Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Helyi önkormányzatok II. A megyei önkormányzatok – Területfejlesztés, vidékfejlesztés, területrendezés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Helyi önkormányzatok II. A megyei önkormányzatok – Területfejlesztés, vidékfejlesztés, területrendezés."— Előadás másolata:

1 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Helyi önkormányzatok II. A megyei önkormányzatok – Területfejlesztés, vidékfejlesztés, területrendezés Dr. Lamperth Mónika Budapest 2013. április 18.

2 2 Megyei önkormányzat  középszint a magyar közigazgatásban  megye a tanácsrendszerben  megyei önkormányzat az Ötv.- ben  nevesített feladatok, térségi közszolgáltatások

3 3 Megyei önkormányzat a Mötv.-ben Területi önkormányzat, amely  területfejlesztési  vidékfejlesztési  területrendezési  koordinációs feladatokat lát el.

4 4 Ezen felül:  önként vállalt feladatot /Mötv. 10. § (2) bek./  állammal kötött külön megállapodás /Mötv. 10. § (3) bek./  társulás joga /Mötv. 87. §/

5 5 Területfejlesztés Az országra, valamint térségeire kiterjedő  társadalmi  gazdasági  környezeti területi folyamatok  figyelése  értékelése  szükséges tervszerű beavatkozási irányok meghatározása  rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása, összehangolása és megvalósítása a fejlesztési programok keretében, érvényesítése az egyéb ágazati döntésekben

6 6 A megyei önkormányzat területfejlesztési feladatai  területrendezési tervet készít  összehangolja a fejlesztéspolitikát (határokon átnyúlóan is)  koordinálja a települési önkormányzatok fejlesztési tevékenységét  együttműködik a megyei jogú városok önkormányzataival  együttműködik a megye gazdasági szereplőivel  részt vesz a KSH és más adatgyűjtő szervekkel a területi információs rendszer kialakításában  elősegíti területfejlesztési társulások szerveződését a települési önkormányzatok felkérése alapján  gondoskodik a településrendezési terveknek a megyei tervvel való összhangjáról  együttműködik a nem kiemelt térségek összehangolt tervezése érdekében

7 7 A megyei önkormányzat területfejlesztési feladatai /2. A megyei önkormányzat  együttműködik  a települési önkormányzatokkal,  a területi államigazgatási szervekkel,  az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel;  összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdálkodó szervezetek fejlesztési elképzeléseit;  dönt területfejlesztési forrásokról.

8 8 Vidékfejlesztés A vidékies térségek  társadalmi,  gazdasági,  környezeti folyamatainak értékelése alapján  a helyi adottságokra építő,  az adott térségben élő emberek részvételével kialakított programok megvalósítása

9 9 Területrendezés Az országra, illetve térségeire kiterjedően a területfelhasználás rendjének és a területhasználat szabályainak megállapítása, e körben:  az erőforrások feltárása, a táj terhelése és terhelhetősége meghatározása, ezek együttes értékelése, előrejelzések készítése,  a területi adottságok célszerű hasznosítási javaslatainak kidolgozása,  a fejlesztési koncepciók és programok térbeli, műszaki-fizikai rendszerének meghatározása,  nemzetközi együttműködés és szerződés keretében az európai és határmenti területrendezési tevékenység összehangolása

10 10 Koordinációs feladatok Ágazati törvényekben megfogalmazva:  környezetvédelem  hulladékgazdálkodás,  stb.

11 11 Nemzeti fejlesztés 2020 Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata

12 12 A koncepció időtávja 2030-ig: jövőkép és célrendszer  2014-2020 időtávra fejlesztési prioritások  2012. októberig beérkezett vélemények alapján átdolgozott változat  2013. első negyedév – Kormány döntése

13 13 Európai Uniós kapcsolódások  „Európa 2020” stratégia  Területi Agenda  Európai Foglalkoztatási Stratégia  az Európai Bizottság Versenyképességi és Innovációs Keretprogramja  az EU Fenntartható Fejlődés Stratégiája  kohéziós és regionális politika  Közös Agrárpolitika és vidékfejlesztési politika  Közös Halászati Politika  egyéb stratégiák és programok

14 14 A koncepció küldetése Elősegíti a nemzetstratégiai és nemzetgazdasági fordulatot:  gazdasági megújulás elősegítése,  a gyarapodás társadalmi tényezőinek biztosítása,  a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás

15 15 Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció(OFTK) tagozódása I. Ágazati fejlesztéspolitikai koncepció (szakpolitikai fejlesztési irányok, ágazati stratégiák) II. Területi fejlesztési koncepciók (területi célkitűzések, térségi programok, megyék, Budapest fejlesztési igényei)

16 16

17 17

18 18 A megyei önkormányzat jövője

19 19 ?

20 20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Helyi önkormányzatok II. A megyei önkormányzatok – Területfejlesztés, vidékfejlesztés, területrendezés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések