Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közigazgatás-Műszaki közigazgatás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közigazgatás-Műszaki közigazgatás"— Előadás másolata:

1 Közigazgatás-Műszaki közigazgatás

2 A gazdasági és társadalmi újratermelés
KÖZIGAZGATÁS MŰSZAKI HUMÁN GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI JOGI TERMELÉS, SZOLGÁLTATÁS, BANK NEMZET, NÉPESSÉG, TELEPÜLÉSEK IRÁNYÍTÁS, KOORDINÁLÁS KERESKE-DELEM IPAR MEZŐ-GAZDASÁG SZOLGÁLTATÁSOK BANKSZEKTOR NEMZET, NÉPESSÉG, TELEPÜLÉSEK

3 Közigazgatási „torta”
SZOCIÁLIS, HUMÁN TEV. Fő szempontok: Gazdaságosság Szakszerűség Összeférhetet-lenség Rendszerbe illeszthetőség Területi lefedettség GAZDÁLKODÁS JOGI TEV. KÖZLEKEDÉS EGYÉB MŰSZAKI TEV. Ú T Ü G Y V A S Ú T V I Z Ü G Y Üzemeltetés Fenntartás Fejlesztés Hatóság, igazgatás Egyéb: Adatbázisok felvétele, kezelése, Katasztrófavédelem

4 Hatalommegosztás a magyar államszervezetben közigazgatási nézőpontból
ORSZÁGGYŰLÉS KORMÁNY ÉS AZ ÁLLAMIGAZGATÁS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG BÍRÓSÁGOK ORSZÁGGYŰLÉS: MO-N PARLAMENTÁRIS KÖZT. VAN. AZ OGY. KONSTRUKTÍV BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNNYAL MEGBUKTATHATJA A KORMÁNYT (DE EZ CSAK A ME. ELLEN NYÚJTHATÓ BE, AZONBAN KIHAT AZ EGÉSZ KORM-RA ME-T AZ OGY. VÁLASZTJA, MINISZTEREKET A ME. JAVASLATÁRA A KE. MEVEZI KI. AZ OGY ELLENŐRZÉSI JOGAI A KORM. FELÉ: ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK, OMBUDSMANOK, KÉRDÉS, AZONNALI KÉRDÉS, INTERPELLÁCIÓ, VIZSGÁLÓBIZ. FELÁLLÍTÁSA, BIZOTTSÁGI MEGHALLGATÁS KORMÁNY: A KORM. AZ ÁLLIG. CSÚCSSZERVE. AZ ÁLLIG SZERVEK ALÁ VANNAK RENDELVE A KORMÁNYNAK (CENTRALIZÁLT MODELL). KORM. AZ ÁLLIG. BÁRMELY ÁGÁT KÖZVETLENÜL FELÜGYELETE ALÁ VONHATJA, DE JOGSZABÁLYBAN BIZTOSÍTOTT HATÁSKÖRÜKET NEM VONHATJA EL. KORM. ÉS AZ ÁLLIG. ÖSSZE- FONÓDÓ HATALMI CENTRUMOT ALKOTNAK. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK: A KE ÉS A ME EGYMÁSTÓL ELKÜLÖNÜLŐ HATALMI CENTRUMOK: - MEGBÍZATÁSUK TARTAMA ELTÉR - ELTÉRŐ ALKOTMÁNYOS HATÁSKÖRÖK (NEM VONHATÓK EL - MÁS MÓDON KERÜLNEK MEGVÁLASZTÁSRA - A MINISZTERELNÖKÖT VISSZAHÍVHATJA AZ ORSZÁGGYŰLÉS, A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖT NEM. - A KE-I TISZTSÉGGEL A KORM. TAGSÁG ÖSSZEFÉRHETETLEN KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÉS A KÖZIGAZGATÁS KAPCSOLATA A KINEVEZÉSI JOGOKBAN, A MINISZTERELNÖK SZEMÉLYÉRE VONATKOZÓ JAVASLATI JOGBAN, ÉS AZ ELLENJEGYZÉS INTÉZMÉNYÉBEN FEJEZŐDIK KI. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÜGYÉSZSÉG

5 Hatalommegosztási modellek
Klasszikus Modern Hatalmi ágak elkülönítése Törvényhozó Végrehajtó Igazságszolgáltató hatalom Hatalmi ágak elkülönítése és a hatalmi ágak együttműködése, egyensúlya Törvényhozó Végrehajtó hatalom Igazságszolgáltató Köztársasági elnök Önkormányzatok Alkotmánybíróság Az előadó hívja fel a figyelmet arra, hogy a tankönyvben félreérthető az állami szervek elhelyezése a hatlom-megosztás szempontjából, így például az Állami Számvevőszék és az ügyészség nem önálló hatalmiágak. Az előbbi a törvényhozó hatalomhoz kapcsolódó ellenőrző szerv, míg az utóbbi az igazságszolgáltató hatalmi ágba tartozik.

6 Hatalom- és feladatmegosztás
JOGALKOTÁS, nemzetbiztonság Nemzetközi kapcsolatok Irányítás, felügyelet ellenőrzés ÁLLAMIGAZGATÁS Tervezés, beruházás Fejlesztés, üzemeltetés, működtetés Fenntartás Nyilvántartás, adatbázis kezelés Magyarország Egyéb ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS KAPCSOLATI ESZKÖZÖK: jogalkotás, finanszírozás, törvényességi ellenőrzés

7 Egyén Társadalom TERMELÉS, SZOLGÁLTATÁS, BANK KÖZIGAZGATÁS
MŰSZAKI HUMÁN GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI JOGI TERMELÉS, SZOLGÁLTATÁS, BANK NEMZET, NÉPESSÉG, TELEPÜLÉSEK Társadalom Család Egyén IRÁNYÍTÁS, KOORDINÁLÁS IRÁNYÍTÁS, KOORDINÁLÁS, KORMÁNY SZOLGÁLTATÁSOK BANKSZEKTOR IPAR MEZŐ-GAZDASÁG KERESKE-DELEM

8 A Magyar Köztársaság államszervezete
helyi és területi önkormány-zatok Minisztériumok országos hatáskörű szervek dekoncentrált szervezet-rendszerek önálló, semleges, nivelláló hatalom ÁSZ ombudsman ellenőrző szervek A helyi közügyek ellátására létesített szervek Az alkotmány megtartásának ellenőrző szerve Az állami vád és törvényesség szervei Igazság-szolgáltatás szervei Végrehajtás szervei Államfő Törvény-hozás szerve Ország-gyűlés Köztársa-sági elnök Kormány Bíróságok Ügyészségek Alkotmány-bíróság - Az állami feladatok ellátása e szervtípusok között megosztott - Fékek és ellensúlyok

9 Tevékenység és szervezet.
1. Rendszerelem tervező szabályzó elemek alkalmazói: KORMÁNY ÉS AZ ÁLTALA KIJELÖLT ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK /elemzés, értékelés ellenőrzés, jogszabály- alkalmazás/ Végrehajtó elem: Ember Közeg: Pálya Jármű R E N D S Z L M K 2. Rendszerelem kivitelező, képző: 3. Rendszerelem üzemeltető fenntartó szintentartó: 5. Rendszerelem szabályzó KORMÁNY ÉS AZ ÁLTALA KIJELÖLT ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK /elemzés értékelés felügyelet Jogszabályalkotás/ 4. Rendszeralkalmazó (forgalom résztvevői) Rendkívüli események adatbankja Okkutatás Visszacsatolás Tevékenység és szervezet.

10 NYILVÁNTARTÁS (ADATBANK)
A közlekedési ágazat tevékenységi területei, szervezeti felépítésének folyamata Szakágankénti: Hatósági Irányítási Ellenőrzési Koordinációs Pályától függő: Hatósági igazgatási Fejlesztési Fenntartási és üzemel- tetési Legfelső szint: Jogalkotási Pályától független: Jármű gyártás Fejlesztés Fenntartás és üzemeltetés Járművezető képzés, vizsgáz- tatás, ellenőrzés SZABÁLYOZÁS IRÁNYÍTÁS Közúti tev. Vasúti tev. Vízügyi tev. Légügyi tev. Közlekreési tev. NYILVÁNTARTÁS (ADATBANK) Főhatóságok MINISZTÉRIUM KHT üzem mérn. Önkorm. Vasúti szakasz mérn Vízügyi szakaszm. szakoszt. Reptéri parancsn. KHT MÁV igazg. . Út, gépjármű képzésf. hajózás Viziútak

11 A komplex közúti közlekedési nyilvántartási rendszer összetevői
Kereszteződések adatai Forgalmi adatok Közlekedési szabálysértések Műtárgyak Helyszínrajzi adatok Baleseti Járművezetők Pálya, hajóút fenntartási Forgalomtechnikai berendezések Jármű állomány

12 Egységes közúti közlekedési információs rendszer
Anyagi káros közlekedési események adatai Közlekedési szabálysértések adatai Baleseti adatok Hatósági intézkedések Baleseti TÉRINFORMATIKAI RENDSZER Járművezetőkre vonatkozó adatok Járműállomány adatai ORSZÁGOS Közúti Adatbank ÖNKORMÁNYZATI ÉRTÉKELÉS-ELEMZÉS Adatai

13 Köszönöm a figyelmet! 13 13


Letölteni ppt "Közigazgatás-Műszaki közigazgatás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések