Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

"A kompetenciát úgy kell tekinteni,mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken alapszik, és amelyet adott személy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ""A kompetenciát úgy kell tekinteni,mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken alapszik, és amelyet adott személy."— Előadás másolata:

1

2 "A kompetenciát úgy kell tekinteni,mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken alapszik, és amelyet adott személy tanulás során fejleszt ki magában.”

3 A pályázat céljai : A kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése. A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése. A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése. A rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése.

4 Részcélok: újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása digitális kompetencia fejlesztése

5 Pályázatban résztvevő pedagógusok: Projekt asszisztens: Szilágyi János Szakmai vezető: Benczéné Mátyási Katalin Pedagógusok:Benczéné Mátyási Katalin, Debreczeniné Hegedüs Ildikó,Gurbán Enikő, Kiss Ferencné, Maginé Sorosi Éva, Nyustiné Nagy Marianna, Oscsendáné Váradi Mária, Petrusné Simicskó Júlianna, Rékasi Edina, Ujj István Mérés, értékelés képzésben részt vesz: Kissné Dalanics Ildikó, Petrusné Simicskó Júlianna

6 A pályázatba bevont tanulócsoportok: 1.a 17 fő 1.b 23 fő 5.o. 31 fő 6-7-8.évf. német 24 fő Összesen: 95 fő

7 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: A kompetencia alapú oktatás bevezetése: Szövegértés-szövegalkotás 1. és 5. osztályban Matematika 1. és 5. osztályban Idegen nyelv: Angol nyelv 5. osztályban Német nyelv 6-7-8. osztályban

8 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Tantárgy- tömbösítés: 5. osztályban a magyar, matematika és angol tantárgyak órái műveltségterület tantárgyi bontás nélkül: magyar nyelv és irodalom 5. osztályban (integrált oktatás)

9 Mindezt új tanulásszervezési eljárásokkal: kooperatív technikák, projektmódszer, témahét stb. A következő kötelező elemeket valósítottuk még meg: Két 3 hetet meghaladó projekt:

10 Karácsonyi ünnepkör 2009. nov. 27 dec.18.

11 Tavaszváró 2010. márc. 8 ápr. 1.

12 Két témahét: Farsang 2010. febr. 8 12.

13 Egészséghét 2010. ápr. 19 23.

14 Legalább egy moduláris oktatási csomag megvalósítása: „Édesanyám rózsafája…” Család és otthon – 5. osztály Életpálya-építés témakörben

15 - egyéni tanulási utak felfedezésével - integrációt elősegítő célzott fejlesztési programokkal (differenciált óraszervezés, kooperatív technikák az órák 40 % - ban)

16 Új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése: Jó gyakorlat átvétele: Tantárgyi integrációs lehetőségek a művészeti nevelés eszközeivel. /Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola Berettyóújfalu

17 Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése.: a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett tanóráinak 40%-a IKT- eszközzel támogatott tanóraként valósult meg. egy tanulócsoportnak a tanulói laptop- programba történő bevonása.

18 Intézményi innováció: Oscsendáné Váradi Mária, Petrusné Simicskó Julianna Egészséges életmódra nevelés

19 Innováció: átfogó intézményfejlesztés - Helyi tanterv, Pedagógiai program átdolgozása: Urgyánné Molnár Anna Kissné Dalanics Ildikó Gurbán Enikő Rékasi Edina

20 Beszerzések: tíz darab tanári laptop és pendrive interaktív tananyagok négy diktafon egyéb taneszközök A nyilvánosságot a Hajdúdorogi Újság és az iskola honlapja révén biztosítottuk. www.szentbazilaltisk.sulinet.hu

21 Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: új tanulásszervezési eljárások alkalmazása. / 10 fő Kooperatív tanulásszervezés / 10 fő A kompetencia alapú oktatást támogató módszertani képzés / 10 fő Az infokommunikációs technológia (IKT)oktatásban történő alkalmazását segítő képzés / 12 fő

22 Továbbképzések: Menedzsment képzés: Változásmenedzsment, projektmenedzsment / 2 fő Menedzsment képzés: Új oktatásszervezés az intézményben /2 fő Mérés, értékelés képzés / 2 fő IPR alkalmazására felkészítő tantestületi képzés: Hatékony együttnevelés az iskolában /26 fő IPR alkalmazását támogató tantestületi módszertani képzés: Tanórai differenciálás a gyakorlatban /26 fő

23 Összes megszerzett tanúsítványok száma: 102

24 Egyéb tanulást segítő módszerek: tanulmányi kirándulások: 1.a és 1.b osztályok Harangod 39 fő 5. osztályosok Debrecen 26 fő 5-8. osztályos bevont tanulók Ópusztaszer 40 fő

25 Sikeres volt a munkánk, mert tanár és diák élvezte a tanórai munkát a gyerekek megtanultak a közös cél érdekében együttműködni az értő olvasás szintje 5. évfolyamon átlagban 9,5 %-kal nőtt az év elejéhez képest a tanórán kívüli programok teret adtak a tehetség kibontakoztatásának, a kreativitásnak ösztönöztük diákjainkat az önálló információszerzésre, - feldolgozásra

26 A pedagógusok szerint ebben az évben az volt a jó: rossz: Módszertanilag megújultunk. Nyitott volt a tantestület a változásra. Erősítette ez az év az összetartásunkat. Bebizonyosodott, hogy a pedagógusok energiája kimeríthetetlen. Túlterheltek voltunk. Nem volt jól előkészítve a pályázat bevezetése. Hiányoztak egyes taneszközök, amelyek et megpróbáltunk pótolni.

27

28 A gyerekek szerint ebben az évben az volt a jó: rossz: Csoportban dolgozhattunk. Sokat „ játszottunk”. Érdekes feladatok voltak. A közös plakátkészítés. Könnyen lehetett jó jegyet, piros pontot szerezni. Jobban megismerhettük egymást. Tetszettek a kivetítős feladatok. Amikor mindenki együtt nevetett. Sok szabály volt. Amikor 3 ugyanolyan óránk volt egymás után. Nehéz volt visszaállni más órákon az „ iskolai stílusra”.

29

30 A fenntarthatóság biztosítása: A bevont csoportokban továbbvisszük a módszert a következő tanévben. A kollégáknak hospitálással és munkaközösségi megbeszéléseken adjuk át tapasztalatainkat. A saját innovációt felhasználjuk osztályfőnöki és egészségtan órákon. A jó gyakorlat tapasztalatait beépítjük munkánkba.

31 Köszönjük munkátokat és kitartásotokat. Jó pihenést kívánunk! Urgyánné Molnár Anna Benczéné Mátyási Katalin tagintézmény-vezető szakmai vezető


Letölteni ppt ""A kompetenciát úgy kell tekinteni,mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken alapszik, és amelyet adott személy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések