Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Önkormányzati Szövetség Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés A közfoglalkoztatás főbb prioritásai 2015. évben Kistelek 2015. április 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Önkormányzati Szövetség Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés A közfoglalkoztatás főbb prioritásai 2015. évben Kistelek 2015. április 21."— Előadás másolata:

1 Magyar Önkormányzati Szövetség Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés A közfoglalkoztatás főbb prioritásai 2015. évben Kistelek 2015. április 21.

2 2 A közfoglalkoztatás átalakítása következtében 2011. január 1-től megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka, továbbá a közhasznú munkavégzés, létrejött az egységes KÖZFOGLALKOZTATÁS rendszere. Közérdekű munkavégzés: 2012. évi II. Tv. (Szabálysértési eljárásról) A közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben 2011. július 1-jével a Belügyminisztériumban létrejött a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság, így a közfoglalkoztatás szervezésének feladata a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a Belügyminisztérium feladatkörébe került át. A megújult közfoglalkoztatás rendszere

3 3 A közfoglalkoztatás rendszerének megszervezéséért és a közfoglalkoztatás koordinációjáért a Belügyminisztérium felel. (A munkaügyi központok és kirendeltségek szakmai irányítója.) –A belügyminiszter a Kormány közfoglalkoztatásért felelős tagja A Nemzetgazdasági Minisztérium ellenőrzi a közfoglalkoztatásra felhasználható előirányzat gazdálkodását - ellenjegyzési jogkör A közfoglalkoztatás informatikai hátterét a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala biztosítja. A közfoglalkoztatás intézményi háttere

4 4 A közfoglalkoztatás megvalósításában közreműködő szervezetek 2015. április 1-től

5 5 Mit jelent a közfoglalkoztatás? A közfoglalkoztatás: területfejlesztés, vidékfejlesztés, munkahelyteremtés – átmeneti munkalehetőség biztosítása – állami pénzeszközök felhasználásával. Az állam tranzitfoglalkoztatási lehetőséget biztosít azok számára, akik a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk miatt, vagy bármely más okból hátrányban vannak, és ezért az önálló álláskeresésük eredménytelen. A közfoglalkoztatás az ország minden területén szervezhető – azonban csak kiemelten a hátrányos helyzetű térségekben, kedvezményezett járásokban indítható – kistérségi (járási) startmunka mintaprogram/ráépülő program. A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a társadalom számára. A közfoglalkoztatási jogviszony új, speciális jogviszony.

6 6 A 2015. évi közfoglalkoztatás általános céljai az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak foglalkoztathatóságának növelése, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 2014. évi átlagos létszámának 25%-kal történő csökkentése (35 000 fő), Start-munkaprogramok folytatása, hosszabb időtartamú programok indítása mellett, értékteremtő, a település önfenntartását elősegítő programok támogatása. Kiemelt célok: o természeti és épített környezet védelme, o közétkeztetés minőségének javítása, o élhető települések megvalósítása, o helyi sajátosságokra épülő fejlesztések megvalósítása, o a roma lakosság társadalmi integrációjának támogatása, o vízrendezési, vízkár-elhárítási feladatok támogatása.

7 7 A 2015. évi programok Cél: havi átlagban 213 000 fő foglalkoztatása. 2015. évi programok legkorábbi kezdő időpontja 2015. március 1. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás több ütemben I. ütem: 2015. március 1. – 2015. augusztus 31. II. ütem: 2015. szeptember 1.- 2016. február 28. Kistérségi (járási) startmunka mintaprogramok/ráépülő programok (belvízelvezetés, mg. utak karbantartása, illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása, belterületi utak karbantartása, bio- és megújuló energiafelhasználás) Mezőgazdasági programok Helyi sajátosságokra épülő programok Megszűnt: téli és egyéb értékteremtő programelem, helyette: helyi sajátosságokra épülő program megnevezés került. Kettős finanszírozás kiszűrése (MNVH, EMMI, FM) A szociális földprogram: 2015. május 1. - 2016. április 30.

8 8 Fókuszban a kistérségi mintaprogramok mezőgazdasági projektjei A közfoglalkoztatás keretében megtermelt különböző zöldségféléket, növényeket a település által működtetett intézményekben a közétkeztetés minőségének javítására fordítják a napi étkeztetés során. A különböző zöldségfélék tartósítása, feldolgozása is jelentős feladatot biztosít a közfoglalkoztatottak számára. A szántóföldi növénytermesztés keretében történő termények hasznosítása az állattenyésztésben kerül felhasználásra. A mezőgazdasági projektek által termelt zöldségfélék, takarmánynövények, amelyek nem kerülnek a közfoglalkoztatás során feldolgozásra, a települési önkormányzatok természetbeni juttatásként szétosztják a szociálisan rászorulók számára, vagy értékesítik. A mezőgazdasági projektek elősegítik: Háztáji gazdálkodás újbóli elterjedése Helyi őstermelői piacok megnyitása Szociális boltok létrehozása Szociális szövetkezetek számának bővítése

9 9 Munkaerő-piaci képzések és szolgáltatások a közfoglalkoztatásban Képzések: o a nyílt munkaerő-piacon is hasznosítható szakmai ismeretek megszerzése, o „ezermester” képzés (megújuló energiaforráshoz, szociális szövetkezetekhez), o felzárkóztató képzések. Személyes szolgáltatások o az egyén profilját előtérbe helyező, o szakképzettség megszerzését segítő, o a közfoglalkoztatásból történő kivezetést támogató.

10 10 Munkaerő-piaci képzések és szolgáltatások a közfoglalkoztatásban Téli képzések: 2014. december 1. – 2015. március 31. TÁMOP 2.1.6. 30 000 fő A képzések legkorábbi várható kezdő időpontja 2015. július 1. Forrás: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 50 000 fő

11 11 A közfoglalkoztatási rendszer pénzügyi keretei A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) „Start-munkaprogram” kiadási előirányzata mértéke:

12 12 A közfoglalkoztatás eredményei A Belügyminisztérium által felügyelt közfoglalkoztatási programokban részt vevők létszámadatai  2011. évben 35 033 fő,  2012. évben 271 625 fő,  2013. évben 402 693 fő,  2014. évben 561 214 fő. A kistérségi startmunka mintaprogramokban részt vevő települések száma  2011. évben 480  2012. évben 1 585  2013. évben 1 718  2014. évben: 1 727

13 13 A közfoglalkoztatási bér és a minimálbér változásai Közfoglalkoztatási bér változásaMinimálbér változása 4 óra6 óra8 óra 2011. szeptember 1-jétől bruttó28 50042 75057 000 2011. január 1-jétől 78 000 nettó28 50035 26947 025 60 600 2012. január 1-jétől bruttó35 90053 85071 800 2012. január 1-jétől 93 000 nettó28 50035 27247 029 60 915 2013. január 1-jétől bruttó37 75056 62575 500 2013. január 1-jétől 98 000 nettó28 50037 08949 453 64 190 2014. január 1-jétől bruttó38 65057 97577 300 2014. január 1-jétől 101 500 nettó25 31637 97450 632 66 483 2015. január 1-jétől bruttó39 57859 36679 155 2015. január 1-jétől 105 000 nettó25 92338 88551 847 68 775

14 14 Jogszabály-módosítások I. 2014. december 1-jétől hatályos jogszabály-módosítások A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet: Megszűntetésre került a rövid időtartamú és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok naptári évhez kötése Megszűntetésre került a közfoglalkoztatási jogviszony 11 hónapra történő korlátozása a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás esetén Megszűntetésre került a jogviszonyok összeszámítására vonatkozó szabály a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, valamint a közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás esetén Módosításra kerültek a támogatási időszakra vonatkozó szabályok a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok és az országos közfoglalkoztatási programok támogatása esetén Megteremtésre került a rehabilitációs ellátásban részesülő személyek rövidebb napi munkaidejének lehetősége a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási és az országos közfoglalkoztatási programok támogatása keretében Megteremtésre került a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása esetében az alacsonyabb támogatási intenzitás lehetősége, az anyagköltségek, valamint szervezési költségek, továbbá országos közfoglalkoztatási program támogatása esetében az anyagköltségek támogatásának lehetősége

15 15 Jogszabály-módosítások II. 2014. december 1-jétől hatályos jogszabály-módosítások A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet: Sávos támogatási intenzitás került bevezetésre a közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében A közfoglalkoztatási mintaprogramok esetén a sávos támogatási intenzitás a közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámához kötődik. a) legfeljebb 15 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében legfeljebb 100 százalékban, b)15 főnél több, de legfeljebb 45 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 15 fő közfoglalkoztatottig az a) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 90 százalékban, c)45 főnél több, de legfeljebb 135 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 45 fő közfoglalkoztatottig a b) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 80 százalékban, d)135 főnél több közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 135 fő közfoglalkoztatottig a c) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 70 százalékban

16 16 Ráépülő közfoglalkoztatási program: A kistérségi start mintaprogramokra épülő program, amely bővíti, szélesíti a mintaprogramok tevékenységét, például feldolgozói kapacitás létrehozása, stb. A ráépülő közfoglalkoztatási programok támogatási intenzitását a jogszabály közfoglalkoztatási mintaprogramok támogatási intenzitásához igazítja. Előleg ebben a programban is nyújtható.

17 17 Jogszabály-módosítások III. 2015. január 1-jétől hatályos jogszabály-módosítások A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény Az álláskeresőt három hónap időtartamra akkor is ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha a számára az Flt. alapján felajánlott az álláskeresőkre vonatkozó rendelkezések szerint megfelelő munkahelyet nem fogadja el. A közfoglalkoztatott mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól az állásinterjún való részvételhez szükséges időtartamra. A közfoglalkoztatottat az igazolt távollét tartamára az állásidő szabályai szerint illeti meg díjazás.

18 18 Elindult a Közfoglalkoztatási portál… Elérhetősége: http://kozfoglalkoztatas.kormany.huhttp://kozfoglalkoztatas.kormany.hu

19 19 Legfontosabb jogszabályok 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról, 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról, 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról, 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról, 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról, 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról

20 20 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Lőrincz Leó közigazgatási főtanácsadó leo.lorincz@bm.gov.hu Közfoglalkoztatásért Felelős Helyettes Államtitkárság


Letölteni ppt "Magyar Önkormányzati Szövetség Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés A közfoglalkoztatás főbb prioritásai 2015. évben Kistelek 2015. április 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések