Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetmenedzsment rendszerek EMAS EMAS PTE PMMIK 3/3 előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetmenedzsment rendszerek EMAS EMAS PTE PMMIK 3/3 előadás."— Előadás másolata:

1 Környezetmenedzsment rendszerek EMAS EMAS PTE PMMIK 3/3 előadás

2 Kiegészítések AZ EMAS HIVATALOS HONLAPJA: http://emas.kvvm.hu/page.php?p=60&l=1 Bevezést segítő útmutatók http://emas.kvvm.hu/page.php?p=57&l=1

3 EMAS (Environmental Management /Ecomanagement/ and Audit Scheme) Az EMAS bevezetésével megvalósult szabályozás célja a környezeti teljesítmény állandó, folyamatos javítása, amelynek megvalósítása érdekében:  a vállalat kialakítja környezetirányítási rendszerét;  meghatározott időközönként értékeli környezeti teljesítményét;  környezeti politikájában, környezeti programjában megfogalmazza a javításhoz szükséges változtatásokat;  értékeli, hogy teljesítménye miben és mennyiben felel meg az EU - szabályozásban foglalt követelményeknek.

4 Egyike az önkéntes részvételen alapuló környezetvédelmi vezetési rendszereknek az Európai Unióban, és az Európai Gazdasági Övezetben (Norvégia, Izland, Liechtenstein). Célja: 1. A szervezetek környezetvédelmi teljesítményértékelésének és fejlesztésének támogatása ; 2. A nyilvánosság tájékoztatása magáról a szervezetről és a szervezet környezetvédelmi teljesítményének folyamatos javításáról. Törvényi keret: EC1836/93/EK RENDELET 761/2001/EK RENDELET EMAS

5 Az EMAS és az MSZ EN ISO14001 különbségei és hasonlóságai Az EMAS és az MSZ EN ISO14001 közötti eltérések Előzetes átvilágítás: az EMAS megköveteli a hitelesítés előtt álló szervezet előzetes környezeti átvilágítását, míg a nemzetközi szabvány nem Nyilvánosság: az o EMAS Környezeti politika, a környezeti program, a környezetvédelmi vezetési rendszer és a környezeti teljesítményre vonatkozó számszerűsített adatok nyilvánosan hozzáférhetők legyenek, o ISO 14001 (nemzetközi szabvány) Csak a környezeti politika nyilvánosságát kéri.

6 ISO 14001EMAS II (III?) Szabályozás Nemzetközi szabvány: 2001 EU Rendelet: 1836/93, majd 761/2001 Intézményi háttér szabványok kiadása tanúsítók akkreditálása akkreditáló szervezet illetékes testület: hitelesítők és tanúsítók ellenőrzése Elkötelezettség, környezeti politika elkötelezettség a folyamatos javításra jogszabályi megfelelés fizikai környezeti teljesítmény javítása Környezeti jogszabályoknak való megfelelés elkötelezettség a betartásra sorozatos nemmegfelelősség esetén visszavonható kötelező megszegés esetén az illetékes testület azonnal felfüggeszti, visszavonja Előzetes állapotfelmérés első alkalommal javasolt tényezőlista készítése ajánlott csak a környezeti tényezők azonosítása kötelező a tervezési fázisban kötelező közvetett és közvetlen környezeti tényezők minimum listája

7 ISO 14001EMAS II Nyilvánosság a politika a nyilvánosság számára hozzáférhető nincs kötelező nyilvántartás nyilvános politika és környezetvédelmi nyilatkozat EU szintű nyilvántartás! Környezeti jelentés, nyilatkozat környezeti jelentés készítése ajánlott kötelező, érvényesített és hitelesített nyilatkozat közlése max. 3 évente frissítés évente Mi tanúsítható? szervezet telephely egység folyamat szervezet és/vagy telephely Audit gyakorlatban 3 évente tanúsító akkreditálása a gyakorlatban a tapasztalaton és végzettségen múlik országhatárok könnyen átjárhatók legfeljebb 3 évenként tanúsító akkreditálása csak bizonyos iparágakra érvényes (NACE-kódok) országhatárok feltételekkel átjárhatók Logó használata tanúsító szervezet adja az ISO logója nem használható! szabályozott (lásd a 681/2001. sz. útmutatót)

8 Miben több az EMAS, mint az ISO 14001?

9 Az EMAS III. (Letölthető!)

10 Az EMAS működése (Letölthető!)

11 Az EMAS rendszer előnyei Minőségi környezetvédelmi vezetést biztosít Garantálja a teljes jogi megfelelést a környezetvédelmi törvényeknek, jogszabályoknak és előírásoknak Külső, független fél által hitelesített környezetvédelmi információ Kedvező erőforrás felhasználás, alacsonyabb költségek Növekvő üzleti lehetőségek a piacon, "zöld fogyasztók" Javuló munkahelyi morál, csapatépítés Jobb kapcsolat a fogyasztókkal, a helyi közösséggel és a hatósággal - javuló image és növekvő bizalom EMAS védjegy használata marketing eszközként

12 EMLÉKEZTETŐ! MENEDZSMENT-I. A gazdasági szervezetek erőforrásai 5.) A katalitikus erőforrások (PR - Public relations) A katalizátorokhoz hasonlóan, az átalakulások során nem változnak meg, Az átalakulásokat jelenlétükkel katalizátorként befolyásolják. A katalitikus erőforrások a következők lehetnek: Hírnév (a szervezet, illetve produktumainak jó híre) Megbízhatóság Rendelkezésre állás (a rendelésvállalás és teljesítés gyors, pontos és szolgálatkész intézése) Felkészültség ( a kulturált környezetet biztosító, kellemes megjelenésű, udvarias és tárgyalóképes munkatársakkal rendelkező értékesítési hálózat) Vevőközpontúság (a megrendelő érdekeinek maximális figyelembevétele) Környezeti elkötelezettség!

13 5.) A katalitikus erőforrások (PR - Public relations) Magyar Public Relations Szövetség PR - Lap.hu Public relations - Wikipédia Fogalma: Egy szervezet azon megtervezett munkája, hogy hogyan kommunikáljon a környezetével. A tevékenység tervszerű és tartós erőfeszítése azért, hogy egy o szervezet és környezete között o a vélemény és a viselkedés befolyásolásával o kölcsönös megértést, jóakaratot és támogatást építsen és tartson fenn. Honlapok: EMLÉKEZTETŐ! MENEDZSMENT-I. A gazdasági szervezetek erőforrásai

14 Ki kell dolgozni a vállalat környezeti politikáját Legfelső szinten - kötelezettségvállalások a környezeti teljesítmény folyamatos javítására - BAT (Best Available Technology) Nyilvánosságra kell hozni! Kezdeti felülvizsgálatot kell végezni a telephelyen Információgyűjtés, I-O analízis, anyag- és energiamérlegek, környezeti hatások azonosítása és értékelése - "üzemi vizsgáló„ Vizsgálat eredménye: "gyenge pontok" megadása. A felmérés alapján környezeti programot kell kidolgozni (a vállalat céljai, tevékenysége - a szükséges intézkedések, felelősségek - minden szinten – határidők) EMAS - rendszer építőkövei

15  Ki kell dolgozni a környezeti menedzsment rendszer (KMR) működésének feltételeit KMR - szervezet és eszköz is Felelősségek és hatáskörök dokumentálása Folyamatos képzés, motiválás, belső és külső kommunikáció Dokumentáció felépítése EMAS - rendszer építőkövei

16 Auditálás és megerősítés –"Tanúsítás" - szigorúan a szabályzat alapján, –Gyakoriság: 1-3 évente –Auditálás folyamata - auditor feladatai: –Körny.pol., program, KMR, környezeti nyilatkozat, –Bejárások, mérése → környezeti nyilatkozat érvényesítése –Környezetvédelmi nyilatkozat –Rövid, érthető - nyilvánosságra kell hozni –"Holtidőben" évente egyszerűsített környezeti jelentés Környezeti ellenőr (auditor) feladatköre: –Az országoknak szabad kéz a kijelölésben –Függetlenség, semlegesség Telephelyek regisztrálása –Érvényesített környezeti nyilatkozat → auditáló testület → regisztrálás EMAS - rendszer építőkövei

17 EMAS - rendszer bevezetésének lépései 1. Vezetői döntés 2. Előzetes környezeti állapotfelmérés 3. Környezetvédelmi vezetési rendszer kiépítése. 4. Belső ellenőrzés 5. Környezetvédelmi nyilatkozat készítése 6. A környezetvédelmi nyilatkozat hitelesítése 7. A szervezetek nyilvántartásba vétele 8. A környezetvédelmi nyilatkozat nyilvánosságra hozatala 9. A környezetvédelmi nyilatkozat évenkénti frissítése és háromévenkénti megújítása

18 EMAS - Bevezetést segítő útmutatók  EMAS nyilvántartásba vételre alkalmas egységre vonatkozó útmutató  Az EMAS logó használatára vonatkozó útmutató  Útmutató az EMAS környezetvédelmi nyilatkozatról  Útmutató az alkalmazottak részvételéről az EMAS keretein belül  A környezeti tényezők azonosítására és ezek fontosságának felmérésére vonatkozó útmutató  ÚTMUTATÓ a környezeti teljesítménymutatók kiválasztásáról  Ellenőrzőlista a környezetvédelmi nyilatkozat összeállításához [PDF]AZ EMAS BEVEZETÉSE ÉS TAPASZTALATOK...AZ EMAS BEVEZETÉSE ÉS TAPASZTALATOK...

19 Az EMAS - A környezetvédelmi nyilatkozat  A vállalat tevékenységének leírása az adott telephelyen  Az érintett tevékenységhez tartozó minden lényeges környezeti kérdés felmérése  A szennyező anyagok kibocsátására, a hulladékok keletkezésére, a nyersanyagok felhasználására, az energia- és vízfogyasztása, a zajra és más lényeges környezeti szempontokra vonatkozó adatok összefoglalása  A környezeti teljesítményt befolyásoló más tényezők  A vállalat adott telephelyén végrehajtott környezeti politikája, programja és irányítási rendszere  A következő nyilatkozat beadásának határideje  Az akkreditált környezeti tanúsító neve. A rendelet az alábbi tartalmi elemeket írja elő:

20 EMAS - rendszer bevezetésének lépései

21 EMAS - Regisztrálás folyamata 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról

22 EMAS – Szabályozott LOGÓ használat A nyilvántartási számmal rendelkező szervezetek (a nyilvántartás idejének hatálya alatt) használhatják az EMAS logót.  A logó használható a nyilvántartásba felvett szervezetek  levélpapírjának fejlécén,  a szervezetnek az EMAS-ban való részvételéről szóló tájékoztatóján,  az érvényesített környezetvédelmi nyilatkozaton, továbbá azt minden környezetvédelmi tájékoztatáson fel lehet tüntetni,  a termékek, tevékenységek és szolgáltatások hirdetésein vagy hirdetéseiben (meghatározott feltételek mellett ). A logó nem használható a termékeken vagy azok csomagolásán, illetve más termékekre, tevékenységekre és szolgáltatásokra vonatkozó összehasonlításban!

23 EMAS – Szabályozott LOGÓ használat Útmutatók a logó használatához

24 http://emas.kvvm.hu/u/emas.jpg Magyarországon akkreditált hitelesítők megtekintési itt!! IPPC, EMAS A nyilvántartást az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség végzi A 341/2004. (XII. 22.) Korm. Rendelet szerint 341/2004. (XII. 22.) KORM. RENDELET

25 Az EMAS rendszer regisztrációs folyamata http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0021_Kornyezetmenedzsment_rendszerek/ch01s02.html

26 EMAS HITELESÍTŐK, EMAS NYILVÁNTARTÁS A Környezethasználati Osztály a környezetvédelmi hatásvizsgálatról és az egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 341/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet végrehajtásával összefüggő feladatokat is,ellát. Az egységes környezethasználati engedélyezéshez kapcsolódóan részletes információk a www.ippc.hu oldalon érhetők el.www.ippc.hu EMAS Az EMAS rendelet szerinti nyilvántartást hazánkban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség végzi a 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében. A hazai nyilvántartás megtekintéséhez kérjük, kattintson az ábrára!

27 Statisztikák Európában összesen körülbelül 4050 EMAS regisztráció – 2004-ig 400 szervezet - 50 alkalmazottig 150 szervezet - 50 - 100 alkalmazottal A regisztrációk fele német És Magarországon 2014. végéig? (A 9. hét nagy kérdése!)


Letölteni ppt "Környezetmenedzsment rendszerek EMAS EMAS PTE PMMIK 3/3 előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések