Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BESZÁMOLÓ TÉMÁK. 1. TÉMA KÖRNYEZETBARÁT TECHNOLÓGIÁK ÉS TERMÉKEK EGY VÁLLALATNÁL Mikor környezetbarát a termék? Ha egy termék hulladéka egy másik nyersanyagává.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BESZÁMOLÓ TÉMÁK. 1. TÉMA KÖRNYEZETBARÁT TECHNOLÓGIÁK ÉS TERMÉKEK EGY VÁLLALATNÁL Mikor környezetbarát a termék? Ha egy termék hulladéka egy másik nyersanyagává."— Előadás másolata:

1 BESZÁMOLÓ TÉMÁK

2 1. TÉMA KÖRNYEZETBARÁT TECHNOLÓGIÁK ÉS TERMÉKEK EGY VÁLLALATNÁL Mikor környezetbarát a termék? Ha egy termék hulladéka egy másik nyersanyagává válik ( pellet, hulladékiszap=beton adalékanyag, szigetelő, tetőfedőanyag = zárt rendszer a hulladékáramlásban ) Ha előállítása, fogyasztása nem környezetszennyező

3 1. Téma ( folyt.) Body Shop a kozmetikumokat minimális díszítéssel és csomagolással kell értékesíteni, a hangsúlyt inkább az egészség megőrzésére, mint a szépségre kell helyezni, természetes adalékanyagokat kell használni mindenütt, ahol az lehetséges, az adalékanyagokat és a végtermékeket nem szabad állatokon tesztelni, minden üzletben a csomagolások utántöltését biztosítani kell, lehetőség szerint reciklálni= újrahasznosítani ( recycle) kell a hulladékot, és mindenütt reciklált papírt kell használni.

4 2. téma ÖKOAUDITÁLÁS=környezeti átvilágítás KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG 1970-TŐL

5 ÖKOKATASZTRÓFÁK 1.NYOMONKÖVETHETŐ EMBERI MULASZTÁSOK KÖVETKEZMÉNYEI 2.KIVÉDHETŐK: 1.Környezeti kockázatok felmérés 2.Technológiai előírások pontos betartása 3.A HIBÁZÓ CÉGEKBEN MEGINOG A BIZALOM 1.Bhopal szerencsétlenség Du Pont kihasználta 4.1970-es évek: környezetvédelmi jogalkotás korszaka 5.Szigorodó környezetvédelmi jogszabályok 6.Közvélemény értékeli a környezetvédelmi erőfeszítéseket 7.Szennyezés felszámolása

6 MILYEN TEVÉKENYSÉGET FED A KÖRNYEZETI AUDITÁLÁS? 1.Előírásszerűség, „elvárható gondosság „ ellenőrzése 1.Legrégibb, 2.Cél: a vállalati szabályok hozzáigazítása a hatóság előírásokhoz + A jogszabályok betartásának ellenőrzése 3.Per esetén: az elvárható gondosság bizonyítása jogi hivatkozási alap a vezetők számára 2.Ökoauditálás 1.A cég működés környezetvédelmi szempontú áttekintése 2.A cég környezeti célokat fogalmaz meg, amiket belső előírásokra bont 3.Ökoaudit ezen előírások betartását ellenőrzi 3.Egyéb átvilágítási típusok 1.A termékek környezetvédelmi jellemzőinek ellenőrzése 2.Állapotfelmérés ( szennyezésfelmérés 3.Hulladékauditálás 4.Szállítók környezetvédelmi átvilágítása

7 AZ ÖKOAUDIT a menedzsment eszköze, amely rendszerezett, dokumentált, rendszeres és objektív értékelés arról, hogy a környezetvédelmi szervezet, management és a technikai berendezések mennyire megfelelően működnek, abból a célból, hogy elősegítse a környezet védelmét, és azáltal, hogy: 1.Segítséget nyújt a vállalatvezetésnek a környezetvédelmi működés ellenőrzésében, 2.Értékeli, az mennyire felel meg a vállalati politikában leírtaknak, amely vállalati politika magában kell foglalja a hatósági előírások betartását.

8 Az ökoauditálás célja: 1.A működés környezeti kockázatainak csökkentése 1.Balesetek, katasztrófák elkerülése 2.Megállapítani: a cég megfelel-e jogi előírásoknak? 2.A vállalat környezetvédelmi image-nek kialakítása 1.A fogyasztók meggyőzése a cég környezetbarát viselkedéséről 3.Pénzügyi megtakarítások elérése 1.Egyes bankoknál kedvezőbb hitellehetőségre nyílhat lehetőség 2.A környezeti kockázatokra vonatkozó felelősségbiztosítás kötésekor A biztosítási díj megállapításánál figyelembe veszik az auditálás eredményét

9 Az ökoauditálás során vizsgált kérdések Hatáskörök 1.Ki a környezetvédelmi irányításáért felelős vezető? 2.Kik tartoznak beszámolási kötelezettséggel a környezetvédelmi vezetőnek? Mely területért felelősek? Hogyan alakították ki a környezetvédelmi szervezetet a vállalatnál?

10 Az ökoauditálás során vizsgált kérdések Környezetvédelmi politika és környezetvédelmi működés 3.Van-e a vállalatnak írásba foglalt környezetvédelmi politikája? 4.Ezt a politikát publikálták-e valahol? 5.Lebontották-e részcélokra és konkrét feladatokra a környezeti politikában megfogalmazott célokat? 6.Milyen lépéseket tettek annak érdekében, hogy értékeljék a vállalat környezetvédelmi működését? 7.Javult-e a vállalat környezetvédelmi tevékenysége az elmúlt években? Ha igen, hol?

11 Az ökoauditálás során vizsgált kérdések A környezetvédelem irányítási rendszere 8.Vannak-e a vállalatnál írott környezetvédelmi normák és kötelező eljárások a kritikus területeken (pl. a veszélyes anyagokat tartalmazó tartályok kezelése)? 9.Ezek magukban foglalják-e a kötelező hatósági előírásokat? 10.Milyen környezetvédelmi továbbképzést szerveztek a vállalatnál? 11.Ez a továbbképzés kiterjedt-e a vállalat összes dolgozójára? 12A megelőző auditálások eredményeként tett javaslatokat mennyire vitte át a vállalat a gyakorlatba?

12 Az ökoauditálás során vizsgált kérdések A környezetvédelem irányítási rendszere 8.Vannak-e a vállalatnál írott környezetvédelmi normák és kötelező eljárások a kritikus területeken (pl. a veszélyes anyagokat tartalmazó tartályok kezelése)? 9.Ezek magukban foglalják-e a kötelező hatósági előírásokat? 10.Milyen környezetvédelmi továbbképzést szerveztek a vállalatnál? 11.Ez a továbbképzés kiterjedt-e a vállalat összes dolgozójára? 12A megelőző auditálások eredményeként tett javaslatokat mennyire vitte át a vállalat a gyakorlatba?

13 Az ökoauditálás során vizsgált kérdések Környezeti kockázatok csökkentése 13.Melyek azok a főbb működési területek és technológiák, amelyekkel a vállalat működése hatást gyakorol a környezet minőségére? 14.Milyen környezetszennyező anyagok keletkeznek a vállalatnál? Milyen lépéseket tettek a levegőszennyezés, a vízszennyezés, a talajszennyezés illetve a zaj csökkentésére? 15.Milyen fontosabb hulladékok keletkeznek a vállalatnál? Hova és milyen módon helyezik el ezeket? 16.Milyen fontosabb veszélyes hulladékok keletkeznek a vállalatnál? Hova és milyen módon helyezik el ezeket? 17.Milyen lépéseket tett a vállalat a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése érdekében? 18.Milyen információs rendszer működik a vállalatnál, amely révén a vezetők tudomást szerezhetnek a vállalatnál használt illetve előállított mérgező anyagokról, illetve környezeti kockázatokról? 19.Indítottak-e programot, melynek célja a veszélyes anyagokat kevésbé veszélyes anyagokkal helyettesíteni? 20.Milyen program van a vállalatnál a veszélyes anyagok biztonságos tárolására és elhelyezésére vonatkozóan? 21.Hogyan ellenőrzik a veszélyes anyagokkal és veszélyes hulladékokkal dolgozók tevékenységét?

14 Az ökoauditálás során vizsgált kérdések Az előírások betartása 22.Az elmúlt öt évben folyt-e a vállalat ellen eljárás valamilyen környezetvédelmi, egészségügyi vagy munkavédelmi ügyből kifolyólag? Kapott-e a vállalat valamilyen írásos vagy szóbeli figyelmeztetést környezetvédelmi, egészségvédelmi vagy biztonságvédelmi tárgyban? 23.Megfelel-e a vállalat tevékenysége a jogi előírásoknak? 24.Hogyan állapítják ezt meg?

15 Az ökoauditálás során vizsgált kérdések Társadalmi hatás/társadalmi érzékenység 25.Milyen panaszok érkeztek a vállalat környezetvédelmi, egészségvédelmi és biztonság­védelmi működésére vonatkozóan? 26.Ezt követően milyen lépéseket tettek a panaszok orvoslására? 27.Az új fejlesztések esetén mely esetekben készít a vállalat környezeti hatástanulmányt?

16 Az ökoauditálás során vizsgált kérdések Erőforrások használata 28.Mikor és milyen módon mérik az energia- és vízfogyasztást? Milyen célokat tűztek ki a az energia- és vízfogyasztás csökkentésére? Milyen eredményeket értek el eddig? Környezetbarát anyagok használata 29.Használ-e a vállalat visszaforgatott anyagokat? Törekedett-e a nyersanyagok ilyen anyagokkal való helyettesítésére? 30.Vizsgálja-e a vállalat a felhasznált anyagokat környezetvédelmi szempontból? Termékek és termelési eljárások 31.A termékek és termelési eljárások tervezése során figyelembe vesznek-e környe­zet­védelmi szempontokat (pl. a termék anyagának visszaforgathatósága)?

17 Az ökoauditálás során vizsgált kérdések Szállítók átvilágítása 32.Ellenőrzi-e a vállalat szállítóinak környezetvédelmi működését? 33.Ellenőrzi-e a vállalat a veszélyes hulladékait elszállítók tevékenységét? Munkavédelem és tűzbiztonság 34.Milyen előírások vannak érvényben a vállalatnál a munkavédelemre és tűzbiztonságra vonatkozóan? 35.Hogyan ellenőrzik az előírások betartását? Vészhelyzetekre, haváriákra vonatkozó szabályozás 36.A vészhelyzetekre vonatkozó szabályok vizsgálata. A dolgozók mennyire sajátítot­ták el az ilyen helyzetekben szükségesnek tartott lépéseket és viselkedést?

18

19 Az auditálás lépései Az auditálás megtervezése 1.A vállalat irányítási rendszerének tanulmányozása 2.Az ellenőrzési rendszer erős és gyenge pontjainak értékelése 3.A tények összegyűjtése 4.Az auditálás eredményeinek értékelése 5.A jelentés elkészítése

20 TOVÁBBI ELŐADÁS TÉMÁK LEHETNEK ZÖLDMARKETING KÖRNYEZETBARÁT CSOMAGOLÁS EMISSZIÓ – KERESKEDELEM ÖKOGYARMATOSÍTÁS REPÜLÉS TAKARÉKOS TERMÉKEK ( ROUTER ) KÖRNYEZETI SWOT ELEMZÉS SAP KÖRNYEZETMENEDZSMENT


Letölteni ppt "BESZÁMOLÓ TÉMÁK. 1. TÉMA KÖRNYEZETBARÁT TECHNOLÓGIÁK ÉS TERMÉKEK EGY VÁLLALATNÁL Mikor környezetbarát a termék? Ha egy termék hulladéka egy másik nyersanyagává."

Hasonló előadás


Google Hirdetések