Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az aktív eszközök a munkaerő-piacon Tajti József.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az aktív eszközök a munkaerő-piacon Tajti József."— Előadás másolata:

1 Az aktív eszközök a munkaerő-piacon Tajti József

2 Amiről szó lesz • Munkaerőpiaci jellemzők • Ellátások, támogatások, szolgáltatások • Aktív eszköz paletta • Területi eltérések • Érintett létszám 2012-ben • Hazai forrásból finanszírozott eszközök • Uniós forrásból finanszírozott eszközök • Első Munkahely Garancia program

3 A munkaerőpiac jellemzői 2012-ben Munkaképes korú lakosság (15-64 éves):6 347,2 ezer fő Gazdaságilag aktívak száma:4 317,5 ezer fő Foglalkoztatottak száma:3 842,8 ezer fő Munkanélküliek száma: 474,8 ezer fő Foglalkoztatási ráta:57,2% Munkanélküliségi ráta:11,0%

4 A nyilvántartott álláskeresők havi átlagos létszáma

5 Álláskeresők ellátása és foglalkoztatásuk elősegítése az állam az aktív álláskeresést finanszírozza • álláskeresési járadék 90 nap • álláshoz jutást munkaerő-piaci szolgáltatásokkal, és foglalkoztatást segítő támogatásokkal segíti • az aktív korúak ellátásában részesülő, nem egészségkárosodott személyeknek együtt kell működni az önkormányzat által kijelölt szervvel, közfoglalkoztatásban, képzésben kell részt vennie

6 Az aktív munkaerő-piaci eszközök feladata, jellemzői Flt: „A foglalkoztatási feszültségek megszüntetésére, kezelésére és feloldására, valamint a munkanélküliség megelőzésére, csökkentésére és hátrányos következményeinek enyhítésére elsősorban munkaerő-piaci szolgáltatásokat és a foglalkoztatás elősegítő támogatásokat kell alkalmazni.” Funkciójuk:munkanélküliség megelőzése mielőbbi munkába állás ösztönzése Csoportosításuk: Döntési hatáskör szerint: központi megyei kirendeltségi (mérlegelési jogkör) Forrás szerint:hazai – NFA Uniós – ESZA Támogatott szerint: álláskereső munkaadó

7

8

9

10

11

12

13 Hazai forrásból finanszírozott munkaerő-piaci eszközök (1) A támogatások nem alanyi jogon járnak, mérlegelés alapján nyújthatók Álláskereső részére: képzési támogatás - képzési költség, keresetpótlás vállalkozóvá válás támogatása – tőkejuttatás, 6 havi minimálbér Munkaadó részére: bérköltség típusú támogatások  foglalkoztatás bővítéséhez  pályakezdők munkatapasztalat szerzéséhez  munkahelymegőrző pályázati úton elérhető támogatás:  munkahelyteremtéshez – progresszív támogatási összeg mobilitási támogatások:  helyközi utazáshoz / csoportos személyszállításhoz

14 Hazai forrásból finanszírozott munkaerő-piaci eszközök (2) Képzésben történő részvétel támogatása o kaphatja: álláskereső, pályakezdő, aki gyermeknevelési, vagy rehabilitációs ellátásban részesül, közfoglalkoztatásban vesz részt, munkaviszonyban áll o támogatás: a képzéssel kapcsolatos költségek, keresetpótló, vagy kereset-kiegészítés Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások (bérjellegű támogatások) o kaphatja: munkaadó, létszámbővítéshez o feltétele: hátrányos helyzetű álláskereső munkaviszonyban történő foglalkoztatása o támogatás: a munkabér és szha 50-60 %-a

15 Hazai forrásból finanszírozott munkaerő-piaci eszközök (3) Vállalkozóvá válás támogatása o kaphatja: álláskereső, vagy rehabilitáció ellátásban részesülő o feltétele: vállalkozás indítása, vagy működő vállalkozáshoz csatlakozás, munkaviszonyon kívül o támogatás: beruházáshoz max. 3 millió Ft, minimálbér 6 hóra, tanácsadás költsége Munkahelyteremtés támogatása o kaphatja:munkaadó (kkv), létszámbővítéshez, pályázati kiírás szerint o feltétele: új munkahely létrehozása, meglévők bővítése, korszerűsítése o támogatás: építéshez, eszközbeszerzéshez, technológia korszerűsítéshez, munkahelyenként 1,4-2,5 millió Ft

16 Hazai forrásból finanszírozott munkaerő-piaci eszközök (4) Munkahelymegőrzés támogatása o kaphatja: legalább 50, hátrányos helyzetű térségben 25 fős vállalkozás o feltétele: átmeneti működési zavar, létszám leépítési szándék bejelentése, elvárt béremelés végrehajtása, továbbfoglalkoztatás vállalása o támogatás: a minimálbér 120 %-a (111 600,- Ft/fő/hó) max. 6 hónapra Mobilitási támogatások o mihez: munkába járáshoz o kaphatja: munkaadó és munkavállaló, vagy csak munkaadó o formái: egyéni utazás támogatása - csoportos személyszállítás o támogatás: egyéni: a bérlet 86+14 %-a - csoportos: a bérlet 86 %-a

17 Hazai forrásból finanszírozott munkaerő-piaci eszközök (5) Közfoglalkoztatás o kaphatja: önkormányzat és intézménye, munkaadó o feltétele: álláskereső, vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatása o formái: rövid időtartamú – hosszabb időtartamú – országos programok – értékteremtő – start munkaprogram o támogatás: közfoglalkoztatási bér, közfoglalkoztatási garantált bér

18 Hazai forrásból finanszírozott munkaerő-piaci eszközök (6) Munkaerő-piaci programok támogatása több szolgáltatás és támogatási forma együtt, egymásra épülő nyújtása, az egyéni szükségletek figyelembe vételével o kaphatja: munkaadó, szolgáltató, álláskereső o feltétel: a célcsoportba tartozó személyek részére a meghatározott programelem biztosítása – szolgáltatás, képzés, foglalkoztatás, vállalkozás indítás o formái: országos program, megyei munkaerő-piaci program o nyomon követés: előre meghatározott részcélok időszaki felülvizsgálata, záró értékelés

19 Uniós (ESZA) forrásból finanszírozott aktív eszközök Általános jellemzők Uniós pénzügyi ciklusokhoz igazodó tervezés és lebonyolítás • cél: a résztvevők munkaerőpiacra történő belépésének segítése • eszköz: személyre szabott, a helyi munkaerőpiachoz igazodó szolgáltatások és támogatások – kiemelt a mentori szolgálat • módszer: a helyi és térségi problémákra fókuszál – szükséges eszközrendszer ennek megfelelő alakítása, egyéni programterv • folyamatos monitoring, szükség szerint módosítás • program befejezése után záró értékelés – tapasztalatok összegyűjtése, felhasználása

20 ESZA forrásból finanszírozott uniós programok TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása” (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) TÁMOP 1.1.4 „Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” Mindkét program célcsoportja: • a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők, • a pályakezdő álláskeresők, illetve a 25. életévüket be nem töltött álláskeresők, • az 50. életévüket betöltött álláskeresők • akik a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesültek vagy jelenleg is részesülnek, • a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak, • a tartós munkanélküliek, a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetette k

21 ESZA forrásból finanszírozott uniós programok A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 „Újra tanulok!” kiemelt projekt A kiemelt program általános célja: • a felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése, • a felnőttképzésben résztvevők számának és arányának bővítése, • a felnőttek tanulási kedvének javítása, • a munkaadók szakképzett munkaerővel való jobb ellátása.

22 Első munkahely garancia program (1) Program célja: pályakezdők első munkahelyének és szükséges munkatapasztalat megszerzésének elősegítése 2012. augusztusában indult Célcsoport: pályakezdő fiatalok, különös tekintettel a szakképzetlenekre és a tartós álláskeresőkre A program elemei: • Bérköltség támogatás (a kötelező legkisebb munkabér 200 %-a + szha) • Munkába járáshoz szükséges utazási költség Támogatás időtartama: legfeljebb 4 hónap 2012. szeptember 1. és december 31. között

23 Első munkahely garancia program (2) • 3 milliárd Ft keret biztosított • Program keretében november 30-ig lehet támogatást igényelni • Tulajdonosi, ágazati és gazdálkodási forma szerinti megkötés nélkül igényelhetnek támogatást a munkáltatók • 5800 fő pályakezdő helyezkedett el másfél hónap alatt • Legmagasabb arányban kereskedelemben és feldolgozóiparban • Támogatás megítélésekor határozatlan idejű szerződéseket részesítik előnyben • 2013-ban a Munkahelyvédelmi Akcióterv részeként új program

24 Köszönöm a figyelmet! Tajti József TajtiJ@Lab.hu


Letölteni ppt "Az aktív eszközök a munkaerő-piacon Tajti József."

Hasonló előadás


Google Hirdetések