Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önkormányzati költségvetés készítése a gyakorlatban Kósa Erzsébet Anikó Gomba Község Önkormányzatának jegyzője 2015. április 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önkormányzati költségvetés készítése a gyakorlatban Kósa Erzsébet Anikó Gomba Község Önkormányzatának jegyzője 2015. április 1."— Előadás másolata:

1 Önkormányzati költségvetés készítése a gyakorlatban Kósa Erzsébet Anikó Gomba Község Önkormányzatának jegyzője 2015. április 1.

2 Pest megye Monori Járás Gomba Gomba község Pest megye középső részén, a Gödöllői-dombság déli lankáin helyezkedik el Budapesttől 50, Monortól 9 km-re. A 3976 hektáron elterülő 2984 lelkes községnek önálló polgármesteri hivatala, óvodája, református egyházi fenntartású iskolája, védőnője, orvosa és fogorvosa, közösségi szintérként Civilháza és Rendezvényháza van. A helyi társadalom korösszetétele biztató, a két köznevelési intézmény együttes gyermeklétszáma hosszú ideje meghaladja a négyszáz főt. Helyben található posta és patika, a közétkeztetést pedig 600 adagos önkormányzati konyha biztosítja.

3 Önkormányzati fejlesztések 2008-2014 Gomba EGÉSZSÉGHÁZ BELSŐ FELÚJÍTÁSA A Közép-magyarországi Operatív Programban elnyert támogatás összege 10 millió forint volt, amelyet az önkormányzat a szükséges önerőn felül további 4 millió forinttal egészített ki, így a fűtés, a nyílászárók és a burkolatok korszerűsítése is megvalósulhatott. ÖNKORMÁNYZATI UTAK FELÚJÍTÁSA Az útfelújításra elnyert 17.142.000,- Ft hazai (KMRFT-TEUT) támogatás mellé 130.000.000,- Ft fejlesztési hitel felvételével 2010-ben hajtott végre útfelújítási programot az önkormányzat. A programban 29 ezer m 2 mellékút újult meg – többsége szegéllyel ellátva –, amely a település belterületi úthálózatának 74%-a, valamint a kevésbé elhasználódott utak, illetve a még nem eléggé beépült utcák útjainak javítását és 997 méter járda aszfaltozását végezték el a kivitelezők.

4 Önkormányzati fejlesztések 2008-2014 Gomba Az önkormányzat az első vidékfejlesztési pályázatát a falumegújítás és –fejlesztés támogatási jogcímen nyújtotta be 2009-ben egy településközponti homlokzat felújítására, szabadtéri elárusítóhely létesítésére és játszótér építésére. A támogatás a három cél megvalósításához összességében 50.033.280,- Ft volt. Az egykori tűzoltó szertár épülete teljesen új homlokzatot kapott. A földszinten vendéglátó egység működik, az emeleti részen – saját forrásból – közbiztonsági központ került kialakításra. A térre – egyedi építészeti meg- oldással – szabadtéri elárusítóhely létesült, amely kinyitott álla- potában hat elárusító pultot biztosít a kereskedők számára. A falu központjában kétezer négyzetmétert meghaladó területen került kialakításra a közhasználatú játszótér, mely amely a környék egyik legszebb játszótere

5 Önkormányzati fejlesztések 2008-2014 Gomba RENDEZVÉNYHÁZ ÉPÍTÉS Az I. ütemben átadott konyha a teljes közétkeztetést, az étkező a diákétkeztetést látja el, valamint a II. ütemben elkészült rendezvényterem be tudja fogadni a település rendezvényeit. Mindezek mellett – célszerű beruházói társítással – a rendezvényház remek helye lehet a nagyobb családi és céges rendezvényeknek is, hiszen konyhája és rendezvényterme együtt használva a vacsorával egybekötött nótaestektől a lakodalmakig sok alkalommal megfelelt már. A 200 millió forintos beruházási költséghez az önkormányzat a rendelkezésre álló saját forrás kiegészítéseként 56 millió forintos fejlesztési hitelt vett igénybe. INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI és SZOLGÁLTATÓ TÉR KIALAKÍTÁS Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében az integrált közösségi és szolgáltató tér létrehozásához és berendezéséhez nyert el az önkormányzat 52.569.630,- Ft vidékfejlesztési támogatást. Az IKSZT-ben kapott helyet a könyvtár, az információs pont, a nyilvános számítógépterem internet hozzáféréssel, valamint a több funkciós közösségi tér, mely alkalmas ping-pongozásra, kisebb előadások megtartására is a kialakított színpaddal.

6 Önkormányzati fejlesztések 2008-2014 Gomba Civil szervezeti kezdeményezés után az önkormányzat lassan egy évtizede alakítja és fejleszti a Községháza (egykori Fáy-kúria) és a rendezvényház mögött lévő, a kúria utolsó tulajdonosa után csak Kenyeres-kertnek nevezett területet. BM rendeletek alapján pályázva 2.812.000,- Ft támogatást ítéltek meg a sportpálya világításának kiépítésére és kapuk tele- pítésére. 13.286.000,- Ft támogatással sikerült kialakítani az aszfaltburkolatú kézi- és kosárlabda pályát. LEADER forrásból 3.774.399,- Ft szolgálta a Kenyeres-kertben található vadgesztenye- fasor meghosszabbítását, a természet- ismereti tanösvény néhány tablójának újbóli elkészítését és Fáy András egykori haszonkertjének megidézését.

7 Önkormányzati fejlesztések 2008-2014 Gomba IVÓVÍZ-MINŐSÉG JAVÍTÁSI PROJEKT Gomba Község Önkormányzata ( a szomszédos Bénye Község Önkormányzata nevében is) kedvezményezettként támogatást nyert az egészséges ivóvíz biztosítására kiírt KEOP pályázatokon. A megvalósítási pályázat előkészítése 19.750.000,- Ft támogatásból kezdődött meg. A projekt megvalósítására a 341.392.800,- Ft EU-s támogatás mellé BM önerő alapból került megítélésre 40.985.085,- Ft. A beavatkozás Gomba és Bénye számára teljes mértékben finanszírozott lesz. ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ Az állam 2012. decemberében átvállalta az önkormányzat 182.931.000,- forint összegű fejlesztési hitelállományát.

8 adatok ezer forintban működési kiadásokfelhalmozási kiadások 2008. év228 27065 662 2009. év220 42672 011 2010. év251 767237 263 2011. év263 250221 411 2012. év336 636149 222 2013. év361 445123 468 2014. év297 49463 690 Legjellemzőbb működési kiadások változása személyi juttatásjárulékdologiellátottak juttatásai 2008. év94 78230 17368 58320 166 2009. év91 75226 10666 47922 634 2010. év110 71729 20368 91828 542 2011. év109 02930 066114 92031 264 2012. év124 72933 079125 40036 513 2013. év117 97331 441144 35628 914 2014. év116 03629 18381 50518 966 Önkormányzati kiadások alakulása 2008-tól 2014-ig

9 Feladat és szervezeti struktúra összhangja Költségvetési szerv alapítással Gombai Polgármesteri Hivatal a)általános igazgatási feladatok b)településfejlesztés, településrendezés c)adóztatási tevékenység d)polgári védelem, katasztrófavédelem Gólyafészek Óvoda a)óvodai nevelés Önkormányzati intézményi költségvetés keretén belül COFOG-on ellátva a)kulturális szolgáltatások b)helyiséggazdálkodás c)közvilágítás d)köztemető fenntartás e)közfoglalkoztatás f)sport, ifjúsági ügyek g)egészségügyi ellátás (család- és nővédelem) h)szociális ellátások Gazdasági társaság alapítással GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. a)piac és Rendezvényház üzemeltetés bérleti-üzemeltetési szerződéssel b)településüzemeltetési feladatok és egyes szociális szolgáltatások ellátása (tanyagondnoki szolgálat, szociális étkeztetés) közszolgáltatási szerződés alapján Feladat-ellátási szerződéssel a)háziorvosi- és fogászati alapellátás biztosítása, b)házi-segítségnyújtás feladatellátása társulás által fenntartott intézménnyel Közszolgáltatási szerződéssel a)hulladékkezelési tevékenység b)kegyeleti közszolgáltatás Civilszervezettel történő együttműködéssel a)közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

10 Mi az, amit az önkormányzati költségvetés tervezése előtt a jogszabályi környezetből feltétlenül ismerni kell? költségvetési törvény (2014. évi C. tv.) a foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények (Kttv., Kjt., Mt. és végrehajtási rendeleteik) az adózást szabályozó törvények ( Htv., Art., Áfa tv., Szja tv.) és a kapcsolódó jogszabályok államháztartási törvény (2011. évi CXCV. tv.; Áht.) az Áht. végrehajtási rendelete (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; Ávr.) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a költségvetésre hatást kifejtő önkormányzati rendeletek, a bevételeket és kiadásokat meghatározó képviselő-testületi döntések

11 Működési-, felhalmozási- és finanszírozási előirányzatok A helyi önkormányzat és az önkormányzat által alapított költségvetési szervek költségvetései tartalmazzák a bevételek és kiadások előirányzatait működési és felhalmozási bevételek és kiadások, valamint kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Működési bevételi előirányzatok Kötelező-, önként vállalt-, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételi előirányzatok Kötelező-, önként vállalt-, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Működési kiadási előirányzatok Kötelező-, önként vállalt-, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadási előirányzatok Kötelező-, önként vállalt-, államigazgatási feladatok szerinti bontásban A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló belső és külső finanszírozási bevételi előirányzatok Kötelező-, önként vállalt-, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Finanszírozási kiadási előirányzatok Kötelező-, önként vállalt-, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

12 Összesített és intézményi költségvetések A helyi önkormányzat összesített költségvetése tartalmazza az általa alapított költségvetési szervek intézményi költségvetését, valamint az egyes kormányzati funkciókon ellátott kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladatok bevételi és kiadási előirányzatait. Köztemető fenntartás Általános igazgatás, helyi jogalkotás Közutak fenntartása Vagyongazdálkodási tevékenység Község- gazdálkodás Szociális ellátások Közfoglalkoztatás Közvilágítás Közművelődési feladatok Egészségügyi feladatok Egyéb funkcionális feladatok Működtetési feladatok Szakmai feladatok Összesített önkormányzati költségvetés SNI ellátás Egyéb funkcionális feladatok Általános igazgatás Egyéb funkcionális feladatok Adóigazgatás Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások Gombai Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése Önkormányzati intézményi költségvetés

13 Gomba Község Önkormányzata 2015. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok adatok eFt-ban Rovat- rendElőirányzatcsoportÖSSZESENRovat-rendElőirányzatcsoportÖSSZESEN B1Működési célú támogatások államháztartáson belülről155 921K1Személyi juttatások106 609 B2Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről385 508K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó27 874 B3Közhatalmi bevételek86 221K3Dologi kiadások69 814 B4Működési bevételek112 651K4Ellátottak pénzbeli juttatásai11 562 B5Felhalmozási bevételek220K5Egyéb működési célú kiadások98 779 B6Működési célú átvett pénzeszközök563K6Beruházások403 112 B7Felhalmozási célú átvett pénzeszközök1 214K7Felújítások120 810 B8Finanszírozási bevételek222 671K8Egyéb felhalmozási célú kiadások5 163 K9Finanszírozási kiadások121 246 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 355 356Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 314 638 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 386 942Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 529 085 Finanszírozási bevételek (B8) 222 671Finanszírozási kiadások (K9) 121 246 BBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8) : 964 969 KKIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9) : 964 969 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 843 723 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 843 723 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) : 742 298 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) : 843 723

14 A Gólyafészek Óvoda 2015. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok adatok eFt-ban Rovat- rendElőirányzatcsoportÖSSZESENRovat-rendElőirányzatcsoportÖSSZESEN B1Működési célú támogatások államháztartáson belülről0K1Személyi juttatások50 965 B2Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről0K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó13 890 B3Közhatalmi bevételek0K3Dologi kiadások4 918 B4Működési bevételek272K4Ellátottak pénzbeli juttatásai0 B5Felhalmozási bevételek0K5Egyéb működési célú kiadások0 B6Működési célú átvett pénzeszközök0K6Beruházások168 B7Felhalmozási célú átvett pénzeszközök0K7Felújítások0 B8Finanszírozási bevételek69 669K8Egyéb felhalmozási célú kiadások0 K9Finanszírozási kiadások0 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 272Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 69 773 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 168 Finanszírozási bevételek (B8) 69 669Finanszírozási kiadások (K9) 0 BBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8) : 69 941 KKIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9) : 69 941 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 1 032 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 69 941 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) : 272 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) : 69 941

15 A Gombai Polgármesteri Hivatal 2015. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok adatok eFt- ban Rovat- rendElőirányzatcsoportÖSSZESENRovat-rendElőirányzatcsoportÖSSZESEN B1Működési célú támogatások államháztartáson belülről0K1Személyi juttatások30 743 B2Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről0K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó7 900 B3Közhatalmi bevételek14K3Dologi kiadások9 560 B4Működési bevételek389K4Ellátottak pénzbeli juttatásai4 672 B5Felhalmozási bevételek0K5Egyéb működési célú kiadások0 B6Működési célú átvett pénzeszközök0K6Beruházások508 B7Felhalmozási célú átvett pénzeszközök0K7Felújítások0 B8Finanszírozási bevételek52 980K8Egyéb felhalmozási célú kiadások0 K9Finanszírozási kiadások0 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 403Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 52 875 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 508 Finanszírozási bevételek (B8) 52 980Finanszírozási kiadások (K9) 0 BBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8) : 53 383 KKIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9) : 53 383 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 1 046 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 53 383 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) : 403 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) : 53 383

16 Gomba Község Önkormányzata 2015. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok adatok eFt- ban Rovat- rend ElőirányzatcsoportÖSSZESENRovat-rendElőirányzatcsoportÖSSZESEN B1Működési célú támogatások államháztartáson belülről155 921K1Személyi juttatások24 901 B2Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről385 508K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó6 084 B3Közhatalmi bevételek86 207K3Dologi kiadások55 336 B4Működési bevételek111 990K4Ellátottak pénzbeli juttatásai6 890 B5Felhalmozási bevételek220K5Egyéb működési célú kiadások98 779 B6Működési célú átvett pénzeszközök563K6Beruházások402 436 B7Felhalmozási célú átvett pénzeszközök1 214K7Felújítások120 810 B8Finanszírozási bevételek100 022K8Egyéb felhalmozási célú kiadások5 163 K9Finanszírozási kiadások121 246 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 354 681Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 191 990 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 386 942Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 528 409 Finanszírozási bevételek (B8) 100 022Finanszírozási kiadások (K9) 121 246 BBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8) : 841 645 KKIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9) : 841 645 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 841 645 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 720 399 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) : 741 623 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) : 720 399

17 Kormányzati funkciók A költségvetési rendelet számszaki mellékletei a bevételi- és kiadási előirányzatokat kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozás szerinti tartalmazzák. A kormányzati funkciók az ún. COFOG (Classification of Functions of Government) szabványon alapulnak. A kormányzati funkciók rendjét a a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklete határozza meg. Példaként a Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetésében szereplő COFOG-ok az alábbiak: 011130011220018030101150104051105010106020 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége adó-, vám és jövedéki igazgatás támogatási célú finanszírozási műveletek betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások munkanélküli aktív korúak ellátásai lakás- fenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

18 Egységes rovatrend I. A költségvetési rendelet számszaki mellékletei a bevételi előirányzatokat a kormányzati funkciókon belül egységes rovatrend szerinti tagolással tartalmazzák. B4Működési bevételek B401Készletértékesítés ellenértéke B402Szolgáltatások ellenértéke B403Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404Tulajdonosi bevételek B405Ellátási díjak B406Kiszámlázott ÁFA B407ÁFA visszatérítések B408Kamatbevételek B409Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410Egyéb működési bevételek Rovat- rend Előirányzatcsoport B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3Közhatalmi bevételek B4Működési bevételek B5Felhalmozási bevételek B6Működési célú átvett pénzeszközök B7Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8Finanszírozási bevételek

19 Egységes rovatrend II. A költségvetési rendelet számszaki mellékletei a kiadási előirányzatokat a kormányzati funkciókon belül egységes rovatrend szerinti tagolással tartalmazzák. Rovat- rend Előirányzatcsoport K1Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3Dologi kiadások K4Ellátottak pénzbeli juttatásai K5Egyéb működési célú kiadások K6Beruházások K7Felújítások K8Egyéb felhalmozási célú kiadások K9Finanszírozási kiadások K1101Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102Normatív jutalmak K1103Céljuttatás, célprémium K1104Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1105Végkielégítés K1106Jubileumi jutalom K1107Béren kívüli juttatások K1108Ruházati költségtérítés K1109Közlekedési költségtérítés K1110Egyéb költségtérítések K1111Lakhatási támogatások K1112Szociális támogatások K1113Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K7Felújítások K71Ingatlanok felújítása K72Informatikai eszközök felújítása K73Egyéb tárgyieszközök felújítása K74Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

20 Mi az, ami a 2015. évi bevételek tervezésekor rendelkezésre áll? A központi költségvetésből származó bevételeket meghatározó adatok o a támogatások fajlagos összegei a költségvetési törvény 2. mellékletéből o a feladatfinanszírozáshoz szükséges mutatók lakosságszám 2014. január 1-i irányadó adata foglalkoztatotti létszám ellátotti létszám egyéb mutatók (terület nagyság, közműhálózat hossza, adott feladathoz kapcsolódó 2013-as zárszámadási adat) az ún. beszámítási összeg alapját képező helyi iparűzési adóalap 2013. évi összege o folyamatban lévő projektek támogatási bevételei A saját bevételeket meghatározó adatok o a helyi adórendelet szerint benyújtott adóbevallások alapján fizetendő adó elvárt összege, o a gépjárműadó önkormányzatot megillető részének várható összege, o a talajterhelési díjat megállapító önkormányzati rendelet alapján számítható bevétel nagysága, o az adózáshoz kapcsolódó pótlékok, bírságok várható mértéke o az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodáshoz tartozó bevételek (pl. bérleti díjak, ingatlanértékesítés) o az ellátottak által fizetett térítési díjak A finanszírozási bevételek közül az előző évi maradvány összege, vagy tervezett hitelfelvétel

21 Mi az, ami a 2015. évi kiadások tervezésekor rendelkezésre áll? A személyi juttatások nagyságát meghatározó adatok o alkalmazotti létszám, képzettségi struktúra, tervezett létszámbővítés az egyes foglalkoztatási formákban o a természetes fluktuáció következményei o az alkalmazott béren kívüli juttatási rendszer A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó törvényi mértékek alapján számítható összege A dologi kiadások esetén o az előző évi költségvetés teljesítési adatai o a már ismert új kötelezettségvállalások összegei Az ellátottak pénzbeli juttatásainál o az egyes ellátásokban részesülők létszáma, a juttatások irányadó összegei o a szociális feladatellátás tapasztalati adatai A felújítások, beruházások esetén a folyamatban lévő projektek ismérvei Az önkormányzat által nyújtott támogatások esetén o a határozatlan időtartamra kötött kötelezettségvállalások o a Képviselő-testület civil- és egyéb szervezeteket támogató döntései, Finanszírozási kiadásként o adósságot keletkeztető ügyletből számba veendő tőke- és kamattörlesztés, o Központi irányítószervi támogatásként az intézményfinanszírozás mértéke az önkormányzat költségvetési szerveinek tervezett kiadási előirányzataihoz igazodóan

22 A költségvetés tervezésének rendszere Elengedhetetlen a tervezési munka során valamennyi tervezhető bevétel és kiadás részletes, mindenre kiterjedő számbavétele. Indokolt mindezeket intézményi költségvetésenként egységes rendszerben legalább kormányzati funkciónként megtenni. Ez a tervdokumentum az alapja a költségvetési rendeletben a jogszabályok által megkövetelt adattartalom megjeleníthetőségének. Célszerű sorrend szerint: 1.Az önkormányzati intézményi költségvetés bevételei előirányzatainak tervezése, ami fedezetet nyújt a szervek saját bevételeit kiegészítő intézményfinanszírozásra, valamint az önkormányzati intézményi költségvetés egyes kormányzati funkcióin a kiadási előirányzatokra. 2.Az intézményi költségvetések bevételi előirányzatainak tervezése. 3.Az intézményi költségvetések kiadási előirányzatainak tervezése. 4.Költségvetési egyensúly megteremtése finanszírozási bevételekkel (maradvány igénybevétel, hitel tervezés).

23 A költségvetés előkészítő munkái 1.Tárgyévet megelőző év utolsó negyedévében a támogatási igények felmérése kötelező adatszolgáltatás keretében az Ebr42 önkormányzati információs rendszerben elérhető adatlapokon történik. 2.A tervezési időszakban megjelenik az önkormányzati információs rendszerben a felmérések alapján központilag rögzített eredmény űrlap, amely meghatározza a feladatfinanszírozás keretében önkormányzatnak járó támogatások összegeit a költségvetési törvényben rögzített támogatási rendben.

24 Költségvetési támogatások (feladatfinanszírozás) mennyiségi egység MutatóFt I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján fő 7,9736 502 600,00 I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után fő 0 36 502 600 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen fő 0 19 589 517 I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után fő 0 16 238 453 I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása fő 06 436 857 I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után fő 0 3 085 793 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása fő 0 8 608 000 I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után fő 0 8 608 000 I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása fő 0 100 000 I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után fő 0 100 000 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása fő 0 4 444 660 I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után fő 0 4 444 660 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő 0 8 056 800 I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után fő 0 0 I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása fő 0 40 800 I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után fő 0 0 V. Info Beszámítás fő 011 448 664 V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés fő 00 I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után fő 0 52 741 053

25 Feladatfinanszírozás összegének megjelenése a költségvetésben FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS Rovat- rend Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás 018010 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel B1Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11Önkormányzatok működési támogatásai B111Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115Működési célú központosított előirányzatok B116Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B12Elvonások és befizetések bevételei B13 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 151 884 142 005 52 741 63 818 22 044 3 402 9 879

26 Európai Uniós támogatás előirányzatai a költségvetésben KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027(adatok e Ft-ban) BEVÉTELEKProjekt összes bevétele2014. év2015. év Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (támogató okiratban meghatározott összeg) 316 7593 621313 138 BM EU Önerőalap támogatás (támogató okiratban meghatározott önerő összegével megegyező mértékben) 40 98546940 516 A projekt visszaigényelhető ÁFA tartalma101 0981 10499 994 Saját forrás összege:27 8210 Bénye Község Önkormányzatának finanszírozás kiegészítése (közbeszerzési ajánlattétel alapján) államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatásként 8 0760 Gomba Község Önkormányzatának finanszírozás kiegészítése (közbeszerzési ajánlattétel alapján) felhalmozási célú hitelfelvételként 19 7450 Bevételek előirányzatai összesen:486 6635 194481 469 KIADÁSOKProjekt összes kiadása2014. év2015. év Reklám és propaganda kiadások (nyilvánosság biztosítás költsége)2 1350 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (nyilvánosság biztosítás költségének ÁFA tartalma) 5760 Egyéb tárgyieszköz beszerzése, létesítése296 5534 090292 463 ezen belül : építési munkák költségei264 873 projektmenedzsment költsége10 9001 0909 810 közbeszerzés költségei5 3303 0002 330 egyéb programelemek költségei4 500 mérnöki tevékenység költségei10 950 beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA80 0701 10478 966 felújítási (rekonstrukciós) munkák költségei75 747 felújítási célú, előzetesen felszámított ÁFA20 452 Benyújtott kivitelezési ajánlat és közbeszerzési döntéssel elfogadott ajánlat közötti különbözet összege (célltartalékként) 11 1300 Kiadások előirányzatai összesen: 486 6635 194481 469 COFOG Rovat 063020B25 018010 ésB25 és 011130 B8131 011130B407 063020B25 900060B8111 011130K351 063020K64 063020K67 063020K71 063020K74 900070K512

27 Közhatalmi bevételek B3Közhatalmi bevételek B34Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó B35Termékek és szolgáltatások adói B351Értékesítési és forgalmi adók állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót B354Gépjárműadók A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét, Túlsúlydíj B355Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj A korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék). B36Egyéb közhatalmi bevételek eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díj a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része egyéb bírságok késedelmi pótlék 86 207 8 400 7 500 900 77 507 70 000 6 507 1 000 900 100 300 018010 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

28 Stabilitási törvény – AKÜ – saját bevételek I. A helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. (Áht. 29/A §) Az adósságot keletkeztető ügyleteket a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a szerint az önkormányzat saját bevételének minősül a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

29 Stabilitási törvény – AKÜ – saját bevételek II. Költségvetési kitekintő határozat 2015201620172018 Bevételek helyi adóból származó bevételek 78.400 önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel 22010.000 osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 0 tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 0 bírság, pótlék és díjbevétel314 kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 bevételek összesen:78.93488.714 adott évi saját bevétel 50%-a39.46744.357 Adósságot keletkeztető ügyletek értéke 2015. előtti ügyletekből származó érték hitel felvételből származó tőketartozás 0000 kötvény kibocsátásól származó tőketartozás 0000 2015. évi ügyletből származó érték: hitelfelvétel 19 745000 adósságot keletkeztető ügyletek összértéke: 19 745000 Tárgyévi fizetési kötelezettség tőkefizetési kötelezettség06.58265826581 kamatfizetési kötelezettség0987658329 tárgyévi fizetési kötelezettség:07.5697.2406.910

30 Létszámgazdálkodás – foglalkoztatási formák Az önkormányzat és óvoda dolgozóira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire a kormányzati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vonatkozik (Kttv.). A polgármester sajátos közszolgálati jogviszonyára a Kttv. egyes rendelkezéseit, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXLXXXIX. törvény (Mötv.) előírásait kell betartani.

31 Az önként vállalt feladatellátás motivációi az óvodánál Az Óvodánál a működési költségvetésben személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok rovaton van kiadási előirányzat az önként vállalt feladatok esetében. A nevelési munka színvonalának megtartása indokolta a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása érdekében logopédus, továbbá a köznevelési törvény létszám- normáival meghatározott 1 pedagógiai asszisztens helyett az 5 csoportra tekintettel további 1 pedagógiai asszisztens foglalkoztatását. A közalkalmazotti szférában az ágazati törvény nem teszi kötelezővé a cafetéria juttatást, a Képviselő-testület a dolgozók megbecsülését a béren kívüli juttatások biztosításával fejezi ki.

32 Az önként vállalt feladatellátás motivációi a Polgármesteri Hivatalnál A hivatalra háruló feladatok mennyisége már az előző költségvetési évben is indokolta a feladatfinanszírozás keretében meghatározott létszám fölötti foglalkoztatást. Az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások a többletlétszám bér- és járulékfedezetét fedezik. A köztisztviselői szférában az ágazati törvény kötelezővé teszi a cafetéria cafetéria juttatást, így a Képviselő-testület a köztisztviselők megbecsülését az egyéb szférában biztosított cafetéria juttatásnak megfelelő jutalomfedezet biztosításával fejezi ki.

33 Az önként vállalt feladatellátás motivációi a önkormányzati intézményi költségvetésben A helyi általános iskolát az önkormányzat 2007-ben visszaadta egyházi fenntartásba. Ezzel egy időben kötelezettséget vállalt mind a működési költségek finanszírozására, mind a fejlesztések támogatására. A költségviselést tanulói létszámhoz kötötte. A döntés az akkor hatályos önkormányzati törvény által felsorolt kötelező feladatellátáson alapult, figyelemmel a helyi oktatás minőségének megőrzésére. A civilszervezetek – közöttük legnagyobb arányban a polgárőrség – támogatása a település életét meghatározó pozitív folyamatok miatt fontos. Az életjáradéki szerződésben megnyilvánuló felhalmozási kiadás vállalását a későbbiekben kialakításra tervezett tájház megvalósítása indokolta. A személyügyi döntések a magasabb színvonalú működés érdekében születtek.

34 Az önkormányzat és a központi alrendszer közötti feladatmegosztás változásának hatásai 2015. március 1-től – a szociális törvény módosításával – az aktív korúak ellátásának megállapítása jegyzői hatáskörből járási hivatali hatáskörbe került, a lakásfenntartási támogatás pedig az év végéig kivezetésre kerül az ellátórendszerből. E törvényi változás az önkormányzat összesített költségvetésének mind bevételi- mind kiadási oldalára hatással van. Kiadási oldalon az aktív korúak ellátásához egyrészt csak a januártól márciusig kifizetett ellátásokra, a lakásfenntartási támogatás tekintetében áprilistól havonta csökkenő összeggel kellett a szükséges előirányzatot biztosítani, párhuzamosan az ellátások kifizetéséhez eddig önkormányzati forrásból biztosított „önrész” is kevesebb fedezetet igényel. (FHT – 20 %, RSZS – 10 %, lakhatási támogatás – 10 %) Bevételi oldalon - az előző évhez viszonyítva - csökkent a szociális ellátásokhoz kapott, költségvetési törvényben meghatározott arányú központi finanszírozás összege. Az aktív korúak ellátásának megállapítására vonatkozó hatáskör áthelyezés az adott ügyintéző munkaterheit csökkentve lehetőséget biztosít a hivatalban a munkaköri feladatok átszervezésére.

35 Az önkormányzat és a központi alrendszer közötti feladatmegosztás változásának hatása a szociális törvény módosítása alapján 2014. évi teljesítési adat 2015. évi előirányzat Foglalkoztatást helyettesítő támogatás6.270.000,- Ft 1.067.000,- Ft Rendszeres szociális segély2.723.000,- Ft 818.000,- Ft Lakásfenntartási támogatás4.399.000,- Ft 2.777.000,- Ft

36 Önkormányzati döntések az ágazati feladatokhoz Önkormányzati rendeletalkotás: helyi adókról, talajterhelési díjról helyi építési szabályzatról, településképi bejelentési, véleményezési eljárásról szociális ellátásokról, térítési díjakról (pl. alapellátások, támogatások) hulladékgazdálkodásról állattartásról egyes helyi közutak forgalmának szabályozásáról (pl.: össztömeg-korlátozás) közművelődésről Normatív határozatok tervek, programok, koncepciók elfogadása (pl.: HEP, Sportfejlesztési-, kulturális-, vagyongazdálkodási koncepciók)

37 Vagyongazdálkodás Meghatározói: Vagyonrendelet törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes) és üzleti vagyon vagyonkataszteri nyilvántartása vagyonnal való rendelkezés pénzügyi bizottsági vélemény alapján vagyongazdálkodási jogkörök meghatározása Vagyongazdálkodási koncepció vagyongazdálkodás tartalmi elemei (rendeltetésszerű használat, állagmegóvás, karbantartás, felújítás, hasznosítás, értékesítés, selejtezés) vagyongazdálkodás irányai (vagyongyarapítás, értékesítési korlátok, értékesítésre kijelölt ingatlanok) célkitűzés az értékesítésből származó bevételből az ingatlanvagyon gyarapítása

38 Gazdasági program – fejlesztési terv Mötv. 116. § A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, ami megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól; az alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell elfogadni. A költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi adottságok figyelembevételével az önkormányzati feladatok ellátásának biztosítását, színvonalának javítását szolgálja. Gazdasági program [40/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyva] http://kozseghaza.gomba.hu/hatarozattar/hat_40_2015.html helyzetkép, kilátások, célkitűzések, költségvetési lehetőségek, cselekvési terv

39 Fizetőképesség – likviditás I. A fizetőképesség megőrzése a gazdálkodás során elsődleges célkitűzés. A település intézményhálózatának működtetése és a közfeladatok ellátása a finanszírozás folyamatosságát kívánja meg. Likviditási ütemterv Áht. 78. § (2) bekezdés: a helyi önkormányzat a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít. Az ütemterv a várható bevételeknek – ideértve az időszak elején rendelkezésre álló készpénz és számlaállomány együttes összegét is – alapul vételével, havi ütemezéssel tartalmazza a teljesíthető kiadásokat.

40 Fizetőképesség – likviditás III. BEVÉTELEK Bevételi előirányzat megnevezéseElőirányzat összege Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptemb er Október November December Működési célú támogatások államháztartáson belülről 155 921 12 993 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 385 508 55170 00090 000142 95762 00020 000 Közhatalmi bevételek 86 221 47 4228611 08686 20 1772936 898 Működési bevételek 112 651 1 054 31 054 41 0541 054 Felhalmozási bevételek 220 1235047 Működési célú átvett pénzeszközök 563 47 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 214 83 30083 Finanszírozási bevételek 222 671 107 00026 4509 0008 8958 0009 000 Összesen: 964 969 121 852110 678190 646196 116135 48143 26423 264 43 35523 47130 07523 178 KIADÁSOK Kiadási előirányzat megnevezéseElőirányzat összege Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptembe r Október November December Személyi juttatások 106 609 10 342 9 3428 3429 8428 342 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 874 2 689 2 4292 3252 5592 169 Dologi kiadások 69 814 5 818 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 562 1 9621 8001 200 1 000 600500400 300 Egyéb működési célú kiadások 98 779 8 232 Beruházások 403 112 5 00060 000110 000100 000 1432 73925 230 Felújítások 120 810 15 00035 00045 00015 810 10 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 163 430 Finanszírozási kiadások 121 246 10 104 Összesen: 964 969 44 577114 415182 555181 451153 99536 23838 83470 92535 59535 495 35 395

41 Mire kell figyelni a likviditási ütemterv összeállításánál? A feladatfinanszírozás az államkincstártól az Áht. melléklete szerinti ütemezésben érkezik. A felhalmozási célú állami támogatások és egyéb felhalmozási célú bevételek a vonatkozó okiratok, megállapodások szerint vehetők figyelembe függően a kivitelezés tervezett ütemezésétől, és az elő- vagy utófinanszírozástól. A közhatalmi bevételek között kiugró értékek szerepelhetnek a helyi adók befizetési határidőihez igazodó hónapokban. A finanszírozási bevételek maradványból már az év elején rendelkezésre állnak, hitelfelvétel tervezése esetén döntéstől és a hitelszerződéstől függően tervezhetők. Konstans kiadási tételként kell tervezni a bérjellegű kiadásokat, eltérést eredményezhet egy jubileumi jutalom, vagy a cafetéria keretében pl. a SZÉP kártyák feltöltésének tervezett időpontja. Finanszírozási kiadásként szintén konstans a költségvetési szervek folyamatos működését biztosító intézményfinanszírozás, vagy a hitelfelvételhez kapcsolódó tőke- és kamattörlesztés összege.


Letölteni ppt "Önkormányzati költségvetés készítése a gyakorlatban Kósa Erzsébet Anikó Gomba Község Önkormányzatának jegyzője 2015. április 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések