Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató MUNKÁLTATÓI FÓRUM 2014.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató MUNKÁLTATÓI FÓRUM 2014."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató MUNKÁLTATÓI FÓRUM 2014.
Szűcsné dr. Füredi Szilvia igazgató

2 Munkahelyteremtő támogatás
a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására kiírt pályázat. Munkahelymegőrző támogatás Munkahelyvédelmi Akció kedvezményei Virtuális Munkaerőpiac Portál

3 Támogatási keretösszeg: 13 Mrd Ft
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) Támogatási keretösszeg: 13 Mrd Ft A támogatás pályázati úton nyújtható, mikro-, kis- és közepes vállalkozások részére legfeljebb 3 millió Ft/új munkahely mértékig. Benyújtható: 2 pld. postai vagy gyorspostai/futár útján TMKH Munkaügyi Központja 7100 Szekszárd, Szent István tér A pályázat célja: a területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik bővítése, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása; a vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű területfejlesztési-statisztikai kistérségekben, településeken; az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással; a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése kiegészítő támogatás biztosításával.

4 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV)
Pályázók köre: Magyarországon telephellyel vagy székhellyel rendelkező KKV-k. Nem nyújtható regionális beruházási támogatás - mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, feldolgozásához, forgalomba hozatalához, - nagyberuházáshoz, - acélipari tevékenységhez, - hajóépítési ágazatba tartozó tevékenységekhez, - szénbányászathoz, - szintetikusszál-ipari tevékenységhez, - nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére Ágazatilag kizárt Egyéb kizáró körülményeket a pályázati felhívás tartalmazza

5 A támogatás feltételei hasonlóak a 2013. évben alkalmazottakhoz!
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) A támogatás feltételei hasonlóak a évben alkalmazottakhoz! A támogatás vissza nem térítendő. elszámolható költségek: - új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, immateriális javak közül a találmány, szabadalom, know-how során felmerülő a Számviteli törvény szerint elszámolható költségek; - új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek Nem számolható el: - a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke, - ingatlan, földterület vásárlása, - gépjárművek bekerülési értéke, - szállítási ágazatban a szállító berendezések bekerülési értéke; - bérleti díj, lízing költség.

6 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV)
A beruházási projekthez legfeljebb 120 M Ft támogatás igényelhető, hátrányos és LHH kistérségek esetében 240 M Ft. A beruházást legkésőbb 2014.november 30-ig kell befejezni Beruházás befejezését követően 90 nap tervezett létszámbővítés megvalósítása Legalább 2 fő teljes munkaidős bővítés Építési beruházásnál csak új épület vagy új épületrész (benyújtáskor elegendő elvi engedély) a hatósági szerződés megkötésének jogerős hatósági engedély a feltétele A beruházást a pályázó támogatási igény benyújtását követően kezdheti meg saját felelősségére

7 3 éves beruházás fenntartási kötelezettség;
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) 3 éves beruházás fenntartási kötelezettség; 2 éves foglalkoztatási kötelezettség; a foglakoztatás lényege nem személyhez kötődik, a támogatásban lehet a kiesett személyt pótolni, cserélni, de csak ugyanolyan státuszúval 25% saját forrás Megfelelő anyagi biztosíték 15 M Ft alatt nem kell biztosíték (a legalább 2 éve működő és abból 1 évet pozitív eredménnyel záró vállalkozások részére), elegendő a beszedési megbízásra adott felhatalmazó nyilatkozat; Beruházást követő 90 napon belül a létszámbővítést meg kell valósítani. Ha a 15 M Ft-t meghaladja, akkor az egész összegre kell a biztosítékot adni: Jelzálogjog (150% érkékű ingatlan) Bankgarancia 120% Biztosító készfizető kezesi kötelezvény 120% És ezek kombinációja 2. számú melléklet

8 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV)
Alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,5 millió Ft/új munkahely. Az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan: amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó,újmunkahelyenként 500 ezer Ft, amennyiben a 1-3. pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft, amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft. A hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségek, települések, valamint a szabad vállalkozási zónák területi körét kormányrendeletek határozzák meg. A kistérségi, a szabad vállalkozási zóna és a település listák - a pályázati dokumentáció függelékeként - a Nemzetgazdasági Minisztérium internetes honlapján (a kormányzati portálon: a keresőbe beírni a pályázat kódjelét: NFA-2014-KKV) és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapjain (nfsz.munka.hu, érhetők el, illetve a munkaügyi központokban és a kormányhivatal járási hivatalának munkaügyi kirendeltségein tekinthetők meg. Az új munkahelyenként igényelhető 1,5 millió Ft támogatáson kívül 200 ezer Ft/új munkahely kiegészítő támogatásra azzal a beruházással lehet pályázni, amely a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti hátrányos helyzetű kistérségekben, illetve azok településein, vagy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében megjelölt hátrányos helyzetű településeken valósul meg. A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint azok a települések, amelyek társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések, a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesülnek. Tehát a pályázati felhívás 5. oldalán megjelölt, A támogatás mértéke b) pontjában meghatározott 300 ezer Ft/új munkahely kiegészítő támogatás azokra a településekre érvényes, ahol a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében az adott településnél mindkét oszlopban „1” számjegy szerepel.

9 Elérhető a www.munka.hu, www.kormany.hu
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) Elérhető a Információ KH Munkaügyi Központjában és Járási Munkaügyi Kirendeltségein. Pályázat benyújtása 2 példányban és CD-n a beruházás helye szerinti MK részére február 14-ig postán vagy gyorspostai/futár útján. Nemzetgazdasági miniszter döntése április 4. Munkaügyi Központ felelős szakügyintézői: Gárgyánné Germán Jolán, Péti Tamás, elérhetőség 74/

10 Központi munkahelymegőrző támogatás
A vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, jelentősnek tekinthető csoportos létszámleépítések megelőzése, a meglévő munkahelyek megtartásának elősegítése, a munkaadók átmeneti működési problémáinak kezelése, érdekében Nemzeti Foglalkoztatási Alap évi foglalkoztatási alaprésze központi kerete, a programra összesen 300 millió Ft összegben 2014. Február 1- június 30-ig tart a program

11 Központi munkahelymegőrző támogatás
A támogatás annak az Mt. 33. §-a szerinti munkáltatónak nyújtható, amely működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát meg akarja szüntetni. Feltételek: a támogatási iránti kérelemmel együtt likviditási terv benyújtása, melyben bemutatja az átmeneti nehézséget okozó gazdasági körülményeit, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó várható intézkedéseket, írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatotti létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre, és nem áll jogerősen elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás nincs folyamatban ellene, és a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, továbbá vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását, vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a telephelyén, a kérelem benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja, és a munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból felmondással, illetőleg felmentéssel vagy közös megegyezéssel nem kerül sor. A létszám megtartására irányuló kötelezettség a kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi telephelyét érinti. Amennyiben a kérelem adott megyében két vagy több telephelyet is érint, úgy a kérelmet telephelyenként külön-külön, de egyidőben kell benyújtani.

12 Munkahelymegőrző támogatás
Legalább 50 fő létszámleépítés szándéka esetén Támogatás mértéke: 50% munkabér és szocho Támogatás havi mértéke: max. minimálbér 120%-a ( ,- Ft) Támogatási idő: 6 hónap De minimis támogatás Kérelem kötelező mellékletei üzleti terv, kibontakoztatási stratégia stb. Kérelemre indul, a Járási Munkaügyi Kirendeltségen kell benyújtani, a Munkaügyi Központ terjeszti fel Miniszteri döntésre Felterjesztés szükség esetén könyvvizsgáló szakértői vélemény beszerzését követően

13 Munkahelyvédelmi akcióterv
Adókedvezmények 2014 Munkahelyvédelmi akcióterv Jogszabályi alapja: az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Eat.). A munkáltatóknak a foglalkoztatásra tekintettel nyújtott adókedvezmények A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból a már január 1-jétől igénybe vehető kedvezmények az alábbiak: 25 év alatti munkavállalók utáni kedvezmény 55 év feletti munkavállalók utáni kedvezmény A szakképzetlen munkavállalók utáni kedvezmény Tartósan álláskeresők utáni kedvezmény Kisgyermekes munkavállalók utáni kedvezmény 2014. január 1-től igénybe vehető új kedvezmény: A legalább három gyermeket nevelő munkavállalók utáni kedvezmény. Munkahelyteremtő támogatás, egyéb foglalkoztatási támogatás esetén ezek az adókedvezmények igénybe vehetők

14 Munkahelyvédelmi akcióterv
Adókedvezmények 2014 Munkahelyvédelmi akcióterv Szociális hozzájárulási adókedvezmény 1. A munkáltatót a bruttó munkabér, de legfeljebb ,- Ft után terhelő 27 %-os szociális hozzájárulási adó után 14,5%-os kedvezmény vehető igénybe (azaz 27% helyett 12,5% lesz a szociális hozzájárulási adó): a 25 év alatti (nem pályakezdő), az 55 év feletti, illetve a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása esetén. 2. Pályakezdő munkavállaló foglalkoztatása után járó kedvezmény Nem kell fizetni szociális hozzájárulási adót a bruttó munkabér, de legfeljebb ,- Ft után a foglalkoztatás első két évében: a 25 év alatti, legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező pályakezdő munkavállaló foglalkoztatása esetén. A kedvezmény a december 31-én már fennálló munkaviszony esetén is alkalmazható, azzal, hogy a kedvezményezett foglalkoztatás kezdő időpontjának január 1-jét kell tekinteni (ez a szabály nem változott).

15 Munkahelyvédelmi akcióterv
Adókedvezmények 2014 Munkahelyvédelmi akcióterv Szociális hozzájárulási adókedvezmény 3. Tartós álláskereső foglalkoztatása után járó kedvezmény Nem kell fizetni szociális hozzájárulási adót a bruttó munkabér, de legfeljebb ,- Ft után a foglalkoztatás első két évében, a harmadik évben pedig 14,5%-os kedvezmény vehető igénybe (azaz a 3. évben 27% helyett 12,5% lesz a szociális hozzájárulási adó) a tartós  a foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legalább 183 napja  álláskeresői státuszt követően elhelyezkedő munkavállaló foglalkoztatása esetén. (2014. január 1. napja előtt a 9 hónapon belül 6 hónapig nyilvántartott személy volt tartós álláskeresőnek tekinthető az Eat. szerint) 4. Anyasági ellátásban részesülő vagy azt követően foglalkoztatottak után járó kedvezmény 4.1 Nem kell fizetni szociális hozzájárulási adót a bruttó munkabér, de legfeljebb ,- Ft után a foglalkoztatás első két évében, a harmadik évben pedig 14,5%-os kedvezmény vehető igénybe (azaz a 3. évben 27% helyett 12,5% lesz a szociális hozzájárulási adó) a GYED vagy a GYES folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása esetén. (Átkerül az új kedvezményezetti körbe a gyermeknevelési támogatásban részesülő foglalkoztatott). A kedvezmény érvényesítését nem zárja ki, ha az anyasági ellátás folyósítása alatti vagy azt követő foglalkoztatás január 1-jét megelőzően kezdődött. A kedvezményt a kifizető az anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig érvényesítheti.

16 Munkahelyvédelmi akcióterv
Adókedvezmények 2014 Munkahelyvédelmi akcióterv Szociális hozzájárulási adókedvezmény 4. Anyasági ellátásban részesülő vagy azt követően foglalkoztatottak után járó kedvezmény 4.2 Nem kell fizetni szociális hozzájárulási adót a bruttó munkabér, de legfeljebb ,- Ft után a foglalkoztatás első három évében, a negyedik és ötödik évben pedig 14,5%-os kedvezmény vehető igénybe (azaz a 4-5. évben 27% helyett 12,5% lesz a szociális hozzájárulási adó): legalább három gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként jogosult és gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesült vagy részesül, vagy gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesül. A kedvezmény érvényesítését nem zárja ki, ha az anyasági ellátás folyósítása alatti vagy azt követő foglalkoztatás január 1-jét megelőzően kezdődött. A kedvezményt a kifizető az anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 69. hónap végéig, de legfeljebb 5 évig érvényesítheti. Ha a munkavállalót az anyasági ellátások közül több is megillette, a határidőt a legutolsó anyasági ellátás folyósításának megszűnésétől kell számítani.

17 Adókedvezmények 2014 START kártya
A START kártyát legkésőbb december 31-ig lehetett kiváltani, és legfeljebb december 31-ig vehető vele igénybe kedvezmény. Az érvényesség időtartama alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal START-kártyája esetén két év, a felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal START-kártyája esetén egy év, de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő huszonötödik életévének, felsőfokú végzettséggel rendelkező igénylő esetén a harmincadik életévének betöltéséig terjedő időszak, ha az rövidebb, mint a fenti egy vagy két év.

18 Adókedvezmények 2014 START kártya
A munkaadót a START-kártyával történő foglalkoztatás esetében legkésőbb december 31-ig a szociális hozzájárulási adóból részkedvezmény illeti meg a következők szerint: Alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal foglalkoztatása esetén a részkedvezmény egyenlő a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 17 százalékával, második évében 7 százalékával. Eszerint a munkaadót egyébként terhelő 27 %-os adó helyett a foglalkoztatás első évében csak 10, második évében 20 %-ot kell megfizetni. Kedvezmény alapja a minimálbér másfélszerese

19 Adókedvezmények 2014 START kártya
A START PLUSZ, START EXTRA kártyát legkésőbb december 31-ig, START BÓNUSZ kártyát legkésőbb december 31-ig lehetett kiváltani és legfeljebb december 31-ig lehetett vele igénybe venni adókedvezményt. A START EXTRA kártyával érvényesíthető további kedvezmény, a START EXTRA RÉGIÓ kedvezmény igénybevételére szintén legkésőbb december 31. napjáig volt lehetőség. Az előzőek szerint ezen kártyák alapján január 1-től adókedvezmény már nem érvényesíthető.

20 Rehabilitációs kártyával történő foglalkoztatás kedvezménye
Adókedvezmények 2014 Rehabilitációs kártyával történő foglalkoztatás kedvezménye Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel. Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült, vagy rehabilitációs járadékban részesül. A munkaadónak a Rehabilitációs kártyával rendelkező személy munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén nem kell megfizetnie a szociális hozzájárulási adót. A kedvezmény legfeljebb a minimálbér kétszeres összege után érvényesíthető. Az ezt meghaladó összeg tekintetében az általános szabályokat kell alkalmazni. A kedvezményre egy megváltozott munkaképességű személy után egyszerre csak egy munkaadó jogosult, és csak arra az időszakra, amelyben a Rehabilitációs kártyát letétben tartotta.

21 Virtuális Munkaerőpiac Portál (VMP)
Mi a VMP? A VMP a munkaügyi szervezet által 2013-ban létrehozott új, online felület, mely a munkáltatók által felkínált álláslehetőségeket és álláskeresők önéletrajzait tartalmazza. Célja, hogy segítse az álláskeresők és a munkáltatók egymásra találását. Hogyan érhető el a portál? A munka.hu nyitóoldalról, illetve a vmp.munka.hu címről. Kiknek szól a portál? A portálnak két jellegzetes célcsoportja van: álláskeresők, munkáltatók.

22 Az állásajánlatokról Előrelépés a VMP az állásbejelentés szempontjából
A VMP indulásával lehetőség nyílt a hirdetésre/közvetítésre szánt állásajánlatok online bejelentésére. Mi történik a más csatornákon bejelentett állásokkal? Amennyiben az adott állást hirdethető állásként jelenti be a munkáltató, akkor az automatikusan megjelenik a VMP-n is. Hogyan törölhető az állásajánlat A VMP-n keresztül bejelentett állás, a VMP felületén törölhető. A dián szereplő információkon felül: A legtöbb európai országban van egy, az ottani NFSZ által működtetett hasonló rendszer, ezek sok esetben az online álláskeresői piac legerősebb szereplői között vannak. Ez nekünk is távlati célunk. Az IR-ből a VMP-be csak az „általános közvetítés” kategóriába tartozó állásajánlatok kerülne be. A VMP felületén a munkáltató az IR-en keresztül bejelentett állásait nem tudja kezelni. Ez is lehet egy későbbi fejlesztési pont. 22

23 A VMP használatához szükséges teendők
1. lépés: IR-azonosító beszerzése Amennyiben egy munkáltató nem rendelkezik IR- azonosítóval, első lépésként az illetékes munkaügyi kirendeltségen szükséges megigényelni. 2. lépés: regisztráció Az IR azonosító birtokában regisztrálás a VMP-n. (A rendszer minden funkciója ezt követően használható.) 3. lépés: - saját állások feltöltése Regisztrációt és belépést követően válik lehetővé a saját állásajánlatok feltöltése. (Ezek adminisztrátori jóváhagyást, moderálást követően „élesednek” és kerülnek a közzétételre a VMP felületén.) - munkaerő-keresés Regisztrációt követően nyílik lehetőség a VMP-n elérhető munkavállalók önéletrajzai közötti keresésre, illetve a munkavállalókkal való kapcsolatfelvételre. 23

24 A gyakorlatban… Részletes munkaerő-kereső felület
Állásbejelentő felület Állásbejelentés során ugyanazon adatok kerülnek rögzítésre, mint amelyeket egyéb csatornán keresztül történő rögzítéskor is kérünk. Ez szükséges ahhoz, hogy a VMP-n keresztüli állásbejelentések ugyanolyan értékűek/tartalmúak tudjanak lenni. Az állás adatai több fülön jelennek meg: alapadatok, közvetítési adatok, szakképzettség, nyelvtudás, gépjárművezetés, informatikai ismeretek, egyéb jártasság/készség. Természetesen nem minden mező kitöltése kötelező, de közös érdek, hogy az egyes állások minél részletesebben be legyenek mutatva. A másik jellegzetes munkáltatói funkció a munkaerő-keresés. Egyszerű (néhány mezőt tartalmazó) és komplex (részletes keresést lehetővé tevő) felület egyaránt elérhető. A keresést követően látható lesz az álláskereső minden adata, beleértve a kapcsolatfelvételt lehetővé tevő információkat is. Mindezen funkciók természetesen csak a regisztrált és a rendszerbe belépett foglalkoztatók számára érhetőek el. 24

25 Miért érdemes a VMP-t használni?
Ingyenes A Virtuális Munkaerőpiac Portál minden funkciója, minden felhasználó számára teljesen ingyenes. Beleértve az állásfeltöltést és a munkaerő-keresést is. Hiteles A rendszerben rögzített önéletrajzokat és állásajánlatokat a munkaügyi szervezet szakemberei ellenőrzik és hagyják jóvá. Kényelmes A rendszer fejlesztése során igyekszünk mind az álláskeresőknek, mind a munkáltatóknak kényelmesen használható rendszert biztosítani. A fejlesztés folyamatos.

26

27

28 Köszönöm a figyelmet! Szűcsné dr. Füredi Szilvia igazgató
Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Lezár


Letölteni ppt "Tájékoztató MUNKÁLTATÓI FÓRUM 2014."

Hasonló előadás


Google Hirdetések