Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közfoglalkoztatás legújabb kérdései Lőrincz Leó főosztályvezető Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közfoglalkoztatás legújabb kérdései Lőrincz Leó főosztályvezető Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály."— Előadás másolata:

1 A közfoglalkoztatás legújabb kérdései Lőrincz Leó főosztályvezető Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály

2 2 A közfoglalkoztatás átalakítása következtében 2011. január 1-től megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka, továbbá a közhasznú munkavégzés, létrejött az egységes közfoglalkoztatás rendszere. A közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben 2011. július 1-jével a Belügyminisztériumban létrejött a Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság, így a közfoglalkoztatás szervezésének feladata a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a Belügyminisztérium feladatkörébe került át. A megújult közfoglalkoztatás rendszere

3 3 •A közfoglalkoztatás rendszerének megszervezéséért és a közfoglalkoztatás koordinációjáért a Belügyminisztérium felel. (A munkaügyi központok és kirendeltségek szakmai irányítója.) –A belügyminiszter a Kormány közfoglalkoztatásért felelős tagja, •A Nemzetgazdasági Minisztérium ellenőrzi a közfoglalkoztatásra felhasználható előirányzat gazdálkodását - ellenjegyzési jogkör •A közfoglalkoztatás informatikai hátterét a Nemzeti Munkaügyi Hivatal biztosítja. •A közfoglalkoztatottak képzéséhez az országos hálózattal rendelkező Türr István Képző és Kutató Intézet nyújt segítséget. A közfoglalkoztatás intézményi háttere

4 4 A közfoglalkoztatási rendszer keretei  Közfoglalkoztatási előirányzat mértéke 2011. évben 64,0 Mrd Ft, 2012. évben 137,5 Mrd Ft, 2013. évben 153,8 Mrd Ft + 19,2 Mrd Ft  A közfoglalkoztatási intézményrendszer legfontosabb feladata a tartósan munka nélkül levők aktivizálása, és annak megakadályozása, hogy a munkájukat újonnan elveszített álláskeresők tekintetében bekövetkezzen a munka világától való elszakadás.  A közfoglalkoztatás megújításának fontos eleme a költséghatékonyság fejlesztése, emellett kiemelt cél a területi aránytalanságok felszámolása, értékteremtő munka biztosítása.

5 5 Mit jelent a közfoglalkoztatás? •Az állam átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akik a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk, vagy bármely más okból hátrányban vannak, és ezért az önálló álláskeresésük eredménytelen. •A közfoglalkoztatás az ország minden területén – azonban kiemelten a hátrányos helyzetű térségekben – a szezonalitást is figyelembe véve teszi lehetővé a munkavégzést. •A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a társadalom számára. •A közfoglalkoztatási jogviszony új, speciális jogviszony.

6 6 A közfoglalkoztatás támogatási típusai Közfoglalkoztatás típusaiCélcsoport Foglalkoztatás időtartama Napi munkaidő Támogatás mértéke bérköltség (munkabér+SZHA) közvetlen költségek szervezési költség Rövid időtartamú közfoglalkoztatás FHT-ra jogosult álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb 4 hónap 4 óra95% legfeljebb a bérköltség 5%-a NINCS Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb 12 hónap 6-8 óra70-100% legfeljebb a bérköltség 20%-a NINCS Országos közfoglalkoztatási program álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb 12 hónap 6-8 óralegfeljebb 100% legfeljebb a bérköltség 20%-a 100 fő felett a bérköltség 3%-a Közfoglalkoztatás támogatása kiemelt településeken álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb 12 hónap 6-8 óra70-100% legfeljebb a bérköltség 20%-a + 10% NINCS Mintaprogramok álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb12 hónap 6-8 óra70-100% a beruházási és dologi költségek 70-100% NINCS Mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási program álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb12 hónap 6-8 óra70-100% beruházási és dologi költségek 50-100% NINCS Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás FHT-ra jogosult álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb 12 hónap 6-8 óra50-80%NINCS

7 7 A 2013. évi közfoglalkoztatás kiemelt céljai •a halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők – megváltozott munkaképességűek, hajléktalanok, menekültek, roma nemzetiségűek – munkához juttatása, •300 000 fő bevonása a közfoglalkoztatási programokba, •2013 novembere és 2014 áprilisa közötti időszakban 200 000 fő folyamatos, egyidejű közfoglalkoztatása, ebből 100 000 fő képzése •az ország elmaradott térségeinek felzárkóztatása, •természeti és épített környezet védelme, •a közétkeztetés minőségének javítása a helyben megtermelt termények felhasználásával.

8 8 Hátrányos helyzetű álláskeresők közfoglalkoztatásba vonása Munkavállalást akadályozó tényezők  alacsony iskolai végzettség, illetve elavult szakképzettség,  idegen nyelvtudás és számítástechnikai ismeretek hiánya,  kapcsolati háló kiépítéséhez szükséges képességek hiánya,  önbizalomhiány (félelem a kudarctól),  rossz egészségügyi állapot ( mentális betegségek kialakulása),  mobilitás hiánya (foglalkoztatásukat a lakhelyükhöz közel kell megoldani),  előítélet (az életkor, nem, származás, stb. miatt),  motiváció, munkavállalási hajlandóság hiánya.

9 9 Az iskolai végzettség munkavállalást befolyásoló hatása

10 10 A közfoglalkoztatásba belépett álláskeresők végzettség szerinti összetétele 2012. évben

11 11 A közfoglalkoztatottak képzése I. •Képzések forrása  A képzések a TÁMOP 2.1.6 „Újra tanulok” programból kerülnek finanszírozásra (9,6 Mrd Ft, illetve 24 Mrd Ft) •Képzések típusai  startmunka mintaprogram mezőgazdasági területén dolgozók számára szervezett kötelező képzések (akkreditált betanító képzések)  országos közfoglalkoztatók igényei alapján meghirdetett képzések (Az országos közfoglalkoztatási programok esetében kötelező a képzés lehetőségének biztosítása. Elsősorban OKJ-s, vagy betanító jellegű képzések, illetve kulcskompetencia fejlesztését elősegítő szolgáltatások valósulnak meg).

12 12 A közfoglalkoztatottak képzése II. •2013-2014. évi téli átmeneti időszak  2013. november – 2014. április között 200 000 fő folyamatos, egyidejű közfoglalkoztatása, ebből −2013. decemberétől 2014. március végéig 100 000 fő álláskereső képzésbe vonása, valamint −2013 novemberétől 2014. április végéig 100 000 fő közfoglalkoztatása 6 órás munkavégzés mellett.  Olyan képzések indulnak, amelyekkel az álláskeresők kulcskompetenciái fejleszthetők, az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők felzárkóztatása valósulhat meg, valamint betanító és OKJ képzésekben vehetnek részt.

13 13 A közfoglalkoztatás eredményei I. A Belügyminisztérium által felügyelt közfoglalkoztatási programokba a  2011. évben 35 033 fő,  2012. évben 271 625 fő,  2013. évben a tervek szerint 300 000 fő bevonása valósult/valósul meg. A kistérségi startmunka mintaprogramokban  2011-ben 480,  2012-ben 1609,  2013-ban 1732 település vett/vesz részt. A mezőgazdasági képzéseket  2012-ben 11 523 fő,  2013 júliusáig 5191 fő kezdte meg. Az országos közfoglalkoztatási programok keretében  2012-ben 2 578 fő vett részt képzésben.

14 14 A közfoglalkoztatás eredményei II. 2013. Augusztus Közfoglalkoztatásba belépők létszáma* 226 269 ebből kistérségi startmunka mintaprogramokba belépők létszáma101 388 ebből mezőgazdasági mintaprogramba belépők létszáma25 370 Közfoglalkoztatásból kilépők létszáma* 168 426 az elsődleges munkaerő-piacon 1 hónapon belül elhelyezkedettek létszáma** 939 az elsődleges munkaerő-piacon 180. napon munkában állók létszáma**1 326 * 2012. december 21. és az adott hónap 20. között ** a 6 hónappal korábban kilépettek közül

15 15 •38 990 fő, 6 855 hektár (68 546 893 m2) parlagfű-mentesített terület  parlagfű elleni védekezés az országos és a kistérségi startmunka mintaprogramokban •627 db település, 1485 fő, 998 db kazán és 197 db aprítógép  a bio- és megújuló startmunka mintaprogram 2012. („Kazánprogram”) keretében •5 634 fő roma nemzetiségű álláskereső foglalkoztatásba vonása  az Országos Roma Önkormányzat közfoglalkoztatási mintaprogramja keretében •bel- és árvízvédelmi tevékenység  az elvégzett munkáknak köszönhetően a csatornák jobban bírták levezetni a 2013-as év rendkívül nagy csapadékterhelését A közfoglalkoztatás eredményei III.

16 16 •Közfoglalkoztatásból történő kizárás  A 2011. évi CVI. törvény szeptember 1-jétől hatályos szabályai szerint az álláskeresőt három hónap időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha 1.tanköteles gyermekének mulasztása miatt vele szemben szabálysértési eljárás van folyamatban vagy 2.e szabálysértés miatt három hónapon belül jogerősen elmarasztalták, vagy 3.önkormányzati rendeletben előírt, a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti.  A munkaügyi kirendeltség a közvetítés előtt adatszolgáltatást kér a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettség megsértéséről az álláskereső lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől. A jegyzőnek a Kftv. 1. § (4b) pontja szerint 3 napon belül kell adatot szolgáltatnia. Jogszabályi környezet változása

17 17 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A közfoglalkoztatás legújabb kérdései Lőrincz Leó főosztályvezető Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések