Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Dr. Tóth Sándor irodavezető, Pécsi Helyi Vidékfejlesztési Iroda Területfejlesztők és Polgármesterek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Dr. Tóth Sándor irodavezető, Pécsi Helyi Vidékfejlesztési Iroda Területfejlesztők és Polgármesterek."— Előadás másolata:

1 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Dr. Tóth Sándor irodavezető, Pécsi Helyi Vidékfejlesztési Iroda Területfejlesztők és Polgármesterek Klubja Egyesület Nyilvántartásba bejegyzett felnőttképzési szervezet Nyilvántartási szám: 00123-2010

2 Agrárpolitika 2007-2013 között Az Európai Unióban az agrár (vidék-) politika egységes elveken nyugszik. A Mezőgazdasági Tanács 2005 áprilisában elfogadta a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési politika alapvető reformját A közös agrárpolitikát (KAP). Két pillérből áll: – 1. Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) – 2. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) A nemzeti stratégia- és programalkotás a 1698/2005 EK Tanácsi rendelet alapján történt (ÚVMP) és az EMVA támogatásával valósul meg.

3  Fejlesztésre mintegy 1300 Mrd Ft (5 Mrd Euro) forrás, illetve  közvetlen kifizetés formájában mintegy 1500 Mrd Ft (terület- állatalap; Európai Mezőgazdasági Garancia Alap) áll rendelkezésre. Cél: a versenyképes, fenntartható, környezettudatos gazdálkodást megalapozó agrárium kialakításának elősegítése, a vidéki életminőség javítása Vállalkozások sokszínűségének fenntartása, Életképes birtokszerkezet és racionális földhasználat ösztönzése Piaci szemlélet erősítése és a képzettségi szint emelése Az ÚMVP lehetőségei 2007- 2013

4  Az ÚMVP 4 tengelyből áll, melyek a következők:  I. Mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása (forrás 47 %-a)  II. A környezet és a vidék állapotának javítása, fejlesztése (forrás 32 %-a)  III. Az életminőség javítása vidéki területeken, és a diverzifikáció ösztönzése (forrás 11 %-a)  IV. LEADER (forrás 6%-a)  Technikai segítségnyújtás (forrás 4%-a) Stratégiai célkitűzések

5 5 I. tengely: Mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása Jogcímek 1 Állattartó telepek korszerűsítése Gépek, technológiai berendezések beszerzése Kertészet korszerűsítése Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése Öntözés,melioráció, területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi(pl. vízkárelhárítás) létesítményeinek fejlesztése Mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállítása

6 6 I. tengely: Mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása Jogcímek 2 Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése Fiatal mezőgazdasági termelők és gazdaságátadás Termelői csoportok támogatása Gyümölcsültetvények telepítése Fás- és lágyszárú energiaültetvények telepítése Mezőgazdasági termékek értéknövelése A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele

7 7 I. Tengely tervezett intézkedései

8 8 II. tengely: A környezet és a vidék állapotának javítása, fejlesztése Jogcímek: Kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás Erdészeti potenciál helyreállítását szolgáló intézkedések támogatása

9 9 II. Tengely tervezett intézkedései

10 10 III. tengely: Az életminőség javítása vidéki területeken, és a diverzifikáció ösztönzése A 4 alapintézkedés: Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Turisztikai tevékenységek ösztönzése Falumegújítás, falufejlesztés Vidéki örökség megőrzése Egyéb intézkedések: Készségek elsajátítása, ösztönzése és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása (Helyi Vidékfejlesztési Irodák, HVI) vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások (Integrált Közösségi Szolgáltató Terek, IKSZT) Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése (Falubusz/Tanyabusz program)

11 11 III. Tengely tervezett intézkedései

12 12 IV. tengely: LEADER LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) finanszírozása A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és az általuk létrehozott HACS-ok által kidolgozott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák(HVS)-ban leírt jogcímek támogatása.(helyi turizmus, közösségfejlesztés, társadalmi kohézió erősítése)

13 13 Fontosabb honlapok www.umvp.eu (minden az ÚMVP programról) www.umvp.eu www.mvh.gov.hu (A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, azaz a Kifizető Ügynökség honlapja) www.mvh.gov.hu www.fvm.gov.hu (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mint Irányító Hatóság honlapja) www.fvm.gov.hu

14 14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Dr. Tóth Sándor irodavezető, Pécsi Helyi Vidékfejlesztési Iroda Területfejlesztők és Polgármesterek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések