Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Integrált közösségi szolgáltató terek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Integrált közösségi szolgáltató terek"— Előadás másolata:

1 Integrált közösségi szolgáltató terek
A kistérségek nagy jelentősége Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás III. Kistérségi szakmai konferencia Kecskemét, június 9. Integrált közösségi szolgáltató terek Az IKSZT kialakítása és működtetése A koncepció összegző vázlata Ditzendy Károly Arisztid

2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
III. tengely Vállalkozásfejlesztés diverzifikációs tevékenységek támogatás mikro-vállalkozások támogatása vidéki térségek turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése Közösségi célú fejlesztések A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése Falumegújítás és –fejlesztés Képzés és készségfejlesztés Készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása Képzés és tájékoztatás

3 Helyzet, szükséglet a közösségek, a társadalmi kohézió, összetartozás hiánya, eróziója a (humán)szolgáltatások egyre kevésbé hozzáférhetők a kistelepüléseken a közösségi tevékenység, illetve a közszolgáltatások keretéül szolgáló épített infrastruktúra állagromlása, diszfunkcionális állapota

4 Célok Közösség Szolgáltatás Infrastruktúra a közösségek megerősítése, megerősödése feltételeinek megteremtése jó színvonalú közszolgáltatások hozzáférésének biztosítása a legelmaradottabb térségekben a pusztulófélben lévő közösségi infrastruktúra revitalizálása

5 Az IKSZT Szolgáltatás Közösségi tér Épület Épület, amely keretet biztosít minden ágazat, szakterület számára, hogy közszolgáltatásait elérhetővé tegye a vidéki településeken és térségekben Szolgáltatásszervezési modell, amely hozzájárul az egyes (köz)szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és finanszírozási szinergiájuk megteremtéséhez Közösségi tér, a helyi közösségi indíttatású, illetve közösségi célú kezdeményezések, folyamatok befogadó, támogató keretrendszere

6 4. Megvalósítás 4.1. FVM az IKSZT, mint épület megvalósítása, igazodva a tárcák igényeihez is (csak felújítás, bővítés, legalább ingatlan, legfeljebb 50 millió Ft/ingatlan) általános működési költségek biztosítása ig (6 millió Ft)

7 4. Megvalósítás 4.2. Az érintett tárcák
az IKSZT-be telepítendő, telepíthető (köz)szolgáltatások meghatározása (hazai és ÚMFT forrásból támogatott szolgáltatások is) az IKSZT-vel, mint épülettel, illetve mint szolgáltatórendszerrel szemben támasztott igények meghatározása az IKSZT-be telepített ágazati, szakterületi (köz)szolgáltatások feladathoz kötött finanszírozása

8 4. Megvalósítás 4.3. Az FVM és az érintett tárcák közösen
a szolgáltatási modell módszertani, eljárási kézikönyvének és minőségügyi rendszerének elfogadása (brand + „közmarketing” → franchise keretrendszer) a program működtetése, felügyelete (szakmai- módszertani dokumentumok, képzések, szakmai monitoring, stb.) 4.4. Kormány → Országgyűlés a működési források költségvetésben való biztosítása (2010-től) A közfeladat-ellátás új-régi bázisa

9 5. Eredmény Az IKSZT hálózat, amely
keretet biztosít a (köz)szolgáltatások vidéki településekre, térségekbe való telepítésére; célszerűen integrálja és fókuszálja a szakterületek (szociális, foglalkoztatási, vállalkozásfejlesztéshez kötődő, gyermek és ifjúsági, oktatási, képzési, közművelődési, szociális, stb.) szakmai és anyagi erőforrásait; szakmai és finanszírozási szempontból fenntartható (Szakmai Módszertani Központ, működési támogatás)

10 6. A pályázati folyamat Szakmai fejlesztés Beruházás
Két lépcsős, a szakmai és a beruházási rész elválik egymástól. A cél, hogy csak olyan beruházás valósuljon meg, amelyben fenntartható szolgáltatások működnek majd. Szakmai fejlesztés Beruházás Az IKSZT-t megvalósítani kívánó önkormányzat vagy szervezet először működési és fenntartási tervet ad be, amelyben – egyéb szempontok mellett bemutatja, hogy milyen szolgáltatásokat kíván betelepíteni az IKSZT-be (akár újakat, akár olyanokat, melyek már működnek a településen); milyen forrásból kívánja működtetni azokat (jelenleg is létező normatívák, már elnyert pályázati források, leendő, tervezett pályázatok); milyen szakmai feltételeket kíván biztosítani (szakemberek, szakmai együttműködések) Az IKSZT beruházásra csak azok az önkormányzatok, szervezetek pályázhatnak, melyek működési és fenntartási tervét az érintett tárcákból álló tárcaközi bizottság jóváhagyta. A beruházási tervnek az épített és kiegészítő infrastruktúra fejlesztést, mint a működési fenntartási tervben vázolt feladatok megfelelő keretét kell bemutatnia.

11 6. A pályázati folyamat Szakmai, módszertani kézikönyv
A Működési és fenntartási tervek elkészítését Szakmai és módszertani kézikönyv segíti, amely – többek között – tartalmazza az érintett tárcák által az IKSZT-be telepíteni kívánt szolgáltatások specifikációját szakmai kritériumait finanszírozási módját és volumenét (normatíva, hazai pályázat, ÚMFT pályázat) a szakmai fejlesztéséért felelős kormányzati vagy civil szervezeteket, hálózatokat a szolgáltatások komplex, egymásra épülő ellátásának lehetséges módjait.

12 Integrált közösségi szolgáltató terek
A kistérségek nagy jelentősége Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás III. Kistérségi szakmai konferencia Kecskemét, június 9. Integrált közösségi szolgáltató terek Ditzendy Károly Arisztid


Letölteni ppt "Integrált közösségi szolgáltató terek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések