Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

differenciált képességfejlesztés az iskolában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "differenciált képességfejlesztés az iskolában"— Előadás másolata:

1 differenciált képességfejlesztés az iskolában
Egyéni bánásmód, differenciált képességfejlesztés az iskolában Dr. Hermann Istvánné

2 Az egyéni bánásmód jogi háttere
2/2005.(III.1.) OM r. (irányelvek) 2011. évi CXC tv a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.)EMMI r. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012 (X.8.) EMMI r. a SNI gyermekek óvodai nevelésének és a SNI tanulók iskolai oktatásának irányelvei 15/2013. (II.26.) EMMI r. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 48/2012 (XII.12.) EMMI r. a pedagógiai-szakmai szolgálatokról

3 32/2012.(X.8) EMMI r. 2. sz. melléklete 1.3.3.
Az SNI tanulók fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat, tevékenységeket követelményeket meg kell jeleníteni: Az intézmény pedagógiai programjában A helyi tantervben A tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban Az egyéni fejlesztési tervben

4 A gyógypedagógus feladatai az együttműködés során:
Segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését Javaslatot tesz a gyógypedagógia-specifikus módszerek alkalmazására Segítség a speciális eszközök kiválasztásában Együttműködik a pedagógusokkal , figyelembe veszi a pedagógusok észrevételeit Kapcsolatot tart a szülővel Javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a gyerek igényeihez szükséges környezet kialakításához Figyelemmel kíséri a tanulók haladását, javaslatot tesz a módszerváltásokra Terápiás fejlesztő tevékenységet végez

5 Integrált osztály A többségi tanulókkal egy vannak a SNI
tanulók minden órán vagy csak meghatározott órákon. Fejlesztő pedagógus vagy gyógypedagógus végzi a fejlesztésüket. Az órai fejlesztés a többségi pedagógus dolga.

6 Baj van a gyerekkel!? A problémás esetek feltárása

7 Már az óvodában észrevehető, hogy
némelyik gyermek figyelmét a játék is csak rövid időre köti le; a beszéddel van gondja, esetleg mozgásos ügyetlensége tűnik fel, rajzát az óvónő sosem tudja megdicsérni, rosszul látnak, hallanak, nem tudnak megszámolni két gesztenyét.

8 Az iskolai évek alatt: tanulásban jelentkező nehézségekhez vezethetnek, a gyerekek egyre több kudarcot élnek meg, csökken önbizalmuk, sorozatos sikertelenségek , szenved a család, nyugtalan a pedagógus is, mert munkája eredménytelenségével szembesül: korrepetálás nem használ

9

10

11 Az iskolai fejlesztés alapja
a pontos diagnózis. Állapotfelmérés a tanuló tudásszintjéhez, állapotához igazított fejlesztő program és fejlesztési ütem felzárkóztató munka az egyéni haladás biztosítása.

12 A fejlesztő pedagógus és a tanító együttműködésének keretei
Kéttanáros modell A fejlesztő pedagógus a tanórával párhuzamosan egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat tart. A két pedagógus bontott tanuló- csoporttal dolgozik. Együtt vezetik a foglalkozásokat. A fejlesztő pedagógus vezeti a foglalkozást, lehetőséget teremtve kollégájának az egyéni vagy kiscsoportos korrepetálásra. Egyéni foglalkozás Az osztályban tanító pedagógus javaslata alapján kiemeli a rászoruló tanulót a közösségből, egyénileg foglalkozik vele. Pl.: tananyagpótlás hiányzás esetén.)

13 A fejlesztő pedagógus kompetenciaköre
Normál intelligenciaövezetbe tartozó tanulókkal foglalkozik teljesítmény zavar esetén. Diagnosztikus tevékenysége csak a képzése során elsajátított tesztek felvételére és értékelésére terjed ki. A kompetenciakörét meghaladó eseteket speciális szakemberhez irányítja. Tevékenységét más szakemberekkel összehangoltan végzi. (óvodapedagógus, tanító, logopédus, pszichológus) A fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős. Nem kompetens a SNI tanulók fejlesztésében, hiszen ez a gyógypedagógia kompetenciája.

14 A személyre szabott fejlesztés

15 Ki gyermeket kapott, az „Rossz és nevelhetetlen”.
Füle Lajos: Reménységet keresve Ki gyermeket kapott, az „Rossz és nevelhetetlen”. bajt is kapott vele, Ilyet kár mondani. ezért hát olykor-olykor Idő előtt a számlát panasszal van tele. ne állítsd róla ki! Mi okból? – Gyönge már a Te is családod gondja felnőtt emlékezet, voltál, s belőled is nem őrzi: kiskorában – ugyan ki hitte volna: – ő is csak „vétkezett”. ember lett végül is. S mit álmaiban képzelt, Reménységet keresve „nem jött be”: gyermeke légy apja, anyja hát, nem lángész, csak középszer! bízd hittel Istenedre, Mit kezdjen így vele? s láss benne is –csodát!

16 EGYÉNI NYILVÁNTARTÁSI LAP ÉS FOGLALKOZÁSI NAPLÓ
a nevelési tanácsadás keretében fejlesztő foglalkoztatásban részesített gyermek/tanuló foglalkoztatásához A gyermek/tanuló neve: ____________nyilvántartási száma:______ születési helye, ideje: _______________________________________ anyja születési neve: ________________________________________ lakóhelye:_________________________________________________ A gyermek vizsgálatát végző Nevelési Tanácsadó (vagy más intézmény) neve, címe, telefonszáma: Szakvélemény kelte, száma: _________________________________ A foglalkozási naplót megnyitotta: A foglalkozási naplót lezárta: ___________________________ __________________________ év hó nap év hó nap A foglalkozási naplót vezette: __________-tól ___________- ig, ______________(név, szakképesítés) A foglalkozás helye: _________________________________________ A foglalkozás időpontja_ _____________________ módja________ A.Tü-353.r.sz. Pátria Nyomda Zrt. – – (Fsz.: )–Látta NEFMI részérőlN.Gy.2011.II.25.

17 A foglalkozás Megjegyzés Aláírás
FOGLALKOZÁSI NAPLÓ AZ ELLÁTÁSRÓL Csoportos foglalkozás esetén a csoport részére csak egy foglalkozási naplót kell vezetnie a pedagógusnak Csoportos foglalkozás esetén a csoport tagjai: osztály A foglalkozás Megjegyzés Aláírás Sorszám Időpontja anyaga Szintfelmérés: olvasás Szabó K beteg (Betétlap az Egyéni nyilvántartási lap és foglalkozási napló nyomtatványhoz) Tü r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – – (Fsz.: ) – Látta: NEFMI részéről N. Gy II. 27.

18 Hány lovat látsz a képen?

19 „A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa.” Karácsony Sándor

20 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "differenciált képességfejlesztés az iskolában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések