Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Névváltoztatási eljárások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Névváltoztatási eljárások"— Előadás másolata:

1 Névváltoztatási eljárások
2011

2 Névváltoztatási eljárások
Születési családi és/vagy utónév megváltoztatása Házassági név megváltoztatása Házassági névviselési forma módosítása Névmódosítás honosítási eljárásban

3 Házassági névváltoztatás
A házassági név megváltozásának feltételei: a házasság megszűnt, és a kérelmező személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványával vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy volt házastársa nevét a kért formában használta.

4 Házassági név megváltoztatása - példák
Kovács János Béláné ►Kovács Béláné Kis Sándorné ► Kiss Sándorné Varga Tiborné ►Nógrádi Tiborné Illetékmentes!!!!!

5 Születési névváltoztatás
At. 28. § (1) Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezi.

6 A névváltoztatási kérelem
Tartalma: At. 28/A. § (2) bekezdés Benyújtása: lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél. Külföldön élő magyar állampolgár az illetékes magyar külképviseleten kérheti. Meg kell jelölni az új családi, és/vagy utónevet Csatolandó mellékletek: anyakönyvi kivonatok, hozzájárulások, bírósági vagy gyámhatósági határozatok, családfa, stb. A kérelem átvételekor a személyazonosságot és a magyar állampolgárságot igazolni kell. »» Amennyiben a kérelmező vezetői engedéllyel igazolja személyazonosságát, állampolgárság vizsgálatot kell kezdeményezni!

7 A névváltoztatási kérelem 2.
A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani!  Nincs helye képviseletnek! Gondnokság alatt álló személy nevében a törvényes képviselő kérheti. Kiskorú esetén a szülők együttesen kérelmezhetik, kivéve, ha egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette vagy szünetelteti, vagy az egyik szülő meghalt. Ha nem a szülők a törvényes képviselők, értelemszerűen a törvényes képviselő kérheti.

8 Mit nem lehet engedélyezni?
Olyan utónevet, ami a születéskor sem anyakönyvezhető. Családi név változtatása esetén: Történelmi név: Kossuth Régies írásmódú: Antalffy, Beöthey Magyar hagyományoktól eltérő hangzású: Smith, Davies Kivéve, ha különös méltánylást igénylő körülmény áll fenn.

9 A névváltoztatási eljárás
Névváltoztatásról okiratot állít ki az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter A névváltoztatás anyakönyvi bejegyzését a miniszter rendeli el az érintett anyakönyvvezetők felé Ügyintézési határidő: 60 nap Illetékek: → névváltoztatás: Ft → ismételt névváltoztatás: Ft → okiratmásolat: Ft → nagykorú gyermek esetén a szülő névváltoztatásának feljegyeztetése a gyermek születési bejegyzésébe: Ft Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni! Illetékmentesség: csak a jogszabályban meghatározott esetben engedélyezi a miniszter

10 A névváltoztatás hatálya
A kérelmező a névváltoztatási okirat kézhezvételétől jogosult az engedélyezett név viselésére. A névváltoztatás hatálya automatikusan kiterjed a kérelmező házastársára és kiskorú gyermekére. A kiskorú gyermek esetén kérhető, hogy ne terjedjen ki. Volt házastársra nem terjed ki.

11 Névváltoztatás ≠ Névmódosítás
1) december 15-ig a) 14 éven aluli gyermek utónevét 1 ízben anyakönyvvezető módosította b) nagykorú: két utónév cseréje, egyik törlése 2) Megkülönböztető betűjel 3) Házassági névmódosítás 4) Állampolgársági eljárásban történt névmódosítás 5) Nemzetiségi névmódosítás 6) Nmjt. alapján

12 Bejegyzés minták, anyakönyvi kivonat kiállítása névváltoztatás után
Bejegyzés minták (Ar. 4. sz. melléklet): 16. A névváltoztatás: I. A születési anyakönyvben: a) Születési családi név: A gyermek (az apa és a gyermek) születési családi neve: Kiss (IRM/1552/2007.) április 1. X.Y. aktő. b) Születési családi és utónév: A gyermek születési családi neve: Tóth, születési utóneve: Mihály (IRM/1551/2007.) március 20. X.Y. aktő. Az anya születési családi neve: Szabó, születési utóneve: Csilla (IRM/1662/2007.) február 20. X.Y. aktő. c) Születési utónév: A gyermek születési utóneve: Lajos (IRM/1559/2007.) február 1. X.Y. aktő. [A születési anyakönyvi kivonat születési név rovatába a megváltozott születési családi és utónevet kell bejegyezni.]

13 Bejegyzés minták II. A házassági anyakönyvben:
a) Születési családi név: A férj születési családi neve: Nagy, házassági neve: Nagy Béla. (IRM/l536/2007.) február 1. X.Y. aktő. [A házasságban a feleség születési nevét viseli.] b) Születési családi és utónév: A férj születési családi és utóneve, házassági neve: Kelemen Károly, a feleség házassági neve: Kelemen Károlyné (IRM/4152/2007.) február 1. X.Y. aktő. c) Születési utónév: A férj születési utóneve: Iván, házassági neve: Balogh Iván. A feleség házassági neve: Balogh Ivánné Kucsera Vilma (IRM/3532/2007.) február 1. X.Y. aktő. d) Születési családi név (külföldi állampolgárságú férj esetén): A férj születési családi neve január 31-től Smidt. A feleség házassági neve: Smidt. (Dél-dunántúli Reg. Állig. Hiv /3/2009.) április 10. X.Y. aktő. [A házassági anyakönyvi kivonat születési (és házassági) név rovatába a megváltozott születési (és házassági) családi és utónevet kell bejegyezni.]

14 Bejegyzés minták 3. III. A bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvében: a) Születési családi név: Kiss László bejegyzett élettárs születési családi neve: Nagy. (IRM/l536/2009.) december 1. X.Y. aktő. b) Születési családi és utónév: Kiss László bejegyzett élettárs születési családi és utóneve: Kelemen Károly (IRM/4152/2009.) december 1. X.Y. aktő. c) Születési utónév: Kiss László bejegyzett élettárs születési utóneve: Iván (IRM/3532/2009.) december 1. X.Y. aktő.

15 Házassági névviselési forma módosítása
Anyakönyvvezetői hatáskör Kérelem a lakóhely vagy a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél nyújtható be Illeték: 5000 forint Kérelmezhető a házasság fennállása alatt vagy annak megszűnte után korlátlan számban A változás tényét a kivonat Megjegyzés rovatában kell feltüntetni a hatálybalépés dátumával.


Letölteni ppt "Névváltoztatási eljárások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések