Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Házassági perek Házassági perek Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás Dr. Pribula László egyetemi docens.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Házassági perek Házassági perek Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás Dr. Pribula László egyetemi docens."— Előadás másolata:

1 Házassági perek Házassági perek Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás Dr. Pribula László egyetemi docens

2 Különleges perek Különleges perek 1. A Pp.-ben szabályozott különleges perek: Személyállapoti perek A közigazgatási perek A bíróság fizetési meghagyásos eljárással összefüggő feladatai A sajtó-helyreigazítási eljárás A munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek Az alkotmányjogi panasz esetén követendő eljárás Végrehajtási perek 2. Egyéb jogszabályban megjelenő különleges perszabályok pl.: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos perek Társadalmi szervezetekkel kapcsolatos perek Iparjogvédelmi perek

3 Személyállapoti perek Személyállapoti perek A fél személyi, családi jogállását érintő perek 1. A különleges perek körében szabályozott személyállapoti perek: Házassági perek Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek A szülői felügyelettel kapcsolatos perek Gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos perek ---------------------------------------------------------------- 2. Személyállapoti perek, melyekre az általános perszabályok vonatkoznak: Örökbefogadás felbontása iránti per Volt házastárs névviseléstől való eltiltása iránti per Gyermekelhelyezés és annak megváltoztatása

4 Házassági perek Házassági perek -- érvénytelenítési per -- házasság érvényességének megállapítása iránti per -- házasság létezésének megállapítása iránti per -- házasság nem létezésének megállapítása iránti per -- házassági bontóper NEM: házassági vagyonjogi per

5 A házasság létezése, érvényessége A házasság létezése, érvényessége I.Létező házasság: -Együttesen jelenlévő -Férfi és nő -Az anyakönyvvezető előtt -Személyesen -Házasságkötési szándékot kijelentenek II. Érvényes házasság – nincs házassági akadály 1.Fennálló korábbi érvényes házasság 2.Rokoni kapcsolat 3.Cselekvőképtelen állapot 4.Cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság 5.Korhatár

6 A házasság felbontása A házasság felbontása Bármelyik fél kérelmére felbontható a házasság, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott Tényállásos bontóper Ptk. 4:21. § (1) bekezdés Ptk. 4:21. § (1) bekezdés Megegyezésen alapuló bontás Ptk. 4:21. § (2) bekezdés -Közös gyermek szülői felügyeletének gyakorlása -Közös gyermek tartása -Különélő szülő és közös gyermek közötti kapcsolattartás -Házastársi közös lakás használata -(igény esetén) Házastársi tartás

7 Házassági perek sajtosságai I. – általános szabályok Házassági perek sajtosságai I. – általános szabályok 1. Illetékességi szabályok: Vagylagos illetékesség:az a bíróság is illetékes, amelynek területén a házastársak utolsó közös lakóhelye volt. Kisegítő illetékesség: Pesti Központi Kerületi Bíróság Kizárólagos illetékesség: Ha házassági per van folyamatban, kizárólag annak bírósága előtt indítható az ugyanarra a házasságra vonatkozó újabb házassági per és házassági vagyonjogi per. 2. 2. A korlátozottan cselekvőképes házastárs teljes perbeli cselekvőképességgel rendelkezik 3. Nincs helye beavatkozásnak 4. Nem ügyvéd részére adott meghatalmazás közjegyzői hitelesítésének kötelezettsége

8 Házassági perek sajátosságai – keresetindítás I. Házassági perek sajátosságai – keresetindítás I. 1. Kereset összekapcsolása: Csak a Csak az ugyanarra a házasságra vonatkozó más érvénytelenítési vagy bontókeresetet, a házasfelek gyermekének származására, tartására és a gyermeket érintő szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére, a gyermek elhelyezésére vonatkozó, valamint a házassági vagyonjogi keresetet lehet összekapcsolni. 2. Keresetlevél kötelező tartalmi elemei: - házasság megkötésére vonatkozó adatok, - a házasságból származott, életben levő gyermekek születésére vonatkozó adatok, - keresetindításra való jogosultság igazolása - okiratok csatolása

9 Házassági perek sajátosságai – keresetindítás II. Házassági perek sajátosságai – keresetindítás II. Házasság létezésének, nemlétezésének megállapítása iránti perek FelperesAlperesKeresetindítási határidő HázastársMásik házastársNincs ÉrdekeltMindkét házastársaNincs ÜgyészMindkét házastársNincs

10 Házassági perek sajátosságai – keresetindítás III. – érvénytelenítési perek Házassági perek sajátosságai – keresetindítás III. – érvénytelenítési perek Érvénytelenségi okFelperesAlperes Keresetindítási határidő Korábbi házasság HázastársMásik házastársnincs Ügyész, érdekeltMindkét házastárs Rokoni kapcsolat HázastársMásik házastársnincs Ügyész, érdekeltMindkét házastárs Cselekvőképtelen állapot Csak érintett házastárs Másik házastárs Cselekvőképesség visszanyerésétől 6 hónap Teljesen korlátozó gondnokság Gondnokság fennállása alatt HázastársMásik házastársNincs Ügyész, érdekeltMindkét házastárs Gondnokság megszűnése után Csak érintett házastárs Másik házastársGondnokság megszűnésétől 6 hónap Élet- kor Kiskorúság alatt HázastársMásik házastársNincs Ügyész, érdekeltMindkét házastárs Csak érintett házastárs Másik házastársNagykorúság elérésétől 6 hónap Nagykorúság elérésétől

11 Házassági perek sajátosságai – keresetindítás IV. Házassági perek sajátosságai – keresetindítás IV. Házasság felbontása iránti per Házasság felbontása iránti per FelperesAlperesKeresetindítási határidő HázastársMásik házastársNincs

12 Házassági perek sajátosságai – elsőfokú eljárás Házassági perek sajátosságai – elsőfokú eljárás 1. A 1. A nyilvánosságot az általános feltételek nélkül is ki lehet zárn 2. 2. A felperes házassági perben keresetétől az eljárás bármely szakában az alperes hozzájárulása nélkül is elállhat 3. 3. a bíróság köteles a házastársakat személyesen meghallgatni; kivéve: valamelyik házastárs cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, továbbá ha a bíróság előtt való megjelenése más elháríthatatlan akadályba ütközik 4. 4. Ha a felperes az első tárgyaláson személyesen nem jelenik meg, a pert meg kell szüntetni; alperes mulasztásának nincs jogkövetkezménye 5. 5. Békítés bármikor 6. 6. első tárgyaláson érdemi döntés nem hozható (kivéve: 1. nincs közös kiskorú gyermek, 2. amikor a személyes meghallgatás nem kötelező) - tárgyalás elhalasztása - három hónapon belül írásban kérhetik az eljárás folytatását – új határnap 30 nap eltelte után 7. 7. Hivatalbóli bizonyítás – hivatalból ideiglenes határozathozatal 8. 8. Nincs részítélet

13 Házassági perek sajátosságai – perorvoslati eljárás Házassági perek sajátosságai – perorvoslati eljárás 1. Jogerő: a fellebbezési határidő utolsó napjától számított 15. nap (igazolási kérelem – jogvesztő 15 nap) 2. Perújítás, felülvizsgálat: nincs helye az érvénytelenítés, felbontás kérdésében

14 Házassági vagyonjogi per Házassági vagyonjogi per 1. Nem házassági per! 2. Összekapcsolható házassági perrel 3. Részítélet hozható

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Házassági perek Házassági perek Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás Dr. Pribula László egyetemi docens."

Hasonló előadás


Google Hirdetések