közfoglalkoztatási jogviszony új, speciális jogviszony.

6 6 A közfoglalkoztatás támogatási típusai Közfoglalkoztatás típusaiCélcsoport Foglalkoztatás időtartama Napi munkaidő Támogatás mértéke bérköltség (munkabér+SZHA) közvetlen költségek szervezési költség Rövid időtartamú közfoglalkoztatás FHT-ra jogosult álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb 4 hónap 4 óra95% legfeljebb a bérköltség 5%-a NINCS Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb 12 hónap 6-8 óra70-100% legfeljebb a bérköltség 20%-a NINCS Országos közfoglalkoztatási program álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb 12 hónap 6-8 óralegfeljebb 100% legfeljebb a bérköltség 20%-a 100 fő felett a bérköltség 3%-a Közfoglalkoztatás támogatása kiemelt településeken álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb 12 hónap 6-8 óra70-100% legfeljebb a bérköltség 20%-a + 10% NINCS Mintaprogramok álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb12 hónap 6-8 óra70-100% a beruházási és dologi költségek % NINCS Mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási program álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb12 hónap 6-8 óra70-100% beruházási és dologi költségek % NINCS Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás FHT-ra jogosult álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb 12 hónap 6-8 óra50-80%NINCS

7 7 A évi közfoglalkoztatás kiemelt céljai •a halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők – megváltozott munkaképességűek, hajléktalanok, menekültek, roma nemzetiségűek – munkához juttatása, • fő bevonása a közfoglalkoztatási programokba, •2013 novembere és 2014 áprilisa közötti időszakban fő folyamatos, egyidejű közfoglalkoztatása, ebből fő képzése •az ország elmaradott térségeinek felzárkóztatása, •természeti és épített környezet védelme, •a közétkeztetés minőségének javítása a helyben megtermelt termények felhasználásával.

8 8 Hátrányos helyzetű álláskeresők közfoglalkoztatásba vonása Munkavállalást akadályozó tényezők  alacsony iskolai végzettség, illetve elavult szakképzettség,  idegen nyelvtudás és számítástechnikai ismeretek hiánya,  kapcsolati háló kiépítéséhez szükséges képességek hiánya,  önbizalomhiány (félelem a kudarctól),  rossz egészségügyi állapot ( mentális betegségek kialakulása),  mobilitás hiánya (foglalkoztatásukat a lakhelyükhöz közel kell megoldani),  előítélet (az életkor, nem, származás, stb. miatt),  motiváció, munkavállalási hajlandóság hiánya.

9 9 Az iskolai végzettség munkavállalást befolyásoló hatása

10 10 A közfoglalkoztatásba belépett álláskeresők végzettség szerinti összetétele évben

11 11 A közfoglalkoztatottak képzése I. •Képzések forrása  A képzések a TÁMOP „Újra tanulok” programból kerülnek finanszírozásra (9,6 Mrd Ft, illetve 24 Mrd Ft) •Képzések típusai  startmunka mintaprogram mezőgazdasági területén dolgozók számára szervezett kötelező képzések (akkreditált betanító képzések)  országos közfoglalkoztatók igényei alapján meghirdetett képzések (Az országos közfoglalkoztatási programok esetében kötelező a képzés lehetőségének biztosítása. Elsősorban OKJ-s, vagy betanító jellegű képzések, illetve kulcskompetencia fejlesztését elősegítő szolgáltatások valósulnak meg).

12 12 A közfoglalkoztatottak képzése II. • évi téli átmeneti időszak  november – április között fő folyamatos, egyidejű közfoglalkoztatása, ebből −2013. decemberétől március végéig fő álláskereső képzésbe vonása, valamint −2013 novemberétől április végéig fő közfoglalkoztatása 6 órás munkavégzés mellett.  Olyan képzések indulnak, amelyekkel az álláskeresők kulcskompetenciái fejleszthetők, az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők felzárkóztatása valósulhat meg, valamint betanító és OKJ képzésekben vehetnek részt.

13 13 A közfoglalkoztatás eredményei I. A Belügyminisztérium által felügyelt közfoglalkoztatási programokba a  évben fő,  évben fő,  évben a tervek szerint fő bevonása valósult/valósul meg. A kistérségi startmunka mintaprogramokban  2011-ben 480,  2012-ben 1609,  2013-ban 1732 település vett/vesz részt. A mezőgazdasági képzéseket  2012-ben fő,  2013 júliusáig 5191 fő kezdte meg. Az országos közfoglalkoztatási programok keretében  2012-ben fő vett részt képzésben.

14 14 A közfoglalkoztatás eredményei II Augusztus Közfoglalkoztatásba belépők létszáma* ebből kistérségi startmunka mintaprogramokba belépők létszáma ebből mezőgazdasági mintaprogramba belépők létszáma Közfoglalkoztatásból kilépők létszáma* az elsődleges munkaerő-piacon 1 hónapon belül elhelyezkedettek létszáma** 939 az elsődleges munkaerő-piacon 180. napon munkában állók létszáma**1 326 * december 21. és az adott hónap 20. között ** a 6 hónappal korábban kilépettek közül

15 15 • fő, hektár ( m2) parlagfű-mentesített terület  parlagfű elleni védekezés az országos és a kistérségi startmunka mintaprogramokban •627 db település, 1485 fő, 998 db kazán és 197 db aprítógép  a bio- és megújuló startmunka mintaprogram („Kazánprogram”) keretében •5 634 fő roma nemzetiségű álláskereső foglalkoztatásba vonása  az Országos Roma Önkormányzat közfoglalkoztatási mintaprogramja keretében •bel- és árvízvédelmi tevékenység  az elvégzett munkáknak köszönhetően a csatornák jobban bírták levezetni a 2013-as év rendkívül nagy csapadékterhelését A közfoglalkoztatás eredményei III.

16 16 •Közfoglalkoztatásból történő kizárás  A évi CVI. törvény szeptember 1-jétől hatályos szabályai szerint az álláskeresőt három hónap időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha 1.tanköteles gyermekének mulasztása miatt vele szemben szabálysértési eljárás van folyamatban vagy 2.e szabálysértés miatt három hónapon belül jogerősen elmarasztalták, vagy 3.önkormányzati rendeletben előírt, a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti.  A munkaügyi kirendeltség a közvetítés előtt adatszolgáltatást kér a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettség megsértéséről az álláskereső lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől. A jegyzőnek a Kftv. 1. § (4b) pontja szerint 3 napon belül kell adatot szolgáltatnia. Jogszabályi környezet változása

17 17 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A közfoglalkoztatás legújabb kérdései Lőrincz Leó főosztályvezető Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések