Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetmenedzsment rendszerek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetmenedzsment rendszerek"— Előadás másolata:

1 Környezetmenedzsment rendszerek
Ökotérkép Ökomérleg (A szervezeti szintű környezeti teljesítményértékelés módszerei)

2 Ökológiai Intézet - Napkollektoros aszaló
ÉRDEKESSÉGEK SzemétVilág! - Öko-divatbemutató Ökológiai Intézet - Napkollektoros aszaló Ökológiai Intézet - Gyümölcsfeldolgozás hagyományosan

3 A Szervezeti szintű környezeti teljesítményértékelés módszerei
Alapfeladatát tekintve a környezeti teljesítményértékelés nem más, mint a szervezet működésére jellemző környezeti adatok gyűjtése, majd azok valamilyen algoritmus szerinti elemzése és kommunikálása. Az egyes módszerek csak az adatok feldolgozottsági fokában és azok értékelési mélységében térnek el egymástól. A skála egyik végét a minimális (esetenként semmilyen) értékelés a másik végpontját pedig az adatok aggregálása képezi. Forrás:

4 A környezeti teljesítményértékelés módszerei

5 A Szervezeti szintű környezeti teljesítményértékelés módszerei
Fontos megemlíteni, hogy a módszerek közötti választás mindig a szervezet igényeinek megfelelően kell, hogy történjen. Nem helyes egy bonyolult módszert alkalmazni olyan esetben, ahol nincs szükség olyan elemzettségi szintű eredményekre. További fontos ismérv a fokozatosság, azaz az egyszerűbb módszerektől a bonyolultabbak felé való haladás. Míg például egy a környezetmenedzsment rendszert éppen csak kiépített vállalatnak nem célszerű nagyon bonyolult módszert alkalmaznia, addig egy jelentős tapasztalatokkal bíró szervezet már fordulhat bonyolultabb módszerek irányába.

6 Rövid áttekintés Megalapozó módszerek 1. Grafikus megjelenítés:
Céljuk, hogy gyorsan, egyszerűen és vizuálisan képet adjanak a tevékenység, szervezet környezeti teljesítményéről. Ebbe a körbe tartozik többek között az ökotérképezés módszere is. Feltételesen nevezhetjük ezeket a módszereket teljesítményértékelő módszereknek, mivel csak kevés mérhető adatot gyűjtenek. Inkább tekinthetők megalapozó módszereknek, amelyek segítségével elő lehet készíteni egy környezeti teljesítményértékelő módszer bevezetését. Felkereshető ökotérkép-oldalak: Az ökotérképezés módszerének szemléletformáló és motiváló hatásai A környezeti térképezés perspektívái egy gyakorlati ... A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA: ÖKO-TÉRKÉPEZÉS AZ IRODÁBAN Ökotérképezés

7 Rövid áttekintés Megalapozó módszerek 2. Hatásértékelési eljárások:
Szintén csak a környezeti teljesítményértékelés előkészítő módszereinek tekinthetők. Jellemző felhasználási terület a KIR KIR - a környezeti tényezők és –hatások értékelése. Információt nyújt a tényezőkhöz kapcsolódó környezeti teljesítményről is. Megtekinthető mintadokumentumok: ME KÖRNYEZETI TÉNYEZOK FELMÉRÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE - Folyamatábra 1. FELMÉRENDŐ TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA 3. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐ AZONOSÍTÓ LAP 4. JELENTŐS KÖRNYEZETI HATÁSOK LISTÁJA 5. KÖRNYEZETI CÉLOK ÉS ELŐÍRÁNYZATOK 6. RÉSZLETES KÖRNYEZETI PROGRAM 8. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK FIGYELÉSE 9. ÉRTÉKELŐLAP

8 Rövid áttekintés INDIKÁTOR módszerek ISO 14031: az indikátormódszer
A környezeti teljesítmény értékelés leggyakrabban alkalmazott megközelítése. Jellemzője, hogy a szervezet környezeti teljesítményét mérőszámok (indikátorok) segítségével számszerűsíti. Az elterjedésében jelentős segítséget nyújt, hogy szabványosított (ISO 14031), így a rendszerszempontú megközelítés is adott. A módszer három fő csoportját különbözteti meg a környezeti mérőszámoknak: működési teljesítmény indikátor, vezetőség teljesítményének mérőszámai, illetve környezetállapot mérőszámok az ISO es technikai szabványa az ISO/TS 14032:1999 amely vállalati példákon keresztül mutatja be az indikátor módszer lehetséges alkalmazását

9 Rövid áttekintés INDIKÁTOR módszerek Ökohatékonysági értékelés
Az ökohatékonyság nem más, mint az előállított termék, vagy szolgáltatás értéke / a környezeti hatás mértéke. Az ökohatékonysági értékelés annyiban más, mint az indikátor módszer, hogy származtatott indikátorokat alkalmaz. AZ INDIKÁTOROKAT TÁRGYALÓ ANYAG ELÉRHETŐ ITT!

10 Rövid áttekintés Anyag- és energiaforgalmi módszerek Öko-mérleg
Környezeti költségszámítás Az anyag és energiaforgalmi módszerek leginkább az öko-hatékonyság javítását szolgálják, de sokkal szélesebb körű adatgyűjtést és –elemzést igényel, mint maga az öko-hatékonysági értékelés (amely származtatott indikátorokat alkalmaz). Az ide tartozó módszerek csak a fizikai működési teljesítmény mérésére alkalmasak.

11 ÖKO-MÉRLEG Jellemzői: Az öko-mérleg indikátorokkal operál,
a bejövő és a kimenő anyag- és energiaáramokat (input – output oldali terhelések) veti össze egymással. Alapegyenlete: Input = Output + nettó akkumuláció Lehetővé teszi a szervezet „összegzett” öko-hatékonyságának felállítását. Elhanyagolja a szervezeten belül zajló folyamatok számszerűsítését. Az öko-mérlegek elkészítéséhez sok és pontos adat szükséges, cserébe viszont pontos képet is nyújt a felhasználásokról.

12 ÖKO-MÉRLEG Jellemzői:
Öko-mérlegek alkalmazása több szinten lehetséges [Tóth, 2002]: szervezet egésze, eljárás, folyamat, termék, vagy éppen telephely. Felállítása időigényes és bonyolult, ha az adatok beszerzése folyamatszinten nem szabályozott, ellenkező esetben könnyen végrehajtható.

13 ÖKO-MÉRLEG A KMR Sajátos eszközE
Az öko-mérleg segítségével a környezeti hatások irányítására, ellenőrzésére és optimalizálására is lehetőség nyílik. Fontos elem a rendszerelmélet, a rendszerszerű gondolkodás alkalmazásában. A szervezet környezetre gyakorolt hatását sajátos eszközökkel vizsgálja.

14 Fontos tudni! ÖKO-MÉRLEG
Jogszabály írja elő például anyagmérleg (öko-mérleg) készítését a szervezetnél alkalmazott veszélyes anyagokra! Lásd: 440/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyi... A évtől keletkező hulladékokról már a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete (a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről) alapján kell teljesíteni. Az új rendelet alapján a hulladék termelője, birtokosa, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról nyilvántartást kell vezessen. Ebbe beletartozik a hulladék kereskedő és közvetítő is. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a telephelyre belépő és onnan kilépő anyag és a telephelyen képződő hulladék anyagforgalmi egyenlegét. A telephelyi nyilvántartás tartalmát a rendelet melléklete határozza meg.

15 ÖKO-MÉRLEG Adott szervezetnél a környezet terhelését a különböző ártalmak esetén, indexek segítségével egységesíti és megállapítja a környezet elemeire gyakorolt hatások optimális kombinációját. Adott termék termelésénél vagy egy adott szolgáltatásnál a környezetet ilyen súlyozott számításokkal legkevésbé terhelő, legjobb környezeti teljesítményt adó változatát kell kiválasztani. Ha bizonyos változatok a vizsgáltak közül optimumot is szolgáltatnának, nem szabad ennél a változatnál megmaradni, hanem folyamatosan keresni kell az ennél jobb, a környezetet még kevésbé terhelő, minőségét nemcsak szinten tartó, hanem esetleg javító megoldásokat is. Itt is a folyamatos ellenőrzésen, előrehaladáson, fejlődésen van tehát a hangsúly.

16 ÖKO-MÉRLEG Az öko-mérlegek feltárják az egyes anyagok és energiák útját az üzemben és megmutatják, hogy azok mekkora részben kerülnek a termékbe, illetve hol és mekkora veszteségek keletkeznek belőlük Célja: a költségek csökkentése, a pazarlások és megtakarítási lehetőségek feltárása, a vállalat minél átfogóbb input-output mérlegének elemzésén keresztül. Csak a fizikai teljesítmény mérésére alkalmasak Hátránya: A nagy időráfordítási és pontos adatszolgáltatási igény. Előnye: Pontosság

17 ÖKO-MÉRLEG - KÉSZÍTÉSE
Az öko-mérlegek készítése teljes körű anyag és energiamérlegek előállítását, valamint elemzését jelenti. Az öko-mérleg az alábbiakat rögzíti minden bevitt anyag (nyers-segédanyagok, beszerzett feldolgozott anyagok és termékek), megfogható és nem megfogható szennyezési kibocsátások – folyékony, légnemű, szilárd hulladék, zaj, radioaktivitás, energia veszteség, termék kibocsátások – kész és félkész termékek, a lehető legpontosabb mennyiségi adatokat alapul véve.

18 ÖKO-MÉRLEG - KÉSZÍTÉSE
Nyersanyagok …………..kg ……… …kg Termelési folyamat Víz…….m3 Energia kW/h Segéd-anyagok . 1. lépés 2. lépés 3. Szennyvíz…m3 Szennyezők: …………kg Szilárd hulladék Kibocsátás…kg Hőveszteség kg Input Output Termék Fogyasztó Egy termelési folyamat öko – mérlege

19 ÖKO-MÉRLEG - KÉSZÍTÉSE
Figyelembe kell venni Az input oldalon Az output oldalon nyersanyagok segédanyagok üzemanyagok beszerzett alkatrészek alapanyagok fogyóeszközök félkész termékek kész- és melléktermékek hulladék szennyvíz folyamat energia hulladék hő selejt, forgács stb.

20 ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSE
Jellemezze az ökomérleget!

21 Az előadás felhasznált forrásai
Dr. Bulla Miklós: (2004) Környezetközpontú Irányítási Rendszerek áttekintő – KÉZIKÖNYV. Budapest. Juhász Cs.-Koczor T.: (2002). Környezetirányítási kézikönyv az agrárium környezetirányítási vezetői és környezetvédelmi megbízottjai számára. Szaktudás Kiadó Ház. Juhász Csaba: (2006) Környezeti toxikológia, környezeti menedzsment az EU-ban és Magyarországon, Debrecen. A források citációs formája: Szerző (évszám): publikáció címe. megjelenés helye. Kiadó. Evf. Szam. Oldalszám Honlapok URL címe

22 VálasztHató TÉMÁK Ökotérképezés a gyakorlatban
Hulladékcsillag értékelés Indikátorok a gyakorlatban - környezetállapot mérőszámok Ökohatékonysági mérőszámok a gyakorlatban Öko-mérleg a gyakorlatban


Letölteni ppt "Környezetmenedzsment rendszerek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések