Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tartalmi keretek (3) PTE TTK Környezettudományi Intézet II.A környezetközpontú vállalatvezetés rendszere, gyakorlata Környezetközpontú vállalatvezetés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tartalmi keretek (3) PTE TTK Környezettudományi Intézet II.A környezetközpontú vállalatvezetés rendszere, gyakorlata Környezetközpontú vállalatvezetés."— Előadás másolata:

1 Tartalmi keretek (3) PTE TTK Környezettudományi Intézet II.A környezetközpontú vállalatvezetés rendszere, gyakorlata Környezetközpontú vállalatvezetés 1. Környezetközpontú vállalatvezetés 2. A környezeti marketing (öko-marketing)

2 1. Környezetközpontú vállalatvezetés PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés (1) A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei A környezetközpontú vállalatvezetés jellemzői A környezet-orientált vállalkozás előnyei és kockázatai

3 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A fenntartható fejlődés követelménye (1991) Nemzetközi Kereskedelmi Kamara: „A Fenntartható Fejlődés Üzleti Kartája” (II. világgazdasági konferencia. Párizs, 1991. április) Csatlakozás: 1991 végéig 600 nagy világcég vállalta, hogy a környezeti teljesítményüket a karta 16 alapelvével összhangban fejlesztik, javítják vállalatvezetési módszereiket, az elért eredményeket folyamatosan értékelik és azokról a munkatársakat és a közvéleményt egyaránt tájékoztatják”.

4 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) környezettudatos vállalatvezetés (környezetmenedzsment) A vállalatok kiemelt szerepe –fejlesztések, üzemeltetés, dinamikus változtatások –a gazdaság környezeti teljesítményének javítása –meghatározott, önkéntesen vállalt vezetési módszerek (menedzsment-praktikák) alkalmazása

5 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) „A Fenntartható Fejlődés Üzleti Kartája” : 16 alapelv (Business Charter for Sustainable Development) (1)Kiemelt vállalati cél (2)Integrált vállalatvezetés (3)Folyamatos fejlesztés (4)Képzés, ösztönzés (5)Előzetes hatásvizsgálat (6)Termék- és szolgáltatási felelősség (7)Vevőszolgálat (8)Létesítmények és tevékenységek

6 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) „A Fenntartható Fejlődés Üzleti Kartája” : 16 alapelv (9) Kutatás (10) Elővigyázatosság (11) Vállalati külső kapcsolatok (12) Baleseti készültség, kárelhárítási terv (13) Technológiatranszfer (14) Részvétel a közös erőfeszítésekben (15) Nyitottság (16) Tájékozódás és tájékoztatás

7 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) (1) Kiemelt vállalati cél környezet-orientált magatartás vezetési (menedzsment) politika: környezetet kevésbé terhelő politika, programok és eljárások kidolgozása, alkalmazása

8 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) (2) Integrált vállalatvezetés A környezetszempontú politika, programok és eljárások érvényre juttatása minden vállalati, üzemi szinten

9 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) (3) Folyamatos fejlesztés környezet-orientált magatartás vállalati politika, programok és környezetvédelmi intézkedések: –megfelelés a tudomány és technika legújabb szintjének –a fogyasztói igények figyelembe vétele –ugyanazon környezeti kritériumok alkalmazása a hazai és nemzetközi piacon

10 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) (4) Képzés, ösztönzés A munkatársak képzése és ösztönzése: környezetért érzett felelősség tudata

11 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) (5) Előzetes hatásvizsgálat – új tevékenység, fejlesztés – új projekt tervezése, megkezdése – egy berendezés be- vagy leszerelése – egy telephely létesítés, megszüntetése

12 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) (6) Termék- és szolgáltatási felelősség termékek fejlesztése, szolgáltatások nyújtása –nincs ellenőrizhetetlen környezeti hatás –valós igényeket elégít ki –alacsony az energia- és természeti erőforrás igény –újrahasznosításuk vagy felszámolásuk veszélytelenül megoldható

13 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) (7) Vevőszolgálat A vásárlók, kereskedők és a közvélemény tájékoztatása termékek és szolgáltatások –a veszélytelen használatról, szállításról, tárolásról –elhasználódás utáni kezeléséről, ártalmatlanításról

14 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) (8) Létesítmények és tevékenységek A létesítmények, berendezések fejlesztésénél, szerelésénél és üzemeltetésénél, valamint minden egyes tevékenységnél szempont –energia- és anyagtakarékosság –megújuló erőforrások fenntartható használata –környezetkárosító hatások minimalizálása –hulladékképződés megelőzése –visszamaradt anyagok környezetre és egészségre veszélytelen ártalmatlanítása

15 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) (9) Kutatás A kutatómunka terjedjen ki : –a vállalat-specifikus nyersanyagok, termékek, eljárások, emissziók és hulladékok környezeti hatásainak vizsgálatára –a hatások minimalizálására

16 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) (10) Elővigyázatosság Termékek és szolgáltatások előállításánál, forgalmazásánál vagy felhasználásánál : –támaszkodás a tudományos és technikai ismeretekre –a jelentős és visszafordíthatatlan (irreverzibilis) környezeti károsodások megelőzése, elkerülése

17 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) (11) Vállalati külső kapcsolatok Gondoskodás az alapelvek érvényre juttatásáról a vállalati kapcsolatokban –a partner vállalatok ösztönzése, kényszerítése gyakorlatuk megváltoztatására –egyezség a megrendelőkkel és beszállítókkal a környezet- orientált vállalatvezetés alapelveinek széleskörű alkalmazásában

18 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) (12) Baleseti készültség, kárelhárítási terv ún. kárelhárítási terv kidolgozás: a hatóságokkal, a mentőszolgálattal, katasztrófavédelemmel és az önkormányzattal közösen intézkedési terv –a jelentős kockázatok megelőzésére, elhárítására –az országhatáron túlnyúló hatások elkerülésére

19 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) (13) Technológiatranszfer környezetbarát technológiák és vállalatvezetési/menedzsment módszerek elterjesztése a gazdaságban és egyéb szektorokban

20 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) (14) Részvétel a közös erőfeszítésekben A vállalkozás közreműködése és támogatása –az állami környezetpolitika fejlesztésében –a privát szektor, az állam és az államok közötti programokban –a környezeti szemlélet fejlesztését ösztönző kezdeményezésekben

21 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) (15) Nyitottság Támogatás és együttműködés: a munkavállalókkal és/vagy a nyilvánosság képviselőivel az egyes tevékenységek, termékek és szolgáltatások, és a hulladékaik lehetséges kockázatainak megvitatásában megoldásában.

22 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) (16) Tájékozódás és tájékoztatás környezetvédelmi intézkedések hatékonyságának folyamatos figyelemmel kisérése környezeti átvilágítások (auditálások) elvégzése : a vállalati rendszerszabályok, a jogi rendelkezések és a környezetirányítási alapelvek betartása folyamatos tájékoztatás vállalat vezetősége, tulajdonosok, dolgozók hatóságok nyilvánosság

23 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) Vállalatok és piacgazdaság: környezeti szívó-hatás (Ecological-Pull-Effect) környezeti nyomó-hatás (Ecological-Push-Effect)

24 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) Vállalatok és piacgazdaság: környezeti szívó-hatás (Ecological-Pull-Effect) A fogyasztói és kereskedői igények, követelmények a vállalatokkal szemben (környezeti problémákra érzékenyebb termék- és áruellátás igénye)

25 A környezettudatos vállalatvezetés (1) PTE TTK Környezettudományi Intézet A környezettudatos vállalatvezetés alapelvei (1) Vállalatok és piacgazdaság: környezeti nyomó-hatás (Ecological-Push-Effect) Hatósági előírások, követelmények a vállalatokkal szemben (a vállalat környezetvédelmi beavatkozásra és az ezzel járó költségek viselésére kényszerítése)

26 PTE TTK Környezettudományi Intézet 


Letölteni ppt "Tartalmi keretek (3) PTE TTK Környezettudományi Intézet II.A környezetközpontú vállalatvezetés rendszere, gyakorlata Környezetközpontú vállalatvezetés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések