Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatáspolitikai célok, támogatások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatáspolitikai célok, támogatások"— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatáspolitikai célok, támogatások
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

2 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
A megye munkaerő-piaci helyzete a KSH adatai alapján ( III. negyedév)

3 A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása (2010-2011.)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása ( )

4 Álláskeresők összetétele (2011. éves átlag)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Álláskeresők összetétele (2011. éves átlag)

5 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
A bejelentett álláshelyek számának alakulása (2010. január december)

6 Bejelentett álláshelyek legjellemzőbb szakképzettség-igényei (2011.)
Hegesztő 378 Kőműves 325 Lakatos 435 Asztalos 121 Szobafestő mázoló,tapétázó 111 Eladó 291 Szociális gondozó 196 Mezőgazdasági gépész 161 Szakács 90 Irodai asszisztens 92 stb.

7 2012. Évi foglalkoztatáspolitikai célok
Álláskeresők támogatása Munkaerő igények kielégítése Fejlődő képes vállalkozások munkahely teremtési szándékainak segítése Területi különbségek csökkentése A munkaerő képzettségi szintjének növelése Pénzügyi válság foglalkoztatási hatásainak kezelése

8 Prioritások III. A munkaerő foglalkoztathatóságának elősegítése
I. Közfoglalkoztatás (országos,startmunka,hagyományos) II. A piaci álláshelyek megőrzése, bővítése Munkabérek nettó értékének megőrzése Munkahelyteremtő beruházások támogatása Átmenetileg nehéz gazdálkodási helyzetbe került vállalkozások részére munkahelymegőrző támogatás nyújtása III. A munkaerő foglalkoztathatóságának elősegítése

9 Munkabérek nettó értékének megőrzése
299/2011. (XII.22.) Kormányrendelet Elvárt a béremelés, ha a évi havi munkabér meghaladja az Ft, de nem haladja meg a Ft /hó összeget. Az elvárt béremelés mértéke 26%

10 Munkabérek nettó értékének megőrzése
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Munkabérek nettó értékének megőrzése Ha a munkáltató a bruttó bérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges béremelést nem biztosítja, akkor: Két évig közbeszerzési eljáráson ajánlattevőként nem indulhat Központi költségvetésből, elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásban nem részesülhet Jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha az érintett munkavállalók kétharmadánál, támogatások esetén teljes körűen a béremelést teljesítette

11 A béremelés kompenzációját biztosító kormányzati lépések
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ A béremelés kompenzációját biztosító kormányzati lépések - A bérfejlesztés 5 % fölötti részének normatív támogatását lehet érvényesíteni az adórendszeren keresztül a teljes körű végrehajtás esetén. - Kiegészítő támogatást kérelmezhetnek azok vállalkozások akik vállalják a es foglalkoztatás szinten tartását. Preferáltak a magas élőmunka igényű tevékenységet folytató és alacsony bérszínvonallal működő vállalkozások. Az országos pályázat útján elérhető támogatás a normatívan nem támogatott rész max. 60 %-a. (3 %). Az adminisztratív költségek miatt pályázati alsó limit (pl. éves szinten 100 eFt) beépítése várható. Pályázati kiírás várhatóan március hónap

12 A pályázat kiírója: Nemzetgazdasági Minisztérium
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Mikro,- kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásának támogatása NFA-2012-KKV A pályázat kiírója: Nemzetgazdasági Minisztérium Forrása: Nemzeti Foglalkoztatási Alap Keretösszeg: 10 milliárd Ft. Célja: KKV-nál új munkahely létrehozása - a foglalkoztatás területi kiegyenlítésének elősegítése kiegészítő támogatásokkal - hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának az ösztönzése

13 Pályázók köre: Kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fióktelephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások - gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, külföldi székhelyű vállalkozások fióktelepei,PTK szerinti egyes jogi személyek vállalatai

14 Nem vehet részt a pályázaton az a szervezet / vállalkozás:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nem vehet részt a pályázaton az a szervezet / vállalkozás: - amely felszámolási, csőd-, végelszámolási eljárás alatt áll - amely beruházását a támogatásra való jogosultságáról szóló írásbeli tájékoztatás előtt megkezdte - amelynek lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van - amely az NFA-ból / MPA-ból korábban igénybe vett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el - amely az NFA-ból a pályázat benyújtását megelőző 3 évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő támogatást kapott - amely az NFA-ból a pályázat benyújtását megelőző 3 évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette - amely nem felel meg az 1/2012 (I.26.) NGM rendeletben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatoknak - amely nem hajtotta végre a 299/2011 (XII.22.) Korm. rendelet szerinti béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója esetében - amely a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapban a beruházás helye szerint illetékes Munkaügyi Központ illetékességi területén csoportos létszámcsökkentést hajtott végre vagy ilyet megkezdett és azt nem kívánja megszüntetni

15 Egyéb feltételek: - Beruházás befejezése legkésőbb 2012. november 30.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Egyéb feltételek: - Beruházás befejezése legkésőbb november 30. - Legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott részére teremt munkahelyet - Építési beruházás esetén elvi hatósági engedélyekkel rendelkezés - Üzleti terv és korszerű technológia, szolgáltatás hasznosságának a bemutatása - Létszámfeltöltés végső határideje a beruházás befejezését követő 90 nap - 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettség a meglévő és a felvett létszámra - A beruházással létrehozott kapacitás 3 éves fenntartási kötelezettsége - A beruházás nettó bekerülési kts-nek legalább 25 %-os mértékű saját forrás biztosítása - Megfelelő fedezet megléte (bizonyos feltételek esetén nem szükséges) - Forrás kiegészítés vagy a pályázat átdolgozása csökkentett mértékű támogatás odaítélése esetén - Közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartása - A beruházás befejezését követően a beruházásból beszerzett eszközök és immateriális javak mérlegben történő nyilvántartása, aktiválása

16 Elszámolható költségek:
- Új épület, épületrész építése - Új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések - Immateriális javak közül a találmány, szabadalom, licenc és know-how (nem haladhatja meg az eszközök bekerülési értékének 25 %-át) El nem számolható költségek: - Szinten tartást szolgáló vagy korábban használatba vett tárgyi eszköz - Ingatlan, földterület vásárlása - Gépjárművek - Szállítási ágazatban szállító berendezések - Bérleti díj, lízing

17 Támogatási intenzitás
A támogatás formája: - vissza nem térítendő A támogatás mértéke: - Alaptámogatás: ,- Ft/fő - Kiegészítő támogatások: Beruházás helyszíne hátrányos helyzetű kistérség, település ,- Ft/fő Beruházás helyszíne leghátrányosabb helyzetű kistérség, település ,- Ft/fő Kiközvetített álláskereső foglalkoztatása ,- Ft/fő Roma munkavállaló foglalkoztatása ,- Ft/fő Beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg ,- Ft/fő - Maximum támogatás ,- Ft /fő ( Ft/fő kiegészítő támogatás) ,- Ft /beruházási projekt ,- Ft /hátrányos / leghátrányosabb helyzetű kistérségben megvalósuló beruházási projekt ,- Ft-tal növelhető ha legalább 300 új munkahelyet teremt (hátrányos / leghátrányosabb térségben 200 új munkahely) Támogatási intenzitás - Észak-alföldi régióban a beruházási összköltség 50 %-a - Mikro- és kisvállalkozások esetében + 20 %-al - Középvállalkozások esetében + 10 %-al növelhető

18 A pályázat benyújtásának feltételei:
- 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) külön-külön egy darab zárt küldeményben a lapokat lefűzve, rendezett, áttekinthető formában, magyar nyelven, a pályázati útmutató formai követelményeinél megadott sorrendben, az útmutató mellékleteiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével lehet elkészíteni, amelyhez csatolni kell a pályázati útmutató mellékleteiben szereplő minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentumokat. - A pályázat tartalmát (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón is be kell nyújtani Pályázatot személyesen nem, kizárólag az alábbiak szerint lehet benyújtani: A könyvelt postai küldeményként feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a pályázatot a beruházás helye szerinti munkaügyi központ részére lehet eljuttatni a február 8-tól március 30-ig terjedő időszakban

19 Hiánypótlás: A Pályázat elbírálása A Pályázat elérhető:
- Hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség - Csak az alábbi formai okok miatt van hiánypótlásra lehetőség: - A pályázati adatlapok, nyilatkozatok valamelyik rovatának üresen hagyása - Az űrlaphoz csatolandó valamelyik adatlap, nyilatkozat, dokumentum hiánya - A hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 8 napon belül kell pótolni - A hiánypótlást követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasítható A Pályázat elbírálása - A Munkaügyi Központ Igazgatójának javaslata alapján a Nemzetgazdasági Miniszter dönt a pályázatok támogatásáról vagy elutasításáról - Az elbírálás határideje május 30. - A Nemzetgazdasági Miniszter döntéséről a Munkaügyi Központ Igazgatója 15 napon belül tájékoztatja a pályázót A Pályázat elérhető: - - - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában valamint kirendeltségein

20 Átmenetileg nehéz gazdálkodási helyzetbe került vállalkozások részére
Munkaügyi központok által megvalósítandó központi program indul Célja: - Foglalkoztatási kapacitás megtartása - Csoportos létszámleépítés megelőzése - Meglévő munkahelyek megtartása - Munkaadók átmeneti működési problémáinak kezelése - Gazdasági szerkezetváltás,foglalkoztatási struktúra váltás segítése

21 Annak a munkaadónak nyújtható, aki:
Működésével összefüggő okból a munkavállalója munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni Erre irányuló szándékát a felmondás közlése előtt 30 nappal a munkaügyi központnak írásban bejelenti Létszám megtartására intézkedéseket tett,ami nem járt eredménnyel Nem áll csőd, felszámolási,végelszámolási eljárás alatt Az érintett munkavállalót legalább 6 hónapja foglalkoztatja Vállalja a támogatási időtartamnak megfelelő továbbfoglalkoztatást Az átlagos statisztikai állományi létszámát megőrzi Az elvárt béremelést teljes körűen végrehajtotta

22 Forrása központi és megyei NFA
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Forrása központi és megyei NFA A munkáltató kérelmére indul. (kirendeltségek) A központi forrást a munkaügyi központ igényli a NGM-tól A támogatásról a nemzetgazdasági miniszter dönt Központi 50 fő felett , megyei az alatti létszám leépítési szándék esetén A támogatás mértéke legfeljebb a kötelező legkisebb bér 120%-a.( Ft) Formája: vissza nem térítendő A kérelem benyújtható: ig Időtartama: max. 6 hónap

23 A fejlődni képes és akaró vállalkozások részére TÁMOP 1. 1. 2
A fejlődni képes és akaró vállalkozások részére TÁMOP program foglalkoztatást elősegítő támogatásai A program időtartama: – Országosan rendelkezésre álló összes forrás 85,7 mrd Ft Megyénkben rendelkezésre álló forrás: 4,166 mrd Ft Ebből 2012-ben felhasználható 1,280 mrd Ft Országosan bevonandó létszám: fő Megyei szinten bevonandó létszám: fő 2011. december 31-ig bevont létszám fő 2012-ben újonnan bevonandó létszám: fő A program célcsoportjai: 1. alacsony iskolai végzettségűek 2. pályakezdők és 25 év alattiak 3. 50 év felettiek 4. GYES-ről, GYED-ről, GYNT-ről, TGYS-ről vagy ápolási díjról visszatérők 5. FHT-ban részesülők 6. Tartósan munkanélküliek vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek

24 Az 50 év feletti álláskereső foglalkoztatásához biztosított támogatás:
A fejlődni képes és akaró vállalkozások részére TÁMOP program foglalkoztatást elősegítő támogatásai Az 50 év feletti álláskereső foglalkoztatásához biztosított támogatás: Legfeljebb 4 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adó 100 %-os megtérítése, maximum a minimálbér kétszerese és annak járulékai erejéig, Legfeljebb 4 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 50 %-os mértékű támogatása, maximum a minimálbér kétszerese és annak járuléka erejéig, Legfeljebb 4 hónapig: szociális hozzájárulási adó támogatás, maximum a minimálbér kétszeresére számolt járulék erejéig.

25 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
A fejlődni képes és akaró vállalkozások részére TÁMOP program foglalkoztatást elősegítő támogatásai Munkatapasztalat szerzés támogatása: Legfeljebb 90 napig a munkabér és szociális hozzájárulási adó 100 %-os megtérítése Hagyományos bértámogatás: havi 70%-os bér- és szociális hozzájárulási adó (maximum a minimálbér kétszerese és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig) időtartama legfeljebb 8 hónap (melyet továbbfoglalkoztatás követ) Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségek megtérítése

26 Köszönöm a figyelmet! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ


Letölteni ppt "Foglalkoztatáspolitikai célok, támogatások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések