Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kérdések és válaszok az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kérdések és válaszok az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről"— Előadás másolata:

1 Kérdések és válaszok az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről
Készítették: Kámánné dr. Tóth Anita Fanni dr. Hegedűs Ágnes dr. Benkő Zsuzsanna

2 Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése
Figyelem! Adatszolgáltatási kötelezettség: 2010. november 15-i állapotról 2010. november 22-ig! Az eljárások során segítséget nyújtanak még a NEFMI Gyámügyi és Gyermekvédelmi Főosztálya által kiadott útmutatók. Kérdést 23 jegyzőtől kaptunk, 164 nem válaszolt. Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna

3 Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna
Illetékesség Gyár. 23. § (1) bekezdés Csak az anya lakóhelye található a településen, a gyermeké nem... Nem a lakcímnyilvántartásban szereplő lakóhely, vagy tartózkodási hely az irányadó, hanem a gyermek tényleges tartózkodási helye. Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna

4 Az eljárás megindulása
Az iskola az értesítést a 102. igazolatlan óra után küldi... Gyer. 91/G. § (2) bekezdés Hivatalból indul az eljárás, 15 munkanapon belül döntést kell hozni. Az iskola értesítése a gyermek nagykorúvá válása után érkezik meg... 18. életévében a tanév végéig fennáll a tankötelezettség (Kt. 6. § (3) bekezdés), 19. életévben már nem. A gyermek bizonyíthatóan külföldön tartózkodik... Legfeljebb a MÁK-ot értesíti a jegyző, de a gyámhatósági eljárást meg kell szüntetni. Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna

5 Az eljárás megindulása
Külföldi állampolgárságú gyermek, személyi azonosító adatait nem ismerjük... Első lépés:Gyvt. 4. § - a törvény hatálya, Második: a személyi adatok beszerzése, Sikertelenség esetén az eljárás megszüntetése (Ket. 31. § a) vagy e) pont) Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna

6 Az eljárás megindulása
Nem állami fenntartású iskola nem jelez a jegyző felé... A nem állami fenntartású iskolának is van jelzési kötelezettsége. védelembe vétel mellett szabálysértési eljárást is kell folytatni... Igen. védelembe vett gyermek, az iskola 47 igazolatlan órát jelzett, a felülvizsgálat során a családgondozó jelezte, hogy már az 50 órát meghaladta az igazolatlan hiányzás. Kell-e az iskolától is kérni az 50 igazolatlan hiányzásról a jelzést... Figyelmeztető végzés – az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére irányuló eljárás csak az iskola 50 órás jelzésére indul. Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna

7 A tényállás tisztázása
A szülő/törvényes képviselő az idézésre nem jelenik meg, nincs együttműködési nyilatkozat... Az igazolatlan hiányzások megszüntetése érdekében kötelező a védelembe vétel, nem szükséges együttműködést vállalni, de kötelező megtenni, figyelmeztetni kell a szülőt, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján dönt a gyámhatóság. iskola igazgatója a jelzés mellé nem csatolja a tankötelezettség nem teljesítésének okait és a tankötelezettség teljesítésének előmozdítására irányuló javaslatát... Az eljárás megindul a jelzésre, az igazgató haladéktalan hiánypótlásra szólítható föl, mert küldeni kell a gyermekjóléti szolgálatnak. Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna

8 A tényállás tisztázása
A gyermekjóléti szolgálat 10 munkanapon belül nem tudja elkészíteni a pénzfelhasználási tervet... A gyermekjóléti szolgálat nem hatóság, nem lehet meghosszabbítani a válaszadás határidejét (15/1998. (IV. 30.) NM. rend. 22/A. § (2) bekezdés) Viszont ez a 10 munkanap a jegyző eljárási határidejét meghosszabbítja. Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna

9 A tényállás tisztázása
A tárgyalásra kit kell idézni és kinek kell értesítést küldeni... Már védelembe vett gyermek esetén csak a gondozó szülőt kell idézni, mindenki mást csak értesíteni kell a tárgyalás időpontjáról (Gyer. 91/P. § (2) bekezdés) Védelembe nem vett gyermek esetén a Gyer. 86. § (3) bekezdés szerinti személyek (szülők, gyermek, családgondozó) vesznek részt a tárgyaláson és ezt követően születik döntés (Gyer. 91/P. § (4) bekezdés). Az értesítettek meg nem jelenése nem akadályozza a döntés meghozatalát! Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna

10 A tényállás tisztázása
védelembe vett, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetében is kell tárgyalás... A tárgyalás megtartása a szülők számára kötelező, de a családi pótlékot természetben fogja kapni a család. Javítóintézetben, előzetes letartóztatásban van a fiatal, már 39 órát mulasztott és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül... A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nem szüntethető meg, az igazolatlanul mulasztott órák száma nem emelkedik. Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna

11 Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna
A döntés Emelt összegű iskoláztatási támogatás folyósítása felfüggeszthető-e... Sem a Gyvt., sem a Gyer. nem tartalmaz erre nézve eltérő szabályokat. Védelembe vétel, felfüggesztés, eseti gondnok rendelés esetén hogyan alakul a fellebbezési határidő, az értesítés jogerőről, meg lehet-e állapítani részjogerőt... A fellebbezésre nyitva álló idő 5 munkanap (Gyer. 91/P. § (4) bekezdés), értesítést küldeni kell a jogerőre emelkedésről, mindhárom rendelkezés egyszerre válik jogerőssé, nincs részjogerő. Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna

12 Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna
A döntés végrehajtása Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését követően a támogatást természetben kell nyújtani. Az eseti gondnok hogyan fér hozzá... A megszüntetésről szóló határozat tartalmazza az eseti gondnok feladatait is: a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapig, minden hónap 5. napjáig a jegyző kifizeti az eseti gondnok részére (Gyer. 91/N. § (7) bekezdése), Az elszámolás pontos szabályait nem állapítja meg a Gyer, de a NEFMI GYGYF útmutatója szerint a gyermek nevére kiállított számlával és az átvétel (tanúval való) igazolásával történik. Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna

13 Javaslatok, észrevételek
17, 18 éves fiatalok esetében célszerű lenne mérlegelési jogkört adni a védelembe vétel elrendelésére; késve érkezik az iskola igazgatójától az értesítés; Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna

14 Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket!
Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna


Letölteni ppt "Kérdések és válaszok az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről"

Hasonló előadás


Google Hirdetések