Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A környezetvédelem vállalati összefüggései. Az üzleti világ reagálása a környezeti kihívásra Kezdetben a hatóságokkal illetve a civil mozgalmakkal való.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A környezetvédelem vállalati összefüggései. Az üzleti világ reagálása a környezeti kihívásra Kezdetben a hatóságokkal illetve a civil mozgalmakkal való."— Előadás másolata:

1 A környezetvédelem vállalati összefüggései

2 Az üzleti világ reagálása a környezeti kihívásra Kezdetben a hatóságokkal illetve a civil mozgalmakkal való küzdelem volt a jellemző – csak annyit tettek a környezet védelme érdekében, amennyit a tv. vagy a lakosság kikényszerített!!! Kezdetben a hatóságokkal illetve a civil mozgalmakkal való küzdelem volt a jellemző – csak annyit tettek a környezet védelme érdekében, amennyit a tv. vagy a lakosság kikényszerített!!! Mára felismerték a környezetvédelem által gerjesztett innovációból származó lehetőségeket, előnyöket! Mára felismerték a környezetvédelem által gerjesztett innovációból származó lehetőségeket, előnyöket! Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy a vállalatvezetés kedvező környezeti attitűdje, a természeti és művi környezeten kívül a vállalat számára is előnyös

3 A környezetvédelem vállalati szintű megoldásai A gazdaság és a természeti környezet kapcsolatát mutatja az ábra: 1. A környezet nyersanyagokat szolgáltat a gazdaság számára 2. A gazdaság átalakítja termékké majd hulladékká 3. A környezet ezt a hulladékot is befogadja/jó esetben ártalmatlanítja 4. Technológiai hulladékok keletkezése – a gazdálkodók érdeke mennyiségük csökkentése pl: festékdobozban maradó festék elsősorban gazdasági veszteség és csak utána veszélyes hulladék!  A technológia hulladékok csökkentésére a vállalkozások kellő gazdasági ösztönzést kapnak. Érdekeltek a környezetbarát termelésben, a technológiai hulladékok csökkentésében, de nem érdekük a tartós, javítható termékek termelése, az az a fogyasztási hulladékok csökkentése, mert ez a piacok gyors telítődéséhez és elvesztéséhez vezet! 

4 Az ábra betűjelei M – material (anyag) M – material (anyag) R – residual (maradék) R – residual (maradék) G- goods (áruk) G- goods (áruk) p – production (termelési) p – production (termelési) c – consumption (fogyasztási) c – consumption (fogyasztási) r – reciclyng (visszaforgatás) r – reciclyng (visszaforgatás)

5 A vállalat számára követhető stratégiák egyenlősége M = Rpd + Rcd = G + Rp – Rpr – Rcr M – input Rpd/Rcd – output G csökkentése jelentheti a termékek volumenének és az egyes termékek tömegének a csökkentését Környezetterhelés megelőzése! Környezetterhelés megelőzése! Rp csökkentése: egy termék előállításakor keletkező hulladékok csökkentését jelenti a technika vívmányainak segítségével Környezetterhelés megelőzése! Környezetterhelés megelőzése! Rpr növelése, ami nem a hulladékok keletkezésének elkerülését, hanem a termelési hulladékok keletkezésének üzemen belüli vagy külső visszaforgatását jelenti hulladékgazdálkodás Rcr növelése hulladékgazdálkodás Csökkentésük lehetőségei

6 Megelőzés (tisztább termelés) Előnyösebb, mint a hulladékgazdálkodás!! A megelőzés két úton érhető el: 1. A termelt javak fizikai tömegének csökkentése A hatékonyabb anyaghasználattal A hatékonyabb anyaghasználattal Tényleges termeléskorlátozással (G csökkentése) Tényleges termeléskorlátozással (G csökkentése) 2. A termelési hulladékok keletkezésének a csökkentésével: (a tisztább termelési eljárások alkalmazása miatt Rp csökkenése) Hulladékgazdálkodás Termelési Termelési Fogyasztási hulladékok reciklálását jelenti Fogyasztási hulladékok reciklálását jelenti

7 Környezetbarát technológiák, környezetbarát termékek Környezetpolitika célja, hogy a termelőtevékenység károsító hatásait a lehető legkisebb szintre szorítsa le, ennek érdekében ösztönöznie kell a környezetbarát termékek elterjedését: Segítenie kell a környezetbarát technológiák kifejlesztését, Segítenie kell a környezetbarát technológiák kifejlesztését, Eljárásokat kell találni a hulladékok hasznosítására, ártalmatlanítására. Eljárásokat kell találni a hulladékok hasznosítására, ártalmatlanítására.

8 Környezetbarát egy termék Ha a termék előállításának folyamata és a fogyasztása során keletkező hulladékai sem környezetszennyező hatásúak – (a bölcsőtől a sírig szemlélet a termék teljes életciklusára vonatkozóan pozitív) Ha a termék előállításának folyamata és a fogyasztása során keletkező hulladékai sem környezetszennyező hatásúak – (a bölcsőtől a sírig szemlélet a termék teljes életciklusára vonatkozóan pozitív) Kedvezőtlen környezeti hatásuk jelentősen kisebb a megszokottnál. Kedvezőtlen környezeti hatásuk jelentősen kisebb a megszokottnál. A termékek/technológiák környezetbarát jellegének eldöntése igen bonyolult feladat, gyakorlatban számos ellentmondás van pl: PVC gyártása, mosószerek foszfor-tartalmának korlátozása. Csak igen körültekintő elemzés után jelenthetjük ki egy termékről, hogy környezetbarát, és értékelésüket rendszeresen felül kell vizsgálni! Jelenleg kifejezett gazdasági érdeke a környezetbarát termékek forgalmazásához a legfejlettebb technikával rendelkező tőkeerős vállalatoknak főződik, ők képesek kihasználni a kedvező környezeti image-ből származó versenyelőnyt

9 A vállalatok környezetvédelmi feladatai Profiljuktól függően differenciáltak kifejezetten környezetvédelmi feladatokat ellátó vállalatok (hulladékégető, szennyvíztisztító) kifejezetten környezetvédelmi feladatokat ellátó vállalatok (hulladékégető, szennyvíztisztító) a környezetre fokozottan veszélyes tevékenységet folytató vállalatok (hőerőművek, vegyi üzemek) a környezetre fokozottan veszélyes tevékenységet folytató vállalatok (hőerőművek, vegyi üzemek) A vállalatok környezetvédelmi feladatai 1. Olyan fejlesztéseket szorgalmazzon a vállalatnál, ami a szennyezőanyag kibocsátást csökkenti, 2. Ügyeljen rá, hogy az aktuális emisszió ne lépje túl a technológiából származó értéket.

10 A vállalati környezetvédelmi szervezet tevékenysége 4 fő területre terjed ki a) Vállalati politika – a termékeket, szolgáltatásokat, gyártási technológiákat környezetbarát irányba kell fejleszteni. A fejlesztésnek ki kell terjednie a köv. feladatokra: Figyelemmel kell kísérni, hogy a versenytársak hogyan reagálnak fejlesztéseikkel a környezetvédelmi követelményekre, Figyelemmel kell kísérni, hogy a versenytársak hogyan reagálnak fejlesztéseikkel a környezetvédelmi követelményekre, Figyelemmel kell kísérni a környezetvédelmi ipar által ajánlott technológiák és berendezések fejlődési irányait, ismerni kell ennek a területnek a piacát, Figyelemmel kell kísérni a környezetvédelmi ipar által ajánlott technológiák és berendezések fejlődési irányait, ismerni kell ennek a területnek a piacát, Tájékozottnak kell lenni az adott régió környezetvédelmi helyzetéről, a régióban lévő más vállalatok fejlesztési elképzeléseiről, Tájékozottnak kell lenni az adott régió környezetvédelmi helyzetéről, a régióban lévő más vállalatok fejlesztési elképzeléseiről, Környezeti hatástanulmányokat kell készíteni a tervezett fejlesztések környezetre gyakorolt hatásairól, Környezeti hatástanulmányokat kell készíteni a tervezett fejlesztések környezetre gyakorolt hatásairól, Fel kell térképezni az elemi csapás, üzemzavarok, szállítási balesetek lehetséges kockázatait. Elhárításuk módjára intézkedési terveket kell készíteni. Fel kell térképezni az elemi csapás, üzemzavarok, szállítási balesetek lehetséges kockázatait. Elhárításuk módjára intézkedési terveket kell készíteni.

11 b) A vállalati tevékenység folyamatos ellenőrzése, annak érdekében, hogy a káros emissziók ne lépjék a technológiai utasításban megengedett értékeket. Ennek érdekében: Rendszeresen ellenőrizni kell a káros emissziókat, Rendszeresen ellenőrizni kell a káros emissziókat, Rendszeresen ellenőrizni kell a berendezések műszaki állapotát, Rendszeresen ellenőrizni kell a berendezések műszaki állapotát, Rendszeresen ellenőrizni kell az üzemzavar, balesetelhárítási készültségét, az anyagok, eszközök hozzáférhetőségét, Rendszeresen ellenőrizni kell az üzemzavar, balesetelhárítási készültségét, az anyagok, eszközök hozzáférhetőségét, Biztosítani kell a környezetvédelmi veszélyhelyzetek elhárításához a dolgozók felkészítését Biztosítani kell a környezetvédelmi veszélyhelyzetek elhárításához a dolgozók felkészítését

12 c) Vállalati környezetvédelmi image: a vállalatnak segítenie és támogatnia kell a környezetvédő mozgalmakat, önkormányzatokat a környezeti problémák megoldásában. Így a környezetvédelmi csoport: Kapcsolatokat tart fenn a környezetvédők képviselőivel, Kapcsolatokat tart fenn a környezetvédők képviselőivel, Folyamatosan tájékoztatja őket a vállalat által okozott környezetszennyezés nagyságáról, vállalkozásairól, Folyamatosan tájékoztatja őket a vállalat által okozott környezetszennyezés nagyságáról, vállalkozásairól, Konzultációkat folytat velük a vállalat fejlesztési elképzeléseiről, értékeli javaslataikat, Konzultációkat folytat velük a vállalat fejlesztési elképzeléseiről, értékeli javaslataikat, Népszerűsíti a vállalat környezetvédelmi tevékenységét, kutatásokat kezdeményez Népszerűsíti a vállalat környezetvédelmi tevékenységét, kutatásokat kezdeményez d) Hatósági ellenőrzések lehetővé tételéről, rendeletek betartásáról való gondoskodás – jogszabályokban rögzítettek.

13 A vállalatok környezetvédelmi szervezete (Vezetői felelősség csökkentésére hozták létre) Három szervezeti alaptípus Funkcionális szervezet (pl: magyar vállalatok – a környezetvédelmi csoportokat és osztályokat nem a környezetvédelemmel összefüggő vállalati tevékenység irányítására, hanem a központilag előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében hozták létre), Funkcionális szervezet (pl: magyar vállalatok – a környezetvédelmi csoportokat és osztályokat nem a környezetvédelemmel összefüggő vállalati tevékenység irányítására, hanem a központilag előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében hozták létre), Divizionális szervezet: nincs elvi különbség a funkcionálishoz képest Divizionális szervezet: nincs elvi különbség a funkcionálishoz képest Mátrix szervezet: előnyük, hogy a funkcionális vezetők továbbra is a vállalat valamennyi termékében kénytelenek gondolkodni, így a K+F vezető valamennyi termék fejlesztésében, az értékesítési vezető valamennyi termék értékesítésében felmerülő összes környezetvédelmi problémában kénytelen gondolkodni. A szervezeti egységek vezetői azonos döntési kompetenciával rendelkeznek (konfliktus keletkezése) Mátrix szervezet: előnyük, hogy a funkcionális vezetők továbbra is a vállalat valamennyi termékében kénytelenek gondolkodni, így a K+F vezető valamennyi termék fejlesztésében, az értékesítési vezető valamennyi termék értékesítésében felmerülő összes környezetvédelmi problémában kénytelen gondolkodni. A szervezeti egységek vezetői azonos döntési kompetenciával rendelkeznek (konfliktus keletkezése)

14 A vállalati környezetvédelmi osztályok Úgy jelenik meg, mint a termelést akadályozó, feleslegesen okvetlenkedő szervezet (nehéz hasznosnak tekinteni az olyan vállalati tevékenységet, aminek a lényege az emissziók bejelentése annak érdekében, hogy a vállalatra kiróhassák a bírságfizetési kötelezettséget), Úgy jelenik meg, mint a termelést akadályozó, feleslegesen okvetlenkedő szervezet (nehéz hasznosnak tekinteni az olyan vállalati tevékenységet, aminek a lényege az emissziók bejelentése annak érdekében, hogy a vállalatra kiróhassák a bírságfizetési kötelezettséget), Identitászavarokkal is küszködnek (nehéz eldönteniük, hogy az ökológiai érdekeket kell-e képviselniük a vállalattal szemben, vagy a vállalat érdekeit a hatóságokkal és a lakossággal szemben) Identitászavarokkal is küszködnek (nehéz eldönteniük, hogy az ökológiai érdekeket kell-e képviselniük a vállalattal szemben, vagy a vállalat érdekeit a hatóságokkal és a lakossággal szemben) A termelési igazgató irányítása alá rendelik A termelési igazgató irányítása alá rendelik előnyehátránya Az eszközök a szennyezés-elhárításraaz igazgató számára a ezen a területen állnak rendelkezésre környezetvédelem háttérbe szorul a termelési, foglalkoztatási érdekekkel szemben

15 A környezetvédelem a vállalatban Stratégiai döntést (felső vezetés) Stratégiai döntést (felső vezetés) Operatív/napi feladatok (üzemi szintű) kezelést igényelnek Operatív/napi feladatok (üzemi szintű) kezelést igényelnekKörnyezetvédelem „Villámhárítóként” kapcsolattartásra szolgál (Célszerű lenne a vállalati funkciók közé integrálni pl: logisztika)

16 Környezettudatos fogyasztó A környezetbarát – zöldmarketing - olyan termékek és szolgáltatások kialakításában és értékesítésében nyilvánul meg, amelyek meghatározott környezeti előnyökkel rendelkeznek, és a vállalat versenyképességét javítják. A fogyasztók érdeklődését egy környezetbarát termék iránt két tényező határozza meg: 1. Mennyire bíznak meg abban, hogy a termék megvásárlásával valóban hozzájárulnak a környezetvédelmi probléma megoldásához, 2. Milyen mértékű kompromisszumot (pl: magasabb ár) kell hozniuk, ha az adott környezetbarát terméket megvásárolják.

17 Zöld marketingstratégiák A termékek környezetvédelmi fejlesztésénél a vállalatok választási lehetőségei: Választhatják, hogy a meglévő termékeiket fejlesztik tovább pl: csomagolás csökkentése, környezetbarát festékanyagokra való áttérés, Választhatják, hogy a meglévő termékeiket fejlesztik tovább pl: csomagolás csökkentése, környezetbarát festékanyagokra való áttérés, Kifejezetten környezetvédelmi szempontok alapján fejlesztenek ki új termékeket pl: mosótabletta, Kifejezetten környezetvédelmi szempontok alapján fejlesztenek ki új termékeket pl: mosótabletta, A termékek értékesítése helyett a vállalat a termék által nyújtott szolgáltatást próbálja értékesíteni. A termékek értékesítése helyett a vállalat a termék által nyújtott szolgáltatást próbálja értékesíteni.

18 Zöld termékek sikeressége függ 1. Mennyire fontosak az adott piacon a környezetvédelmi szempontok, 2. A meglévő termékválaszték elemei milyen mértékben károsítják a környezetet, 3. A fogyasztóknak milyen elvárásaik vannak a termékek környezetvédelmi jellemzőit illetően, 4. Milyen plusz előnyei származnának a fogyasztóknak az új zöld termékek használatából, 5. Megfelelő árazás, promóció és elérhetőség


Letölteni ppt "A környezetvédelem vállalati összefüggései. Az üzleti világ reagálása a környezeti kihívásra Kezdetben a hatóságokkal illetve a civil mozgalmakkal való."

Hasonló előadás


Google Hirdetések