Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Változások az önkormányzatok 20 10. évi tervezésének, gazdálkodásának szabályozásában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Változások az önkormányzatok 20 10. évi tervezésének, gazdálkodásának szabályozásában."— Előadás másolata:

1 1 Változások az önkormányzatok 20 10. évi tervezésének, gazdálkodásának szabályozásában

2 2 Új „üzemgazdasági”szemléletű gazdálkodási kultúra meghonosítása a költségvetési szférában szervezeti célszerűség, hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság, átláthatóság, megalapozott tervezés,finanszírozás,elszámoltatás, szakszerűség, világos felelősségi rendszer, sajátos gazdálkodási feltételek és működésszervezés megalapozása Az államháztartás működésével kapcsolatos követelmények

3 3 Ennek megfelelően változások a szabályozásban: –Költségvetési szervek besorolásának új rendje, irányító szervi feladatok bővítése. Irányító →rendszerműködtető, megrendelő. –Önkormányzati feladatok tervezésének, elszámolásának új elemei. Tevékenységtípusok elkülönítése, nagyobb részletezettség, teljesítmény mérése. –Önkormányzati testületi döntés felelősebb megjelenítése. Megbízható adat-előállítás és szolgáltatás. Az államháztartás működésével kapcsolatos követelmények

4 4 Költségvetési szervek besorolásának új rendje A költségvetési szerv besorolása: jellege –a tevékenység jellege alapján közhatalmi, közszolgáltató: közintézmény, közintézet, vállalkozói közintézet, közüzem, funkció –a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő.

5 5 Költségvetési szervek besorolásának új rendje az alapító (irányító) szerv feladata: A besorolás az alapító (irányító) szerv feladata: testületi döntést igényel, az alapító okiratban meg kell határozni az alaptevékenység feladatait (a kiegészítőt nem), alaptevékenységnek minősül - külön nevesítés nélkül – az önkormányzati költségvetési szerv pénzügyi igazgatása, az időszakos bérbeadás, a kisegítő és a vállalkozási tevékenység arányai felső határának meghatározása a szerv kiadásaiban.

6 6 Költségvetési szervek besorolásának új rendje A költségvetési szervek besorolása nem egy egyszeri, 2009-ben lezárt aktus. Az irányító szervnek: –a költségvetési szervek működését rendszeresen felül kell vizsgálnia, –a rendszerességet rendeletben kell meghatározni.

7 7 Költségvetési szervek besorolásának új rendje Afelülvizsgálat szempontjai: A felülvizsgálat szempontjai: igény van-e egyáltalán a közszolgáltatásra, optimális-e a (költségvetési) szervezeti forma más szervezeti formákkal szemben, összhangban van-e a működési- gazdálkodási forma a tevékenység jellegével és a forrásszerkezetével, biztosított-e a méretgazdaságosság a szerv egészére és szervezeti egységeire is.

8 8 Költségvetési szervek besorolásának új rendje A költségvetési szerv feladatainak besorolása  az alaptevékenység – jogszabályban meghatározott közfeladat, – részben vagy egészben támogatásból finanszírozott,.  az intézmény kapacitásának kihasználására érdekében (kiegészítő, kisegítő tevékenység) – nem kötelező és nem cél a haszonszerzés, – támogatáson kívüli forrásból, – bevételnek fedeznie kell: a közvetlen+közvetett kiadásokat +amortizációt.  rendszeres haszonszerzést célzó szolgáltatás legyen vállalkozási tevékenység

9 9 Költségvetési szervek besorolásának új rendje kiegészítő tevékenység szakmai tartalma az alaptevékenységgel azonos, más jogi személy vagy természetes személy számára. kisegítő tevékenység alaptevékenységtől eltérő (alaptevékenységet támogató tevékenységgel azonos), államháztartás körébe tartozó szervezet vagy természetes személy számára, vállalkozási tevékenységnél ha e tevékenység kiadása az intézmény összes kiadásának 5 %-át nem éri el, kisegítő tevékenység szabályait lehet alkalmazni (nem kötelező nyereséget elérni)

10 10 Feladatok tervezésének, elszámolásának változása A tevékenységek 2010-től részletesebb szakfeladatokon jelennek meg (ráfordítás, forrás, mutatószámok). Új: Új: pénzügyi-igazgatási tevékenység külön szakfeladaton - minden önkormányzati költségvetési szervnél, - a felosztás szabályát a számviteli politikában kell rögzíteni. Cél : Cél : a szakmai tevékenység bevételei-költségei „tisztán” jelenjenek meg.

11 11 Feladatok tervezésének, elszámolásának változása GESZ, GAMESZ, önkormányzati kincstárnál –a pénzügyi-igazgatási feladat az ellátott szerv(ek) alaptevékenységének megfelelő pénzügyi-igazgatási szakfeladatán, –más szervnek végzett üzemeltetési feladatok az ellátott szerv(ek) szakmai feladatának szakfeladatán kerül tervezésre, elszámolásra.

12 12 Feladatok tervezésének, elszámolásának változása Megvalósítási terv: –Az önkormányzat felmentheti költségvetési szerveit a 2010-2011. évben a megvalósítási terv készítése alól (Áht. szabály). –Az éves költségvetés megegyezik az elemi költségvetéssel, ha az önkormányzat döntése alapján nem kell megvalósítási tervet készíteni a közintézménynek. –Ha az önkormányzat nem menti fel költségvetési szerveit a megvalósítási terv készítése alól, akkor a rendelettel együtt a megvalósítási tervet is jóvá kell hagyni.

13 13 Feladatok tervezésének, elszámolásának változása Teljesítményterv: - Kötelező a közintézet, vállalkozói közintézet, közüzem számára a rendelettervezettel együtt, 2010-ben május 31-ig. –K özintézménynek nem kell készíteni, de az önkormányzat elrendelheti. Megvalósítási- és teljesítményterv minták ágazatonkénti kialakítása folyamatban van. Megvalósítási- és teljesítményterv minták ágazatonkénti kialakítása folyamatban van.

14 14 Önkormányzati testületi döntés felelősebb megjelenítése Önkormányzatok 2010. évi költségvetési rendeletében (zárszámadásában) külön jóvá kell hagyni a hiány összegét és annak finanszírozási módját. –Finanszírozási mód (működési és felhalmozási külön): előző évek pénzmaradvány igénybevétele (a hiány belső finanszírozása), fennmaradó hiány finanszírozása hitelfelvétellel (ide nem értve a likvid hitelt), kötvénykibocsátással (külső finanszírozás).

15 15 Önkormányzati testületi döntés felelősebb megjelenítése új szabály (2009. évi beszámolásnál is alkalmazandó)A pénzmaradvány megállapításánál új szabály (2009. évi beszámolásnál is alkalmazandó): az év végi pénzkészletet: - csökkenti: a likvid hitelállomány - növeli: a forgatási célú értékpapír állomány Eredmény : szembesít az előző évek gazdálkodásának hatásával is.

16 16 Új pénzellátási időpontok Nettó finanszírozás ütemezése ( 2 év alatt változik): ―2010. első ütem utalása: 2009. december 22. (nem változott) ―2011. első ütem utalása: 2011. január 3. ―már 2010-ben a tárgyhó 25-e helyett a tárgyhó utolsó munkanapja.

17 17 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "1 Változások az önkormányzatok 20 10. évi tervezésének, gazdálkodásának szabályozásában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések