Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Házassági perek előadás Polgári eljárásjog Dr. Pribula László

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Házassági perek előadás Polgári eljárásjog Dr. Pribula László"— Előadás másolata:

1 Házassági perek előadás Polgári eljárásjog Dr. Pribula László
egyetemi docens

2 Különleges perek Házassági perek
1. A Pp.-ben szabályozott különleges perek: Személyállapoti perek A közigazgatási perek A bíróság fizetési meghagyásos eljárással összefüggő feladatai A sajtó-helyreigazítási eljárás A munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek Az alkotmányjogi panasz esetén követendő eljárás Végrehajtási perek 2. Egyéb jogszabályban megjelenő különleges perszabályok pl.: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos perek Társadalmi szervezetekkel kapcsolatos perek Iparjogvédelmi perek Házassági perek

3 Személyállapoti perek
A fél személyi, családi jogállását érintő perek 1. A különleges perek körében szabályozott személyállapoti perek: Házassági perek Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek A szülői felügyelettel kapcsolatos perek Gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos perek 2. Személyállapoti perek, melyekre az általános perszabályok vonatkoznak: Örökbefogadás felbontása iránti per Volt házastárs névviseléstől való eltiltása iránti per Gyermekelhelyezés és annak megváltoztatása Házassági perek

4 Házassági perek Házassági perek -- érvénytelenítési per
-- házasság érvényességének megállapítása iránti per -- házasság létezésének megállapítása iránti per -- házasság nem létezésének megállapítása iránti per -- házassági bontóper NEM: házassági vagyonjogi per Házassági perek

5 A házasság létezése, érvényessége
Létező házasság: Együttesen jelenlévő Férfi és nő Az anyakönyvvezető előtt Személyesen Házasságkötési szándékot kijelentenek II. Érvényes házasság – nincs házassági akadály Fennálló korábbi érvényes házasság Rokoni kapcsolat Cselekvőképtelen állapot Cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság Korhatár Házassági perek

6 A házasság felbontása Házassági perek
Bármelyik fél kérelmére felbontható a házasság, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott Tényállásos bontóper Ptk. 4:21. § (1) bekezdés Megegyezésen alapuló bontás Ptk. 4:21. § (2) bekezdés Közös gyermek szülői felügyeletének gyakorlása Közös gyermek tartása Különélő szülő és közös gyermek közötti kapcsolattartás Házastársi közös lakás használata (igény esetén) Házastársi tartás Házassági perek

7 Házassági perek sajtosságai I. – általános szabályok
1. Illetékességi szabályok: Vagylagos illetékesség:az a bíróság is illetékes, amelynek területén a házastársak utolsó közös lakóhelye volt. Kisegítő illetékesség: Pesti Központi Kerületi Bíróság Kizárólagos illetékesség: Ha házassági per van folyamatban, kizárólag annak bírósága előtt indítható az ugyanarra a házasságra vonatkozó újabb házassági per és házassági vagyonjogi per. 2. A korlátozottan cselekvőképes házastárs teljes perbeli cselekvőképességgel rendelkezik 3. Nincs helye beavatkozásnak 4. Nem ügyvéd részére adott meghatalmazás közjegyzői hitelesítésének kötelezettsége Házassági perek

8 Házassági perek sajátosságai – keresetindítás I.
1. Kereset összekapcsolása: Csak az ugyanarra a házasságra vonatkozó más érvénytelenítési vagy bontókeresetet, a házasfelek gyermekének származására, tartására és a gyermeket érintő szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére, a gyermek elhelyezésére vonatkozó, valamint a házassági vagyonjogi keresetet lehet összekapcsolni. 2. Keresetlevél kötelező tartalmi elemei: - házasság megkötésére vonatkozó adatok, - a házasságból származott, életben levő gyermekek születésére vonatkozó adatok, - keresetindításra való jogosultság igazolása - okiratok csatolása Házassági perek

9 Házassági perek sajátosságai – keresetindítás II.
Házasság létezésének, nemlétezésének megállapítása iránti perek Felperes Alperes Keresetindítási határidő Házastárs Másik házastárs Nincs Érdekelt Mindkét házastársa Ügyész Mindkét házastárs Házassági perek

10 Házassági perek sajátosságai – keresetindítás III
Házassági perek sajátosságai – keresetindítás III. – érvénytelenítési perek Érvénytelenségi ok Felperes Alperes Keresetindítási határidő Korábbi házasság Házastárs Másik házastárs nincs Ügyész, érdekelt Mindkét házastárs Rokoni kapcsolat Cselekvőképtelen állapot Csak érintett házastárs Cselekvőképesség visszanyerésétől 6 hónap Teljesen korlátozó gondnokság Gondnokság fennállása alatt Nincs Gondnokság megszűnése után Gondnokság megszűnésétől 6 hónap Élet- kor Kiskorúság alatt Nagykorúság elérésétől 6 hónap Nagykorúság elérésétől Házassági perek

11 Házassági perek sajátosságai – keresetindítás IV.
Házasság felbontása iránti per Felperes Alperes Keresetindítási határidő Házastárs Másik házastárs Nincs Házassági perek

12 Házassági perek sajátosságai – elsőfokú eljárás
A nyilvánosságot az általános feltételek nélkül is ki lehet zárn A felperes házassági perben keresetétől az eljárás bármely szakában az alperes hozzájárulása nélkül is elállhat a bíróság köteles a házastársakat személyesen meghallgatni; kivéve: valamelyik házastárs cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, továbbá ha a bíróság előtt való megjelenése más elháríthatatlan akadályba ütközik Ha a felperes az első tárgyaláson személyesen nem jelenik meg, a pert meg kell szüntetni; alperes mulasztásának nincs jogkövetkezménye Békítés bármikor első tárgyaláson érdemi döntés nem hozható (kivéve: 1. nincs közös kiskorú gyermek, 2. amikor a személyes meghallgatás nem kötelező) - tárgyalás elhalasztása - három hónapon belül írásban kérhetik az eljárás folytatását – új határnap 30 nap eltelte után Hivatalbóli bizonyítás – hivatalból ideiglenes határozathozatal Nincs részítélet Házassági perek

13 Házassági perek sajátosságai – perorvoslati eljárás
Jogerő: a fellebbezési határidő utolsó napjától számított 15. nap (igazolási kérelem – jogvesztő 15 nap) Perújítás, felülvizsgálat: nincs helye az érvénytelenítés, felbontás kérdésében Házassági perek

14 Házassági vagyonjogi per
Nem házassági per! Összekapcsolható házassági perrel Részítélet hozható Házassági perek

15 Köszönöm a figyelmet! Házassági perek


Letölteni ppt "Házassági perek előadás Polgári eljárásjog Dr. Pribula László"

Hasonló előadás


Google Hirdetések