Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TEREK Az IKSZT kialakítása és működtetése A koncepció összegző vázlata Ditzendy Károly Arisztid A kistérségek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TEREK Az IKSZT kialakítása és működtetése A koncepció összegző vázlata Ditzendy Károly Arisztid A kistérségek."— Előadás másolata:

1 INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TEREK Az IKSZT kialakítása és működtetése A koncepció összegző vázlata Ditzendy Károly Arisztid arisztid@hrod.hu A kistérségek nagy jelentősége Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás III. Kistérségi szakmai konferencia Kecskemét, 2008. június 9.

2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program  III. tengely  Vállalkozásfejlesztés diverzifikációs tevékenységek támogatás mikro-vállalkozások támogatása vidéki térségek turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése  Közösségi célú fejlesztések A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése Falumegújítás és –fejlesztés  Képzés és készségfejlesztés Készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása Képzés és tájékoztatás

3 1.Helyzet, szükséglet  a közösségek, a társadalmi kohézió, összetartozás hiánya, eróziója  a (humán)szolgáltatások egyre kevésbé hozzáférhetők a kistelepüléseken  a közösségi tevékenység, illetve a közszolgáltatások keretéül szolgáló épített infrastruktúra állagromlása, diszfunkcionális állapota

4 2.Célok  a közösségek megerősítése, megerősödése feltételeinek megteremtése  jó színvonalú közszolgáltatások hozzáférésének biztosítása a legelmaradottabb térségekben  a pusztulófélben lévő közösségi infrastruktúra revitalizálása KözösségSzolgáltatás Infrastruktúra

5 3.Az IKSZT  Épület, amely keretet biztosít minden ágazat, szakterület számára, hogy közszolgáltatásait elérhetővé tegye a vidéki településeken és térségekben  Szolgáltatásszervezési modell, amely hozzájárul az egyes (köz)szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és finanszírozási szinergiájuk megteremtéséhez  Közösségi tér, a helyi közösségi indíttatású, illetve közösségi célú kezdeményezések, folyamatok befogadó, támogató keretrendszere Szolgáltatás Közösségi tér Épület

6 4. Megvalósítás 4.1. FVM  az IKSZT, mint épület megvalósítása, igazodva a tárcák igényeihez is (csak felújítás, bővítés, legalább 1.000 ingatlan, legfeljebb 50 millió Ft/ingatlan)  általános működési költségek biztosítása 2010-ig (6 millió Ft)

7 4. Megvalósítás 4.2. Az érintett tárcák  az IKSZT-be telepítendő, telepíthető (köz)szolgáltatások meghatározása (hazai és ÚMFT forrásból támogatott szolgáltatások is)  az IKSZT-vel, mint épülettel, illetve mint szolgáltatórendszerrel szemben támasztott igények meghatározása  az IKSZT-be telepített ágazati, szakterületi (köz)szolgáltatások feladathoz kötött finanszírozása

8 4. Megvalósítás 4.3. Az FVM és az érintett tárcák közösen  a szolgáltatási modell módszertani, eljárási kézikönyvének és minőségügyi rendszerének elfogadása (brand + „közmarketing” → franchise keretrendszer)  a program működtetése, felügyelete (szakmai- módszertani dokumentumok, képzések, szakmai monitoring, stb.) 4.4. Kormány → Országgyűlés  a működési források költségvetésben való biztosítása (2010-től)  A közfeladat-ellátás új-régi bázisa

9 5. Eredmény  Az IKSZT hálózat, amely  keretet biztosít a (köz)szolgáltatások vidéki településekre, térségekbe való telepítésére;  célszerűen integrálja és fókuszálja a szakterületek (szociális, foglalkoztatási, vállalkozásfejlesztéshez kötődő, gyermek és ifjúsági, oktatási, képzési, közművelődési, szociális, stb.) szakmai és anyagi erőforrásait;  szakmai és finanszírozási szempontból fenntartható (Szakmai Módszertani Központ, működési támogatás)

10 6. A pályázati folyamat  Az IKSZT-t megvalósítani kívánó önkormányzat vagy szervezet először működési és fenntartási tervet ad be, amelyben – egyéb szempontok mellett bemutatja, hogy  milyen szolgáltatásokat kíván betelepíteni az IKSZT-be (akár újakat, akár olyanokat, melyek már működnek a településen);  milyen forrásból kívánja működtetni azokat (jelenleg is létező normatívák, már elnyert pályázati források, leendő, tervezett pályázatok);  milyen szakmai feltételeket kíván biztosítani (szakemberek, szakmai együttműködések)  Az IKSZT beruházásra csak azok az önkormányzatok, szervezetek pályázhatnak, melyek működési és fenntartási tervét az érintett tárcákból álló tárcaközi bizottság jóváhagyta.  A beruházási tervnek az épített és kiegészítő infrastruktúra fejlesztést, mint a működési fenntartási tervben vázolt feladatok megfelelő keretét kell bemutatnia. Szakmai fejlesztésBeruházás Két lépcsős, a szakmai és a beruházási rész elválik egymástól. A cél, hogy csak olyan beruházás valósuljon meg, amelyben fenntartható szolgáltatások működnek majd.

11 6. A pályázati folyamat Szakmai, módszertani kézikönyv  A Működési és fenntartási tervek elkészítését Szakmai és módszertani kézikönyv segíti, amely – többek között – tartalmazza  az érintett tárcák által az IKSZT-be telepíteni kívánt szolgáltatások specifikációját szakmai kritériumait finanszírozási módját és volumenét (normatíva, hazai pályázat, ÚMFT pályázat)  a szakmai fejlesztéséért felelős kormányzati vagy civil szervezeteket, hálózatokat  a szolgáltatások komplex, egymásra épülő ellátásának lehetséges módjait.

12 INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TEREK Ditzendy Károly Arisztid arisztid@hrod.hu A kistérségek nagy jelentősége Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás III. Kistérségi szakmai konferencia Kecskemét, 2008. június 9. www.hrod.hu


Letölteni ppt "INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TEREK Az IKSZT kialakítása és működtetése A koncepció összegző vázlata Ditzendy Károly Arisztid A kistérségek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések