Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Apasági (egyéb származási) perek,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Apasági (egyéb származási) perek,"— Előadás másolata:

1 Apasági (egyéb származási) perek,
Szülői felügyelettel kapcsolatos perek Polgári eljárásjog előadás Dr. Pribula László egyetemi docens

2 Származási perek összefoglalása
1./ Apasági perek 1.1. Apaság megállapítása iránti perek 1.2. Apaság vélelmének megdöntése iránti perek 2./ Anyasági perek 2.1. Anyaság megállapítása iránti perek 2.2. Anyaság negatív megállapítása iránti perek Származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek

3 Származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek
Anyagi jogi alapvetés I. Anya – az a nő, aki a gyermeket megszülte II. Apa 1. házassági kötelék – aki az anyával a fogamzási időben házasságban élt; ha több: a későbbi 2. reprodukciós eljárás – az a férfi, aki az anyával, élettársi kapcsolatuk fennállása alatt reprodukciós eljárásban vett részt, és ennek következménye a származás 3. teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat – a gyermeknél legalább 16 évvel idősebb férfi anyakönyvvezető, bíróság, gyámhatóság vagy hivatalos konzuli tisztviselőnél tett személyes nyilatkozata, mely szerint a gyermeket magáénak ismeri el – hozzájárulások: anya, kiskorú gyermek törvényes képviselője, 14. életévét betöltött gyermek 4. bírósági határozat – akitől az összes körülmény mérlegelése alapján a gyermek származik Származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek

4 Származási perek - fogalmak
Apaság és származás megállapítása iránti per: amennyiben a gyermek apja sem a házassági kötelék, sem reprodukciós eljárás, sem teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat alapján nem állapítható meg (az apai jogállás üres) annak a megállapítása iránti per, hogy a gyermeknek ki a biológiai apja Apaság vélelmének megdöntése iránti per: az apaság vélelmének megtámadására irányuló per (az apai jogállás betöltött), azon az alapon, hogy a.) a gyermek nem származhat a vélelmezett apától b.) a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat jogi feltételei nem állnak fenn vagy a nyilatkozatot tévedés, megtévesztés, jogellenes fenyegetés hatására tették vagyjogszabály megkerülése céljából tették Anyasági per: annak a megállapítására irányuló per, hogy a gyermek anyja a megjelölt személy Anyaság negatív megállapítása iránti per: annak a megállapítására irányuló per, hogy a születési anyakönyvbe bejegyzett személy nem az a nő, aki a gyermeket megszülte Származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek

5 Apasági perek sajtosságai I. – általános szabályok
Az apaság megállapítása iránti pert a kiskorú gyermek lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróság előtt is meg lehet indítani Az anya (ügygondnok ellen indított per esetén továbbá az egyenesági rokon is) bármelyik fél oldalán beavatkozhat Az apaság vélelmének megdöntése iránti perben alperest – az orvos-szakértői vizsgálat költségei kivételével – nem lehet a perköltségek viselésére kötelezni Származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek

6 Apasági perek sajátosságai – keresetindítás I.
Az apaság megállapítása iránti kereset csak a gyermek tartása iránti keresettel kapcsolható össze Keresetindításnak a gyermek születése előtt is van helye, azonban ítélet csak a gyermek születése után hozható A keresetlevelet – a beavatkozás lehetőségéről tájékoztatás mellett – az anyának (egyenesági rokonnak) is meg kell küldeni Az apaság vélelmének megdöntése iránti per – törvényes keresetindítási határidő a.) anya és kiskorú gyermek – a gyermek hároméves koráig b.) egyéb – apasági vélelem keletkezésétől vagy tudomásszerzéstől számított egy év c.) vélelmezett apa elismerő nyilatkozat miatt – felismeréstől, kényszerhelyzet megszűnésétől egy év d.) nagykorú gyermek –nagykorúvá válásától egy év Származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek

7 Apasági perek sajátosságai – keresetindítás II.
Az apaság megállapítása iránti perek Felperes Alperes Gyermek Apa (ügygondnok) Gyermek leszármazója Anya, kiskorú gyermek Anya Apa, gyermek (ügygondnok) Apa Gyermek (ügygondnok) Származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek

8 Apasági perek sajátosságai – keresetindítás III.
Az apaság vélelmének megdöntése iránti perek Felperes Alperes Gyermek Apa (vagy ügygondnok, és volt férj) Gyermek leszármazója Apa, anya (vagy ügygondnok, és volt férj) Anya, kiskorú gyermek Apa Gyermek, anya (vagy ügygondnok, és volt férj) Volt férj Gyermek, anya, apa (vagy ügygondnok) Gyámhatóság, ügyész Származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek

9 Anyasági per – keresetindítás
Az anyasági (anyaság negatív megállapítása iránti) perek Felperes Alperes Gyermek Anya vagy születési anyakönyvbe bejegyzett anyaként bejegyzett személy (vagy ügygondnok, és férj) Gyermek leszármazója Vér szerinti anya Származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek

10 Apasági perek sajátosságai – elsőfokú eljárás
A gyermek anyját tanúként akkor is meg kell hallgatni, ha nem fél vagy beavatkozó – kivéve: cselekvőképtelen, akadályozott ha helye van az alperes teljes hatályú apai elismerő nyilalkozatának: figyelmeztetés - apai elismerő nyilatkozat megtétele a tárgyaláson – érdekeltek hozzájárulása a tárgyaláson vagy meghatározott határidő alatt – korkülönbség igazolása – gyámhatóság hivatalbóli megkeresése – jegyzőkönyv megküldése anyakönyvvezetőnek + felfüggesztés – majd vagy a per megszüntetése vagy a tárgyalás folytatása Orvos-szakértői vizsgálat – nincs helye elővezetésnek + a határozat közlésétől a fél jogállása illeti meg az anya férjét vagy tanút, akit a bíróság a vizsgálat tűrésére kötelezett – utóbb alperesként perbe vonható Származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek

11 Apasági perek sajátosságai – perorvoslati eljárás
Fellebbezés: nincs speciális szabály Perújítás, felülvizsgálat: nincs helye az apaság vélelmét megdöntő ítélet ellen, ha utóbb a gyermeket valamely személy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a magáénak ismerte el, vagy az apaságot jogerős bírósági ítélet állapította meg Származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek

12 Apaság vélelmének megdöntése nemperes eljárásban
Anyagi jogi feltétel: az apaság vélelme házasság alapján áll fenn + a házassági életközösség legalább 300 napja megszűnt + az a férfi, akitől a gyermek ténylegesen származott, a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkotttal magáénak kívánja elismerni Eljárásjogi feltételek: a vélelmezett apa + az anya + az elismerni kívánó férfi közös kérelme Speciális eljárási szabályok: illetékesség – keresetlevél tartalma – összekapcsolás tilalma – anyagi jogerő kizárása A bíróság határozata: fellebbezhető végzés arról, hogy a gyermeknek nem az anya férje (volt férje) az apja, ha a.) a meghallgatáson valamennyien (kérelmezők + akik hozzájárulása szükséges) együttesen jelen vannak b.) az apaság vélelmének megdöntéséhez és a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételéhez és hatályához szükséges feltételek fennállnak Származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek

13 Szülői felügyelettel kapcsolatos perek - áttekintés
Szülői felügyelet megszüntetése iránti perek Szülői felügyelet visszaállítása iránti perek Származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek

14 Származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek
Anyagi jogi alapvetés Szülői felügyelet tartalma: gyermek nevének meghatározása, gondozása és nevelése, vagyonának kezelése, törvényes képviselete – főszabály: a szülők közösen gyakorolják akkor is, ha nem élnek együtt Szülői felügyelet megszüntetésének van helye: a) a szülő felróható magatartásával gyermeke javát, különösen testi jólétét, értelmi vagy erkölcsi fejlődését súlyosan sérti vagy veszélyezteti; vagy b) a gyermeket más személynél helyezték el vagy nevelésbe vették, és az a szülő, akinek szülői felügyeleti joga szünetel, a gyermek elhelyezésére vagy a nevelésbe vételre okot adó magatartásán, életvitelén, körülményein önhibájából nem változtat. Szülői felügyelet visszaállításának van helye: - ha az ok, ami miatt megszüntették a szülői felügyeletet, már nem áll fenn, és nincs más ok sem, ami a megszüntetésre alapul szolgálna Származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek

15 Szülői felügyelettel kapcsolatos perek – egyéb speciális szabályok
1. A szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti pert a kiskorú gyermek lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróság előtt is meg lehet indítani 2. A szülő bármelyik fél oldalán beavatkozhat 3. A szülői felügyelet megszüntetése iránti kereset csak a gyermek tartása, gyermek elhelyezése, szülő gondnokság alá helyezése, más gyermeket feletti szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti keresettel kapcsolható össze 4. A keresetlevelet – a beavatkozás lehetőségéről tájékoztatás mellett – a perben részt nem vevő szülőnek is meg kell küldeni 5. A bíróság soron kívül jár el – a tárgyalást a keresetlevél érkezésétől számított legkésőbb nyolcadik napon kell kitűzni 6. A bíróság hivatalból is határozhat ideiglenesen a szülői felügyelet megszüntetéséről Származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek

16 Szülői felügyelettel kapcsolatos perek – keresetindítás
Felperes Alperes Szülői felügyelet megszüntetése iránti per A másik szülő, a gyermek, a gyámhatóság, az ügyész Az a szülő, akinek a szülői felügyeletét meg kívánják szüntetni Szülői felügyelet visszaállítása iránti per A szülői felügyelettől megfosztott szülő Akinek a keresete folytán a szülői felügyeletet megszüntették (vagy ügygondnok Akinek a keresete folytán a szülői felügyeletet megszüntették, gyermek, gyámhatóság, ügyész (vagy ügygondnok) Származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek

17 Származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek
Köszönöm a figyelmet! Származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek


Letölteni ppt "Apasági (egyéb származási) perek,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések