Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önkormányzati költségvetés készítése a gyakorlatban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önkormányzati költségvetés készítése a gyakorlatban"— Előadás másolata:

1 Önkormányzati költségvetés készítése a gyakorlatban
Kósa Erzsébet Anikó Gomba Község Önkormányzatának jegyzője 2015. április 1.

2 Pest megye Monori Járás Gomba
Gomba község Pest megye középső részén, a Gödöllői-dombság déli lankáin helyezkedik el Budapesttől 50, Monortól 9 km-re.  A 3976 hektáron elterülő 2984 lelkes községnek önálló polgármesteri hivatala, óvodája, református egyházi fenntartású iskolája, védőnője, orvosa és fogorvosa, közösségi szintérként Civilháza és Rendezvényháza van. A helyi társadalom korösszetétele biztató, a két köznevelési intézmény együttes gyermeklétszáma hosszú ideje meghaladja a négyszáz főt. Helyben található posta és patika, a közétkeztetést pedig 600 adagos önkormányzati konyha biztosítja.

3 Önkormányzati fejlesztések 2008-2014 Gomba
EGÉSZSÉGHÁZ BELSŐ FELÚJÍTÁSA A Közép-magyarországi Operatív Programban elnyert támogatás összege 10 millió forint volt, amelyet az önkormányzat a szükséges önerőn felül további 4 millió forinttal egészített ki, így a fűtés, a nyílászárók és a burkolatok korszerűsítése is megvalósulhatott. ÖNKORMÁNYZATI UTAK FELÚJÍTÁSA Az útfelújításra elnyert ,- Ft hazai (KMRFT-TEUT) támogatás mellé ,- Ft fejlesztési hitel felvételével 2010-ben hajtott végre útfelújítási programot az önkormányzat. A programban 29 ezer m2 mellékút újult meg – többsége szegéllyel ellátva –, amely a település belterületi úthálózatának 74%-a, valamint a kevésbé elhasználódott utak, illetve a még nem eléggé beépült utcák útjainak javítását és 997 méter járda aszfaltozását végezték el a kivitelezők.

4 Önkormányzati fejlesztések 2008-2014 Gomba
Az önkormányzat az első vidékfejlesztési pályázatát a falumegújítás és –fejlesztés támogatási jogcímen nyújtotta be 2009-ben egy településközponti homlokzat felújítására, szabadtéri elárusítóhely létesítésére és játszótér építésére. A támogatás a három cél megvalósításához összességében ,- Ft volt. Az egykori tűzoltó szertár épülete teljesen új homlokzatot kapott. A földszinten vendéglátó egység működik, az emeleti részen – saját forrásból – közbiztonsági központ került kialakításra. A térre – egyedi építészeti meg-oldással – szabadtéri elárusítóhely létesült, amely kinyitott álla-potában hat elárusító pultot biztosít a kereskedők számára. A falu központjában kétezer négyzetmétert meghaladó területen került kialakításra a közhasználatú játszótér, mely amely a környék egyik legszebb játszótere

5 Önkormányzati fejlesztések 2008-2014 Gomba
RENDEZVÉNYHÁZ ÉPÍTÉS Az I. ütemben átadott konyha a teljes közétkeztetést, az étkező a diákétkeztetést látja el, valamint a II. ütemben elkészült rendezvényterem be tudja fogadni a település rendezvényeit. Mindezek mellett – célszerű beruházói társítással – a rendezvényház remek helye lehet a nagyobb családi és céges rendezvényeknek is, hiszen konyhája és rendezvényterme együtt használva a vacsorával egybekötött nótaestektől a lakodalmakig sok alkalommal megfelelt már. A 200 millió forintos beruházási költséghez az önkormányzat a rendelkezésre álló saját forrás kiegészítéseként 56 millió forintos fejlesztési hitelt vett igénybe. INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI és SZOLGÁLTATÓ TÉR KIALAKÍTÁS Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében az integrált közösségi és szolgáltató tér létrehozásához és berendezéséhez nyert el az önkormányzat ,- Ft vidékfejlesztési támogatást . Az IKSZT-ben kapott helyet a könyvtár, az információs pont, a nyilvános számítógépterem internet hozzáféréssel, valamint a több funkciós közösségi tér, mely alkalmas ping-pongozásra, kisebb előadások megtartására is a kialakított színpaddal.

6 Önkormányzati fejlesztések 2008-2014 Gomba
Civil szervezeti kezdeményezés után az önkormányzat lassan egy évtizede alakítja és fejleszti a Községháza (egykori Fáy-kúria) és a rendezvényház mögött lévő, a kúria utolsó tulajdonosa után csak Kenyeres-kertnek nevezett területet. LEADER forrásból ,- Ft szolgálta a Kenyeres-kertben található vadgesztenye-fasor meghosszabbítását, a természet-ismereti tanösvény néhány tablójának újbóli elkészítését és Fáy András egykori haszonkertjének megidézését. BM rendeletek alapján pályázva ,- Ft támogatást ítéltek meg a sportpálya világításának kiépítésére és kapuk tele-pítésére. ,- Ft támogatással sikerült kialakítani az aszfaltburkolatú kézi- és kosárlabda pályát.

7 IVÓVÍZ-MINŐSÉG JAVÍTÁSI PROJEKT ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ
Önkormányzati fejlesztések Gomba IVÓVÍZ-MINŐSÉG JAVÍTÁSI PROJEKT Gomba Község Önkormányzata ( a szomszédos Bénye Község Önkormányzata nevében is) kedvezményezettként támogatást nyert az egészséges ivóvíz biztosítására kiírt KEOP pályázatokon. A megvalósítási pályázat előkészítése ,- Ft támogatásból kezdődött meg. A projekt megvalósítására a ,- Ft EU-s támogatás mellé BM önerő alapból került megítélésre ,- Ft. A beavatkozás Gomba és Bénye számára teljes mértékben finanszírozott lesz. ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ Az állam decemberében átvállalta az önkormányzat ,- forint összegű fejlesztési hitelállományát.

8 Önkormányzati kiadások alakulása 2008-tól 2014-ig
adatok ezer forintban működési kiadások felhalmozási kiadások 2008. év 65 662 2009. év 72 011 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 63 690 Legjellemzőbb működési kiadások változása személyi juttatás járulék dologi ellátottak juttatásai 2008. év 94 782 30 173 68 583 20 166 2009. év 91 752 26 106 66 479 22 634 2010. év 29 203 68 918 28 542 2011. év 30 066 31 264 2012. év 33 079 36 513 2013. év 31 441 28 914 2014. év 29 183 81 505 18 966

9 Feladat és szervezeti struktúra összhangja
Költségvetési szerv alapítással Gombai Polgármesteri Hivatal általános igazgatási feladatok településfejlesztés, településrendezés adóztatási tevékenység polgári védelem, katasztrófavédelem Gólyafészek Óvoda óvodai nevelés Gazdasági társaság alapítással GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. piac és Rendezvényház üzemeltetés bérleti-üzemeltetési szerződéssel településüzemeltetési feladatok és egyes szociális szolgáltatások ellátása (tanyagondnoki szolgálat, szociális étkeztetés) közszolgáltatási szerződés alapján Önkormányzati intézményi költségvetés keretén belül COFOG-on ellátva kulturális szolgáltatások helyiséggazdálkodás közvilágítás köztemető fenntartás közfoglalkoztatás sport, ifjúsági ügyek egészségügyi ellátás (család- és nővédelem) szociális ellátások Feladat-ellátási szerződéssel háziorvosi- és fogászati alapellátás biztosítása, házi-segítségnyújtás feladatellátása társulás által fenntartott intézménnyel Civilszervezettel történő együttműködéssel közreműködés a település közbiztonságának biztosításában Közszolgáltatási szerződéssel hulladékkezelési tevékenység kegyeleti közszolgáltatás

10 Mi az, amit az önkormányzati költségvetés tervezése előtt a jogszabályi környezetből feltétlenül ismerni kell? költségvetési törvény (2014. évi C. tv.) a foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények (Kttv., Kjt., Mt. és végrehajtási rendeleteik) az adózást szabályozó törvények ( Htv., Art., Áfa tv., Szja tv.) és a kapcsolódó jogszabályok államháztartási törvény (2011. évi CXCV. tv.; Áht.) az Áht. végrehajtási rendelete (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; Ávr.) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a költségvetésre hatást kifejtő önkormányzati rendeletek, a bevételeket és kiadásokat meghatározó képviselő-testületi döntések

11 Működési-, felhalmozási- és finanszírozási előirányzatok
A helyi önkormányzat és az önkormányzat által alapított költségvetési szervek költségvetései tartalmazzák a bevételek és kiadások előirányzatait működési és felhalmozási bevételek és kiadások, valamint kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Működési bevételi előirányzatok Kötelező-, önként vállalt-, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Működési kiadási előirányzatok Kötelező-, önként vállalt-, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételi előirányzatok Kötelező-, önként vállalt-, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadási előirányzatok Kötelező-, önként vállalt-, államigazgatási feladatok szerinti bontásban A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló belső és külső finanszírozási bevételi előirányzatok Kötelező-, önként vállalt-, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Finanszírozási kiadási előirányzatok Kötelező-, önként vállalt-, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

12 Összesített és intézményi költségvetések
A helyi önkormányzat összesített költségvetése tartalmazza az általa alapított költségvetési szervek intézményi költségvetését, valamint az egyes kormányzati funkciókon ellátott kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladatok bevételi és kiadási előirányzatait. Összesített önkormányzati költségvetés Gombai Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése Önkormányzati intézményi költségvetés Általános igazgatás, helyi jogalkotás Általános igazgatás Község- gazdálkodás Szakmai feladatok Egészségügyi feladatok Közutak fenntartása Adóigazgatás Közfoglalkoztatás Működtetési feladatok Közművelődési feladatok Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások Köztemető fenntartás SNI ellátás Vagyongazdálkodási tevékenység Közvilágítás Szociális ellátások Egyéb funkcionális feladatok Egyéb funkcionális feladatok Egyéb funkcionális feladatok

13 Gomba Község Önkormányzata 2015
Gomba Község Önkormányzata évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok adatok eFt-ban Rovat- rend Előirányzatcsoport ÖSSZESEN Rovat-rend B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 874 B3 Közhatalmi bevételek 86 221 K3 Dologi kiadások 69 814 B4 Működési bevételek K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 562 B5 Felhalmozási bevételek 220 K5 Egyéb működési célú kiadások 98 779 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 563 K6 Beruházások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 214 K7 Felújítások B8 Finanszírozási bevételek K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 163 K9 Finanszírozási kiadások Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási bevételek (B8) Finanszírozási kiadások (K9) B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):

14 A Gólyafészek Óvoda 2015. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok
adatok eFt-ban Rovat- rend Előirányzatcsoport ÖSSZESEN Rovat-rend B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások 50 965 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 890 B3 Közhatalmi bevételek K3 Dologi kiadások 4 918 B4 Működési bevételek 272 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai B5 Felhalmozási bevételek K5 Egyéb működési célú kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K6 Beruházások 168 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K7 Felújítások B8 Finanszírozási bevételek 69 669 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 69 773 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási bevételek (B8) Finanszírozási kiadások (K9) B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): 69 941 K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 1 032 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):

15 A Gombai Polgármesteri Hivatal 2015
A Gombai Polgármesteri Hivatal évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok adatok eFt-ban Rovat- rend Előirányzatcsoport ÖSSZESEN Rovat-rend B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások 30 743 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 900 B3 Közhatalmi bevételek 14 K3 Dologi kiadások 9 560 B4 Működési bevételek 389 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 672 B5 Felhalmozási bevételek K5 Egyéb működési célú kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K6 Beruházások 508 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K7 Felújítások B8 Finanszírozási bevételek 52 980 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 403 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 52 875 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási bevételek (B8) Finanszírozási kiadások (K9) B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): 53 383 K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 1 046 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):

16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9):
Gomba Község Önkormányzata évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok adatok eFt-ban Rovat- rend Előirányzatcsoport ÖSSZESEN Rovat-rend B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások 24 901 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 084 B3 Közhatalmi bevételek 86 207 K3 Dologi kiadások 55 336 B4 Működési bevételek K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 890 B5 Felhalmozási bevételek 220 K5 Egyéb működési célú kiadások 98 779 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 563 K6 Beruházások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 214 K7 Felújítások B8 Finanszírozási bevételek K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 163 K9 Finanszírozási kiadások Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási bevételek (B8) Finanszírozási kiadások (K9) B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):

17 Kormányzati funkciók A költségvetési rendelet számszaki mellékletei a bevételi- és kiadási előirányzatokat kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozás szerinti tartalmazzák. A kormányzati funkciók az ún. COFOG (Classification of Functions of Government) szabványon alapulnak. A kormányzati funkciók rendjét a a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklete határozza meg. Példaként a Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetésében szereplő COFOG-ok az alábbiak: 011130 011220 018030 101150 104051 105010 106020 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége adó-, vám és jövedéki igazgatás támogatási célú finanszírozási műveletek betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások munkanélküli aktív korúak ellátásai lakás- fenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

18 Egységes rovatrend I. A költségvetési rendelet számszaki mellékletei a bevételi előirányzatokat a kormányzati funkciókon belül egységes rovatrend szerinti tagolással tartalmazzák. Rovat- rend Előirányzatcsoport B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek B4 Működési bevételek B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott ÁFA B407 ÁFA visszatérítések B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Egyéb működési bevételek

19 Egységes rovatrend II. A költségvetési rendelet számszaki mellékletei a kiadási előirányzatokat a kormányzati funkciókon belül egységes rovatrend szerinti tagolással tartalmazzák. Rovat-rend Előirányzatcsoport K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalmak K1103 Céljuttatás, célprémium K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1105 Végkielégítés K1106 Jubileumi jutalom K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati költségtérítés K1109 Közlekedési költségtérítés K1110 Egyéb költségtérítések K1111 Lakhatási támogatások K1112 Szociális támogatások K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása K72 Informatikai eszközök felújítása K73 Egyéb tárgyieszközök felújítása K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

20 Mi az, ami a 2015. évi bevételek tervezésekor rendelkezésre áll?
A központi költségvetésből származó bevételeket meghatározó adatok a támogatások fajlagos összegei a költségvetési törvény 2. mellékletéből a feladatfinanszírozáshoz szükséges mutatók lakosságszám január 1-i irányadó adata foglalkoztatotti létszám ellátotti létszám egyéb mutatók (terület nagyság, közműhálózat hossza, adott feladathoz kapcsolódó 2013-as zárszámadási adat) az ún. beszámítási összeg alapját képező helyi iparűzési adóalap évi összege folyamatban lévő projektek támogatási bevételei A saját bevételeket meghatározó adatok a helyi adórendelet szerint benyújtott adóbevallások alapján fizetendő adó elvárt összege, a gépjárműadó önkormányzatot megillető részének várható összege, a talajterhelési díjat megállapító önkormányzati rendelet alapján számítható bevétel nagysága, az adózáshoz kapcsolódó pótlékok, bírságok várható mértéke az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodáshoz tartozó bevételek (pl. bérleti díjak, ingatlanértékesítés) az ellátottak által fizetett térítési díjak A finanszírozási bevételek közül az előző évi maradvány összege, vagy tervezett hitelfelvétel

21 Mi az, ami a 2015. évi kiadások tervezésekor rendelkezésre áll?
A személyi juttatások nagyságát meghatározó adatok alkalmazotti létszám, képzettségi struktúra, tervezett létszámbővítés az egyes foglalkoztatási formákban a természetes fluktuáció következményei az alkalmazott béren kívüli juttatási rendszer A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó törvényi mértékek alapján számítható összege A dologi kiadások esetén az előző évi költségvetés teljesítési adatai a már ismert új kötelezettségvállalások összegei Az ellátottak pénzbeli juttatásainál az egyes ellátásokban részesülők létszáma, a juttatások irányadó összegei a szociális feladatellátás tapasztalati adatai A felújítások, beruházások esetén a folyamatban lévő projektek ismérvei Az önkormányzat által nyújtott támogatások esetén a határozatlan időtartamra kötött kötelezettségvállalások a Képviselő-testület civil- és egyéb szervezeteket támogató döntései, Finanszírozási kiadásként adósságot keletkeztető ügyletből számba veendő tőke- és kamattörlesztés, Központi irányítószervi támogatásként az intézményfinanszírozás mértéke az önkormányzat költségvetési szerveinek tervezett kiadási előirányzataihoz igazodóan

22 A költségvetés tervezésének rendszere
Elengedhetetlen a tervezési munka során valamennyi tervezhető bevétel és kiadás részletes, mindenre kiterjedő számbavétele. Indokolt mindezeket intézményi költségvetésenként egységes rendszerben legalább kormányzati funkciónként megtenni. Ez a tervdokumentum az alapja a költségvetési rendeletben a jogszabályok által megkövetelt adattartalom megjeleníthetőségének. Célszerű sorrend szerint: Az önkormányzati intézményi költségvetés bevételei előirányzatainak tervezése, ami fedezetet nyújt a szervek saját bevételeit kiegészítő intézményfinanszírozásra, valamint az önkormányzati intézményi költségvetés egyes kormányzati funkcióin a kiadási előirányzatokra. Az intézményi költségvetések bevételi előirányzatainak tervezése. Az intézményi költségvetések kiadási előirányzatainak tervezése. Költségvetési egyensúly megteremtése finanszírozási bevételekkel (maradvány igénybevétel, hitel tervezés).

23 A költségvetés előkészítő munkái
Tárgyévet megelőző év utolsó negyedévében a támogatási igények felmérése kötelező adatszolgáltatás keretében az Ebr42 önkormányzati információs rendszerben elérhető adatlapokon történik. A tervezési időszakban megjelenik az önkormányzati információs rendszerben a felmérések alapján központilag rögzített eredmény űrlap, amely meghatározza a feladatfinanszírozás keretében önkormányzatnak járó támogatások összegeit a költségvetési törvényben rögzített támogatási rendben.

24 Költségvetési támogatások (feladatfinanszírozás)
mennyiségi egység Mutató Ft I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 7,97 36 502 600,00 I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után 36 502 600 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 19 589 517 I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után 16 238 453 I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 6 436 857 I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után 3 085 793 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 8 608 000 I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 000 I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 4 444 660 I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 8 056 800 I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 40 800 I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után V. Info Beszámítás 11 448 664 V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után 52 741 053

25 Feladatfinanszírozás összegének megjelenése a költségvetésben
FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS Rovat- rend Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás 018010 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 Önkormányzatok működési támogatásai B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B12 Elvonások és befizetések bevételei B13 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 52 741 63 818 22 044 3 402 9 879

26 Európai Uniós támogatás előirányzatai a költségvetésben
KEOP-1.3.0/ (adatok e Ft-ban) BEVÉTELEK Projekt összes bevétele 2014. év 2015. év Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (támogató okiratban meghatározott összeg) 3 621 BM EU Önerőalap támogatás (támogató okiratban meghatározott önerő összegével megegyező mértékben) 40 985 469 40 516 A projekt visszaigényelhető ÁFA tartalma 1 104 99 994 Saját forrás összege: 27 821 Bénye Község Önkormányzatának finanszírozás kiegészítése (közbeszerzési ajánlattétel alapján) államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatásként 8 076 Gomba Község Önkormányzatának finanszírozás kiegészítése (közbeszerzési ajánlattétel alapján) felhalmozási célú hitelfelvételként 19 745 Bevételek előirányzatai összesen: 5 194 KIADÁSOK Projekt összes kiadása Reklám és propaganda kiadások (nyilvánosság biztosítás költsége) 2 135 2135 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (nyilvánosság biztosítás költségének ÁFA tartalma) 576 Egyéb tárgyieszköz beszerzése, létesítése 4 090 ezen belül : építési munkák költségei projektmenedzsment költsége 10 900 1 090 9 810 közbeszerzés költségei 5 330 3 000 2 330 egyéb programelemek költségei 4 500 mérnöki tevékenység költségei 10 950 beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA 80 070 78 966 felújítási (rekonstrukciós) munkák költségei 75 747 felújítási célú, előzetesen felszámított ÁFA 20 452 Benyújtott kivitelezési ajánlat és közbeszerzési döntéssel elfogadott ajánlat közötti különbözet összege (célltartalékként) 11 130 Kiadások előirányzatai összesen: COFOG Rovat B25 és B25 és B8131 B407 B8111 K351 K64 K67 K71 K74 K512

27 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Közhatalmi bevételek 018010 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó B35 Termékek és szolgáltatások adói B351 Értékesítési és forgalmi adók állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót B354 Gépjárműadók A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét, Túlsúlydíj B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj A korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék). B36 Egyéb közhatalmi bevételek eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díj a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része egyéb bírságok késedelmi pótlék 86 207 8 400 7 500 900 77 507 70 000 6 507 1 000 100 300

28 Stabilitási törvény – AKÜ – saját bevételek I.
A helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. (Áht. 29/A §) Az adósságot keletkeztető ügyleteket a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a szerint az önkormányzat saját bevételének minősül a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

29 Stabilitási törvény – AKÜ – saját bevételek II.
Költségvetési kitekintő határozat 2015 2016 2017 2018 Bevételek helyi adóból származó bevételek 78.400 önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel 220 10.000 osztalék, koncessziós díj, hozambevétel tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel bírság, pótlék és díjbevétel 314 kezességvállalással kapcsolatos megtérülés bevételek összesen: 78.934 88.714 adott évi saját bevétel 50%-a 39.467 44.357 Adósságot keletkeztető ügyletek értéke 2015. előtti ügyletekből származó érték hitel felvételből származó tőketartozás kötvény kibocsátásól származó tőketartozás 2015. évi ügyletből származó érték: hitelfelvétel 19 745 adósságot keletkeztető ügyletek összértéke: Tárgyévi fizetési kötelezettség tőkefizetési kötelezettség 6.582 6582 6581 kamatfizetési kötelezettség 987 658 329 tárgyévi fizetési kötelezettség: 7.569 7.240 6.910

30 Létszámgazdálkodás – foglalkoztatási formák
Az önkormányzat és óvoda dolgozóira a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire a kormányzati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény vonatkozik (Kttv.). A polgármester sajátos közszolgálati jogviszonyára a Kttv. egyes rendelkezéseit, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CXLXXXIX. törvény (Mötv.) előírásait kell betartani.

31 Az önként vállalt feladatellátás motivációi az óvodánál
Az Óvodánál a működési költségvetésben személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok rovaton van kiadási előirányzat az önként vállalt feladatok esetében. A nevelési munka színvonalának megtartása indokolta a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása érdekében logopédus, továbbá a köznevelési törvény létszám- normáival meghatározott 1 pedagógiai asszisztens helyett az 5 csoportra tekintettel további 1 pedagógiai asszisztens foglalkoztatását. A közalkalmazotti szférában az ágazati törvény nem teszi kötelezővé a cafetéria juttatást, a Képviselő-testület a dolgozók megbecsülését a béren kívüli juttatások biztosításával fejezi ki.

32 Az önként vállalt feladatellátás motivációi a Polgármesteri Hivatalnál
A hivatalra háruló feladatok mennyisége már az előző költségvetési évben is indokolta a feladatfinanszírozás keretében meghatározott létszám fölötti foglalkoztatást. Az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások a többletlétszám bér- és járulékfedezetét fedezik. A köztisztviselői szférában az ágazati törvény kötelezővé teszi a cafetéria cafetéria juttatást, így a Képviselő-testület a köztisztviselők megbecsülését az egyéb szférában biztosított cafetéria juttatásnak megfelelő jutalomfedezet biztosításával fejezi ki.

33 Az önként vállalt feladatellátás motivációi a önkormányzati intézményi költségvetésben
A helyi általános iskolát az önkormányzat 2007-ben visszaadta egyházi fenntartásba. Ezzel egy időben kötelezettséget vállalt mind a működési költségek finanszírozására, mind a fejlesztések támogatására. A költségviselést tanulói létszámhoz kötötte. A döntés az akkor hatályos önkormányzati törvény által felsorolt kötelező feladatellátáson alapult, figyelemmel a helyi oktatás minőségének megőrzésére. A civilszervezetek – közöttük legnagyobb arányban a polgárőrség – támogatása a település életét meghatározó pozitív folyamatok miatt fontos. Az életjáradéki szerződésben megnyilvánuló felhalmozási kiadás vállalását a későbbiekben kialakításra tervezett tájház megvalósítása indokolta. A személyügyi döntések a magasabb színvonalú működés érdekében születtek.

34 Az önkormányzat és a központi alrendszer közötti feladatmegosztás változásának hatásai
2015. március 1-től – a szociális törvény módosításával – az aktív korúak ellátásának megállapítása jegyzői hatáskörből járási hivatali hatáskörbe került, a lakásfenntartási támogatás pedig az év végéig kivezetésre kerül az ellátórendszerből. E törvényi változás az önkormányzat összesített költségvetésének mind bevételi- mind kiadási oldalára hatással van. Kiadási oldalon az aktív korúak ellátásához egyrészt csak a januártól márciusig kifizetett ellátásokra, a lakásfenntartási támogatás tekintetében áprilistól havonta csökkenő összeggel kellett a szükséges előirányzatot biztosítani, párhuzamosan az ellátások kifizetéséhez eddig önkormányzati forrásból biztosított „önrész” is kevesebb fedezetet igényel. (FHT – 20 %, RSZS – 10 %, lakhatási támogatás – 10 %) Bevételi oldalon - az előző évhez viszonyítva - csökkent a szociális ellátásokhoz kapott, költségvetési törvényben meghatározott arányú központi finanszírozás összege. Az aktív korúak ellátásának megállapítására vonatkozó hatáskör áthelyezés az adott ügyintéző munkaterheit csökkentve lehetőséget biztosít a hivatalban a munkaköri feladatok átszervezésére.

35 Az önkormányzat és a központi alrendszer közötti feladatmegosztás változásának hatása a szociális törvény módosítása alapján 2014. évi teljesítési adat évi előirányzat Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,- Ft ,- Ft Rendszeres szociális segély ,- Ft ,- Ft Lakásfenntartási támogatás ,- Ft ,- Ft

36 Önkormányzati döntések az ágazati feladatokhoz
Önkormányzati rendeletalkotás: helyi adókról, talajterhelési díjról helyi építési szabályzatról, településképi bejelentési, véleményezési eljárásról szociális ellátásokról, térítési díjakról (pl. alapellátások, támogatások) hulladékgazdálkodásról állattartásról egyes helyi közutak forgalmának szabályozásáról (pl.: össztömeg-korlátozás) közművelődésről Normatív határozatok tervek, programok, koncepciók elfogadása (pl.: HEP, Sportfejlesztési-, kulturális-, vagyongazdálkodási koncepciók)

37 Vagyongazdálkodás Meghatározói: Vagyonrendelet
törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes) és üzleti vagyon vagyonkataszteri nyilvántartása vagyonnal való rendelkezés pénzügyi bizottsági vélemény alapján vagyongazdálkodási jogkörök meghatározása Vagyongazdálkodási koncepció vagyongazdálkodás tartalmi elemei (rendeltetésszerű használat, állagmegóvás, karbantartás, felújítás, hasznosítás, értékesítés, selejtezés) vagyongazdálkodás irányai (vagyongyarapítás, értékesítési korlátok, értékesítésre kijelölt ingatlanok) célkitűzés az értékesítésből származó bevételből az ingatlanvagyon gyarapítása

38 Gazdasági program – fejlesztési terv
Mötv §  A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, ami megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól; az alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell elfogadni. A költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi adottságok figyelembevételével az önkormányzati feladatok ellátásának biztosítását, színvonalának javítását szolgálja. Gazdasági program [40/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyva] helyzetkép, kilátások, célkitűzések, költségvetési lehetőségek, cselekvési terv

39 Fizetőképesség – likviditás I.
A fizetőképesség megőrzése a gazdálkodás során elsődleges célkitűzés. A település intézményhálózatának működtetése és a közfeladatok ellátása a finanszírozás folyamatosságát kívánja meg. Likviditási ütemterv Áht. 78. § (2) bekezdés: a helyi önkormányzat a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít. Az ütemterv a várható bevételeknek – ideértve az időszak elején rendelkezésre álló készpénz és számlaállomány együttes összegét is – alapul vételével, havi ütemezéssel tartalmazza a teljesíthető kiadásokat.

40 Fizetőképesség – likviditás III.
BEVÉTELEK Bevételi előirányzat megnevezése Előirányzat összege Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12 993 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 551 70 000 90 000 62 000 20 000 Közhatalmi bevételek 86 221 47 422 86 11 086 20 177 293 6 898 Működési bevételek 1 054 31 054 41 054 Felhalmozási bevételek 220 123 50 47 Működési célú átvett pénzeszközök 563 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 214 83 300 Finanszírozási bevételek 26 450 9 000 8 895 8 000 Összesen: 43 264 23 264 43 355 23 471 30 075 23 178 KIADÁSOK Kiadási előirányzat megnevezése Személyi juttatások 10 342 9 342 8 342 9 842 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 874 2 689 2 429 2 325 2 559 2 169 Dologi kiadások 69 814 5 818 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 562 1 962 1 800 1 200 1 000 600 500 400 Egyéb működési célú kiadások 98 779 8 232 Beruházások 5 000 60 000 143 2 739 25 230 Felújítások 15 000 35 000 45 000 15 810 10 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 163 430 Finanszírozási kiadások 10 104 44 577 36 238 38 834 70 925 35 595 35 495 35 395

41 Mire kell figyelni a likviditási ütemterv összeállításánál?
A feladatfinanszírozás az államkincstártól az Áht. melléklete szerinti ütemezésben érkezik. A felhalmozási célú állami támogatások és egyéb felhalmozási célú bevételek a vonatkozó okiratok, megállapodások szerint vehetők figyelembe függően a kivitelezés tervezett ütemezésétől, és az elő- vagy utófinanszírozástól. A közhatalmi bevételek között kiugró értékek szerepelhetnek a helyi adók befizetési határidőihez igazodó hónapokban. A finanszírozási bevételek maradványból már az év elején rendelkezésre állnak, hitelfelvétel tervezése esetén döntéstől és a hitelszerződéstől függően tervezhetők. Konstans kiadási tételként kell tervezni a bérjellegű kiadásokat, eltérést eredményezhet egy jubileumi jutalom, vagy a cafetéria keretében pl. a SZÉP kártyák feltöltésének tervezett időpontja. Finanszírozási kiadásként szintén konstans a költségvetési szervek folyamatos működését biztosító intézményfinanszírozás, vagy a hitelfelvételhez kapcsolódó tőke- és kamattörlesztés összege.


Letölteni ppt "Önkormányzati költségvetés készítése a gyakorlatban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések