Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Építőipari beruházások lebonyolítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Építőipari beruházások lebonyolítása"— Előadás másolata:

1 Építőipari beruházások lebonyolítása

2 Építési tevékenységben résztvevők
az építtető/megrendelő, a beruházás lebonyolító, a tervező (a kivitelezési dokumentáció tervezője, ideértve a szakági tervezőt is), a tervellenőr, a vállalkozó kivitelező, a felelős műszaki vezető, a tervezői művezető, az építési műszaki ellenőr, az építtetői fedezetkezelő, a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor.

3 Építőiparral kapcsolatos munkák végzésének feltételei
A szakmai kamarák hatáskörébe tartozó szakmagyakorlási tevékenységet folytató cégek kizárólag kamarai névjegyzékbe vétel mellett kezdhetik meg illetve folytathatják tevékenységüket. Cégnek minősül: gazdasági társaság költségvetési szerv egyéni vállalkozó egyéni cég

4 Közbeszerzési törvény (Kbszt)
Értékhatárok 2015-ben Uniós közbeszerzési értékhatárok építési beruházás esetében : euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: forint. Nemzeti közbeszerzés építési beruházás esetében: 15 millió forint; építési koncesszió esetében: 100 millió forint;

5 Közbeszerzés alapelvek
verseny tisztasága, átláthatósága, nyilvánossága; esélyegyenlőség, egyenlős bánásmód; jóhiszeműség, tisztesség, rendeltetésszerű joggyakorlás; hatékony és felelős gazdálkodás a közpénzek felhasználása során; nemzeti elbánás.

6 Közbeszerzés menete Tervezés Előkészítés
Felhívás, dokumentáció összeállítása Eljárás megindítás (közzététel) Bontás Elbírálás tárgyalás Eredményhirdetés Szerződéskötés Teljesítés

7 Eljárás típusok Nyílt Meghívásos Tárgyalásos Egyszerűsített Egyszerű
Keret megállapodásos Versenypárbeszéd

8 Építési közbeszerzés - A hatályos közbeszerzési törvény építőipari vonatkozása
Jogszabályok, szabályok áttekintése Kiegészítő tájékoztatás kérés , mikor, mit kérdezzek, meddig kérdezhetek? Összeférhetetlenségi szabályok Üzleti titok Biztosítékok (ajánlati biztosíték, teljesítési biztosíték, jóteljesítési biztosíték, formája, érvényessége, benyújtás ideje) A kizáró okok igazolása Alkalmasság igazolás Árazatlan költségvetés kitöltése Irreális alacsony ár Ajánlatban műszaki egyenértékűség igazolás Szerződés tartalma, számlázás, fizetési rend, különösen EU támogatás felhasználás esetén (utófinanszírozás, szállítói kifizetés, alvállalkozók kifizetése) Pótmunka kezelése Vitás kérdések tisztázása

9 Szerződések Alap, hogy megfeleljen a évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről című jogszabályban foglaltaknak, különös tekintettel: A szerződés általános szabályai, és a vállalkozási szerződés formai tartalmi kritériumainak 1. A vállalkozási szerződés általános szabályai 2. A tervezési szerződés fejezetei alapján

10 Nagyberuházások bonyolítása
A beruházás fázisai Finanszírozási pályázat előkészítése Koncepcionális tervezés Pályázat készítés Engedélyezési tervek, Hatástanulmányok Kivitelezési pályázat előkészítése Tender tervek Kivitelelezés Kiviteli tervezés Ellenőrző kérdés: Milyen fázisai különböztethetők meg egy pályázat alapján elnyerhető támogatásból megvalósuló beruházásnak ?

11 Nagyberuházások bonyolítása
Beruházások forrásai Támogatások EU Norvég alap Svájci alap Magyar állam, adóbevételek terhére Saját források Állam és önkormányzatok, adóbevételek terhére A támogatások elnyeréséhez pályázni kell !

12 Nagyberuházások bonyolítása
A támogatások kedvezményezettjei Önkormányzatok Önkormányzatok társulásai Állam

13 Nagyberuházások bonyolítása
Az első lépések … A kedvezményezett saját forrásból kell finanszírozza Pályázat előkészítés – Koncepcionális tervezés Pályázat készítés Önkormányzatok esetében előfordulhat, hogy erre állami támogatást kap (elő, vagy utófinanszírozási formában) Politikai kapcsolatok - Lobby

14 Nagyberuházások bonyolítása
Gáz van, NYERTÜNK !!! KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS … De milyen vállalkozási szerződés forma keretében kellene megvalósítani a beruházást ?

15 Vállalkozási szerződés formái
FIDIC Federation International des Ingenieures Conseils Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége Mintaszerződések az építőipar területére Sárga könyv – Tervezés – Építés Piros könyv – Építés Az Európai Unió gazdaságfejlesztési programjainak társfinanszírozásával lebonyolított építőipari közbeszerzési eljárások keretében a FIDIC szerződéses feltételeit kell alkalmazni, ami egyben a megfelelően működő Független, Ellenőrző Mérnök („FIDIC-mérnök”) alkalmazási kötelezettségét jelenti. Ellenőrző kérdés: Az építőipari vállalkozási szerződéseknek milyen formái lehetségesek a FIDIC szerint, és melyik milyen munkarészeket tartalmaz ?

16 FIDIC színek kiválasztása – a megfelelő szerződésminták választása
A projekt típusa (kizárólag kivitelezés, tervezésgyártás-kivitelezés, kizárólag tervezés stb.) alapján. A kockázat megosztás (a Vállalkozó csak kivitelez, vagy részesedik a tervezési kockázatokból is) alapján? • Miként történik a szerződés / project menedzsmentje alapján A kifizetés típusa, módozata alapján

17 Sárga könyv Egyösszegű áras szerződés, ahol a mennyiségi kockázatokat a Vállalkozó viseli. A megrendelő megadja a fő irányokat, az elképzelést, a tervezett mennyiséget, esetleg engedélyes terveket. A kiviteli szintű tervezést a Vállalkozó végzi, átvállalva ezzel a felelősséget. Megrendelői oldalról ez kedvezőbb, hiszen így áthárítható a tervezési felelősség egy része, viszont ezt meg is kell fizetni.

18 Piros könyv A tervekkel kapcsolatos minden felelősség a Megrendelőt terheli és a mennyiségi kockázatokat is a Megrendelő viseli. A vállalkozó a megrendelő rendelkezésére bocsátott terveket fogja megvalósítani, így a nem megfelelő tervezésből adódó következmények is őt terhelik, elsősorban anyagilag. Bár ezek a szerződések olcsóbban köthetőek, de ez eredményezhet plusz költségeket. Jól előkészített és ellenőrzött tervek esetén érdemes alkalmazni.

19 Egyéb FIDIC szerződéstípusok forrás: Záhonyi Zoltán 2010
Az ezüst Könyv a kulcsrakész beruházások szerződéses feltétele sajátságos kockázatmegosztással: a kockázatok nagy részét a Vállalkozó viseli. Vállalkozó által megtervezett beruházások egyösszeg áras szerződés típusa. Mérnök nincs A Zöld könyv szintén tételes elszámolású szerződés típus, elsősorban a megrendelő által megterveztetett munkákhoz. Mérnök nincs, de opcionálisan választható. Kisebb érték és / vagy rövid átfutási idejű munkák esetében jól alkalmazható Az Arany Könyv, főként kulcsrakész infrastruktúra projektek esetében, ahol a Vállalkozó a létesítményeket üzemelteti is (kb. 20 év). A beruházást a Megrendelő Képviselője bonyolítja le.

20 Nagyberuházások bonyolítása
A beruházás lebonyolításában közreműködő tanácsadó „MÉRNÖK” kiválasztása ! (jogosultság) Közbeszerzési eljáráshoz pályázati dokumentáció elkészítése. Szerződésmódozat függő ! Közbeszerzési eljárás lebonyolítása Vállalkozó kiválasztása (jogosultság) Ellenőrzés – Műszaki ellenőr (jogosultság ) Ellenőrző kérdés: EU pályázati forrásból lebonyolított beruházás esetében

21 Szerepek forrás: Záhonyi Zoltán 2010
A Megrendelő szerepe és felelőssége általában Kifizetések időbeni teljesítése Szükséges (munka) terület, adatok, információk, engedélyek stb. időbeni szolgáltatása Stratégiai döntések meghozása (pl. változtatások) A kockázatok rá eső részének viselése (FIDIC szerződés típus szerint változó!) A Vállalkozó az utasításokat a Mérnöktől kapja!

22 Szerepek forrás: Záhonyi Zoltán 2010
A Vállalkozó szerepe és felelőssége általában A szerep és felelősségi kör - a FIDIC szerződéstől függ elsősorban - „csak” kivitelezés (a létesítmény állékonyságával, alvállalkozókkal, munkabiztonsággal, munkaterülettel kapcsolatos felelősség stb.) tervezés és építés együttesen (tervek megfelelőségével, a Létesítmény teljesítmény paramétereivel kapcsolatos felelősség stb.)

23 Szerepek forrás: Záhonyi Zoltán 2010
A FIDIC-mérnök az ellenőrzéssel megbízott mérnökszervezet vezetője és az egyes szakterületek felelős műszaki ellenőreinek irányítója. A Mérnök szerepe és felelőssége általában A projekt adminisztrációt irányítja, végzi Döntéseket hoz és utasításokat ad a Vállalkozónak Nincs joga a Szerződést módosítani Kötelezettségeit és jogait részben átruházhatja képviselőire

24 Jellemző hibák a FIDIC-kel kapcsolatban
Szerződés típus helytelen megválasztása. Az ajánlatkérési dokumentáció és a szerződéses dokumentáció színvonala nem megfelelő, rosszul előkészített projekt, műszaki előkészítési hiányok. Versenyre történő kiírás nem megfelelően előkészített fázisban.ű Rossz szerződés típus esetén nehéz az eltérés a hibás előkészítésből fakadó rossz műszaki megoldásoktól.

25 Ajánlott, irodalom Záhonyi Zoltán: A FIDIC mint szervezet, A FIDIC mint szervezet, kiadványainak áttekint kiadványainak áttekintő ismertetése V95/070410_zahonyi_ea_kiadvanyok.pdf 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről


Letölteni ppt "Építőipari beruházások lebonyolítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések