Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A foglalkozási rehabilitáció helye és szerepe a munka- ügyi szervezetben Harkány, 2008. október 16. Szellő János.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A foglalkozási rehabilitáció helye és szerepe a munka- ügyi szervezetben Harkány, 2008. október 16. Szellő János."— Előadás másolata:

1 A foglalkozási rehabilitáció helye és szerepe a munka- ügyi szervezetben Harkány, 2008. október 16. Szellő János

2 Kapcsolódás az új komplex szakértői minősítési rendszerhez Az ügyfélkör fokozatos bővítése, a szakaszok definiálása, a bővüléssel járó terhelés folya- matos mérése, ellenőrzése A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának bővítése új támogatások bevezetésével, alkalmazásával Szakértői hálózat kiépítése, képzése A foglalkozási rehabilitáció az ÁFSZ stratégiájában (inputok)

3 Az orvosi, a mentálhigiénés, a szociális, a kép- zéshez kapcsolódó és a foglalkozási rehabili- tációs szolgáltatások egységes rendszerbe, folyamatba illesztése, illetve bővítése Az ÁFSZ tevékenységének és a partnerek hoz- záadott értékének folyamatos kontrollja, a szak- mai kommunikáció kialakítása A számítógépes támogatási rendszer megterem- tése

4 Az ügyfélkapcsolatok javítása, a szervezeti visel- kedési formák átalakítása, mind a megváltozott munkaképességű emberek, mind a munkaadók tekintetében Szemléletformálás, a szerepek átrendeződése, hálózatépítés, változásmenedzselés A foglalkozási rehabilitációban érvényesülnie kell a munkaerő-piaci esélyegyenlőségnek

5 Célcsoport-struktúra Megváltozott munkaképességű álláskeresők csoportja (2007. december 20-i adatok szerint országosan az érintett létszám 40531, DDRMK nyilvántartásában 5994 fő volt) Rehabilitációs járadékban részesülő nyilván- tartott, de nem álláskeresőként regisztrált ügyfelek csoportja (2008. október 5-i állapot szerint 72 fő)

6 A foglalkozási rehabilitáció az ÁFSZ stratégiájában (outputok) Átalakult és további átalakítások előtt áll a támo- gatási rendszer (lásd közösségi jogszabályok) Új ellátási formaként bevezetésre került a reha- bilitációs járadék A minősítési rendszer átalakításával együtt kialakult az új intézményrendszer Megkezdődött a szolgáltatási rendszer hozzá- rendelése a foglalkozási rehabilitációhoz

7 Országosan több mint 600, a régióban 80 veze- tő és munkatárs képzése, felkészítése történt meg, beleértve a foglalkoztatási szakértőket is Megkezdődött a hálózatépítés, a szerepek, kom- petenciák tisztázása A TÁMOP 1.3.1 program keretében folytatódik az ÁFSZ fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként

8 Az ügyfélcsoportokkal való foglalkozás közös elemei I. Diagnózis felállítása: ORSZI szakvéleményen alapuló diagnózis ki- alakítása rehabilitációs járadékosok esetében Szakmai team (közvetítő, munkatanácsadó, szociális munkás stb.) által felállított diagnózis álláskeresők esetében Az igények összevetésén alapuló rehabilitációs terv készítése

9 A kirendeltség vizsgálata: Életkor, szakmai gyakorlat Iskolai végzettség Aktuális mentális kondíciók, Környezeti hátrányok A munkavállalást befolyásoló családi és egyéb körülmények A térség munkaerő-piaci feltételei

10 Munkavállalásra való felkészítés Akadályozó tényezők (pl.: szociális) feltárása Megfelelő munkahely megtalálásának segítése (munkáltatók megnyerése) Munkatapasztalat szerzés elősegítése Tartós foglalkoztatás elősegítése Integrált és segítő szolgáltatás

11 Kapcsolatrendszer működtetése: Az RMK szakmai egységei A nyugdíjbiztosítás kirendeltségei OMMF területi felügyelősége ORSZI kirendeltségei Foglalkozás-egészségügyi szolgálatok

12 Képző szervezetek Módszertani és szociális intézmények Nonprofit szervezetek, munkaerő-piaci segítő szolgálatok Önkormányzatok, házi orvosok Munkáltatók

13 Az ügyfélcsoportokkal való foglalkozás közös elemei II. Főáramú aktív programok: Intenzív tanácsadás Képzési programok Foglalkoztatási ösztönzők Közvetlen munkahelyteremtés Vállalkozásindítási ösztönzők

14 Speciális programok: Az alacsonyabb termelékenységet kompenzáló bértámogatás Munkahelyi környezet ki-és átalakítása, akadálymentesítés Személyre szabott munkahelyi ügyintézés támogatása Próba- és tranzitfoglalkoztatás

15 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A foglalkozási rehabilitáció helye és szerepe a munka- ügyi szervezetben Harkány, 2008. október 16. Szellő János."

Hasonló előadás


Google Hirdetések