Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kovács Attila, területi vezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kovács Attila, területi vezető"— Előadás másolata:

1

2 Kovács Attila, területi vezető
Az Új Széchenyi Terv pályázatainak megvalósítása - Gyakorlati tanácsok- Kovács Attila, területi vezető

3 Új Széchenyi Terv Pályázatai
Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Otthonteremtési Program Vállalkozásfejlesztési Program Tudomány – Innováció Program Foglalkoztatási Program Közlekedésfejlesztési Program

4 Témák Alapfeltételek a projekt megvalósításhoz
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Támogatási Szerződés (TSZ) Megkötése Módosítások Projektmegvalósítás Beszámolók Elszámolások Szükséges dokumentumok és ellenőrzésük Összesítők, kitöltők Beszámolók (időközi, záró, fenntartáskor) Ellenőrzések

5 Alapfeltételek Projektdosszié létrejötte a pályázat beadásakor
Minden pályázattal kapcsolatos dokumentum Időrendi sorrend Támogatási Szerződés CD ! Ajánlott, tértivevény Eredeti példányok! (könyvelővel egyezkedés) Gerincen pályázati azonosító Minden benyújtásra kerülő anyagról másolat!!! 2020. december 31-ig kötelező megőrzés!!! Első levél a dossziéban: Tájékoztatás a pályázat beérkezéséről

6 Alapfeltételek Kapcsolattartó: Pályázó részéről:
Ügyvezető vagy kijelölt munkatársa FONTOS! Minél kevesebb személy legyen bevonva Könyvelő-eseti jelleggel Közreműködő részéről (pl. MAG) Projektpartner (10 jegyű azonosító) Szkenner-javasolt (elektronikus beadásokhoz) Bélyegző-különösen több pályázat esetén (pályázati azonosító) Elérhetőség lista, jelszavakkal (szállító, KSZ, stb…)

7 Támogató levél és TSZ Döntést követően kerül kiküldésre postai úton
GOP pályázatoknál - 10 jegyű jelszó- Fontos lesz a MAG-gal történő kommunikációban Támogatási Szerződés CD Határidők: (döntés napja) Mindent a CD-s levél átvételének napjától számítunk 15 napunk van a visszaküldésre 30 nap a végső határidő (60 nap áll rendelkezésre hiánypótlással együtt a szerződéskötésre) Amennyiben a szerződés 60 napon belül nem kerül megkötésre a támogatási döntést visszavonják

8 TSz- Szükséges dokumentumok
Aláírási címpéldány-ha változott az aláíró Köztartozás mentesség- 5. melléklet Önerő igazolása Ha szükséges közbeszerzés, annak dokumentációja Utolsó lezárt év Társasági Adóbevallás (TAO)létszámot tartalmazó oldala Cégkivonat

9 TSz- Szükséges dokumentumok
Önerő igazolása- Nettó összköltség 10-50%-a (pályázattól függően) 30 napnál nem régebbi Igazolás módja Bankszámla kivonat Banki igazolás Bankhitel szerződés Tagi kölcsön szerződés Lízing Kifizetett számlák

10 Szerződés áttekintése
! A pályázó adatainak ellenőrzése! Csere esetén a teendők (Pl. CD elcserélése – célszerű egymás között) Benyújtás dátuma-lehetséges legkorábbi megkezdés Tervezett megkezdés (3 hó) Tervezett befejezés (3 hó) Megvalósítás helyszíne(i) Projekt költsége, támogatás mértéke összege

11 Szerződés áttekintése
Számszerűsíthető eredmények Pénzügyi elszámolás Elszámolások (ütemezés, 1, vagy 2 részlet) Ellenőrzés Beszámolók

12 Támogatási szerződés mellékletei
sz. melléklet : A projekt elszámolható összköltsége Egyezik-e benyújtott árajánlattal? sz. melléklet : Elszámolható költségek részletezése VTSZ ellenőrzésre , ha elírták később probléma lehet Megnevezés ellenőrzése, az EMÍR-ben e szerint kell majd kiválasztanunk 3. sz. melléklet:Források (önerő) 4. sz. melléklet: A projekt számszerűsíthető eredményei Létszám fenntartás (fenntartási időszak 1-2 év) Bázis: 2011 Személyi jellegű ráfordítás növekedés a támogatási összeg 5 %-ával Vagy A bázisévhez képest kell 5 %-kal növekednie

13 Támogatási szerződés mellékletei
5. sz. melléklet:Nyilatkozat köztartozás mentességről Nem kell 0-s igazolás, de belenéznek! 6. sz. melléklet: Projekt tényleges kezdő időpontja – bejelentési űrlap Mi minősül megkezdésnek? Írásbeli: megrendelés, szerződés, első számla legkorábbi időpontja, munkaszerződés Építési napló megnyitása Figyelem: Lehetséges megkezdés Tervezett megkezdés Tényleges megkezdés Szerződésmódosítás kezdeményezése (3 hó)

14 Támogatási szerződés mellékletei
7. sz. melléklet: A projekt fizikai befejezésének tényleges időpontja – bejelentési űrlap Mi a fizikai befejezés? Üzembe helyezés, aktiválás, használatbavételi engedély, teljesítés igazolás 8. sz. melléklet: Nyilatkozat elszámolás módjáról számuk szabályozott (útmutató szerint), de: - Határ: 5 millió Ft alatt egy, felett több kifizetés adható be, - Időszakos, vagy záró beszámolóval együtt - Első igénylés: minimum 5 millió Ft és 12 hónapon belül kell benyújtani Kötelező elektronikus felületen elkészíteni,de emellett postai úton is,megfelelő záradékolásokkal

15 Támogatási szerződés mellékletei- Egyéb
De minimis támogatás Előleg igénylés- ÁSZF Csak ha több elszámolás kerül benyújtásra Benyújtástól számított 15 napon belül kifizetik Hat hónapon belül kifizetési igénylés benyújtása- ha nem, vissza kell fizetni Ha az előleg+ igényelt támogatás a megítélt összeg 80 (k+f esetén 90) %-ot eléri, akkor a teljes előleg összegével el kell számolni Biztosíték

16 Támogatási szerződés mellékletei- Egyéb
Előleg-elszámolás példa Támogatás: 100 Ft Előleg: 25 Ft 1. kifizetési kérelem:60 Ft 1. kifizetési kérelemben el kell számolni a teljes előleggel (GOP 80%, K+F 90%) 6 hónapon belül kifizetési kérelem (!)

17 Támogatási szerződés mellékletei- Egyéb
Előleg-elszámolás példa 2 Támogatás: 100 Ft Előleg: 25 Ft 1. kifizetési kérelem:40 Ft 1. kifizetési kérelemben nem kell elszámolni a teljes előleggel

18 Támogatási szerződés mellékletei- Egyéb
Biztosíték 20-50 Millió Ft támogatás esetén Ha nincs előleg és 1 db elszámolás van, nem kell 50 Millió Ft feletti támogatás esetén Kell Fenntartási időszakban fele Igazolása: Bankgarancia Ingatlan jelzálog Kezesség (üv., tulajdonos, garancia szervezet)

19 Támogatási szerződés kitöltése
Bankszámla szám Kezdés Befejezés Aláírások (aláírás+bélyegző) Minden oldalt szignózni Keltezés

20 Támogatási szerződés ellenőrzése és beküldése
Szerződéshez tartozó ellenőrzési lista alapján (CD-n) Beküldés Szerződés és mellékleteit 2-2 eredeti példányban Egyéb dokumentumok 1-1 másolati példányban Pályázati azonosító Tértivevényesen Hiánytalan beküldés esetén nap alatt életbe lép (lehet kevesebb is) Hiányos beküldés esetén napos hiánypótlási határidő Aláírt szerződés egy példányát megküldik a pályázónak Lefűzése a projektdossziában

21 Szerződés módosítás és változás bejelentés
Alapelv: ha a pályázat benyújtása az újadatokkal lett volna benyújtva, abban az esetben is támogató döntést kapott volna A TSz mellékleteinek tartalma mind módosítható Változás bejelentés: minden, ami nem módosítás

22 Szerződés Módosítás- ÁSZF
Indoklás szükséges Módosítás elutasítása ellenére valósul meg- szerződés szegés, szabálytalanság 8 napon belüli bejelentési kötelezettség 2 példányban kell benyújtani

23 Szerződésmódosítás Minden módosítás kifizetés felfüggesztő
ÁSZF- Szükséges, ha: Kezdés, befejezés a tervezettnél 3 hónapot meghaladóan csúszik A projekt nem valósul meg 24 hónapon belül Költségcsoportokon belül 20%-nál nagyobb átcsoportosítás Indikátorok 10%-nál nagyobb mértékben csökkenek Áfa levonási jog változik Egyéb: Géptípus módosítás Megvalósítási helyszín Finanszírozás Pályázó bármely adata Kedvezményezett csere Elszámolások száma

24 Változás bejelentés Formanyomtatvány- hivatalos levél
Pl: szállító változás, adatváltozás, székhelycím, stb…

25 Űrlapok

26 Kezdés, befejezés módosítása

27 Saját forrás összetétele

28 Géptípus módosítás-1

29 Géptípus módosítás-2

30 Módosítások elfogadása
Benyújtás módja Minden űrlapot 2-2 eredeti példányban Alátámasztó dokumentumok Pályázati azonosító Határidők-ÁSZF A KSz-nek 30 napon belül el kell fogadnia IH-nak való továbbítás ezt meghosszabbítja Az elfogadott szerződést a pályázónak 15 napon belül aláírva vissza kell küldeni

31 Megvalósítás Határidők Nyilvánosság
Beszámolók (Monitoring- PEJ, ZPEJ, PFJ) Kifizetési kérelemhez szükséges dokumentumok és ellenőrzésük

32 Határidők A rendelkezésre álló idő: általában 24 hónap, de legkésőbb korább időponttól számítva szerződéskötés tényleges megkezdés Az első évben meg kell kezdeni, kérhetik a projekt 50 %-a mértékéig is! Éven túli megvalósítás, vagy 10 millió feletti támogatás esetén 6 havonta előrehaladási jelentést kell benyújtani. Záró elszámolás benyújtása: befejezést követő 90 nap A keletkező dokumentumok adatainak meg kell egyezniük a TSZ-ben szereplőkkel. Minden változást le kell jelenteni Elkülönített könyvelés vezetése Beszerzésekről Kapott támogatásokról Szükség esetén kommunikáció a hatósággal

33 Legfontosabbak Nem lehet készpénzes kiegyenlítés
kompenzáció sem lehetséges! Zárt végű lízing esetén a tulajdonjog átvétele a feltétele a kifizetési kérelem benyújtásának. Biztosíték Tájékoztatási követelmények

34 Nyilvánosság ÁSZF: Kötelező megvalósítani
Engedélyei a KSz által történő bemutatást Bármilyen eseményt illetően a KSZ tájékoztatása min. 20 nappal korábban-érdemes egyeztetni Kommunikációs csomagok támogatási összeg függvényében Igazolása: legkésőbb a ZB benyújtásakor Leggyakoribb III. csomag C tájékoztató tábla –II. csomagban B tábla D emlékeztető tábla Sajtóközlemény Fotók a TÉRKÉPTÉRRE Honlapon történő szerepeltetés

35 Beszámolók Tartalma: Szakmai előrehaladás igazolása
Indikátorok és más vállalálások (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) előrehaladása, eltérés esetén indoklás Esetleges közbeszerzéssel kapcsolatos kötelezettségek Ellenőrzések Vállalt nyilvánosság dokumentálása Lehet: Időszakos Záró fenntartási

36 Időközi beszámoló (IB)
10 M Ft-nál magasabb támogatás és 1 évnél hosszabb projektek esetén hathavonta Benyújtás és esetleges hiánypótlás módja: Pályázó Tájékoztatón keresztül Időközi kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani Határidők: Támogatási szerződés hatályba lépésétől vagy ha korábbi a megkezdés- számított hathavonta. Benyújtásának határideje: jelentéstételi időszakot követő 10 nap Értesítés érkezik postai vagy elektronikus úton- 15 napon belül be kell nyújtani Előfordulhat visszamenőleges kötelezettség- befejezési időpont módosítása esetén

37 Időközi beszámoló (IB) határidő számítás - példa
TSz megkötése: Tényleges kezdés: Tervezett befejezés: Határidők: Sorsz. Kezdete Vége Határidő 1. IB 2. IB 3. IB ZB

38 Záró Beszámoló (ZB) Záró kifizetési kérelemmel együtt benyújtandó
Tartalmi és formai követelményei azonosak az IB-vel Lefedett időszak: Projekt teljes ideje (TSz-től a zárásig) Utolsó IB és a zárás közti időszak

39 Pályázó tájékoztató

40 Beszámoló elkészítése a Pályázó Tájékoztató felülten
Minden kifizetési kérelemhez beszámolót kell benyújtani

41 Beszámoló elkészítése a Pályázó Tájékoztató felülten
Tényleges kezdet, várható befejezés Kitöltésért felelős neve, telefonszáma, fax és -címe. Rövid összefoglaló a projektről. A pályázatban megadott lehet a vázlata Elvégzett tevékenységek tevékenységenként (pályázatban) érdemes részletezni Kockázatok, intézkedések szállítóval való egyeztetés, stb.. Indikátorok Közbeszerzés (alapszabály: támogatás mértéke nagyobb, mint 50 %)

42 Kifizetési kérelem és beszámolók mentése, beküldése
Beküldés előtti lépések: Ellenőrzés Elszámolás és beszámoló összerendelése Végleges mentés Végleges mentés után nyomtatás, aláírás és dokumentumok csatolása. 30 napon belül várható a hiánypótlás Hiánypótlás után kb. 30 nap a kifizetés

43 Kifizetési kérelem és beszámolók mentése, beküldése

44 Projekt fenntartási jelentés-ÁSZF
Befejezést követően minden év jun.15-ig benyújtani Nincs nyomtatvány, de van az EMIR-ben hely Amit biztos kérnek: Indikátorok Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások, ha releváns Kezdete (GOP kivételével) a befejezést követő nap Eszközök működtetése kkv esetén 3 év, építési beruházásoknál 5 év Fenntartási időszakban az eszközök cseréje csak KSZ engedéllyel Vállalások teljesítése kkv esetén 3 év, egyéb esetben 5 év. Nem teljesítés esetén arányos támogatási összeg visszafizetési kötelezettség

45 Időközi kifizetési kérelem
Csak 5 millió Ft támogatás feletti projektek esetén lehetséges Az első kifizetési kérelemnek min. 5 millió Ft-ot el kell érnie Csak Időközi Beszámolóval együtt nyújtható be (EMÍR is csak így engedi a mentést)

46 Záró Kifizetési kérelem
Legkésőbb ig benyújtandó (2014.) Fizikai befejezés: utolsó teljesítés Fizikai megvalósulás: utolsó kifizetés Határideje: Fizikai befejezést követő 90 napon belül (60 napon belül rendezni kell a számlákat) 7. melléklet

47 Kifizetési kérelem általános információk
Csak beszámolóval együtt benyújtható Csak az elektronikus felületen nyújtható be- elutasítás Alátámasztó dokumentumok szükségesek Csak pénzügyileg kiegyenlített számlák nyújthatóak be Mindenből másolat szükséges-kivéve számla Beérkezéstől számított 30 napon belül hiánypótlás lehet, 30 napos határidővel A támogatás kifizetése: elfogadást követő 45 napon belül Idegen nyelvű dokumentumokat fordításban is be kell nyújtani Dátumok!!!!!! Javasolt a checklista alkalmazása, dátumokra képlettel

48 Kifizetési kérelem általános információk
Csak pénzügyileg kiegyenlített számlák nyújthatóak be Mindenből másolat szükséges-kivéve számla A jelszó Változások elfogadtatása Formanyomtatvánnyal lehet nyilatkozni A kiegyenlítés csak pénzmozgással történhet meg- nincs pl: árúcsere

49 Kifizetési kérelemhez szükséges dokumentumok
Eszközbeszerzés: Megrendelés Szerződés Előlegbekérő,Előlegszámla Részszámla,Végszámla Szállítólevél, CMR Átadás-átvételi jegyzőkönyv Üzembe helyezési jegyzőkönyv Tárgyi eszköz karton (csak végelszámolásnál)

50 Kifizetési kérelemhez szükséges dokumentumok
Szoftver: Megrendelés Szerződés Előlegbekérő,Előlegszámla Részszámla,Végszámla Teljesítésigazolás Vállalatirányítási rendszer: Felhasználói kézikönyv Rendszerleírás

51 Kifizetési kérelemhez szükséges dokumentumok
Képzés, oktatás: Megrendelő (ha nincs, lehet nyilatkozattal helyettesíteni) Szerződés (ha nincs, lehet nyilatkozattal helyettesíteni) Számla ( VTSZ vagy SZJ szám, termék megnevezése) Kifizetés bizonylata (banki kivonaton szerepeljen a kifizetett számla száma) Teljesítés-igazolás Jelentkezési lapok Jelenléti ívek Oklevelek vagy bizonyítványok

52 Kifizetési kérelemhez szükséges dokumentumok
Bér és járulék Bérösszesítő Bér kifizetésének bizonylatai Járulék kifizetésének bizonylatai Bér/fizetési jegyzék Munkaszerződések Munkaköri leírások Munkaidő nyilvántartás

53 Kifizetési kérelemhez szükséges dokumentumok
Építés Kivitelezői szerződés (fizetési ütemezéssel) Előlegbekérő,Előlegszámla Részszámla,Végszámla Teljesítésigazolás Engedélyek Műszaki ellenőr igazolása Építési napló Használatbavételi engedély

54 Dokumentumok ellenőrzésének szempontjai
Összhang megtermése A dokumentumok adatai egyezzenek meg a támogatási szerződésben lévő adatokkal Eltérések esetén nyilatkozatok A hivatkozások alátámasztása történjen meg, pl: szla hivatkozik a megrendelés dátumára, akkor olyan dátummal csatolni kell a megrendelőt

55 Dokumentumok ellenőrzésének szempontjai
Számviteli, adózási szabályoknak megfelelés Azonosság a pályázatban szereplő adatokkal VTSZ - nyilatkozat Típus Helyszín - nyilatkozat Ár – elszámolható rész +/- Beszállító – árajánlat

56 Dokumentumok ellenőrzésének szempontjai
Megrendelés Dátum- ne legyen korábbi, mint a lehetséges legkorábbi megkezdés Aláírás Tárgya Ha nincs, nyilatkozat Szerződés Aláírás Dátuma Mindkét fél aláírta Pályázatban szereplő tételek: Ha nincs, nyilatkozat

57 Dokumentumok ellenőrzésének szempontjai
Számla Kiállítás dátuma teljesítés dátuma fizetési határidő Vtsz szám Megnevezés Aláírás, eladó Kifizetés bizonylata dátum hivatkozás/megjegyzés Sorszám kinek

58 Dokumentumok ellenőrzésének szempontjai
Átadás átvételi jegyzőkönyv/CMR Dátum (szla telj dát.) Dtvétel helye Mindkét fél aláírás Teljesítés igazolása Dátum Mindkét fél aláírása tárgya Értéke eladó adatai megrendelő adatai

59 Dokumentumok ellenőrzésének szempontjai
Üzembe helyezési Jegyzőkönyv Dátuma Helye (1ezzen a TSZ-szel) mindkét fél aláírás Gép pontos megnevezése Tárgyi eszköz nyílván tartó Tsz száma rajta van leírási kulcs Aktiválási dátum= ü.h dátum aktiválási összeg egyezik a számlával Gép gyári száma és típusa

60 Dokumentumok ellenőrzésének szempontjai-oktatás
Jelenléti ív Résztvevők neve-aláírása Időpontok-óra is Helyszín Képzés Tanúsítvány, bizonyítvány Dátum Résztvevő neve Képzés neve

61 Dokumentumok ellenőrzésének szempontjai-bér
A kifizetett bér egyezzen a munkaszerződéssel és a bérjegyzékkel Jelenléti ív egyezzen a munkaszerződésben foglaltakkal

62 Nyilatkozatok Nyilatkozatokkal teremtjük meg a szükséges összhangot
Kezdés, befejezés bejelentése-szükség esetén módosítás Nyilatkozat pénzkölcsönről Megrendelés, szerződés hiányáról Üzembe helyezés helyéről Elírásokról, eltérésekről Pl: nincs hivatkozás a kivonaton, elírt szerződésszámra való hivatkozás, elírt dátumok, átadás-átvétel, nem egy napon volt az üzembe helyezéssel.

63 Kifizetési kérelem elkészítése
Szükséges dokumentumok begyűjtése ellenőrzése- feladat Amennyiben szükséges nyilatkozatok elkészítése Elektronikus felületen a kifizetési kérelem elkészítése

64 Kifizetési kérelem elkészítése Pályázó Tájékoztató felületen

65 Számla rögzítése Szállító adatai Számla sorszáma Devizanem (árfolyam!)
Számla típusa Kiegyenlítés módja Teljesítés időpontja (árfolyam !) Fizetési határidő Számla kelte Kiegyenlítés időpontja (több esetén az utolsó) Kiegyenlítést igazoló bizonylat sorszáma Alátámasztó dokumentumok listája

66 Számla rögzítése

67 Számla tételeink a rögzítése
Új tétel: Tétel megnevezése Tétel kiválasztása Típus kiválasztása (eszköz, szolgáltatás, stb.) Számla összege Nettó, áfa, bruttó

68 Számla tételeink a rögzítése
Elszámolható költség: Nyíllal átemelhető Nettó összeg marad Automatikusan kiszámolja a támogatást Mentés minden oldalon Több tétel esetén új tétel Új számla esetén az elejére, és új számla kerül rögzítésre. Esetek, amikor nem azonos az ár! Csökkent Nőtt

69 Számla tételeink a rögzítése

70 Kifizetési kérelem elkészítése Pályázó Tájékoztató felületen
Gyakorlati tanácsok: Külföldi szállító esetén nem lehet kiválasztani a bankot Devizás számlánál, ha kevesebbet szeretnénk az elszámolható részbe írni, inkább Ft-ban rögzítsük! Külföldi számla esetén, ha a számlán nincs feltüntetve a teljesítés időpontja, a tényleges szállítás napját kell alapul venni. Vámolás esetén a VÁM határozat időpontja, illetve a díj megfizetése a tényleges teljesítés. Szállítólevél és CMR alaposan megvizsgálandó, mert lehet, hogy több állomáson érkezik a külföldi árú. Előlegnél ne rögzítsünk elszámolható költséget, bár ez ügyintézőnként változik!

71 Az elszámolást alátámasztó dokumentumok feliratozása
Számlák: Eredeti (1. példány): Projektazonosító Támogatás elszámolására benyújtásra került Átvettem, vagy a teljesítést igazolom Cégszerű aláírás bélyegző Az eredeti számla feliratozását követően: Másolat az eredetivel megegyező Újra cégszerű aláírás, bélyegző

72 Az elszámolást alátámasztó dokumentumok feliratozása
Számlán kívül minden dokumentumot hitelesített másolatban kell benyújtani ! Minden oldalon fel kell tüntetni: - a másolat az eredetivel megegyező - projektazonosító - cégszerű aláírás, bélyegző A szükséges nyilatkozatokat 1 példányban A módosítási kérelmeket és a bejelentőket 2 eredeti példányban

73 Kifizetési kérelem után
Beérkezést követő 30 napon belül hiánypótlás kiküldése 30 nap van rá, érdemes listát készíteni Elektronikus beküldés:- lehetséges a feltöltése Beszámoló Fotók Nyilatkozatok Papír alapon: minden más Beküldés után 1-2 hét múlva elfogadják (EMIR státusok) Jóváhagyást követően 45 napon belül utalás (ha nincs köztartozás) Utalás elkülönített könyvelése

74 Ellenőrzés A pályázónak ellenőrzés tűrési kötelezettsége van, együttműködés A pályázat benyújtása után a projekt bármely szakaszában kimehetnek ellenőrizni Jegyzőkönyv készül Lehet nem bejelentett és bejelentett- előzetes egyeztetés alapján mennek ki, van lehetőség kb +/- 10 nap alkura Gépeknél fontos,hogy a megvalósítási helyszínen legyen és üzemeljen A megkezdést igazoló dokumentum (megrendelés, szerződés, stb.), A létszám alátámasztásaként szolgáló igazolás A projekt aktuális állása (a benyújtott elszámolás, jelentés óta eltelt időszak dokumentumai), A beszerzett eszköz tárgyi eszköz kartonja (rajta egyrészről a pályázat kódjele, gép gyári száma), ez alapján ellenőrzik az eszközt

75 Ellenőrzés Az érkezett előleg, ill. támogatási összeg megjelölt, ill. elkülönített kezelésének igazolása Engedélyeket Projekt dosszié (amelyből a feltett kérdések jelentős részére válaszolni lehet), Pályázattal kapcsolatos könyvelés, Vállalt nyilvánosság (hirdetőtábla, honlap, stb.), Géptáblák, gépkönyv, építési napló, stb., Már működő gép esetén számla, kifizetés bizonylata, átadás-átvételi jegyzőkönyv/ szállítólevél, üzembe helyezési jegyzőkönyv, stb., Kötelező vállalások (létszám, ill. árbevétel a Támogatási Szerződés alapján), Környezeti és esélyegyenlőségi vállalások aktuális állapota,

76 Ellenőrzés Szolgáltatásokat alátámasztó dokumentumok (tanulmányok, jelentések értékelések, számítások), Cégadatok változása esetén azokat alátámasztó dokumentum(ok), Megtekintésre kerülnek a beszerzett gépek, eszközök.(gyári számok) Bérelt ingatlan esetén hozzájárulás, bérleti szerződés

77 Támogatás felfüggesztése- ÁSZF
Pályázónak köztartozása van KSZ-nek követelése áll fenn Biztosíték nem került benyújtásra Szerződésszegés Ellenőrzés alapján indokolt Elszámolás és beszámoló elutasítása esetén Szerződéstől való elállás Szabálytalansági eljárás Nincs engedély

78 Szerződés szegés-ÁSZF
Megállapítása: Benyújtott dokumentumok alapján (pl: korai kezdés Ellenőrzés (jegyzőkönyve)alapján Esetei: Nem rendeltetés szerű felhasználás Nem vagy részben teljesül a projekt (75%) A pályázó nem tesz eleget kötelezettségeinek (nyilvánosság, bejelentések, jelentések, elszámolások, hp-k teljesítése, közbeszerzés, fenntartás, ellenőrzés akadályoztatása)

79 Szerződés szegés- ÁSZF
Következményei: Szerződéstől való elállás-pályázó is kezdeményezheti Támogatási összeg visszafizetése késedelmi kamattal együtt

80 Szerződés megszűnése- ÁSZF
Fenntartás végén- Záró Projekt Fenntartás Jelentés elfogadását követően Szabálytalanság esetén Pályázó mondja vissza Már kapott támogatás visszafizetésével + késedelmi kamat

81 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet Budapest, Meder u. 8. (Prestige Towers) Tel: (1)  Fax. (1)  Kovács Attila területi vezető +36 ( )


Letölteni ppt "Kovács Attila, területi vezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések