Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az aktív eszközök a munkaerő-piacon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az aktív eszközök a munkaerő-piacon"— Előadás másolata:

1 Az aktív eszközök a munkaerő-piacon
Tajti József

2 Amiről szó lesz Munkaerőpiaci jellemzők Ellátások, támogatások, szolgáltatások Aktív eszköz paletta Területi eltérések Érintett létszám 2012-ben Hazai forrásból finanszírozott eszközök Uniós forrásból finanszírozott eszközök Első Munkahely Garancia program

3 A munkaerőpiac jellemzői 2012-ben
Munkaképes korú lakosság (15-64 éves): 6 347,2 ezer fő Gazdaságilag aktívak száma: 4 317,5 ezer fő Foglalkoztatottak száma: 3 842,8 ezer fő Munkanélküliek száma: 474,8 ezer fő Foglalkoztatási ráta: 57,2% Munkanélküliségi ráta: 11,0%

4 A nyilvántartott álláskeresők havi átlagos létszáma

5 Álláskeresők ellátása és foglalkoztatásuk elősegítése
az állam az aktív álláskeresést finanszírozza álláskeresési járadék 90 nap álláshoz jutást munkaerő-piaci szolgáltatásokkal, és foglalkoztatást segítő támogatásokkal segíti az aktív korúak ellátásában részesülő, nem egészségkárosodott személyeknek együtt kell működni az önkormányzat által kijelölt szervvel, közfoglalkoztatásban, képzésben kell részt vennie

6 Az aktív munkaerő-piaci eszközök feladata, jellemzői
Flt: „A foglalkoztatási feszültségek megszüntetésére, kezelésére és feloldására, valamint a munkanélküliség megelőzésére, csökkentésére és hátrányos következményeinek enyhítésére elsősorban munkaerő-piaci szolgáltatásokat és a foglalkoztatás elősegítő támogatásokat kell alkalmazni.” Funkciójuk: munkanélküliség megelőzése mielőbbi munkába állás ösztönzése Csoportosításuk: Döntési hatáskör szerint: központi megyei kirendeltségi (mérlegelési jogkör) Forrás szerint: hazai – NFA Uniós – ESZA Támogatott szerint: álláskereső munkaadó

7

8

9

10

11

12

13 Hazai forrásból finanszírozott munkaerő-piaci eszközök (1)
A támogatások nem alanyi jogon járnak, mérlegelés alapján nyújthatók Álláskereső részére: képzési támogatás - képzési költség, keresetpótlás vállalkozóvá válás támogatása – tőkejuttatás, 6 havi minimálbér Munkaadó részére: bérköltség típusú támogatások foglalkoztatás bővítéséhez pályakezdők munkatapasztalat szerzéséhez munkahelymegőrző pályázati úton elérhető támogatás: munkahelyteremtéshez – progresszív támogatási összeg mobilitási támogatások: helyközi utazáshoz / csoportos személyszállításhoz

14 Hazai forrásból finanszírozott munkaerő-piaci eszközök (2)
Képzésben történő részvétel támogatása kaphatja: álláskereső, pályakezdő, aki gyermeknevelési, vagy rehabilitációs ellátásban részesül, közfoglalkoztatásban vesz részt, munkaviszonyban áll támogatás: a képzéssel kapcsolatos költségek, keresetpótló, vagy kereset-kiegészítés Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások (bérjellegű támogatások) kaphatja: munkaadó, létszámbővítéshez feltétele: hátrányos helyzetű álláskereső munkaviszonyban történő foglalkoztatása támogatás: a munkabér és szha %-a

15 Hazai forrásból finanszírozott munkaerő-piaci eszközök (3)
Vállalkozóvá válás támogatása kaphatja: álláskereső, vagy rehabilitáció ellátásban részesülő feltétele: vállalkozás indítása, vagy működő vállalkozáshoz csatlakozás, munkaviszonyon kívül támogatás: beruházáshoz max. 3 millió Ft, minimálbér 6 hóra, tanácsadás költsége Munkahelyteremtés támogatása kaphatja:munkaadó (kkv), létszámbővítéshez, pályázati kiírás szerint feltétele: új munkahely létrehozása, meglévők bővítése, korszerűsítése támogatás: építéshez, eszközbeszerzéshez, technológia korszerűsítéshez, munkahelyenként 1,4-2,5 millió Ft

16 Hazai forrásból finanszírozott munkaerő-piaci eszközök (4)
Munkahelymegőrzés támogatása kaphatja: legalább 50, hátrányos helyzetű térségben 25 fős vállalkozás feltétele: átmeneti működési zavar, létszám leépítési szándék bejelentése, elvárt béremelés végrehajtása, továbbfoglalkoztatás vállalása támogatás: a minimálbér 120 %-a ( ,- Ft/fő/hó) max. 6 hónapra Mobilitási támogatások mihez: munkába járáshoz kaphatja: munkaadó és munkavállaló, vagy csak munkaadó formái: egyéni utazás támogatása - csoportos személyszállítás támogatás: egyéni: a bérlet %-a - csoportos: a bérlet 86 %-a

17 Hazai forrásból finanszírozott munkaerő-piaci eszközök (5)
Közfoglalkoztatás kaphatja: önkormányzat és intézménye, munkaadó feltétele: álláskereső, vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatása formái: rövid időtartamú – hosszabb időtartamú – országos programok – értékteremtő – start munkaprogram támogatás: közfoglalkoztatási bér, közfoglalkoztatási garantált bér

18 Hazai forrásból finanszírozott munkaerő-piaci eszközök (6)
Munkaerő-piaci programok támogatása több szolgáltatás és támogatási forma együtt, egymásra épülő nyújtása, az egyéni szükségletek figyelembe vételével kaphatja: munkaadó, szolgáltató, álláskereső feltétel: a célcsoportba tartozó személyek részére a meghatározott programelem biztosítása – szolgáltatás, képzés, foglalkoztatás, vállalkozás indítás formái: országos program, megyei munkaerő-piaci program nyomon követés: előre meghatározott részcélok időszaki felülvizsgálata, záró értékelés

19 Uniós (ESZA) forrásból finanszírozott aktív eszközök
Általános jellemzők Uniós pénzügyi ciklusokhoz igazodó tervezés és lebonyolítás cél: a résztvevők munkaerőpiacra történő belépésének segítése eszköz: személyre szabott, a helyi munkaerőpiachoz igazodó szolgáltatások és támogatások – kiemelt a mentori szolgálat módszer: a helyi és térségi problémákra fókuszál – szükséges eszközrendszer ennek megfelelő alakítása, egyéni programterv folyamatos monitoring, szükség szerint módosítás program befejezése után záró értékelés – tapasztalatok összegyűjtése, felhasználása

20 ESZA forrásból finanszírozott uniós programok
TÁMOP „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása” (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) TÁMOP „Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” Mindkét program célcsoportja: a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők, a pályakezdő álláskeresők, illetve a 25. életévüket be nem töltött álláskeresők, az 50. életévüket betöltött álláskeresők akik a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesültek vagy jelenleg is részesülnek, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak, a tartós munkanélküliek, a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek

21 ESZA forrásból finanszírozott uniós programok
A TÁMOP / „Újra tanulok!” kiemelt projekt  A kiemelt program általános célja: a felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése, a felnőttképzésben résztvevők számának és arányának bővítése, a felnőttek tanulási kedvének javítása, a munkaadók szakképzett munkaerővel való jobb ellátása.

22 Első munkahely garancia program (1)
Program célja: pályakezdők első munkahelyének és szükséges munkatapasztalat megszerzésének elősegítése 2012. augusztusában indult Célcsoport: pályakezdő fiatalok, különös tekintettel a szakképzetlenekre és a tartós álláskeresőkre A program elemei: Bérköltség támogatás (a kötelező legkisebb munkabér 200 %-a + szha) Munkába járáshoz szükséges utazási költség Támogatás időtartama: legfeljebb 4 hónap szeptember 1. és december 31. között

23 Első munkahely garancia program (2)
3 milliárd Ft keret biztosított Program keretében november 30-ig lehet támogatást igényelni Tulajdonosi, ágazati és gazdálkodási forma szerinti megkötés nélkül igényelhetnek támogatást a munkáltatók 5800 fő pályakezdő helyezkedett el másfél hónap alatt Legmagasabb arányban kereskedelemben és feldolgozóiparban Támogatás megítélésekor határozatlan idejű szerződéseket részesítik előnyben 2013-ban a Munkahelyvédelmi Akcióterv részeként új program

24 Köszönöm a figyelmet! Tajti József


Letölteni ppt "Az aktív eszközök a munkaerő-piacon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések