Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA 2014. NFA-2014-KKV.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA 2014. NFA-2014-KKV."— Előadás másolata:

1 MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA 2014. NFA-2014-KKV.

2 2 NFA-2014-KKV Munkahelyteremtő beruházások támogatása Fő prioritások • Az egy új munkahely létesítéséhez felhasználható alaptámogatás összege 1,5 millió • Azok a vállalkozások igényelhetnek kiemelt összegű kiegészítő támogatást (500 ezer Ft/új munkahely), amelyek álláskeresők felvételét és tartós idejű foglalkoztatását vállalják. • A hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken megvalósuló beruházásokhoz, a foglalkoztatottak számának bővítéséhez új munkahelyenként 200-300 ezer Ft, a szabad vállalkozási zónákban 400 ezer Ft kiegészítő támogatást nyújtunk (az LHH-s 300 ezer Ft támogatáson kívül), tehát a zónákban 700 ezer Ft a kiegészítő támogatás összege. • A roma álláskeresők foglalkoztatásához adható kiegészítő támogatás összege 300 ezer Ft.

3 3 • Keret: 13 milliárd Ft (Nemzeti Foglalkoztatási Alapból) • A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV • A pályázók köre: Magyarországon telephellyel vagy székhellyel rendelkező KKV-k. • A várható pályázatok száma: 1200 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke: 1,5–3 millió Ft/új munkahely, projektenként maximum 120–240 millió Ft, legalább 250 -leghátrányosabb helyzetű településeken, szabad vállalkozási zónákban 150 - új munkahely létesítése esetén ez kiegészül további 100 millió Ft-tal. • A támogatás intenzitása régiónként eltérő, 10-50 %-os mértékű. Az intenzitás mértéke mikro- és kisvállalkozások beruházásai esetében 20, középvállalkozásoknál 10 százalékponttal növekszik. • A pályázatok támogatásáról 2014. április 4-ig születik döntés. NFA-2014-KKV

4 4 Pályázni bármely településről lehet, ha a pályázó: • a beruházást legkésőbb 2014. november 30-ig befejezi, • legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, • legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal, • a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett régióban, • a beruházás befejezését követő 90 napon belül a létszámbővítést megvalósítja, • a költségek 25 %-át saját forrásból biztosítja, • megfelelő anyagi biztosítékot bocsát rendelkezésre. NFA-2014-KKV

5 5 Nem nyújtható regionális beruházási támogatás: • mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, feldolgozásához, forgalomba hozatalához, • nagyberuházáshoz, • acélipari tevékenységhez, • hajóépítési ágazatba tartozó tevékenységekhez, • szénbányászathoz, • szintetikusszál-ipari tevékenységhez, • nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére. NFA-2014-KKV

6 6 Elszámolható költségek: - új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, találmány, szabadalom, licenc, know-how beszerzése; - új épület, épületrész építése során felmerülő költségek. Nem számolható el: - a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke, - ingatlan, földterület vásárlása, - gépjárművek bekerülési értéke, - szállítási ágazatban a szállító berendezések bekerülési értéke; - bérleti díj, lízing költség. NFA-2014-KKV

7 7 „A nők 40 év szolgálati jogviszonya megszerzésének elősegítése” központi munkaerő-piaci program A „nők 40” program célja: az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának bővítése, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó szolgálati idő megszerzésének elősegítése. A program célcsoportja Az a legalább 1 hónapja regisztrált álláskereső nő, aki: •a 60. életévét betöltötte - jogosultsági idejére való tekintet nélkül, illetve •az 55. életévüket betöltött nők esetében azoknak a köre, akik legalább 37 év jogosultsági idővel rendelkeznek. A jogosultsági idő megállapítását egyedileg kell kezdeményezni az illetékes járási hivatal járási nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál.

8 8 Támogatás formája, mértéke A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó nők teljes munkaidejű munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén nyújtható támogatás maximum 142 500 Ft/hó munkabér, és a ténylegesen kifizetett szociális hozzájárulási adó erejéig. A helyi munkaerő-piaci sajátosságokat figyelembe véve a támogatás mértéke 50 és 100 % között változhat. Támogatás időtartama Legfeljebb 10 hónap, 2 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség A támogatást a területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási munkaügyi kirendeltségén lehet igényelni. A programba történő bevonásra 2014. április 30-ig van lehetőség.

9 9 TÁMOP 1.1.2 •A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című projekt •Komplex program ( szolgáltatások és támogatások) •Eredményességi kritérium: A résztvevők 1 szolgáltatás+1 támogatásban részesüljenek •Sikeresség: 180 napos utánkövetés időpontjában munkában áll a támogatásban részesített ügyfél

10 10 Célcsoportok •Alacsony iskolai végzettségűek: 8 vagy 10 osztályos általános iskolai végzettséggel. •Pályakezdők és 25. életévüket be nem töltött álláskeresők. •50 év felettiek: projektbe történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött álláskeresők. •GYES-ről, GYED-ről vagy ápolási díjról visszatérők: a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül GYED, GYES, vagy ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek. •Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, illetve arra jogosultak •Tartós munkanélküliséggel veszélyeztettek: (legalább 3 hónapja regisztrált/álláskeresési ellátásukat kimerített/ csoportos létszámcsökkentésben érintett/elavult/nem hasznosítható szakképzettséggel rendelkezők,

11 11 Hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásához munkáltatók, vállalkozások részére nyújtható támogatások formái: •Az 50 év feletti álláskereső foglalkoztatásához igényelhető támogatás: 4 hónapig: a munkabér és járulékainak 100 %-a 4 hónapig: a munkabér és járulékainak legfeljebb 50 %-a 4 hónapig: járuléktámogatás 100%-ban, (max. 125 000 Ft, illetve 165 000 Ft munkabér és annak járulékai erejéig), •25 év alatti fiatal pályakezdők támogatása: legfeljebb 6 hónap támogatott foglalkoztatás, amelyet 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség követ. A támogatás mértéke 100%. (max. a minimálbér 150 %-a munkabér és annak járulékai erejéig) •Bértámogatás: legfeljebb 8 hónap támogatott foglalkoztatás, amelyet 4 hónap továbbfoglalkoztatás követ. (max. 125 000 Ft, illetve 165 000 Ft munkabér és annak járulékai erejéig), A támogatás mértéke 70%, •Munkakipróbálás támogatása: maximum 90 napig, 100%-os támogatás.

12 12 Köszönöm a figyelmet! Simon Józsefné Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 9. Tel: 94/520-438; email: s-jutkalab.hu


Letölteni ppt "MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA 2014. NFA-2014-KKV."

Hasonló előadás


Google Hirdetések