Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetmenedzsment rendszerek Ökotérkép Ökomérleg (A szervezeti szintű környezeti teljesítményértékelés módszerei)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetmenedzsment rendszerek Ökotérkép Ökomérleg (A szervezeti szintű környezeti teljesítményértékelés módszerei)"— Előadás másolata:

1 Környezetmenedzsment rendszerek Ökotérkép Ökomérleg (A szervezeti szintű környezeti teljesítményértékelés módszerei)

2 Ökológiai Intézet - Gyümölcsfeldolgozás hagyományosan http://tudatosvasarlo.hu/hangkeptar http://okofitnesz.hu/ SzemétVilág! - Öko- divatbemutató Ökológiai Intézet - Napkollektoros aszaló ÉRDEKESSÉGEK

3 A SZERVEZETI SZINTŰ KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI Alapfeladatát tekintve a környezeti teljesítményértékelés nem más, mint a szervezet működésére jellemző környezeti adatok gyűjtése, majd azok valamilyen algoritmus szerinti elemzése és kommunikálása. Az egyes módszerek csak az adatok feldolgozottsági fokában és azok értékelési mélységében térnek el egymástól. A skála egyik végét a minimális (esetenként semmilyen) értékelés a másik végpontját pedig az adatok aggregálása képezi. Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Kornyezetmenedzsment_rendszerek/ch04s04.html

4 A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Kornyezetm enedzsment_rendszerek/ch04s04.html

5 A SZERVEZETI SZINTŰ KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI Fontos megemlíteni, hogy a módszerek közötti választás mindig a szervezet igényeinek megfelelően kell, hogy történjen. Nem helyes egy bonyolult módszert alkalmazni olyan esetben, ahol nincs szükség olyan elemzettségi szintű eredményekre. További fontos ismérv a fokozatosság, azaz az egyszerűbb módszerektől a bonyolultabbak felé való haladás. Míg például egy a környezetmenedzsment rendszert éppen csak kiépített vállalatnak nem célszerű nagyon bonyolult módszert alkalmaznia, addig egy jelentős tapasztalatokkal bíró szervezet már fordulhat bonyolultabb módszerek irányába.

6 RÖVID ÁTTEKINTÉS A környezeti térképezés perspektívái egy gyakorlati... Ökotérképezés http://tavoktatas.kovet.hu/ A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA : Ö KO - TÉRKÉPEZÉS AZ IRODÁBAN Az ökotérképezés módszerének szemléletformáló és motiváló hatásai Megalapozó módszerek 1. Grafikus megjelenítés 1. Grafikus megjelenítés : Céljuk, hogy gyorsan, egyszerűen és vizuálisan képet adjanak a tevékenység, szervezet környezeti teljesítményéről. Ebbe a körbe tartozik többek között az ökotérképezés módszere is. Feltételesen nevezhetjük ezeket a módszereket teljesítményértékelő módszereknek, mivel csak kevés mérhető adatot gyűjtenek. Inkább tekinthetők megalapozó módszereknek, amelyek segítségével elő lehet készíteni egy környezeti teljesítményértékelő módszer bevezetését. Felkereshető ökotérkép-oldalak:

7 RÖVID ÁTTEKINTÉS Megalapozó módszerek 2. Hatásértékelési eljáráso 2. Hatásértékelési eljáráso k: Szintén csak a környezeti teljesítményértékelés előkészítő módszereinek tekinthetők. Jellemző felhasználási terület a KIR KIR - a környezeti tényezők és –hatások értékelése. Információt nyújt a tényezőkhöz kapcsolódó környezeti teljesítményről is. Megtekinthető mintadokumentumok: ME-05.01. KÖRNYEZETI TÉNYEZOK FELMÉRÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE - Folyamatábra 1. FELMÉRENDŐ TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA 3. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐ AZONOSÍTÓ LAP 4. JELENTŐS KÖRNYEZETI HATÁSOK LISTÁJA 5. KÖRNYEZETI CÉLOK ÉS ELŐÍRÁNYZATOK 6. RÉSZLETES KÖRNYEZETI PROGRAM 8. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK FIGYELÉSE 9. ÉRTÉKELŐLAP

8 RÖVID ÁTTEKINTÉS INDIKÁTOR módszerek 1.ISO 14031: az indikátormódszer A környezeti teljesítmény értékelés leggyakrabban alkalmazott megközelítése. Jellemzője, hogy a szervezet környezeti teljesítményét mérőszámok (indikátorok) segítségével számszerűsíti. Az elterjedésében jelentős segítséget nyújt, hogy szabványosított (ISO 14031), így a rendszerszempontú megközelítés is adott. A módszer három fő csoportját különbözteti meg a környezeti mérőszámoknak: 1.működési teljesítmény indikátor, 2.vezetőség teljesítményének mérőszámai, 3.illetve környezetállapot mérőszámok az ISO 14031-es technikai szabványa az ISO/TS 14032:1999 amely vállalati példákon keresztül mutatja be az indikátor módszer lehetséges alkalmazását

9 RÖVID ÁTTEKINTÉS INDIKÁTOR módszerek 2.Ökohatékonysági értékelés Az ökohatékonyság nem más, mint az előállított termék, vagy szolgáltatás értéke / a környezeti hatás mértéke. Az ökohatékonysági értékelés annyiban más, mint az indikátor módszer, hogy származtatott indikátorokat alkalmaz. AZ INDIKÁTOROKAT TÁRGYALÓ ANYAG ELÉRHETŐ ITT!

10 RÖVID ÁTTEKINTÉS Anyag- és energiaforgalmi módszerek 1.Öko-mérleg 2.Környezeti költségszámítás Az anyag és energiaforgalmi módszerek leginkább az öko- hatékonyság javítását szolgálják, de sokkal szélesebb körű adatgyűjtést és –elemzést igényel, mint maga az öko- hatékonysági értékelés (amely származtatott indikátorokat alkalmaz). Az ide tartozó módszerek csak a fizikai működési teljesítmény mérésére alkalmasak.

11 ÖKO-MÉRLEG Jellemzői: Az öko-mérleg indikátorokkal operál, a bejövő és a kimenő anyag- és energiaáramokat (input – output oldali terhelések) veti össze egymással. Alapegyenlete: Input = Output + nettó akkumuláció Lehetővé teszi a szervezet „összegzett” öko- hatékonyságának felállítását. Elhanyagolja a szervezeten belül zajló folyamatok számszerűsítését. Az öko-mérlegek elkészítéséhez sok és pontos adat szükséges, cserébe viszont pontos képet is nyújt a felhasználásokról.

12 Jellemzői: Öko-mérlegek alkalmazása több szinten lehetséges [Tóth, 2002]: szervezet egésze, eljárás, folyamat, termék, vagy éppen telephely. Felállítása időigényes és bonyolult, ha az adatok beszerzése folyamatszinten nem szabályozott, ellenkező esetben könnyen végrehajtható. ÖKO-MÉRLEG

13 A KMR SAJÁTOS ESZKÖZE Az öko-mérleg segítségével a környezeti hatások irányítására, ellenőrzésére és optimalizálására is lehetőség nyílik. Fontos elem a rendszerelmélet, a rendszerszerű gondolkodás alkalmazásában. A szervezet környezetre gyakorolt hatását sajátos eszközökkel vizsgálja. ÖKO-MÉRLEG

14 FONTOS TUDNI! Lásd: 440/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyi... Jogszabály írja elő például anyagmérleg (öko-mérleg) készítését a szervezetnél alkalmazott veszélyes anyagokra! A 2013. évtől keletkező hulladékokról már a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete (a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről) alapján kell teljesíteni. Az új rendelet alapján a hulladék termelője, birtokosa, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról nyilvántartást kell vezessen. Ebbe beletartozik a hulladék kereskedő és közvetítő is. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a telephelyre belépő és onnan kilépő anyag és a telephelyen képződő hulladék anyagforgalmi egyenlegét. A telephelyi nyilvántartás tartalmát a rendelet melléklete határozza meg. ÖKO-MÉRLEG

15 Adott szervezetnél a környezet terhelését a különböző ártalmak esetén, indexek segítségével egységesíti és megállapítja a környezet elemeire gyakorolt hatások optimális kombinációját. Adott termék termelésénél vagy egy adott szolgáltatásnál a környezetet ilyen súlyozott számításokkal legkevésbé terhelő, legjobb környezeti teljesítményt adó változatát kell kiválasztani. Ha bizonyos változatok a vizsgáltak közül optimumot is szolgáltatnának, nem szabad ennél a változatnál megmaradni, hanem folyamatosan keresni kell az ennél jobb, a környezetet még kevésbé terhelő, minőségét nemcsak szinten tartó, hanem esetleg javító megoldásokat is. Itt is a folyamatos ellenőrzésen, előrehaladáson, fejlődésen van tehát a hangsúly. ÖKO-MÉRLEG

16 Az öko-mérlegek feltárják az egyes anyagok és energiák útját az üzemben és megmutatják, hogy azok mekkora részben kerülnek a termékbe, illetve hol és mekkora veszteségek keletkeznek belőlük Célja: a költségek csökkentése, a pazarlások és megtakarítási lehetőségek feltárása, a vállalat minél átfogóbb input-output mérlegének elemzésén keresztül. Csak a fizikai teljesítmény mérésére alkalmasak Hátránya: A nagy időráfordítási és pontos adatszolgáltatási igény. Előnye: Pontosság ÖKO-MÉRLEG

17 Az öko-mérlegek készítése teljes körű anyag és energiamérlegek előállítását, valamint elemzését jelenti. Az öko-mérleg az alábbiakat rögzíti minden bevitt anyag (nyers-segédanyagok, beszerzett feldolgozott anyagok és termékek), megfogható és nem megfogható szennyezési kibocsátások – folyékony, légnemű, szilárd hulladék, zaj, radioaktivitás, energia veszteség, termék kibocsátások – kész és félkész termékek, a lehető legpontosabb mennyiségi adatokat alapul véve. ÖKO-MÉRLEG - KÉSZÍTÉSE

18 Nyersanyagok …………..kg ……… …kg Termelési folyamat Víz…….m 3 Energia kW/h Segéd- anyagok. 1. lépés 2. lépés 3. lépés Szennyvíz…m 3 Szennyezők: …………kg Szilárd hulladék Kibocsátás…kg Hőveszteség kg InputOutput Termék ………….. kg Fogyasztó Egy termelési folyamat öko – mérlege

19 Figyelembe kell venni Az input oldalonAz output oldalon  nyersanyagok  segédanyagok  üzemanyagok  beszerzett alkatrészek  alapanyagok  fogyóeszközök  félkész termékek  kész- és melléktermékek  hulladék  szennyvíz  folyamat energia  hulladék hő  selejt, forgács stb. ÖKO-MÉRLEG - KÉSZÍTÉSE

20 ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSE Jellemezze az ökomérleget!

21 AZ ELŐADÁS FELHASZNÁLT FORRÁSAI Dr. Bulla Miklós: (2004) Környezetközpontú Irányítási Rendszerek áttekintő – KÉZIKÖNYV. Budapest. Juhász Cs.-Koczor T.: (2002). Környezetirányítási kézikönyv az agrárium környezetirányítási vezetői és környezetvédelmi megbízottjai számára. Szaktudás Kiadó Ház. Juhász Csaba: (2006) Környezeti toxikológia, környezeti menedzsment az EU-ban és Magyarországon, Debrecen.

22 VÁLASZTHATÓ TÉMÁK Öko-mérleg a gyakorlatban Ökotérképezés a gyakorlatban Hulladékcsillag értékelés Ökohatékonysági mérőszámok a gyakorlatban Indikátorok a gyakorlatban - környezetállapot mérőszámok


Letölteni ppt "Környezetmenedzsment rendszerek Ökotérkép Ökomérleg (A szervezeti szintű környezeti teljesítményértékelés módszerei)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések