Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BESZÁMOLÓ TÉMÁK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BESZÁMOLÓ TÉMÁK."— Előadás másolata:

1 BESZÁMOLÓ TÉMÁK

2 1. TÉMA KÖRNYEZETBARÁT TECHNOLÓGIÁK ÉS TERMÉKEK EGY VÁLLALATNÁL
Mikor környezetbarát a termék? Ha egy termék hulladéka egy másik nyersanyagává válik ( pellet, hulladékiszap=beton adalékanyag, szigetelő, tetőfedőanyag = zárt rendszer a hulladékáramlásban ) Ha előállítása, fogyasztása nem környezetszennyező

3 1. Téma ( folyt.) Body Shop a kozmetikumokat minimális díszítéssel és csomagolással kell értékesíteni, a hangsúlyt inkább az egészség megőrzésére, mint a szépségre kell helyezni, természetes adalékanyagokat kell használni mindenütt, ahol az lehetséges, az adalékanyagokat és a végtermékeket nem szabad állatokon tesztelni, minden üzletben a csomagolások utántöltését biztosítani kell, lehetőség szerint reciklálni= újrahasznosítani ( recycle) kell a hulladékot, és mindenütt reciklált papírt kell használni.

4 2. téma ÖKOAUDITÁLÁS = környezeti átvilágítás KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG 1970-TŐL

5 ÖKOKATASZTRÓFÁK NYOMONKÖVETHETŐ EMBERI MULASZTÁSOK KÖVETKEZMÉNYEI
KIVÉDHETŐK: Környezeti kockázatok felmérés Technológiai előírások pontos betartása A HIBÁZÓ CÉGEKBEN MEGINOG A BIZALOM Bhopal szerencsétlenség Du Pont kihasználta 1970-es évek: környezetvédelmi jogalkotás korszaka Szigorodó környezetvédelmi jogszabályok Közvélemény értékeli a környezetvédelmi erőfeszítéseket Szennyezés felszámolása

6 MILYEN TEVÉKENYSÉGET FED A KÖRNYEZETI AUDITÁLÁS?
Előírásszerűség, „elvárható gondosság „ ellenőrzése Legrégibb, Cél: a vállalati szabályok hozzáigazítása a hatóság előírásokhoz + A jogszabályok betartásának ellenőrzése Per esetén: az elvárható gondosság bizonyítása jogi hivatkozási alap a vezetők számára Ökoauditálás A cég működés környezetvédelmi szempontú áttekintése A cég környezeti célokat fogalmaz meg, amiket belső előírásokra bont Ökoaudit ezen előírások betartását ellenőrzi Egyéb átvilágítási típusok A termékek környezetvédelmi jellemzőinek ellenőrzése Állapotfelmérés ( szennyezésfelmérés Hulladékauditálás Szállítók környezetvédelmi átvilágítása

7 AZ ÖKOAUDIT a menedzsment eszköze, amely
rendszerezett, dokumentált, rendszeres és objektív értékelés arról, hogy a környezetvédelmi szervezet, management és a technikai berendezések mennyire megfelelően működnek, abból a célból, hogy elősegítse a környezet védelmét, és azáltal, hogy: Segítséget nyújt a vállalatvezetésnek a környezetvédelmi működés ellenőrzésében, Értékeli, az mennyire felel meg a vállalati politikában leírtaknak, amely vállalati politika magában kell foglalja a hatósági előírások betartását.

8 Az ökoauditálás célja:
A működés környezeti kockázatainak csökkentése Balesetek, katasztrófák elkerülése Megállapítani: a cég megfelel-e jogi előírásoknak? A vállalat környezetvédelmi image-nek kialakítása A fogyasztók meggyőzése a cég környezetbarát viselkedéséről Pénzügyi megtakarítások elérése Egyes bankoknál kedvezőbb hitellehetőségre nyílhat lehetőség A környezeti kockázatokra vonatkozó felelősségbiztosítás kötésekor A biztosítási díj megállapításánál figyelembe veszik az auditálás eredményét

9 Az ökoauditálás során vizsgált kérdések
Hatáskörök 1. Ki a környezetvédelmi irányításáért felelős vezető? 2. Kik tartoznak beszámolási kötelezettséggel a környezetvédelmi vezetőnek? Mely területért felelősek? Hogyan alakították ki a környezetvédelmi szervezetet a vállalatnál?

10 Az ökoauditálás során vizsgált kérdések
Környezetvédelmi politika és környezetvédelmi működés 3. Van-e a vállalatnak írásba foglalt környezetvédelmi politikája? 4. Ezt a politikát publikálták-e valahol? 5. Lebontották-e részcélokra és konkrét feladatokra a környezeti politikában megfogalmazott célokat? 6. Milyen lépéseket tettek annak érdekében, hogy értékeljék a vállalat környezetvédelmi működését? 7. Javult-e a vállalat környezetvédelmi tevékenysége az elmúlt években? Ha igen, hol?

11 Az ökoauditálás során vizsgált kérdések
A környezetvédelem irányítási rendszere 8. Vannak-e a vállalatnál írott környezetvédelmi normák és kötelező eljárások a kritikus területeken (pl. a veszélyes anyagokat tartalmazó tartályok kezelése)? 9. Ezek magukban foglalják-e a kötelező hatósági előírásokat? 10. Milyen környezetvédelmi továbbképzést szerveztek a vállalatnál? 11. Ez a továbbképzés kiterjedt-e a vállalat összes dolgozójára? 12 A megelőző auditálások eredményeként tett javaslatokat mennyire vitte át a vállalat a gyakorlatba?

12 Az ökoauditálás során vizsgált kérdések
A környezetvédelem irányítási rendszere 8. Vannak-e a vállalatnál írott környezetvédelmi normák és kötelező eljárások a kritikus területeken (pl. a veszélyes anyagokat tartalmazó tartályok kezelése)? 9. Ezek magukban foglalják-e a kötelező hatósági előírásokat? 10. Milyen környezetvédelmi továbbképzést szerveztek a vállalatnál? 11. Ez a továbbképzés kiterjedt-e a vállalat összes dolgozójára? 12 A megelőző auditálások eredményeként tett javaslatokat mennyire vitte át a vállalat a gyakorlatba?

13 Az ökoauditálás során vizsgált kérdések
Környezeti kockázatok csökkentése 13. Melyek azok a főbb működési területek és technológiák, amelyekkel a vállalat működése hatást gyakorol a környezet minőségére? 14. Milyen környezetszennyező anyagok keletkeznek a vállalatnál? Milyen lépéseket tettek a levegőszennyezés, a vízszennyezés, a talajszennyezés illetve a zaj csökkentésére? 15. Milyen fontosabb hulladékok keletkeznek a vállalatnál? Hova és milyen módon helyezik el ezeket? 16. Milyen fontosabb veszélyes hulladékok keletkeznek a vállalatnál? Hova és milyen módon helyezik el ezeket? 17. Milyen lépéseket tett a vállalat a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése érdekében? 18. Milyen információs rendszer működik a vállalatnál, amely révén a vezetők tudomást szerezhetnek a vállalatnál használt illetve előállított mérgező anyagokról, illetve környezeti kockázatokról? 19. Indítottak-e programot, melynek célja a veszélyes anyagokat kevésbé veszélyes anyagokkal helyettesíteni? 20. Milyen program van a vállalatnál a veszélyes anyagok biztonságos tárolására és elhelyezésére vonatkozóan? 21. Hogyan ellenőrzik a veszélyes anyagokkal és veszélyes hulladékokkal dolgozók tevékenységét?

14 Az ökoauditálás során vizsgált kérdések
Az előírások betartása 22. Az elmúlt öt évben folyt-e a vállalat ellen eljárás valamilyen környezetvédelmi, egészségügyi vagy munkavédelmi ügyből kifolyólag? Kapott-e a vállalat valamilyen írásos vagy szóbeli figyelmeztetést környezetvédelmi, egészségvédelmi vagy biztonságvédelmi tárgyban? 23. Megfelel-e a vállalat tevékenysége a jogi előírásoknak? 24. Hogyan állapítják ezt meg?

15 Az ökoauditálás során vizsgált kérdések
Társadalmi hatás/társadalmi érzékenység 25. Milyen panaszok érkeztek a vállalat környezetvédelmi, egészségvédelmi és biztonság­védelmi működésére vonatkozóan? 26. Ezt követően milyen lépéseket tettek a panaszok orvoslására? 27. Az új fejlesztések esetén mely esetekben készít a vállalat környezeti hatástanulmányt?

16 Az ökoauditálás során vizsgált kérdések
Erőforrások használata 28. Mikor és milyen módon mérik az energia- és vízfogyasztást? Milyen célokat tűztek ki a az energia- és vízfogyasztás csökkentésére? Milyen eredményeket értek el eddig? Környezetbarát anyagok használata 29. Használ-e a vállalat visszaforgatott anyagokat? Törekedett-e a nyersanyagok ilyen anyagokkal való helyettesítésére? 30. Vizsgálja-e a vállalat a felhasznált anyagokat környezetvédelmi szempontból? Termékek és termelési eljárások 31. A termékek és termelési eljárások tervezése során figyelembe vesznek-e környe­zet­védelmi szempontokat (pl. a termék anyagának visszaforgathatósága)?

17 Az ökoauditálás során vizsgált kérdések
Szállítók átvilágítása 32. Ellenőrzi-e a vállalat szállítóinak környezetvédelmi működését? 33. Ellenőrzi-e a vállalat a veszélyes hulladékait elszállítók tevékenységét? Munkavédelem és tűzbiztonság 34. Milyen előírások vannak érvényben a vállalatnál a munkavédelemre és tűzbiztonságra vonatkozóan? 35. Hogyan ellenőrzik az előírások betartását? Vészhelyzetekre, haváriákra vonatkozó szabályozás 36. A vészhelyzetekre vonatkozó szabályok vizsgálata. A dolgozók mennyire sajátítot­ták el az ilyen helyzetekben szükségesnek tartott lépéseket és viselkedést?

18

19 Az auditálás lépései Az auditálás megtervezése
A vállalat irányítási rendszerének tanulmányozása Az ellenőrzési rendszer erős és gyenge pontjainak értékelése A tények összegyűjtése Az auditálás eredményeinek értékelése A jelentés elkészítése

20 TOVÁBBI ELŐADÁS TÉMÁK LEHETNEK
ZÖLDMARKETING KÖRNYEZETBARÁT CSOMAGOLÁS EMISSZIÓ – KERESKEDELEM ÖKOGYARMATOSÍTÁS REPÜLÉS TAKARÉKOS TERMÉKEK ( ROUTER ) KÖRNYEZETI SWOT ELEMZÉS SAP KÖRNYEZETMENEDZSMENT


Letölteni ppt "BESZÁMOLÓ TÉMÁK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések