Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NVSZ Korrupciómegelőzési Főosztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NVSZ Korrupciómegelőzési Főosztály"— Előadás másolata:

1 NVSZ Korrupciómegelőzési Főosztály
Budapest, június 10.

2 Nemzeti Védelmi Szolgálat szerepe a korrupció megelőzésében
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése szerint a belügyminiszter a rendészetért való felelőssége körében összehangolja a korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatokat. E feladatokat a belügyminiszter a Nemzeti Védelmi Szolgálat útján látja el.

3 Paradigmaváltás jellegzetességei a Korrupciómegelőzési Főosztály működése tükrében
sajátos helyet foglal el a szervezetben, mivel küldetése elsősorban a megelőzés nincs közvetlen (represszív jellegű) beavatkozási lehetősége a korrupciós folyamatokba, de támogatja a normasértő magatartásokkal szembeni fellépést javaslatokat fogalmaz meg a közigazgatás számára az integráns (korrupciós kockázatot csökkentő) működés feltételeinek a megteremtésére

4 az integritás területén
Nevesített feladatok az integritás területén - előkészíti a korrupció elleni kormányzati stratégiát és felterjeszti a rendészetért felelős miniszter részére (1336/2015. Korm. határozat) - kidolgozza a korrupciómegelőzési intézkedési terv és az integritás jelentés elkészítését támogató módszertani segédletet, amelyet felterjeszt a rendészetért felelős miniszter részére - végzi az integritási és korrupciós kockázatok felmérését -közreműködik az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszerének fejlesztésében és összehangolásában

5 Teljesített feladatok
- Az 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet alapján elkészítettük a integritás jelentést, valamint a korrupciómegelőzési tervet támogató módszertani segédletet (a jelentések értékelése: eltérő intenzitás) - Az integritás tanácsadók szakirányú továbbképzése III. évfolyama megindításában való közreműködés (41 költségvezetési intézmény megkeresése, ennek nyomán 32 fővel indult meg a tanfolyam) - A kommunikáció megkönnyítése érdekében egy zárt levelező csoport kialakítása és működtetése, mely egyfajta sajátos adatbázis több, mint 50 fővel - Az integritás tanácsadók kijelölését, annak visszavonását megelőző sajátos eljárásrend kialakítása, működtetése (24 fő)

6 Nemzeti Korrupcióellenes Programban
Integritás a Nemzeti Korrupcióellenes Programban A 1336/2015. (V.27.) Korm. határozat lényeges eleme az integritás erősítése. Szervezeti: - Az integritás erősödése = korrupció csökkenése. Támogatja az ÁSZ évben indított integritás felmérése, mely folytatódik, illetve bővül, többek között a többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok csatlakozásával. (kockázatelemzés, tervezés) - Kockázatkezelés kiterjesztése Személyi: Az integritás tanácsadók szakirányú továbbképzése, Közszolgálati tisztségviselők folyamatos képzése, Társadalmi attitűdformálás (széles körben értelmezett személyi integritás) Mindez összhangban van a KÖFOP tervezett célkitűzésével, az integritást sértő (korrupciós) cselekmények megelőzésének követelményével. hivatásetika

7 A személyi és szervezeti integritás biztosítása
Kemény vonalas szemlélet („Zéró tolerancia”) (kapacitáshiány – megelőzés) Megelőzésen alapuló szemlélet(„Mi az oka?”) Szervezeti szintű integritáspolitikák összehangolása (a megelőzés és a szankcionálás egyensúlya)

8 Kockázatkezelés Közlekedési kockázatok Korrupciós kockázatok
Kockázat kontrollja Személyi alkoholos befolyásoltság vezetői engedély hiánya vezetési jártasság hiánya erkölcsi gyengeség drogfüggőség adósság nemzetbiztonsági vizsgálat megbízhatósági vizsgálat kifogástalan életvitel ellenőrzése Szervezeti gépjármű világításának hiánya megfelelő fékrendszer hiánya műszaki problémák hatáskör túllépése gyenge belső ellenőrzés tisztázatlan felelősségi viszonyok világos alá-fölérendeltség, hatáskör belső és külső ellenőrzés belső szabályzatok Társadalmi kátyús úttest gyenge közvilágítás közlekedési táblák hiánya korrupcióval szembeni elnéző szemlélet jogkövetkezmények hiánya gyenge jogintézmények szemléletformálás szigorú szankciók, következetes végrehajtás működési hatékonyság növelése Külső rossz időjárási viszonyok agresszív sofőrök ország jövedelmi helyzete az adott társadalom kultúrája kedvezőbb jövedelmi viszonyok változó kulturális környezet Következménye: baleset korrupció korrupció csökkenése

9 Főbb célkitűzések - az integritásirányítási rendszer további erősítése a 1336/2015. (V.27.) Korm. határozat végrehajtásával - az 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosításának előkészítése annak érdekében, hogy az integritás tanácsadók markánsabban jelenhessenek meg a közigazgatási szervek működésében - folyamatos párbeszéd, szakmai kommunikáció - elkötelezettek körének bővítése (integritás tanácsadók számának növelése)

10 Korrupciómegelőzési Főosztály Köszönöm a figyelmet. www
Korrupciómegelőzési Főosztály Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "NVSZ Korrupciómegelőzési Főosztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések