Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatást elősegítő támogatási lehetőségek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatást elősegítő támogatási lehetőségek"— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatást elősegítő támogatási lehetőségek
ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ Foglalkoztatást elősegítő támogatási lehetőségek Előadó: Pásziczki Klára Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

2 Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás
Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki: vállalja a hátrányos helyzetű álláskereső, továbbá megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatását, a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban a munkavállalók munkaviszonyát működésével összefüggő okból, rendes felmondással nem szüntette meg, és kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavállalók munkaviszonyát a támogatás folyósításának időtartama alatt működési körében felmerülő okból, rendes felmondással nem szünteti meg, kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással érintett munkavállaló munkaviszonya közös megegyezéssel sem szűnik meg, vállalja, hogy a támogatással érintett személy felvételének nettó növekedését kell eredményeznie az előző 12 hónap átlagához viszonyítva.

3 Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás
Hátrányos helyzetű az a személy, aki álláskereső és legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy a nyilvántartásba vételt megelőző hat hónapban nem folytatott rendszeres – az Flt. 58. § (5) bekezdése e) pontjában meghatározott kereső tevékenységet, vagy a munkaügyi központ legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként nyilvántart, vagy a saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel vagy, a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesült, vagy a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte;

4 Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás
A bértámogatás megállapítása során megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt, aki rehabilitációs járadékban részesül, álláskereső, és aki a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX.2) Korm. rendelet 2. § e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel A támogatás mértéke, időtartama: Hátrányos helyzetű álláskereső esetén a támogatás a munkabér és járulékainak legfeljebb 50%-ának megfelelő összeg, legfeljebb egy év időtartamra. Megváltozott munkaképességű személy esetén a munkabér és járulékai legfeljebb 60%-ának megfelelő összeg, legfeljebb egy év időtartamra. A legalább 24 hónapja nyilvántartott álláskereső esetén a támogatás időtartama legfeljebb két év.

5 a TÁMOP 1.1.2 című program keretében nyújtott bérköltség és bértámogatás
A program célja: A halmozottan hátrányos helyzetű regisztrált álláskeresők, valamint a munkaerőpiacról kiszorult személyek foglalkoztatási esélyeinek javítása, a munkaerőpiacra történő visszatérésük segítése, illetve részt venni a tartós, fenntartható foglalkoztatásához szükséges feltételek megteremtésében. Támogathatók köre: Azok a munkaadók, akik a TÁMOP program alábbi célcsoportjába tartozó egyéneket kívánnak foglalkoztatni( legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők, 25. életévüket be nem töltött álláskeresők, illetve a 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 50. életévüket betöltött álláskeresők, munkaerő-piacra visszatérni kívánók, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett álláskeresők, munkahelyüket elvesztők)

6 a TÁMOP 1.1.2 című program keretében nyújtott bérköltség és bértámogatás
Igénybe vehető támogatások: Bérköltség támogatás Munkagyakorlat-szerzés: olyan munka kapcsán, melyben még nem szerzett gyakorlatot a résztvevő Munkatapasztalat-szerzés: akik még nem szereztek tapasztalatot a munka világában, Munkakipróbálás: akiknél egyrészt oldani szükséges a munkáltatók előítéleteit, másrészt, akiknél szükséges, hogy önmaguk is meggyőződjenek, hogy alkalmasak a valós munkafeltételek között zajló munkavégzésre. Bértámogatás nyújtható hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása után. A támogatás időtartama és mértéke: Bérköltség támogatás: Munkakipróbálás támogatása: a támogatási idő 90 nap, a támogatás mértéke a munkabér és járulékainak 100%-a, Munkagyakorlat szerzés támogatása: a támogatás időtartama legfeljebb 1 év, a támogatás mértéke a munkabér és járulékainak %-a, Munkatapasztalat szerzés támogatása: a támogatás időtartama legfeljebb 1 év, a támogatás mértéke a munkabér és járulékainak %-a.

7 Mind a három kártya érvényességi ideje maximum 2 év.
START kártya család Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények (START kártyacsalád) Cél: a munkáltatók ösztönzése a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek foglalkoztatására. - START kártya - START Plusz kártya - START Extra kártya Mind a három kártya érvényességi ideje maximum 2 év.

8 START program A Start kedvezmény azon álláskeresők elhelyezkedését segíti, aki 25. életévét – felsőfokú iskolai végzettség esetén 30. életévét –még nem töltötte be, és tanulmányait befejezte vagy megszakította, és tanulmányainak befejezését követően első alakalommal létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt (előtte megbízási szerződéssel, vállalkozói szerződéssel, egyéni vállalkozóként nem végzett munkát).

9 START-PLUSZ program A START-PLUSZ kártya kiváltására jogosult, az a személy, aki a GYES, GYET, GYED, ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy a gyermek 1 éves korának betöltése után, a GYES folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy a GYES, GYED, GYET, családtag ápolásának időszakára igénybevett fizetés nélküli szabadság, illetve távollét alatt megszűnt a munkaviszonya, nincs (vagy a gyes folyósítása előtt sem volt) munkáltatója. Jogosult a tartósan álláskereső (aki az igénylést megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig - pályakezdő esetén az igénylést megelőző 8 hónap belül legalább 6 hónapig - a munkaügyi kirendeltség nyilvántartásában álláskeresőként szerepel).

10 START-EXTRA program A START-EXTRA kártya kiváltására jogosult:
Az a tartósan álláskereső, aki az igénylés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva és az 50. életévét betöltötte Az a tartósan álláskereső, aki az igénylés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva és életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik A rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskereső, akit az igénylés időpontjában az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart, és rendelkezésre állási támogatásban részesül.

11 Járulék fizetési kötelezettség kártya típusonként
A kártya érvényességi időtartamán belül mind a három kártyára érvényes: a tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség, továbbá: * Start Extra kártyánál RÁT-ban részesülő álláskereső esetén kiegészítő kedvezmény.

12 Mikro-, kis- és középvállalkozások járulékkedvezménye
A járulékkedvezmény alanyai: Az Mt. hatálya alá tartozó, legalább hat hónapja működő, legfeljebb kétszázötven fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozás, valamint civil szervezet.

13 Járulékkedvezmény aktív korúak ellátásában nem részesülő személy foglalkoztatása után igényelhető,
aki legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső, vagy aki három hónapnál rövidebb ideje nyilvántartott álláskereső, és a foglalkoztatás megkezdése előtti 365 napban kereső tevékenységet nem folytatott, vagy akinek jogviszonyát a foglalkoztatás megkezdését megelőző három hónapon belül csoportos létszámcsökkentésre tekintettel szüntették meg.

14 A munkáltató a járulékkedvezményt akkor érvényesítheti, ha a fent meghatározott célcsoportnak megfelelő személyt: határozatlan időre szóló munkaszerződéssel munkaviszony keretében foglalkoztatja, és ezzel a foglalkoztatással az éves átlagos statisztikai állományi létszámát emeli, továbbá a bővített létszámot a foglalkoztatás megkezdésétől számítva legalább két évig megtartja (foglalkoztatási kötelezettség).

15 A járulékkedvezmény mértéke, időtartama
A munkáltató a jogszabályi feltételeknek megfelelő személy foglalkoztatása után, a foglalkoztatás megkezdésétől számított 1 évig mentesül a Tbj. 19. § (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék (nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék), a munkaadói járulék, valamint a tételes egészségügyi hozzájárulás (EHO) megfizetése alól. A munkáltató a kedvezményt legfeljebb a minimálbér 130 %-ának - részmunkaidőben ennek időarányos részének – megfelelő járulékalap után érvényesítheti, további egy év - járulékkedvezmény igénybevételére nem jogosító - továbbfoglalkoztatási kötelezettség terheli.

16 Meghirdetett programok munkahelyek megőrzésére:
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) keretében lévő programok (Megőrzés , Munkába , Új kilátások – 9111) A regionális munkaügyi központok kezelésében lévő „Munkahelyek megőrzéséért” program Központi munkahelymegőrző támogatási program Munkaerőpiaci alap foglalkoztatási alaprész decentralizált keretéből nyújtható támogatás TÁMOP Munkahely megőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva

17 Mobilitási támogatások
Helyközi utazás támogatása Csoportos személyszállítás támogatása 1. Helyközi utazás támogatást igényelhet: a munkaadó, valamint a legalább hat hónapja – pályakezdő, valamint megváltozott munkaképességű személy esetében legalább három hónapja – nyilvántartott álláskereső Támogatás mértéke: (86 +14) % országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztály; (80 +20) % elővárosi vasúton, valamint helyközi díjszabással közlekedő helyi és távolsági autóbusz a munkavállaló saját gépjármű költségtérítése Támogatás időtartama: legfeljebb egy év.

18 2. Csoportos személyszállítás
Támogatás alanya: Az a munkaadó, aki a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda- visszautazását biztosítja. A támogatás további feltétele, hogy a csoportos személyszállítással érintett munkavállalók lakóhelye (tartózkodási helye) olyan településen van, hogy a munkavállalóknak a lakóhely (tartózkodási hely) és a munkahely közötti, tömegközlekedési eszközzel oda - vissza történő utazása nem, vagy aránytalan nehézséggel oldható meg. (két órát meghaladó) A A támogatás mértéke: A csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig terjedhet. A támogatás időtartama:legfeljebb egy év.

19 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 222 Telefon: (42) , (42) Fax: (42) Internet:


Letölteni ppt "Foglalkoztatást elősegítő támogatási lehetőségek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések