Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kérdések és válaszok az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről Kérdések és válaszok az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről Készítették: Kámánné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kérdések és válaszok az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről Kérdések és válaszok az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről Készítették: Kámánné."— Előadás másolata:

1 Kérdések és válaszok az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről Kérdések és válaszok az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről Készítették: Kámánné dr. Tóth Anita Fanni dr. Hegedűs Ágnes dr. Benkő Zsuzsanna

2 Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna 2 Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése Figyelem! Adatszolgáltatási kötelezettség: 2010. november 15-i állapotról 2010. november 15-i állapotról 2010. november 22-ig! Az eljárások során segítséget nyújtanak még a NEFMI Gyámügyi és Gyermekvédelmi Főosztálya által kiadott útmutatók. Kérdést 23 jegyzőtől kaptunk, 164 nem válaszolt.

3 Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna 3 Illetékesség Gyár. 23. § (1) bekezdés Csak az anya lakóhelye található a településen, a gyermeké nem... Nem a lakcímnyilvántartásban szereplő lakóhely, vagy tartózkodási hely az irányadó, hanem a gyermek tényleges tartózkodási helye.

4 Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna 4 Az eljárás megindulása Az iskola az értesítést a 102. igazolatlan óra után küldi... Gyer. 91/G. § (2) bekezdés Hivatalból indul az eljárás, 15 munkanapon belül döntést kell hozni. Az iskola értesítése a gyermek nagykorúvá válása után érkezik meg...Az iskola értesítése a gyermek nagykorúvá válása után érkezik meg... 18. életévében a tanév végéig fennáll a tankötelezettség (Kt. 6. § (3) bekezdés), 19. életévben már nem. A gyermek bizonyíthatóan külföldön tartózkodik...A gyermek bizonyíthatóan külföldön tartózkodik... Legfeljebb a MÁK-ot értesíti a jegyző, de a gyámhatósági eljárást meg kell szüntetni.

5 Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna 5 Az eljárás megindulása Külföldi állampolgárságú gyermek, személyi azonosító adatait nem ismerjük...Külföldi állampolgárságú gyermek, személyi azonosító adatait nem ismerjük... Első lépés:Gyvt. 4. § - a törvény hatálya, Második: a személyi adatok beszerzése, Sikertelenség esetén az eljárás megszüntetése (Ket. 31. § a) vagy e) pont)

6 Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna 6 Az eljárás megindulása Nem állami fenntartású iskola nem jelez a jegyző felé...Nem állami fenntartású iskola nem jelez a jegyző felé... A nem állami fenntartású iskolának is van jelzési kötelezettsége. védelembe vétel mellett szabálysértési eljárást is kell folytatni...védelembe vétel mellett szabálysértési eljárást is kell folytatni... Igen. védelembe vett gyermek, az iskola 47 igazolatlan órát jelzett, a felülvizsgálat során a családgondozó jelezte, hogy már az 50 órát meghaladta az igazolatlan hiányzás. Kell-e az iskolától is kérni az 50 igazolatlan hiányzásról a jelzést...védelembe vett gyermek, az iskola 47 igazolatlan órát jelzett, a felülvizsgálat során a családgondozó jelezte, hogy már az 50 órát meghaladta az igazolatlan hiányzás. Kell-e az iskolától is kérni az 50 igazolatlan hiányzásról a jelzést... Figyelmeztető végzés – az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére irányuló eljárás csak az iskola 50 órás jelzésére indul.

7 Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna 7 A tényállás tisztázása szülő/törvényes képviselő az idézésre nem jelenik meg, nincs együttműködési nyilatkozat...A szülő/törvényes képviselő az idézésre nem jelenik meg, nincs együttműködési nyilatkozat... Az igazolatlan hiányzások megszüntetése érdekében –kötelező –kötelező a védelembe vétel, nem szükséges együttműködést vállalni, de kötelező megtenni, –figyelmeztetni kell a szülőt, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján dönt a gyámhatóság. iskola igazgatója a jelzés mellé nem csatolja a tankötelezettség nem teljesítésének okait és a tankötelezettség teljesítésének előmozdítására irányuló javaslatát...iskola igazgatója a jelzés mellé nem csatolja a tankötelezettség nem teljesítésének okait és a tankötelezettség teljesítésének előmozdítására irányuló javaslatát... Az eljárás megindul a jelzésre, az igazgató haladéktalan hiánypótlásra szólítható föl, mert küldeni kell a gyermekjóléti szolgálatnak.

8 Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna 8 A tényállás tisztázása A gyermekjóléti szolgálat 10 munkanapon belül nem tudja elkészíteni a pénzfelhasználási tervet...A gyermekjóléti szolgálat 10 munkanapon belül nem tudja elkészíteni a pénzfelhasználási tervet... A gyermekjóléti szolgálat nem hatóság, nem lehet meghosszabbítani a válaszadás határidejét (15/1998. (IV. 30.) NM. rend. 22/A. § (2) bekezdés) Viszont ez a 10 munkanap a jegyző eljárási határidejét meghosszabbítja.

9 Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna 9 A tényállás tisztázása A tárgyalásra kit kell idézni és kinek kell értesítést küldeni...A tárgyalásra kit kell idézni és kinek kell értesítést küldeni... Már védelembe vett gyermek esetén csak a gondozó szülőt kell idézni, mindenki mást csak értesíteni kell a tárgyalás időpontjáról (Gyer. 91/P. § (2) bekezdés) Védelembe nem vett gyermek esetén a Gyer. 86. § (3) bekezdés szerinti személyek (szülők, gyermek, családgondozó) vesznek részt a tárgyaláson és ezt követően születik döntés (Gyer. 91/P. § (4) bekezdés). Az értesítettek meg nem jelenése nem akadályozza a döntés meghozatalát!

10 Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna 10 A tényállás tisztázása védelembe vett, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetében is kell tárgyalás...védelembe vett, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetében is kell tárgyalás... A tárgyalás megtartása a szülők számára kötelező, de a családi pótlékot természetben fogja kapni a család. Javítóintézetben, előzetes letartóztatásban van a fiatal, már 39 órát mulasztott és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül...Javítóintézetben, előzetes letartóztatásban van a fiatal, már 39 órát mulasztott és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül... A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nem szüntethető meg, az igazolatlanul mulasztott órák száma nem emelkedik.

11 Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna 11 A döntés Emelt összegű iskoláztatási támogatás folyósítása felfüggeszthető-e...Emelt összegű iskoláztatási támogatás folyósítása felfüggeszthető-e... Sem a Gyvt., sem a Gyer. nem tartalmaz erre nézve eltérő szabályokat. Védelembe vétel, felfüggesztés, eseti gondnok rendelés esetén hogyan alakul a fellebbezési határidő, az értesítés jogerőről, meg lehet-e állapítani részjogerőt...Védelembe vétel, felfüggesztés, eseti gondnok rendelés esetén hogyan alakul a fellebbezési határidő, az értesítés jogerőről, meg lehet-e állapítani részjogerőt... A fellebbezésre nyitva álló idő 5 munkanap (Gyer. 91/P. § (4) bekezdés), értesítést küldeni kell a jogerőre emelkedésről, mindhárom rendelkezés egyszerre válik jogerőssé, nincs részjogerő.

12 Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna 12 A döntés végrehajtása Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését követően a támogatást természetben kell nyújtani. Az eseti gondnok hogyan fér hozzá...Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését követően a támogatást természetben kell nyújtani. Az eseti gondnok hogyan fér hozzá... A megszüntetésről szóló határozat tartalmazza az eseti gondnok feladatait is: a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapig, minden hónap 5. napjáig a jegyző kifizeti az eseti gondnok részére (Gyer. 91/N. § (7) bekezdése), Az elszámolás pontos szabályait nem állapítja meg a Gyer, de a NEFMI GYGYF útmutatója szerint a gyermek nevére kiállított számlával és az átvétel (tanúval való) igazolásával történik.

13 Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna 13 Javaslatok, észrevételek 17, 18 éves fiatalok esetében célszerű lenne mérlegelési jogkört adni a védelembe vétel elrendelésére; késve érkezik az iskola igazgatójától az értesítés;

14 Kámánné dr. Tóth Anita Fanni - dr. Hegedűs Ágnes - dr.Benkő Zsuzsanna 14 Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Kérdések és válaszok az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről Kérdések és válaszok az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről Készítették: Kámánné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések