Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÜZEMBENTARTÓI BALESETVIZSGÁLAT első tapasztalatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÜZEMBENTARTÓI BALESETVIZSGÁLAT első tapasztalatok"— Előadás másolata:

1 ÜZEMBENTARTÓI BALESETVIZSGÁLAT első tapasztalatok
KBSZ Szakmai Nap Budapest, május 7. dr. Gincsai János főosztályvezető

2 JOGSZABÁYI HÁTTÉR 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről; (32/A. §) 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti és a víziközle- kedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról; (VI. Fejezet); 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól; (13. pont és 1. sz. melléklet)

3 BIZTONSÁGI SZERVEZET Vasúti társaság vezetőjének közvetlen irányítása alatt Országos pályahálózatot működtető vt. maga működteti Vb-i tanúsítványban/engedélyben hagyja jóvá az NKH Szerződéskötés / együttműködés lehetséges Bejelentés / intézkedés / üzembentartói vizsgálat

4 BEJELENTÉS KBSZ részére (baleseti-ügyeleti szolgálat)
Döntés: (tájékoztatás haladéktalanul) Azonnali helyszíni szemle (KBSZ vizsgálat vagy ÜT) Üzembentartói vizsgálatra felhívás Nem kér további tájékoztatást

5 FELHÍVÁS Az üzembentartói vizsgálatot a KBSZ felhívása alapján kell lefolytatni. Rövid úton haladéktalanul (telefon / helyszínen személyesen) Következő munkanapon írásban megerősítve Több érintett vasúttársaság esetén valamennyi felhívásra kerül, de megállapodhatnak, hogy egyikük vizsgál, vagy közösen A felhívást vissza kell igazolni! Az írásbeli kommunikáció legpraktikusabb formája az .

6 VIZSGÁLAT A jogszabályok és a saját előírások alapján kell végezni.
20/2012. (V.8.) NFM rendelet 1. mell. tartalmi követelmények – az esemény jellegének és súlyosságának figyelembe vételével kell alkalmazni Helyszíni szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni Az eset megítélését alapvetően befolyásoló adatokról a KBSZ-t haladéktalanul tájékoztatni kell KBSZ bármikor tájékoztatást kérhet (vizsgálat állása, eddigi megállapítások, tervezett további lépések, intézkedések)

7 Az üzembentartói vizsgálat jelentéssel zárul.
KBSZ saját hatáskörbe vonhatja Vasúttársaság is kezdeményezheti, ha saját lehetőségeit meghaladja Az üzembentartói vizsgálat jelentéssel zárul. Vizsgáló(k) írja alá – különvélemény lehetséges Biztonsági szervezet vezetője küldi meg (közösen) Határidő 60 nap, egyszer meghosszabbítható, előzetes kérésre, részeredményekről való tájékoztatás mellett

8 VIZSGÁLÓK Egyetem (MSc) + 3 év vagy főiskola (BSc) + 5 év gyakorlat
Balesetvizsgálói tanfolyam (160 óra) Középfokú végzettségű, ha már végzi, akkor végéig Tanfolyam elvégzése július 1-ig Szakértőnek ez nem szükséges, de akkor csak szakvéleményt ad, a vizsgáló vagy elfogadja, vagy nem, nem írja alá a jelentést, nem lehet különvéleménye sem.

9 DÖNTÉS A VIZSGÁLATRÓL KBSZ lezárja és erről értesítést küld (eddig minden bizonyí- tékot meg kell őrizni) Határidő tűzésével kiegészítésre visszaküldi (nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, vagy további szakmai kérdések tisztázása szükséges), iránymutatással Saját szakmai vizsgálatot indít (bekéri a teljes iratanyagot) ÜT jelentést biztonsági ajánlással egészíti ki ÜT jelentést vagy annak kivonatát nyilvánosságra hozza (más számára is tanulságos tapasztalatok esetén)

10 EDDIGI TAPASZTALATOK Tanfolyam szervezése elkezdődött
Első jelentések beérkeztek (MÁV, GySEV, villamos üzemek) Vizsgálatok tartalma, részletezettsége megfelelő Hiányoznak: - Megtett intézkedések a megelőzés érdekében - Ajánlások, javaslatok a megelőzés érdekében

11 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "ÜZEMBENTARTÓI BALESETVIZSGÁLAT első tapasztalatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések