Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NÉVVISELÉS SZÜLETÉSI NÉV: CSALÁDI NÉV, UTÓNÉV DOKTORI CÍM NEMZETISÉGI NÉVVISELÉS HÁZASSÁGI NÉV ANYAKÖNYVI SZAKVIZSGA TANFOLYAM 2011 Összeállította: Piros.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NÉVVISELÉS SZÜLETÉSI NÉV: CSALÁDI NÉV, UTÓNÉV DOKTORI CÍM NEMZETISÉGI NÉVVISELÉS HÁZASSÁGI NÉV ANYAKÖNYVI SZAKVIZSGA TANFOLYAM 2011 Összeállította: Piros."— Előadás másolata:

1 NÉVVISELÉS SZÜLETÉSI NÉV: CSALÁDI NÉV, UTÓNÉV DOKTORI CÍM NEMZETISÉGI NÉVVISELÉS HÁZASSÁGI NÉV ANYAKÖNYVI SZAKVIZSGA TANFOLYAM 2011 Összeállította: Piros Zsuzsanna

2 Születési név  Az a név, amely az érintett személyt a születési anyakönyvi bejegyzése szerint aktuálisan megilleti.  Családi névből és utónévből áll.  Bizonyos kivételes esetektől eltekintve a magyar állampolgár családi neve maximum két tagból állhat, melyet kötőjellel kell összekötni.  Magyar állampolgár részére maximum két utónevet lehet anyakönyvezni. Kivétel: nemzetiségiek, valamint az Nmjt. alapján.

3 Születési név 1. Apa - Vad Anya – Kő 1. Vad 2. Kő 3. Vad-Kő 4. Kő-Vad

4 Születési név 2. Apa – Vad Tibor Anya – Vad Tiborné, Vadné Kő Rita, Vad Rita Gyerek családi neve: Vad

5 Születési név 3. Apa – Vad Tibor Anya – Vad-Kő Rita Gyerek családi neve:  Vad  Vad-Kő

6 Születési név 4. Apa – Vad-Kő Tibor Anya – Vad-Kő Rita Gyerek családi neve: Vad-Kő Vad-Kő

7 Születési név 5. Apa – Vad-Kő Tibor Anya – Kő Rita Gyerek családi neve:  Kő  Vad-Kő

8 Születési név 6. Apa - Kő Anya – Kő Gyerek családi neve: Kő Kő

9 Születési név apai elismerő nyilatkozat megtétele esetén Apa: Kiss Anya: Tóth Éva szül.: Őri Apa: Kiss Anya: Tóth Éva szül.: Őri Gyerek neve: 1. Kiss 2. Tóth 3. Kiss-Tóth 4. Tóth-Kiss (nem lehet Őri, csak ha az anya előbb módosít!)

10 Születési név apai elismerő nyilatkozat megtétele esetén Apa: Kiss Anya: Tóth Jenőné szül.: Őri vagy Tóthné Őri Éva vagy Tóthné Őri Éva Gyerek neve: 1. Kiss 2. Őri 3. Kiss-Őri 4. Őri-Kiss (nem lehet Tóth, csak ha az anya előbb módosít Tóth Évára)

11 Születési név apai elismerő nyilatkozat megtétele esetén Apa: Kiss Tibor szül. Nagy Anya: Tóth Éva szül.: Őri Gyerek neve: 1. Kiss 2. Tóth 3. Kiss-Tóth 4. Tóth-Kiss (nem lehet Nagy vagy Őri, csak házassági névmódosítás után)

12 UTÓNÉV  Amennyiben mindkét szülő magyar állampolgár, magyar nemzetiségű és a gyermek Magyarországon született, csak az MTA Nyelvtudományi Intézete által összeállított utónévjegyzékből kaphat utónevet (kivétel: ha az Nmjt.-t kell alkalmazni).  Ha a választott név nem szerepel a névjegyzékben, szakértői véleményt kell kérni.  A Nyelvtudományi Intézeten belül működő Utónév Bizottság hozza a döntést, mely hetente ülésezik.

13 Utónév  Anyakönyvezni egy vagy két utónevet lehet At. 27/A. § (3)  Elhalt személy utóneve  Jellemzők: → nemnek megfelelő utónév → utónévkönyv: 1983. január 1. → „utónevet nem kapott” → utónév rovat: „még nincs megállapítva” → nem magyar állampolgár utóneve

14 UTÓNÉVJEGYZÉK  Magyar Utónévkönyv  A lista itt található: www.nytud.hu. www.nytud.hu  Havonta frissítik.

15 NÉHÁNY SZAKVÉLEMÉNY engedélyezett nőiengedélyezett férfielutasított nőielutasított férfi ZETAAGABABABIALESSANDRO LUCINDANIMÁIEKATERINABANDI FRANNICSOBAJDFENTEGRADENNIS HAJNIDALTONLILIKATAENRIQUE HANAGUIDÓNANCYJESPER ILANGHARSÁNYSONIAMARIHUANA KÁRISZIMANTSZIPORKANIKÓ KITÁNALORENZÓ GÉSAPETYA MEGÁNMAX KRISNAKUMÁRIRICCARDO MEGGIMOHAMEDBÓBITA RICÓ MIRAOLEG TONI MORÉNARONALDÓ DENIEL TÁMÁRRÚBEN CSINKÓ KÉRENSIRÁLY NELSON TRINITINELZON KRISNAKUMÁR VANILLA DENZEL RUSSEL ZARINA JÁBIN

16 MAGYAROSZÁGON HONOS KISEBBSÉGEK UTÓNÉV VISELÉSÉNEK SZABÁLYAI  MAGYARORSZÁGI NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK UTÓNÉVKÖNYVE  NÉMET KISEBBSÉGI UTÓNÉVKÖNYV  AMENNYIBEN A KÉRT UTÓNÉV NEM SZEREPEL, SZAKVÉLEMÉNY KÉRÉSE AZ ÉRINTETT ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATTÓL

17 Magyarországon honos kisebbségek:  bolgár  cigány  görög  horvát  lengyel  német  örmény  román  ruszin  szerb  szlovák  szlovén  ukrán

18 Kisebbségi névviselés – családi név  FÉRFI  POPOV  SIKORSKI  PAPADIMITRISZ  KISS  NŐI  POPOVA  SIKORSKA  PAPADIMITROU  KISSOVÁ

19 Házassági név 1. Férj neve: Szabó János született Ó János Feleség neve: Kiss Éva született Varga Éva Feleség az alábbi nevek közül választhat: 1. Kiss Éva 2. Szabó Éva 3. Szabóné Kiss Éva 4. Szabó Jánosné 5. Szabó Jánosné Kiss Éva 6. Kiss-Szabó Éva 7. Szabó-Kiss Éva

20 Házassági név 2. Férj neve: Szabó János született Ó János Feleség neve: Kiss Éva született Varga Éva Feleség az alábbi neveket nem választhatja: 1. Varga Éva 2. Szabóné Varga Éva 3. Szabó Jánosné Varga Éva 4. Varga-Szabó Éva 5. Szabó-Varga Éva (Ezekhez a névviselési formákhoz előbb módosítani kell a házassági nevét Kiss Éváról Varga Évára) 6. Ó Éva, Óné Kiss Éva, Ó Jánosné, Ó-Kiss, Kiss-Ó Éva (ehhez a leendő férjnek kell módosítania előbb a házassági nevét) (ehhez a leendő férjnek kell módosítania előbb a házassági nevét)

21 Házassági névviselés története 1. 1895-1952  A korabeli szabályozás szerint a férjes, özvegy, vagy a volt férj nevének viselésére jogosított elvált nők a férj családi és utónevének – né toldatos formáját viselhették. Ez az útmutatás vonatkozott az anyakönyvezésre és az anyakönyvi okiratok kiállítására egyaránt, kivéve, ha a bejegyzésben a saját (akkori szóhasználattal „hajadoni”) név anyakönyvezése volt az előírás, pl. születési anyakönyvben a gyermek anyjaként.  A leírtak alapján az említett időszakban keletkezett házassági bejegyzésekről kiállított anyakönyvi kivonatok „A feleség családi és utóneve a házasságkötés után” rovatába a feleség nevét a fenti módon kell beírni.  (Kivétel adódhat abból, hogy a Csjt. megalkotásával olyan rendelkezés született, amely szerint a feleség a Csjt. hatálybalépése előtt kötött házassága esetén is jogosult a házasság tartama alatt kizárólag a maga nevét viselni, ha az erre irányuló szándékát 1953. június 30 napjáig annál az anyakönyvvezetőnél bejelentette, akinél a születési bejegyzését tartalmazó anyakönyv volt. Hasonló szabályozás és határidő vonatkozott annak az özvegy nőnek a névviselésére, akinek férje a Csjt. hatálybalépése előtt halt meg.  Kétség esetén tehát a házasságkötés, illetve a házasság megszűnése utáni név megállapításához az érintett születését nyilvántartó anyakönyvezető segítségét kell kérni.)

22 Házassági névviselés története 2. 1953-1963  A jogszabály egyértelműen lehetővé tette a feleségnek a házasságkötés után a leánykori (születési) nevének kizárólagos viselését is. Fontos rendelkezés volt emellett, hogy a házassági bejegyzésben szerepelt a feleség házasságkötés utáni neve, továbbá nőknél a születési anyakönyvekben utólagos bejegyzésként feltüntetésre került a házasságkötés ill. a házasság megszűnése utáni névváltozás.  Hasonló esetben tehát a nők házassági nevének megállapítása, az anyakönyvi kivonat kiállítása nem jelenthet problémát.

23 Házassági névviselés története 3. 1964-1974  A férjes nők névviselésre vonatkozó szabályozás megegyezik az előző időszakkal. Az anyakönyvezés annyiban tér el, hogy a születési anyakönyvbe már nem kellett bejegyezni a házasságkötéssel felvett házassági nevet.

24 Házassági névviselés története 4. 1974-2004  A Csjt. 1974. július 1-jétől hatályos szövege szerint, a 26.§ (1) bekezdése értelmében a menyasszony a házasság megkötése előtt tett nyilatkozatával a ma ismeretes, ott feltüntetett névviselési formák közül választhat. Ezt követően – a házasság fennállása alatt – ettől eltérő név viselése csak BM engedély alapján lehetséges. (A házasság megszűnése után egy alkalommal anyakönyvvezető, második alkalommal már ismét a BM engedélyezte.)  Az 1974. július 1. után megszűnt házasságok esetén a volt feleség ( mind az elvált, mind az özvegy nő) korlátlan időn belül, egy alkalommal az anyakönyvvezetőnek bejelentheti, hogy a házasság fennállása alatt viselt nevétől el kíván térni ( azzal a korlátozással, hogy „-né” toldatos formát nem választhat, aki férje nevét a házasság fennállása alatt sem viselte vagy a bíróság annak viselésétől eltiltotta).  (Átmeneti rendelkezés volt: Az 1974. június 1. előtt kötött, illetve felbontott házasság alapján a feleség (volt feleség) az ezen időponttól számított 6 hónapon belül (vagyis 1975. január 1-ig) bejelentést tehetett a házasságkötés szerint illetékes anyakönyvvezetőhöz és megjelölhette, hogy az eddigi névviselése helyett a Csjt. 26.§ (1) bekezdésében meghatározottak közül melyiket választja. Ezen határidő eltelte után a névviselés megváltoztatásának csak a Csjt. 26.§ (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint és csak belügyminiszteri engedéllyel volt helye 2003. december 31- ig..)

25 Házassági névviselés története 5. 2004-től  2004. január 1-től a férfiak is viselnek házassági nevet. A nők részére a meglévők mellé újfajta névviselési forma a két fél családi nevéből képzett kettős házassági név.  A házassági névviselési forma megváltoztatására irányuló eljárásra a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes (2002. december 15-től.). Az eljárás illetéke 5000 forint.

26 Doktori cím  Az anyakönyvbe az adott anyakönyvi esemény időpontjában már meglévő doktori cím jegyezhető be.  Születési anyakönyv » szülőké  Házassági anyakönyv » férj, feleség, továbbá szüleiké  Halotti anyakönyv » elhalt, elhalt szüleinek és házastársának, bejegyzett élettársának doktori címe  Kizárólag dr. formában jegyezhető be.  Phd., med. univ., stb. nem jegyezhető be.

27 Doktori cím viselése 1. (férj dr.) dr. Tóth Béla és Ujj Éva  dr. Tóth Béláné  dr. Tóth Béláné Ujj Éva  dr. Tóthné Ujj Éva  Tóth Éva  Tóth-Ujj Éva  Ujj-Tóth Éva

28 Doktori cím viselése 2. (feleség dr.) Tóth Béla és dr. Ujj Éva  Tóth Béláné dr.  Tóth Béláné dr. Ujj Éva  Tóthné dr. Ujj Éva  dr. Tóth Éva  dr. Tóth-Ujj Éva  dr. Ujj-Tóth Éva

29 Doktori cím viselése 3. (feleség és férj is dr.) dr.Tóth Béla és dr. Ujj Éva  dr. Tóth Béláné dr.  dr. Tóth Béláné dr. Ujj Éva  dr. Tóthné dr. Ujj Éva  dr. Tóth Éva  dr. Tóth-Ujj Éva  dr. Ujj-Tóth Éva

30 Doktori cím viselése 4. (feleség dr.) Tóth Béla és dr. Ujj Éva  Tóth Béla  Tóth-Ujj Béla  Ujj-Tóth Béla  Ujj Béla


Letölteni ppt "NÉVVISELÉS SZÜLETÉSI NÉV: CSALÁDI NÉV, UTÓNÉV DOKTORI CÍM NEMZETISÉGI NÉVVISELÉS HÁZASSÁGI NÉV ANYAKÖNYVI SZAKVIZSGA TANFOLYAM 2011 Összeállította: Piros."

Hasonló előadás


Google Hirdetések