Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projekttervezés és -bonyolítás dr. Hajdu Miklós PhD főiskolai tanár, tanszékvezető SZIE-YMÉK Kocsis Tamás ügyvezető igazgató PlanDoc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projekttervezés és -bonyolítás dr. Hajdu Miklós PhD főiskolai tanár, tanszékvezető SZIE-YMÉK Kocsis Tamás ügyvezető igazgató PlanDoc."— Előadás másolata:

1 Projekttervezés és -bonyolítás dr. Hajdu Miklós PhD főiskolai tanár, tanszékvezető SZIE-YMÉK hajdu.miklos@ybl.szie.hu Kocsis Tamás ügyvezető igazgató PlanDoc Tanácsadó Kft plandoc@plandoc.hu

2 dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás Tartalom 1.Elméleti ismeretek Hagyományos technikák Modern technikák Számítások Érdekességek 2.Gyakorlati alkalmazás Projekttervező szoftverek Tervszolgáltatási rendszer

3 M7 autópálya idő és erőforrás tervei A megvalósítás időtartama mintegy 2 év Az ütemterv tevékenységeinek száma több mint 4000 tevékenység Alvállalkozók száma mintegy 3.000 Beépített összeg havi 100millió és 7milliárd között dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

4

5

6

7

8

9 Az időtervezés szerepe Projektek időbeli megvalósításának tervezése Erőforrás tervek alapja Pénzügyi tervek alapja Monitoring és kontroll alapja dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

10 Időtervezési technikák csoportosítása Hagyományos időtervezési technikák – Sávos ütemterv (Gantt diagram) – Ciklogramm Korszerű időtervezési technikák – Hálós ütemtervek dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

11 Sávos ütemterv Függőleges tengelyen a tevékenységlista Vízszintes tengelyen az idő dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

12 Ciklogramm Egyik tengely a tér Másik tengely az idő Használat típusa: – vonalas létesítmények, pl. Autópálya, vasút, közművek, általában az infrastrukturális létesítmények dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

13 Sávos ütemterv és ciklogramm összehasonlítása A ciklogramm kimutatja a sávos ütemtervben nem látható térbeli konfliktusokat ABAB idő 1 brigád 2 brigád 2 brigád 1 brigád !!!! A- földkiemelés B- csőfektetés dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

14 Hagyományos tervezési módszerek hátrányai A tervezés és ütemezés fázis nem válik el. Az ütemtervet létrehozó logika (tapasztalat) nem kerül rögzítésre A módosítás és aktualizálás rendkívül körülményes dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

15 Korszerű tervezési (hálós) technikák A tervezés és ütemezés fázis kettéválik. Az ütemtervet létrehozó logika megőrzésre kerül A módosítás és aktualizálás gyors dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

16 Hálós tervezési technikák csoportosítása Tevékenység jellege szerint – Szochasztikus – Determinisztikus Tervezés célja szerint – Időterv – Költség optimalizálás – Erőforrás tervezés Ábrázolás szerint – tevékenység csomópontú – tevékenység élű Logikai kapcsolatok jellege –Egyszerű –Összetett Változatok kezelése, szimuláció –Igen (döntési hálók) –Nem dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

17 Hátralevő előadásokban tárgyalt hálótervek CPM – Tevékenység jellege szerint Determinisztikus – Tervezés célja szerint Időterv Költség optimalizálás – Ábrázolás szerint tevékenység élű – Logikai kapcsolatok jellege Egyszerű – Változatok kezelése, szimuláció Nem MPM –Tevékenység jellege szerint Determinisztikus –Tervezés célja szerint Időterv Költség optimalizálás –Ábrázolás szerint tevékenység csomópontú –Logikai kapcsolatok jellege Összetett –Változatok kezelése, szimuláció Nem dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

18 A CPM hálótechnika (I. Előadás) Az előadás rövid tartalma: – CPM feladat ismertetése – CPM háló építőelemei, szerkesztési szabályok – CPM ábrázolás dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

19 A CPM feladat ismertetése I. Adott 3 tevékenység A, B, C melyet egymás után kell megvalósítani. A megvalósítási idő mindegyik tevékenység esetén egy alsó és felső korlát között változhat. A felső korlát a ‘normális’ tempóban végzett idő, az alsó korlát az elérhető leggyorsabb idő. Adott mindegyik tevékenység esetén a normál megvalósításhoz tartozó költség, illetve az alső korláthot, azaz a roham tempójú megvalósításhoz tartozó költség. A normál- és rohamköltség között a változás lineáris. dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

20 A CPM feladat ismertetése II. Az elmondottakat mutatja az alábbi grafikon. Tevékenység idő Tevékenység direkt költség Roham idő Normál idő Roham költség Normál költség dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

21 A CPM feladat ismertetése III. Az A,B,C tevékenységekre a normál és roham idők, valamint a normál és roham költségek az alábbiak: Tevékenység: A B C Roham idő:3 hét4 hét4 hét Normál idő:5 hét6 hét5 hét Normál költ.:5 eFt3 eFt1 eFt Roham költ.:9 eFt5 eFt10eFt Feladat: Mekkora egy adott átfutási időhöz tartozó minimális költség ? dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

22 Mintafeladat megoldása I. Tevékenység idők Átfutási idő Direkt költség A B C 5 hét 6 hét5 hét 16 hét 9eFt 4 hét6 hét5 hét 15 hét 11eFt 5 hét5 hét 5 hét 15 hét 10eFt 5 hét6 hét4 hét 15 hét 12eFt dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

23 Mintafeladat megoldása II. Tevékenység idők Átfutási idő Direkt költség A B C 3 hét 6 hét5 hét 14 hét 13eFt 4 hét 5 hét5 hét 14 hét 12eFt 4 hét 6 hét4 hét 14 hét 14eFt 5 hét 4 hét 5 hét 14 hét 11eFt 5 hét 5 hét 4 hét 14 hét 13eFt dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

24 Mintafeladat megoldása III. Tevékenység idők Átfutási idő Direkt költség A B C 3 hét 5 hét 5 hét 13 hét 14eFt 3 hét 6 hét 4 hét 13 hét 16eFt 4 hét 5 hét4 hét 13 hét 15eFt 4 hét 4 hét 5 hét 13 hét 13eFt 5 hét 4 hét 4 hét 13 hét 14eFt dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

25 Mintafeladat megoldása IV. Tevékenység idők Átfutási idő Direkt költség A B C 3 hét 4 hét 5 hét 12 hét 15eFt 3 hét 5 hét 4 hét 12 hét 17eFt 4 hét 4 hét4 hét 12 hét 16eFt 3 hét 4 hét4 hét 11 hét 18eFt dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

26 Mintafeladat megoldása V. dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

27 Megjegyzés: Indirekt költség ismeretében meghatározható a projekt minimális megvalósítási költsége, és a hozzá tartozó átfutási idő dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

28 A CPM/time és a CPM/cost feladat Triviális megoldás CPM/time feladat dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

29 Grafikus ábrázolás: irányított gráf (digráf) Csomópontok azonosítása: csomópont azonosítókkal (i), (j) Élek azonosítása: csomópontokkal (i,j), vagy egyedi azonosítóval CPM háló építőelemei I. i j dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

30 CPM háló elemei: – tevékenységek – események Definíciók: – tevékenység: szervezési, időtervezési szempontból egynek kezelt, időben meghatározható kezdéssel és befejezéssel rendelkező folyamat – esemény: egy időpont, melynek bekövetkezte jelzi, hogy egyes tevékenységek befejeződtek, s más tevékenységek elkezdődhetnek CPM háló építőelemei II. dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

31 CPM háló elemeinek és a digráf elemeinek megfeleltetése – tevékenységek- digráf élei – események- digráf csomópontjai CPM háló építőelemei III. i j dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

32 Esemény értelmezése: – az esemény bekövetkezte jelzi, hogy a befutó tevékenységek bekövetkeztek, s kezdődhetnek a kindulók, azaz az esemény kapcsolja össze logikailag a megelőző és követő tevékenységeket. (A tevékenység függ C-től és B-től, de C és B független, és A is független D-től) CPM háló építőelemei III. i j A C B D dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

33 Szerkesztési szabályok – 1 kezdő és 1 befejező csomópont – hurok nem megengedett (A, B, C hurkot alkot!) – kettős és többszörös kapcsolat nem megengedett (ma már szükségtelen, de megtartott szabály) CPM háló szerkesztési szabályok I. i j A C B D dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

34 Kettős kapcsolat elkerülése látszattevékenységgel CPM háló szerkesztési szabályok II. dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

35 CPM háló ábrázolás I. Tevékenység megelőzési lista követési lista A-A B BAB E C-C D DC,GD E EB,DE - F-F G,H GFG D HFH I IHI - A B C DE F G H I Közvetlen listák!!! dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

36 CPM háló ábrázolás II. Tevékenység közvetlen Tevékenység teljes megelőzési lista megelőzés lista A-A - BAB A C-C - DC,GD C,G,F EB,DE B,D,A,C,G,F F-F - GFG F HFH F IHI H,F A B C DE F G H I dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

37 CPM háló ábrázolás III. Tev. Közv. Megelőző tev. BA,C DC A BC D dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

38 Ütemterv készítés főbb lépései Tevékenység lista meghatározása Logikai összefüggések meghatározása felesleges információk kiszűrése – közvetlen megelőzési vagy követési lista készítése háló ábrázolás időelemzés értékelés, módosítás elfogadás algoritmizálható lépések dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

39 Adott egy terv megelőzési listája Tev. Megelőző tev. A---- BA CB D---- EA FE,D GF,I,A HD IH JI,H Minta háló ábrázolása Közvelten megelőzési lista Tev. Megelőző tev. A---- BA CB D---- EA FE,D GF,I HD IH JI dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

40 Közvelten megelőzési lista Tev. Közvetlen megelőző tev. A---- BA CB D---- EA FE,D GF,I HD IH JI Minta háló ábrázolása folyt. B A C E D F G H I J dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

41 Időelemzés célja Az alábbi három kérdés megválaszolása – Mekkora az ütemterv megvalósításához szükséges idő? – Mikor lehet a tevékenységeket legkorábban elkezdeni és befejezni? – Mikor lehet a tevékenységeket legkésőbben elkezdeni és befejezni az átfutási idő betartása mellett? dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

42 Az időelemzés menete Az időelemzés algoritmusa kétfázisú – Az első fázis a projekt átfutási időt, illetve az események (tevékenységek) lehetséges legkorábbi bekövetkeztét (kezdését és befejezését) eredményezi. – A második fázis az események (tevékenységek) lehetséges legkésőbbi bekövetkeztét (kezdését és befejezését) adja. dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

43 Jelmagyarázat ij EiEi LiLi EjEj LjLj E i - az ‘i’ esemény legkorábbi bekövetkezése L i - az ‘i’ esemény legkésőbbi bekövetkezése E j - a ‘j’ esemény legkorábbi bekövetkezése L j - a ‘j’ esemény legkésőbbi bekövetkezése dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

44 Jelmagyarázat folyt. ij EiEi LiLi EjEj LjLj ES ij - az ‘i,j’ tev. legkorábbi kezdése LF ij - a ‘i,j’ tev. legkésőbbi befejezése ES ij EF ij LS ij LF ij LS jj - a ‘i,j’ tev. legkésőbbi kezdése EF ij - az ‘i,j’ tev. legkorábbi befejezése dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

45 Összefüggések ij EiEi LiLi EjEj LjLj E i =ES ij LF ij =LS ij +t ij ES ij EF ij LS ij LF ij L j =LF ij EF ij = ES ij +t ij dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

46 Időelemzés, első fázis (1/9 dia) Az 1. fázis célja: az átfutási idő, illetve a tevékenységek legkorábbi kezdetének és befejezésének a meghatározása!!! A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

47 Időelemzés, első fázis (2/9 dia) Az 1. fázis célja: az átfutási idő, illetve a tevékenységek legkorábbi kezdetének és befejezésének a meghatározása!!! A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 0 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

48 Időelemzés, első fázis (3/9 dia) Ismert Az 1. fázis célja: az átfutási idő, illetve a tevékenységek legkorábbi kezdetének és befejezésének a meghatározása!!! A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 0 4 dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

49 Időelemzés, első fázis (4/9 dia) Az 1. fázis célja: az átfutási idő, illetve a tevékenységek legkorábbi kezdetének és befejezésének a meghatározása!!! A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 0 410 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

50 Időelemzés, első fázis (5/9 dia) Az 1. fázis célja: az átfutási idő, illetve a tevékenységek legkorábbi kezdetének és befejezésének a meghatározása!!! A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 0 410 4 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

51 Időelemzés, első fázis (6/9 dia) Az 1. fázis célja: az átfutási idő, illetve a tevékenységek legkorábbi kezdetének és befejezésének a meghatározása!!! A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 0 410 4 7 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

52 Időelemzés, első fázis (7/9 dia) Az 1. fázis célja: az átfutási idő, illetve a tevékenységek legkorábbi kezdetének és befejezésének a meghatározása!!! A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 0 Ismert 410 4 7 9 dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

53 Időelemzés, első fázis (8/9 dia) Az 1. fázis célja: az átfutási idő, illetve a tevékenységek legkorábbi kezdetének és befejezésének a meghatározása!!! A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 0 Ismert 410 4 7 9 dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

54 Időelemzés, első fázis (9/9 dia) Az 1. fázis célja: az átfutási idő, illetve a tevékenységek legkorábbi kezdetének és befejezésének a meghatározása!!! A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 0 Ismert 410 4 7 9 14 dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

55 ÖSSZEFOGLALÁS Időelemzés I. Fázis algoritmus Olyan eseményt keresünk, mely összes megelőző eseményének ismert a korai bekövetkezése Az esemény korai bekövetkezése a legnagyobb az őt megelőző tevékenységek korai befejezése közül. dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

56 Időelemzés, második fázis (1/9 dia) A 2. fázis célja: a tevékenységek legkésőbbi kezdetének és befejezésének a meghatározása!!! A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 0 410 4 7 9 14 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

57 Időelemzés, második fázis (2/9 dia) A 2. fázis célja: a tevékenységek legkésőbbi kezdetének és befejezésének a meghatározása!!! A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 0 410 4 7 9 14 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

58 Időelemzés, második fázis (3/9 dia) A 2. fázis célja: a tevékenységek legkésőbbi kezdetének és befejezésének a meghatározása!!! A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 0 410 4 7 9 14 11 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

59 Időelemzés, második fázis (4/9 dia) A 2. fázis célja: a tevékenységek legkésőbbi kezdetének és befejezésének a meghatározása!!! A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 0 410 4 7 9 14 11 10 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

60 Időelemzés, második fázis (5/9 dia) A 2. fázis célja: a tevékenységek legkésőbbi kezdetének és befejezésének a meghatározása!!! A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 0 410 4 7 9 14 11 10 8 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

61 Időelemzés, második fázis (6/9 dia) A 2. fázis célja: a tevékenységek legkésőbbi kezdetének és befejezésének a meghatározása!!! A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 0 410 4 7 9 14 11 10 8 5 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

62 Időelemzés, második fázis (7/9 dia) A 2. fázis célja: a tevékenységek legkésőbbi kezdetének és befejezésének a meghatározása!!! A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 0 410 4 7 9 14 11 10 8 5 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

63 Időelemzés, második fázis (8/9 dia) A 2. fázis célja: a tevékenységek legkésőbbi kezdetének és befejezésének a meghatározása!!! A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 0 410 4 7 9 14 11 10 8 5 4 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

64 Időelemzés, második fázis (9/9 dia) A 2. fázis célja: a tevékenységek legkésőbbi kezdetének és befejezésének a meghatározása!!! A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 0 410 4 7 9 14 11 10 8 5 4 0 Mind ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

65 ÖSSZEFOGLALÁS Időelemzés 2. fázis algoritmus Olyan eseményt keresünk, mely összes követő eseményének ismert a késői bekövetkezése Az esemény késői bekövetkezése a legkisebb az őt követő tevékenységek késői kezdése közül. dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

66 Időelemzés eredményeinek értékelése (1/3) Kritikus események: esemény tartalékidő, azaz E i -L i =0 A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 0 410 4 7 9 14 1 10 8 5 4 0 dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

67 Időelemzés eredményeinek értékelése (2/3) Kritikus tevékenységek: tevékenység teljes tartalékidő, azaz LF ij -ES ij -t ij =0 A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 0 410 4 7 9 14 1 10 8 5 4 0 dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

68 Időelemzés eredményeinek értékelése (3/3) Kritikus út: a kezdő csomópontból a befejezőbe vezető, a kritikus eseményeket és tevékenységeket tartalmazó út. A,4 B,5 C,3 D,2 E,3 F,2G,4 H,4 I,6 J,2 1 23 458 67 0 410 4 7 9 14 1 10 8 5 4 0 dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

69 Tevékenység tartalékidők definiálása ij EiEi LiLi EjEj LjLj TF ij - teljes tartalékidő, TF ij =L j -E i -t ij =LF ij -ES ij -t ij FF ij - szabad tartalékidő, FF ij =E j -E i -t ij IF ij - független tartalékidőIF ij =E j -L i -t ij CFij- feltételes tartalékidőCFij=L j -L i -t ij (conditional float) ES ij EF ij LS ij LF ij dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

70 Adatok leolvasása ütemtervről TF ij - teljes tartalékidő, TF ij = 8 FF ij - szabad tartalékidő, FF ij = 4 IF ij - független tartalékidőIF ij = 1 CF ij - feltételes tartalékidőCF ij = 5 S i - az ‘i’ esemény tartalékidejeS i = 3(Slack time) S j - a ‘j’ esemény tartalékidejeS j = 4 a független tartalékidő negatív is lehet!!!! ij 6 9 16 20 t ij = 6 dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

71 A CPM technika hátrányai Technikai problémák – Felesleges információk kiszűrése időigényes és bonyolult (közvetlen megelőzési, vagy követési lista kialakítása); – Hálóábrázolás nem egyértelmű, egy logikai lista alapján több gráf is felrajzolható, ezért a hálók korrektül csak a közvetlen listák segítségével hasonlíthatók össze; – Látszattevékenységek megléte Modellezési problémák – A PM technika nem alkalmas átlapolva megvalósuló tevékenységek kezelésére dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

72 Az MPM hálótechnika története CPM, PERT fejlesztése at USA-ban történt (1958-59) MPM fejlesztése Európában 1959, MPM (Method of Potentials) G.B.Roy 1962 kész a mai MPM technika (összes kapcsolattípus) 1964 Jim Craig, IBM Users Manual for IBM 1440 Project Control System (maximális kapcsolatok hiányoznak) dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

73 Az MPM technika építőelemei Az MPM hálótechnika – determinisztikus – tevékenység csomópont ábrázolású – elsődleges célja az időanalízis Két építőeleme – tevékenység (csomópont) – kapcsolat (él) A kapcsolat a tevékenységek közti logikai összefüggést írja le A B C D E F dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

74 A tevékenység az MPM technikában Def: A tevékenység az MPM technikában egy olyan folyamat, mely azonos intenzitással, megszakítás nélkül zajlik. idő 100% készenlét Nem tevékenység Nem tevékenység Nem tevékenység dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

75 Minimális kapcsolatok (1/5) Kezdés-Kezdés-z kapcsolat (KKz) – A megelőző (A) tevékenység kezdete és a követő (B) tevékenység kezdete között legalább ‘z’ időköznek kell eltelnie A B KK z z A B idő % dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

76 Minimális kapcsolatok (2/5) Befejezés-Kezdés-z kapcsolat (BKz) – A megelőző (A) tevékenység befejezése és a követő (B) tevékenység kezdete között legalább ‘z’ időköznek kell eltelnie A B BK z z A B idő % dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

77 Minimális kapcsolatok (3/5) Befejezés-Befejezés-z kapcsolat (BBz) – A megelőző (A) tevékenység befejezése és a követő (B) tevékenység befejezése között legalább ‘z’ időköznek kell eltelnie A B BB z z A B idő % dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

78 Minimális kapcsolatok (4/5) Kezdés-Befejezés-z kapcsolat (KBz) – A megelőző (A) tevékenység kezdése és a követő (B) tevékenység befejezése között legalább ‘z’ időköznek kell eltelnie A B KB z z A B idő % dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

79 Minimális kapcsolatok (5/5) Kritikus megközelítés z kapcsolat (KRz) – A megelőző (A) tevékenység és a követő (B) tevékenység minden készültségi foka között legalább ‘z’ időköznek kell eltelnie A B KRz = z A B idő % z KKz BBz dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

80 Maximális kapcsolatok (1/5) max Kezdés-Kezdés-z kapcsolat (maxKKz) – A megelőző (A) tevékenység kezdete és a követő (B) tevékenység kezdete között legfeljebb ‘z’ időköz telhet el. A B maxKK z z A B idő % dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

81 Maximális kapcsolatok (2/5) max Befejezés-Kezdés-z kapcsolat (maxBKz) – A megelőző (A) tevékenység befejezése és a követő (B) tevékenység kezdete között legfeljebb ‘z’ időköz telhet el. A B maxBK z z A B idő % dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

82 Maximális kapcsolatok (3/5) max Befejezés-Befejezés-z kapcsolat (maxBBz) – A megelőző (A) tevékenység befejezése és a követő (B) tevékenység befejezése között legfeljebb ‘z’ időköz telhet el. A B maxBB z z A B idő % dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

83 Maximális kapcsolatok (4/5) max Kezdés-Befejezés-z kapcsolat (maxKBz) – A megelőző (A) tevékenység kezdése és a követő (B) tevékenység befejezése között legfeljebb ‘z’ időköz telhet el. A B maxKB z z A B idő % dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

84 Maximális kapcsolatok (5/5) max Kritikus megközelítés z kapcsolat (maxKRz) – A megelőző (A) tevékenység és a követő (B) tevékenység minden készültségi foka között legfeljebb ‘z’ időköz telhet el. A B maxKRz = z A B idő % z maxKKz maxBBz Tiltott terület dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

85 Modellezési kisfeladatok (1/7) Egy munkagödröt a földkiemelés (A) másnapján be lehet dúcolni (B). Mi a logikai kapcsolat a két tevékenység között? B A BK 0 nap A B BK 0 idő tev.-ek AB idő % dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

86 Modellezési kisfeladatok (2/7) Egy hosszú munkaárkot kell kiemelni. A földkiemelés és a burkolatbontás átlapolva végezhető, minimum 2 nap biztonsági távolságot hagyva a tevékenységek között.Mi a logikai kapcsolat a két tevékenység között? B A KK2 AB idő % 2 B A BB2 A B idő % 2 B A KR2 A B idő % 2 2 dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

87 Modellezési kisfeladatok (3/7) Egy L km hosszú munkaárkot kell kiemelni. A földkiemelés és a burkolatbontás átlapolva végezhető, minimum x méter távolságot biztosítva a tevékenységek között.Mi a logikai kapcsolat a két tevékenység között? KKz 1 BBz 2 A B L A, t 1 x z1z1 x t 1 L z 1 = z1=z1=t1t1 xLxL x t 2 L z 2 = z2=z2=t2t2 xLxL x z2z2 dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

88 Modellezési kisfeladatok (4/7) A szerkezetek beemelését (A) csak akkor lehet elkezdeni, ha a toronydaru építés (B) befejeződött. Mi a logikai kapcsolat a két tevékenység között? BK0 B A B A idő tev.-ek BA idő % dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

89 Modellezési kisfeladatok (5/7) A hídszerkezet beemelése előtt (A) legalább két héttel be kell fejezni a pillérek építését (C). Mi a logikai kapcsolat a két tevékenység között? BK2 hét C A C A idő tev.-ek CA idő % dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

90 Modellezési kisfeladatok (6/7) A munkagödör kiemelése (A) után kezdődhet a dúcolás (B). A dúc anyagot egy másik munkagödör betemetése (C) után szállítják. A gödör 1 hétnél tovább nem maradhat dúcolás nélkül. Mik a logikai kapcsolatok? A B BK0 idő tev.-ek BK0 A B C maxBK1 BK0 maxBK1 C dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

91 Modellezési kisfeladatok (7/7) Két munkafolyamatot ugyanaz a nagy költségű gépsor készít. A bérleti idő csökkentése érdekében a két tevékenységet szünet nélkül kell végezni. Mik a logikai kapcsolatok? A B BK0 idő tev.-ek BK0 maxBK0 A B maxBK0 dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

92 MPM ábrázolás (1/2) CPM – Tevékenység lista meghatározása – Logikai összefüggések meghatározása – felesleges információk kiszűrése közvetlen lista készítése – háló ábrázolás – időelemzés – értékelés, módosítás – elfogadás algoritmizálható lépések dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

93 MPM ütemterv készítés CPM – Tevékenység lista meghatározása – Logikai összefüggések meghatározása – felesleges információk kiszűrése közvetlen megelőzési vagy követési lista készítése – háló ábrázolás – időelemzés – értékelés, módosítás – elfogadás algoritmizálható lépések MPM – Tevékenység lista meghatározása – Logikai összefüggések meghatározása – háló ábrázolás – időelemzés – értékelés, módosítás – elfogadás algoritmizálható lépések dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

94 MPM ábrázolás Tev Megelőző tev BA BK0 CA BK4;B KR3 DB KK3 EC KK2;C maxKK5 FD KK1;B BK2;E BK0 A BC DE F BK0 KK2maxKK5 BK2 BK0 KK1 KK3 KR3 BK4 dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

95 MPM szerkesztési szabályok 1 kezdő és 1 vég csomópont hurok nem megengedett hurok definíció: egy tevékenységből kiinduló, kapcsolatokon és tevékenységeken keresztül vezető a tevékenységbe visszavezető út dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

96 Lassítási paradoxon Adott három folyamat: A,B, és C, 10, 8 és 10 nap tevékenység időkkel. A követési távolság A és B, valamint B és C között minimum két nap átlapolás. Hogyan változtassuk B tevékenység idejét, ha a projektet 2 nappal gyorsítani szeretnénk? A B C KR2 10 16 10 18 Lassítási paradoxon dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

97 Az MPM időelemzés (I. előadás) Az előadás célja – MPM háló időelemzése CSAK minimális kapcsolatot tartalmazó háló esetén – Eredmények értékelése, ( kritikus út, tartalékidők) dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

98 Az időelemzés alapfeltételei Adott a tevékenységlista a tevékenységidőkkel Adottak a tevékenységek közötti összefüggéseket leíró logikai (CSAK minimális) kapcsolatok. Az MPM hálóterv tevékenység definíciójának megfelelően a tevékenység azonos intenzitással folyik és megszakíthatatlan. (Ha ismert a befejezés, akkor kiszámolható a kezdés, ha ismert a kezdés, akkor kiszámolható a befejezés) dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

99 Az időelemzés célja Az alábbi három kérdés megválaszolása – Mekkora az ütemterv megvalósításához szükséges idő? – Mikor lehet a tevékenységeket legkorábban elkezdeni és befejezni? – Mikor lehet a tevékenységeket legkésőbben elkezdeni és befejezni az átfutási idő betartása mellett? dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

100 Az időelemzés menete Az időelemzés algoritmusa kétfázisú : – Az első fázis a projekt átfutási időt, illetve az események (tevékenységek) lehetséges legkorábbi bekövetkeztét (kezdését és befejezését) eredményezi. – A második fázis az események (tevékenységek) lehetséges legkésőbbi bekövetkeztét (kezdését és befejezését) adja. dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

101 Jelmagyarázat, és összefüggések ES t EF LS TF LF Late Start=Késői kezdés Late Finish=Késői befejezés Total Float=Teljes tartalékidő Early Start=Korai kezdés Early Finish=Korai befejezés tevékenységidő ES+t=EF LS+t=LF dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

102 Mintafeladat 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

103 Időelemzés 1. fázis (1/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

104 Időelemzés 1. fázis (2/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

105 Időelemzés 1. fázis (3/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

106 Időelemzés 1. fázis (4/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

107 Időelemzés 1. fázis (5/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

108 Időelemzés 1. fázis (6/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 87 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

109 Időelemzés 1. fázis (7/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 8789 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

110 Időelemzés 1. fázis (8/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 8789 1012 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

111 Időelemzés 1. fázis (9/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 8789 1012 1726 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

112 Időelemzés 1. fázis (10/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 8789 1012 1726 1113 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

113 Időelemzés 1. fázis (11/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 8789 1012 1726 1113 15 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

114 Időelemzés 1. fázis (12/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 8789 1012 1726 1113 15 2831 Mind ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

115 ÖSSZEFOGLALÁS Időelemzés I. Fázis algoritmus Olyan tevékenységet keresünk, mely összes megelőző tevékenységének ismert a korai megvalósulása Több megelőző kapcsolat esetén a kapcsolatonként számított kezdés/befejezések (ES+t=EF) közül a legnagyobb határozza meg a tevékenység korai bekövetkezését. dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

116 Időelemzés 2. fázis (1/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 8789 1012 1726 1113 15 2831 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

117 Időelemzés 2. fázis (2/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 8789 1012 1726 1113 15 2831 28 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

118 Időelemzés 2. fázis (3/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 8789 1012 1726 1113 15 2831 28 2617 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

119 Időelemzés 2. fázis (4/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 8789 1012 1726 1113 15 2831 28 2617 2628 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

120 Időelemzés 2. fázis (5/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 8789 1012 1726 1113 15 2831 28 2617 2628 2927 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

121 Időelemzés 2. fázis (6/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 8789 1012 1726 1113 15 2831 28 2617 2628 2927 2624 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

122 Időelemzés 2. fázis (7/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 8789 1012 1726 1113 15 2831 28 2617 2628 2927 2624 2221 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

123 Időelemzés 2. fázis (8/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 8789 1012 1726 1113 15 2831 28 2617 2628 2927 2624 2221 1311 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

124 Időelemzés 2. fázis (9/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 8789 1012 1726 1113 15 2831 28 2617 2628 2927 2624 2221 1311 2120 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

125 Időelemzés 2. fázis (10/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 8789 1012 1726 1113 15 2831 28 2617 2628 2927 2624 2221 1311 2120 912 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

126 Időelemzés 2. fázis (11/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 8789 1012 1726 1113 15 2831 28 2617 2628 2927 2624 2221 1311 2120 912 73 Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

127 Időelemzés 2. fázis (12/12 dia) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 8789 1012 1726 1113 15 2831 28 2617 2628 2927 2624 2221 1311 2120 912 73 30 MIND Ismert dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

128 ÖSSZEFOGLALÁS Időelemzés II. Fázis algoritmus Olyan tevékenységet keresünk, mely összes követő tevékenységének ismert a késői megvalósulása Több követő kapcsolat esetén a kapcsolatonként számított kezdés/befejezések (LS+t=LF) közül a legkisebb határozza meg a tevékenység késői bekövetkezését. dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

129 Eredmények értékelése (1/2) (Kritikus út) 3 4 9 2 2 3 11 2 2 3 BK0 BK4 BK0 BK2KR2 BK4 BB3 KK2 BK2 BK0KR2 BK2 BB2 BK0 KK2 03 63 37 1113 8789 1012 1726 1113 15 2831 28 2617 2628 2927 2624 2221 1311 2120 912 73 300 0 0 0 0 17 13 6 dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

130 Eredmények értékelése (2/2) Kritikusság – Kritikus tevékenység: az a tevékenység, mely nem csúszhat, mert akkor késik a projekt is. (A lehetséges legkorábbi és legkésőbbi megvalósulás megegyezik) – Kritikus út: a start csomópontból a befejező csomópontba vezető, a kritikus tevékenységeket és az őket meghatározó kritikus kapcsolatokat magában foglaló út Tartalékidők (A tartalékidők megegyeznek a CPM tervben definiáltakkal, azonban meghatározásuk (a teljes tartalékidőt kivéve) több számítást követel) – Teljes tartalékidő (Total Float, TF) : Megmutatja, hogy a tevékenység kezdése maximum hány napot csúszhat a korai kezdéshez képest, ha a határidő nem változhat. TF= LF-ES-t; TF=LS-ES; TF= LF-EF – Szabad tartalékidő: (Free Float): Megmutatja, hogy a tevékenység kezdése maximum hány napot csúszhat a korai kezdéshez képest, ha a követő tevékenységek legkorábbi kezdése nem változhat. dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás

131 Application of a Least Cost Scheduling Technique at a Highway Bridge Construction Project: A Case Study M. Hajdu 1, L. Mályusz 2 1 Ybl Miklós School of Architecture and Civil Engineering, Budapest, Hungary 2 Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary The research and the case study has been carried out within the frame of research project YDCM/01 between Ybl Miklos School of Engineering and several construction companies. „…Least Cost Scheduling The problem was solved with the least cost scheduling module of ProjectDirector 4.0. There were 140 breakpoints in the cost curve. The minimum project duration decreased to 712 from 938 days. The increment of the project direct cost in this interval was € 2 403 949, that is more than 200 days shortening in the project duration is possible and this costs less than 1% of the contracted fee. The results of the calculations are shown in Figure 5….” dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás Érdekesség

132 dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás Melyik ez a projekt?


Letölteni ppt "Projekttervezés és -bonyolítás dr. Hajdu Miklós PhD főiskolai tanár, tanszékvezető SZIE-YMÉK Kocsis Tamás ügyvezető igazgató PlanDoc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések