Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Apasági (egyéb származási) perek, Apasági (egyéb származási) perek, Szülői felügyelettel kapcsolatos perek Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Apasági (egyéb származási) perek, Apasági (egyéb származási) perek, Szülői felügyelettel kapcsolatos perek Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás."— Előadás másolata:

1 Apasági (egyéb származási) perek, Apasági (egyéb származási) perek, Szülői felügyelettel kapcsolatos perek Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás Dr. Pribula László egyetemi docens

2 Származási perek összefoglalása Származási perek összefoglalása 1./ Apasági perek 1.1. Apaság megállapítása iránti perek 1.2. Apaság vélelmének megdöntése iránti perek 2./ Anyasági perek 2.1. Anyaság megállapítása iránti perek 2.2. Anyaság negatív megállapítása iránti perek

3 Anyagi jogi alapvetés Anyagi jogi alapvetés I. Anya – az a nő, aki a gyermeket megszülte II. Apa 1. házassági kötelék – aki az anyával a fogamzási időben házasságban élt; ha több: a későbbi 2. reprodukciós eljárás – az a férfi, aki az anyával, élettársi kapcsolatuk fennállása alatt reprodukciós eljárásban vett részt, és ennek következménye a származás 3. teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat – a gyermeknél legalább 16 évvel idősebb férfi anyakönyvvezető, bíróság, gyámhatóság vagy hivatalos konzuli tisztviselőnél tett személyes nyilatkozata, mely szerint a gyermeket magáénak ismeri el – hozzájárulások: anya, kiskorú gyermek törvényes képviselője, 14. életévét betöltött gyermek 4. bírósági határozat – akitől az összes körülmény mérlegelése alapján a gyermek származik

4 Származási perek - fogalmak Származási perek - fogalmak Apaság és származás megállapítása iránti per: amennyiben a gyermek apja sem a házassági kötelék, sem reprodukciós eljárás, sem teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat alapján nem állapítható meg (az apai jogállás üres) annak a megállapítása iránti per, hogy a gyermeknek ki a biológiai apja Apaság vélelmének megdöntése iránti per: az apaság vélelmének megtámadására irányuló per (az apai jogállás betöltött), azon az alapon, hogy a.) a gyermek nem származhat a vélelmezett apától b.) a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat jogi feltételei nem állnak fenn vagy a nyilatkozatot tévedés, megtévesztés, jogellenes fenyegetés hatására tették vagyjogszabály megkerülése céljából tették Anyasági per: annak a megállapítására irányuló per, hogy a gyermek anyja a megjelölt személy Anyaság negatív megállapítása iránti per: annak a megállapítására irányuló per, hogy a születési anyakönyvbe bejegyzett személy nem az a nő, aki a gyermeket megszülte

5 Apasági perek sajtosságai I. – általános szabályok Apasági perek sajtosságai I. – általános szabályok 1. Az apaság megállapítása iránti pert a kiskorú gyermek lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróság előtt is meg lehet indítani 2. Az anya (ügygondnok ellen indított per esetén továbbá az egyenesági rokon is) bármelyik fél oldalán beavatkozhat 3. Az apaság vélelmének megdöntése iránti perben alperest – az orvos-szakértői vizsgálat költségei kivételével – nem lehet a perköltségek viselésére kötelezni

6 Apasági perek sajátosságai – keresetindítás I. Apasági perek sajátosságai – keresetindítás I. 1. Az apaság megállapítása iránti kereset csak a gyermek tartása iránti keresettel kapcsolható össze 2. Keresetindításnak a gyermek születése előtt is van helye, azonban ítélet csak a gyermek születése után hozható 3. A keresetlevelet – a beavatkozás lehetőségéről tájékoztatás mellett – az anyának (egyenesági rokonnak) is meg kell küldeni 4. Az apaság vélelmének megdöntése iránti per – törvényes keresetindítási határidő a.) anya és kiskorú gyermek – a gyermek hároméves koráig b.) egyéb – apasági vélelem keletkezésétől vagy tudomásszerzéstől számított egy év c.) vélelmezett apa elismerő nyilatkozat miatt – felismeréstől, kényszerhelyzet megszűnésétől egy év d.) nagykorú gyermek –nagykorúvá válásától egy év

7 Apasági perek sajátosságai – keresetindítás II. Apasági perek sajátosságai – keresetindítás II. Az apaság megállapítása iránti perek FelperesAlperes GyermekApa (ügygondnok) Gyermek leszármazójaApa (ügygondnok) Anya, kiskorú gyermekApa (ügygondnok) AnyaApa, gyermek (ügygondnok) ApaGyermek (ügygondnok)

8 Apasági perek sajátosságai – keresetindítás III. Apasági perek sajátosságai – keresetindítás III. Az apaság vélelmének megdöntése iránti perek FelperesAlperes GyermekApa (vagy ügygondnok, és volt férj) Gyermek leszármazójaApa, anya (vagy ügygondnok, és volt férj) Anya, kiskorú gyermekApa (vagy ügygondnok, és volt férj) ApaGyermek, anya (vagy ügygondnok, és volt férj) Volt férjGyermek, anya, apa (vagy ügygondnok) Gyámhatóság, ügyészGyermek, anya, apa ( vagy ügygondnok)

9 Anyasági per – keresetindítás Anyasági per – keresetindítás Az anyasági (anyaság negatív megállapítása iránti) perek FelperesAlperes GyermekAnya vagy születési anyakönyvbe bejegyzett anyaként bejegyzett személy (vagy ügygondnok, és férj) Gyermek leszármazójaAnya vagy születési anyakönyvbe bejegyzett anyaként bejegyzett személy (vagy ügygondnok, és férj) Vér szerinti anyaAnya vagy születési anyakönyvbe bejegyzett anyaként bejegyzett személy (vagy ügygondnok, és férj)

10 Apasági perek sajátosságai – elsőfokú eljárás Apasági perek sajátosságai – elsőfokú eljárás 1. A gyermek anyját tanúként akkor is meg kell hallgatni, ha nem fél vagy beavatkozó – kivéve: cselekvőképtelen, akadályozott 2. ha helye van az alperes teljes hatályú apai elismerő nyilalkozatának: figyelmeztetés - apai elismerő nyilatkozat megtétele a tárgyaláson – érdekeltek hozzájárulása a tárgyaláson vagy meghatározott határidő alatt – korkülönbség igazolása – gyámhatóság hivatalbóli megkeresése – jegyzőkönyv megküldése anyakönyvvezetőnek + felfüggesztés – majd vagy a per megszüntetése vagy a tárgyalás folytatása 3. Orvos-szakértői vizsgálat – nincs helye elővezetésnek + a határozat közlésétől a fél jogállása illeti meg az anya férjét vagy tanút, akit a bíróság a vizsgálat tűrésére kötelezett – utóbb alperesként perbe vonható

11 Apasági perek sajátosságai – perorvoslati eljárás Apasági perek sajátosságai – perorvoslati eljárás 1. Fellebbezés: nincs speciális szabály 2. Perújítás, felülvizsgálat: nincs helye az apaság vélelmét megdöntő ítélet ellen, ha utóbb a gyermeket valamely személy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a magáénak ismerte el, vagy az apaságot jogerős bírósági ítélet állapította meg

12 Apaság vélelmének megdöntése nemperes eljárásban Apaság vélelmének megdöntése nemperes eljárásban Anyagi jogi feltétel: az apaság vélelme házasság alapján áll fenn + a házassági életközösség legalább 300 napja megszűnt + az a férfi, akitől a gyermek ténylegesen származott, a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkotttal magáénak kívánja elismerni Eljárásjogi feltételek: a vélelmezett apa + az anya + az elismerni kívánó férfi közös kérelme Speciális eljárási szabályok: illetékesség – keresetlevél tartalma – összekapcsolás tilalma – anyagi jogerő kizárása A bíróság határozata: fellebbezhető végzés arról, hogy a gyermeknek nem az anya férje (volt férje) az apja, ha a.) a meghallgatáson valamennyien (kérelmezők + akik hozzájárulása szükséges) együttesen jelen vannak b.) az apaság vélelmének megdöntéséhez és a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételéhez és hatályához szükséges feltételek fennállnak

13 Szülői felügyelettel kapcsolatos perek - áttekintés Szülői felügyelettel kapcsolatos perek - áttekintés 1. Szülői felügyelet megszüntetése iránti perek 2. Szülői felügyelet visszaállítása iránti perek

14 Anyagi jogi alapvetés Anyagi jogi alapvetés Szülői felügyelet tartalma: gyermek nevének meghatározása, gondozása és nevelése, vagyonának kezelése, törvényes képviselete – főszabály: a szülők közösen gyakorolják akkor is, ha nem élnek együtt Szülői felügyelet megszüntetésének van helye: a) a szülő felróható magatartásával gyermeke javát, különösen testi jólétét, értelmi vagy erkölcsi fejlődését súlyosan sérti vagy veszélyezteti; vagy b) a gyermeket más személynél helyezték el vagy nevelésbe vették, és az a szülő, akinek szülői felügyeleti joga szünetel, a gyermek elhelyezésére vagy a nevelésbe vételre okot adó magatartásán, életvitelén, körülményein önhibájából nem változtat. Szülői felügyelet visszaállításának van helye: - ha az ok, ami miatt megszüntették a szülői felügyeletet, már nem áll fenn, és nincs más ok sem, ami a megszüntetésre alapul szolgálna

15 Szülői felügyelettel kapcsolatos perek – egyéb speciális szabályok Szülői felügyelettel kapcsolatos perek – egyéb speciális szabályok 1. A szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti pert a kiskorú gyermek lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróság előtt is meg lehet indítani 2. A szülő bármelyik fél oldalán beavatkozhat 3. A szülői felügyelet megszüntetése iránti kereset csak a gyermek tartása, gyermek elhelyezése, szülő gondnokság alá helyezése, más gyermeket feletti szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti keresettel kapcsolható össze 4. A keresetlevelet – a beavatkozás lehetőségéről tájékoztatás mellett – a perben részt nem vevő szülőnek is meg kell küldeni 5. A bíróság soron kívül jár el – a tárgyalást a keresetlevél érkezésétől számított legkésőbb nyolcadik napon kell kitűzni 6. A bíróság hivatalból is határozhat ideiglenesen a szülői felügyelet megszüntetéséről

16 Szülői felügyelettel kapcsolatos perek – keresetindítás Szülői felügyelettel kapcsolatos perek – keresetindítás FelperesAlperes Szülői felügyelet megszüntetése iránti per A másik szülő, a gyermek, a gyámhatóság, az ügyész Az a szülő, akinek a szülői felügyeletét meg kívánják szüntetni Szülői felügyelet visszaállítása iránti per A szülői felügyelettől megfosztott szülő Akinek a keresete folytán a szülői felügyeletet megszüntették (vagy ügygondnok Akinek a keresete folytán a szülői felügyeletet megszüntették, gyermek, gyámhatóság, ügyész A szülői felügyelettől megfosztott szülő (vagy ügygondnok)

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Apasági (egyéb származási) perek, Apasági (egyéb származási) perek, Szülői felügyelettel kapcsolatos perek Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések